ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
สูตรและฟังก์ชัน

ภาพรวมของสูตรใน Excel

ภาพรวมของสูตรใน Excel

เริ่มต้นใช้งานการสร้างสูตรและใช้ฟังก์ชันในตัวเพื่อทำการคำนวณและแก้ไขปัญหา

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

สร้างสูตรที่อ้างอิงถึงค่าในเซลล์อื่น

 1. เลือกเซลล์

 2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ =

  หมายเหตุ: สูตรใน Excel จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ

 3. เลือกเซลล์หรือพิมพ์ตำแหน่งเซลล์ในเซลล์ที่เลือก

  เลือกเซลล์

 4. ใส่ตัวดำเนินการ ตัวอย่างเช่น – สำหรับการลบ

 5. เลือกเซลล์ถัดไปหรือพิมพ์ตำแหน่งเซลล์ในเซลล์ที่เลือก

  เซลล์ถัดไป

 6. กด Enter ผลลัพธ์ของการคำนวณจะปรากฏในเซลล์ที่มีสูตร

ดูสูตร

 1. เมื่อใส่สูตรในเซลล์แล้ว สูตรจะปรากฏใน แถบสูตร

  แถบสูตร
 2. เมื่อต้องการดูสูตร ให้เลือกเซลล์ และสูตรจะปรากฏในแถบสูตร

  ดูแถบสูตร

ใส่สูตรที่มีฟังก์ชันในตัว

 1. เลือกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ = แล้วพิมพ์ฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น =SUM เพื่อคำนวณยอดขายรวม

 3. พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บเปิด (

 4. เลือกช่วงของเซลล์ แล้วพิมพ์วงเล็บปิด )

  ช่วง

 5. กด Enter เพื่อดูผลลัพธ์

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กบทช่วยสอนสูตร

เราได้จัดทำเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นใช้งานสูตรที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ ถ้าคุณไม่เคยใช้ Excel มาก่อนหรือพอมีประสบการณ์มาบ้าง คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสูตรทั่วๆ ไปส่วนใหญ่ของ Excel ในการแนะนำนี้ ด้วยตัวอย่างจากการใช้งานจริงและรูปภาพที่ช่วยอธิบาย คุณจะสามารถใช้ Sum, Count, Average และ Vlookup เหมือนกับมืออาชีพได้

เจาะลึกสูตร

คุณสามารถเรียกดูแต่ละส่วนทางด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบสูตรแต่ละอย่างได้

สูตรอาจประกอบด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้คือ: ฟังก์ชัน, การอ้างอิง, ตัวดำเนินการ และ ค่าคงที่

ส่วนต่างๆ ของสูตร   

ส่วนต่างๆ ของสูตร

1. ฟังก์ชัน: ฟังก์ชัน PI() จะส่งกลับค่าพายเป็น: 3.142...

2. การอ้างอิง: A2 ส่งกลับค่าในเซลล์ A2

3. ค่าคงที่: คือ ตัวเลขหรือค่าที่ใส่ลงในสูตรโดยตรง เช่น 2

4. ตัวดำเนินการ: ตัวดำเนินการ ^ (แคเรท) ทำหน้าที่ในการยกกำลังตัวเลข และตัวดำเนินการ * (เครื่องหมายดอกจัน) ทำหน้าที่ในการคูณตัวเลข

ค่าคงที่เป็นค่าที่จะไม่ถูกคำนวณ ซึ่งจะเป็นค่าเดิมอยู่เสมอ เช่น วันที่ 10/9/2008, เลข 210 และข้อความ “รายได้ประจำไตรมาส” ทั้งหมดนี้เป็นค่าคงที่ นิพจน์ หรือค่าที่เป็นผลลัพธ์จากนิพจน์ไม่ใช่ค่าคงที่ ถ้าคุณใช้ค่าคงที่ในสูตรแทนการอ้างอิงเซลล์ (เช่น =30+70+110) ผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณแก้ไขสูตรเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว ที่ที่ดีที่สุดที่จะใส่ค่าคงที่คือในเซลล์แต่ละเซลล์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายๆ หากจำเป็น จากนั้นอ้างอิงเซลล์เหล่านั้นลงในสูตร

การอ้างอิงจะระบุเซลล์หรือช่วงของเซลล์บนเวิร์กชีต และบอก Excel ว่าจะหาค่าหรือข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในสูตรได้จากที่ใด คุณสามารถใช้การอ้างอิงเพื่อใช้ข้อมูลที่อยู่ในคนละส่วนของเวิร์กชีตในสูตรเดียว หรือใช้ค่าจากเซลล์เดียวในหลายๆ สูตรได้ คุณยังสามารถอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน และไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นได้อีกด้วย การอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กอื่นจะเรียกว่าลิงก์หรือการอ้างอิงภายนอก

 • สไตล์การอ้างอิง A1

  ตามค่าเริ่มเต้น Excel จะใช้สไตล์การอ้างอิง A1 ซึ่งอ้างอิงถึงคอลัมน์ที่มีตัวอักษร (A ถึง XFD สำหรับคอลัมน์ทั้งหมด 16,384 คอลัมน์) และอ้างอิงแถวด้วยตัวเลข (1 ถึง 1,048,576) ตัวอักษรและตัวเลขเหล่านี้เรียกว่าหัวเรื่องของแถวและคอลัมน์ เมื่อต้องการอ้างอิงไปยังเซลล์ ให้ใส่ตัวอักษรของคอลัมน์แล้วตามด้วยหมายเลขแถว เช่น B2 อ้างอิงถึงเซลล์ที่อยู่ในจุดตัดระหว่างคอลัมน์ B และแถวที่ 2

  เมื่อต้องการอ้างอิง

  ใช้

  เซลล์ในคอลัมน์ A และแถวที่ 10

  A10

  ช่วงเซลล์ในคอลัมน์ A และแถวที่ 10 ถึง 20

  A10:A20

  ช่วงเซลล์ในแถวที่ 15 และคอลัมน์ B ถึง E

  B15:E15

  เซลล์ทั้งหมดในแถวที่ 5

  5:5

  เซลล์ทั้งหมดในแถวที่ 5 ถึง 10

  5:10

  เซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ H

  H:H

  เซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ H ถึง J

  H:J

  ช่วงเซลล์ในคอลัมน์ A ถึง E และแถวที่ 10 ถึง 20

  A10:E20

 • การทำการอ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงของเซลล์บนเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

  ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฟังก์ชัน AVERAGE จะคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับช่วง B1:B10 บนเวิร์กชีตที่ตั้งชื่อว่า การตลาด ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

  ตัวอย่างการอ้างอิงแผ่นงาน

  1. อ้างอิงไปยังเวิร์กชีตชื่อ Marketing

  2. อ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์จาก B1 ถึง B10

  3. เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) จะแยกการอ้างอิงเวิร์กชีตจากการอ้างอิงช่วงของเซลล์

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตที่อ้างอิงมีช่องว่างหรือตัวเลขอยู่ในชื่อ คุณจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวก่อนและหลังชื่อเวิร์กชีต เช่น ='123'!A1 หรือ ='January Revenue'!A1

 • ความแตกต่างระหว่างการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ สัมพันธ์ และแบบผสม

  1. การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์    การอ้างอิงเซลล์สัมพัทธ์ในสูตร เช่น A1 จะยึดตามตำแหน่งสัมพัทธ์ของเซลล์ที่มีสูตรนั้น และเซลล์ที่มีการอ้างอิงไปถึง ถ้าตำแหน่งของเซลล์ที่มีสูตรเปลี่ยนแปลง การอ้างอิงก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมสูตรตามแถวหรือตามคอลัมน์ จะมีการปรับการอ้างอิงโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สูตรใหม่จะใช้การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ในเซลล์ B2 ไปยังเซลล์ B3 การอ้างอิงจะปรับจาก =A1 เป็น =A2 โดยอัตโนมัติ

   สูตรที่คัดลอกมาที่มีการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์   

   สูตรที่คัดลอกมาที่มีการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์

  2. การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์    การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ในสูตร เช่น $A$1 จะอ้างอิงไปยังเซลล์ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงเสมอ ถ้าตำแหน่งของเซลล์ที่มีสูตรเปลี่ยนแปลง การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์จะยังคงเหมือนเดิม ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมสูตรตามแถวหรือตามคอลัมน์ จะไม่มีการปรับการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์แต่อย่างใด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สูตรใหม่จะใช้การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ คุณจึงอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการอ้างอิงเหล่านั้นให้เป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ในเซลล์ B2 ไปยังเซลล์ B3 การอ้างอิงจะเหมือนกันทั้งในสองเซลล์คือ =$A$1

   สูตรที่คัดลอกมาที่มีการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์   

   สูตรที่คัดลอกมาที่มีการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์
  3. การอ้างอิงแบบผสม    การอ้างอิงแบบผสมจะมีคอลัมน์สัมบูรณ์และแถวสัมพัทธ์ หรือแถวสัมบูรณ์และคอลัมน์สัมพัทธ์ การอ้างอิงคอลัมน์แบบสัมบูรณ์จะใช้รูปแบบ $A1, $B1, ฯลฯ การอ้างอิงแถวแบบสัมบูรณ์จะใช้ฟอร์ม A$1, B$1, ฯลฯ ถ้าตำแหน่งของเซลล์ที่มีสูตรเปลี่ยนแปลงไป การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมสูตรตามแถวหรือตามคอลัมน์ จะมีการปรับการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์โดยอัตโนมัติ แต่จะไม่มีการปรับการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์แต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกหรือเติมการอ้างอิงแบบผสมจากเซลล์ A2 ไปยัง B3 การอ้างอิงจะปรับจาก =A$1 เป็น =B$1

   สูตรที่ถูกคัดลอกที่มีการอ้างอิงแบบผสม   

   สูตรที่ถูกคัดลอกที่มีการอ้างอิงแบบผสม

 • สไตล์การอ้างอิงสามมิติ

  การอ้างอิงไปยังเวิร์กชีตหลายแผ่นได้โดยสะดวก    ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลในเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันบนเวิร์กชีตหลายๆ แผ่นในเวิร์กบุ๊กหนึ่ง ให้ใช้การอ้างอิงสามมิติ การอ้างอิงสามมิติประกอบด้วยการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่นำหน้าด้วยช่วงของชื่อเวิร์กชีต Excel จะใช้เวิร์กชีตใดก็ตามที่มีการจัดเก็บอยู่ระหว่างชื่อแรกและชื่อสุดท้ายของการอ้างอิง ตัวอย่างเช่น =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) จะบวกทุกค่าในเซลล์ B5 บนทุกเวิร์กชีตตั้งแต่ Sheet 2 ถึง Sheet 13

  • คุณสามารถใช้การอ้างอิงสามมิติเพื่ออ้างอิงไปยังเซลล์บนเวิร์กชีตอื่น กำหนดชื่อ และสร้างสูตรโดยใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ ได้แก่ SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA และ VARPA

  • การอ้างอิงสามมิติ ใช้ไม่ได้ในสูตรอาร์เรย์

  • การอ้างอิงสามมิติ ใช้ไม่ได้กับ ตัวดำเนินการอินเตอร์เซกชัน (ช่องว่างเดี่ยว) หรือในสูตรที่ใช้อินเทอร์เซกชันโดยนัย

  สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณย้าย คัดลอก แทรก หรือลบเวิร์กชีต    ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณย้าย คัดลอก แทรก หรือลบเวิร์กชีตที่อยู่ในการอ้างอิงสามมิติ ตัวอย่างนี้ใช้สูตร =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) เพื่อบวกค่าของเซลล์ A2 ถึง A5 บนเวิร์กชีตที่ 2 ถึง 6

  • แทรกหรือคัดลอก    ถ้าคุณแทรกหรือคัดลอกแผ่นงานระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 (จุดสิ้นสุดในตัวอย่างนี้) Excel จะรวมค่าทั้งหมดในเซลล์ A2 ถึง A5 จากแผ่นงานที่เพิ่มเข้ามาไว้ในการคำนวณด้วย

  • ลบ    ถ้าคุณลบแผ่นงานที่อยู่ระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 ออก Excel จะเอาค่าจากแผ่นงานเหล่านั้นออกจากการคำนวณ

  • ย้าย    ถ้าคุณย้ายแผ่นงานที่อยู่ระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 ไปยังตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่นอกช่วงแผ่นงานที่อ้างอิงถึง Excel จะเอาค่าจากแผ่นงานเหล่านั้นออกจากการคำนวณ

  • ย้ายจุดสิ้นสุด    ถ้าคุณย้าย Sheet2 หรือ Sheet6 ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งอื่นภายในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน Excel จะปรับการคำนวณให้เข้ากับช่วงใหม่ของแผ่นงานที่อยู่ระหว่างแผ่นงานทั้งสอง

  • ลบจุดสิ้นสุด    ถ้าคุณลบ Sheet2 หรือ Sheet6 Excel จะปรับการคำนวณให้เข้ากับช่วงของแผ่นงานที่อยู่ระหว่างแผ่นงานทั้งสอง

 • สไตล์การอ้างอิง R1C1

  คุณยังสามารถใช้สไตล์การอ้างอิงที่มีการใส่หมายเลขให้กับแถวและคอลัมน์บนเวิร์กชีตได้เช่นกัน สไตล์การอ้างอิงแบบ R1C1 มีประโยชน์ในการคำนวณตำแหน่งแถวและคอลัมน์ในแมโคร ในสไตล์แบบ R1C1 นี้ Excel จะระบุตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ด้วย "R" ตามด้วยหมายเลขแถว และ "C" ตามด้วยหมายเลขคอลัมน์

  อ้างอิง

  ความหมาย

  R[-2]C

  การอ้างอิงสัมพัทธ์ ไปยังเซลล์ที่อยู่เหนือขึ้นไปสองแถวและภายในคอลัมน์เดียวกัน

  R[2]C[2]

  การอ้างอิงสัมพัทธ์ไปที่เซลล์สองแถวลงมาและสองคอลัมน์ทางขวา

  R2C2

  การอ้างอิงสัมบูรณ์ไปยังเซลล์ที่อยู่ในแถวที่สองและในคอลัมน์ที่สอง

  R[-1]

  การอ้างอิงสัมพัทธ์ไปที่ทั้งแถวเหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่

  R

  การอ้างอิงสัมบูรณ์ไปที่แถวปัจจุบัน

  เมื่อคุณบันทึกแมโคร Excel จะบันทึกคำสั่งบางคำสั่งโดยใช้สไตล์การอ้างอิงแบบ R1C1 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบันทึกคำสั่ง เช่น การคลิกปุ่ม ผลรวมอัตโนมัติ เพื่อแทรกสูตรที่หาผลรวมช่วงเซลล์ Excel ก็จะบันทึกสูตรโดยใช้สไตล์การอ้างอิงแบบ R1C1 ไม่ใช่แบบ A1

  คุณสามารถเปิดหรือปิดสไตล์การอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1 ได้ด้วยการตั้งค่าหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์การอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1 ภายใต้ส่วน การทำงานกับสูตร ในประเภท สูตร ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก เมื่อต้องการแสดงกล่องโต้ตอบนี้ ให้คลิกแท็บ ไฟล์

  ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ และการอ้างอิงแบบผสมสำหรับฟังก์ชัน

การใช้ตัวดำเนินการการคำนวณในสูตร Excel

ลำดับที่ Excel ดำเนินการในสูตร

การใช้ฟังก์ชันและฟังก์ชันซ้อนในสูตร Excel

ระบุและใช้ชื่อในสูตร

คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

ลบหรือนำสูตรออก

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและคีย์ฟังก์ชันของ Excel

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×