ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
กำหนดการนำทางบนไซต์ SharePoint ของคุณ

กําหนดการนําทางสําหรับไซต์ SharePoint Microsoft ของคุณเองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไซต์ หน้า และเนื้อหาที่กําหนดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้

 • เปลี่ยนลักษณะของ สไตล์การนําทาง สี และโลโก้ของหน้าของคุณ

 • บน ไซต์ทีม คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือเอาลิงก์ออกบนเมนูการนําทางได้

 • แก้ไขเมนูแนวนอน เมนูส่วนท้าย (ไซต์การติดต่อสื่อสารเท่านั้น) หรือแถบนําทางของไซต์ฮับที่ปรากฏขึ้นบนไซต์การติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับไซต์ฮับ

 • กําหนดเป้าหมายลิงก์การนําทางไปยัง ผู้ชมที่ระบุ ด้วยการกําหนดผู้ชมเป้าหมายSharePoint ใน Microsoft 365 สมัยใหม่

 • ตั้งค่าชื่อไซต์ หลายภาษา การนําทาง และส่วนท้ายบนไซต์การติดต่อสื่อสาร

หมายเหตุ: 

 • คุณต้องเป็นเจ้าของไซต์เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงการนําทางของไซต์

 • ถ้าเจ้าของไซต์ของคุณกําหนดไซต์เอง เมนูแนวตั้งหรือเมนูแนวนอนอาจไม่พร้อมใช้งานสําหรับการแก้ไข

เลือกเวอร์ชัน SharePoint ของคุณด้านล่างสําหรับขั้นตอนในการกําหนดการนําทางบนไซต์ SharePoint ของคุณเอง

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการทํางานบางอย่างจะค่อยๆ ถูกนํามาใช้กับองค์กรที่ตั้งค่าตัวเลือกการเผยแพร่แบบกําหนดเป้าหมายใน Microsoft 365 ซึ่งหมายความว่าคุณอาจยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้ หรือฟีเจอร์นี้อาจดูแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความวิธีใช้

 1. เลือก แก้ไข ทางด้านขวาของเมนูการนําทาง

  เมนูด้านบนสุดของไซต์การติดต่อสื่อสาร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

 2. โฮเวอร์ระหว่างลิงก์ที่มีอยู่ในเมนูที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ แล้วเลือก +

  เพิ่มหน้าต่างการนําทางที่เลือกตัวเลือกลิงก์ไว้

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มลิงก์ ให้เลือกตัวเลือกลิงก์ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ลิงก์จะเพิ่มลิงก์ไปยังไซต์ภายในหรือภายนอกไปยังบริษัทของคุณ เพียงใส่ที่อยู่และชื่อที่แสดงสําหรับลิงก์

   การเพิ่มลิงก์ไปยังเมนูการนําทางบนไซต์ทีม

  • ป้ายชื่อจะเพิ่มข้อความลงในเมนูการนําทางของคุณที่ไม่มีไฮเปอร์ลิงก์ มีประโยชน์หากคุณต้องการเพิ่มตัวเตือนภายในเมนูการนําทางหรือจัดประเภทลิงก์ของคุณ

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดในแท็บใหม่ เพื่อให้ลิงก์เปิดในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ 

 4. ในกล่อง ที่อยู่ ให้ใส่ URL สําหรับลิงก์ที่คุณต้องการเพิ่มถ้าเพิ่มลิงก์

  เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังหน้า ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. นําทางไปยังหน้าที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

  2. คัดลอก URL จากแถบที่อยู่

  3. วาง URL ลงในกล่อง ที่อยู่

 5. ในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง ให้ใส่ข้อความที่แสดงที่จะแสดงบนเมนูการนําทาง

 6. เลือก ตกลง ลิงก์จะถูกเพิ่มลงในเมนูการนําทาง

 7. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยกเลิก

 8. คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงการนําทางเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือเมกะได้โดยไปที่ เปลี่ยนลักษณะภายใต้ การตั้งค่า แล้วเลือก การนําทาง 

หมายเหตุ: อาจต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแถบนําทางของไซต์ฮับปรากฏบนไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 1. เลือก แก้ไข ทางด้านขวาของแถบนําทางของไซต์ฮับ

  แถบนําทางไซต์ฮับที่มีปุ่มแก้ไขถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดแถบนําทางของไซต์ฮับเอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ติดต่อเจ้าของไซต์ฮับเพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงให้คุณ

 2. โฮเวอร์ระหว่างลิงก์ที่มีอยู่ในเมนูที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ แล้วเลือก +

  เพิ่มหน้าต่างการนําทางที่เลือกตัวเลือกลิงก์ไว้

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มลิงก์ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ลิงก์ จะเพิ่มลิงก์ไปยังไซต์ภายในหรือภายนอกไปยังบริษัทของคุณ เพียงใส่ที่อยู่และชื่อที่แสดงสําหรับลิงก์
   การเพิ่มลิงก์ไปยังเมนูการนําทางบนไซต์ทีม

  • ฮับที่เกี่ยวข้อง จะเพิ่มลิงก์ไปยังไซต์ฮับที่เชื่อมโยงกับฮับหลักเดียวกัน

  • ฮับลูกที่เกี่ยวข้อง จะเพิ่มลิงก์ไปยังไซต์ฮับย่อยที่เชื่อมโยงกับไซต์ฮับหลักเดียวกัน ถ้ามี

  • ป้ายชื่อ จะเพิ่มข้อความลงในเมนูการนําทางของคุณที่ไม่มีไฮเปอร์ลิงก์ มีประโยชน์หากคุณต้องการเพิ่มตัวเตือนภายในเมนูการนําทางหรือจัดประเภทลิงก์ของคุณ 

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดในแท็บใหม่ เพื่อให้ลิงก์เปิดในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ 

 4. ในกล่อง ที่อยู่ ให้ใส่ URL สําหรับลิงก์ที่คุณต้องการเพิ่มถ้าเพิ่มลิงก์

  เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังหน้า ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. นําทางไปยังหน้าที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

  2. คัดลอก URL จากแถบที่อยู่

  3. วาง URL ลงในกล่อง ที่อยู่

 5. ในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง ให้ใส่ข้อความที่แสดงที่จะแสดงบนเมนูการนําทาง

 6. เลือก ตกลง ลิงก์จะถูกเพิ่มลงในเมนูการนําทาง

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มลิงก์ย่อยไปยังแถบนําทางของไซต์ฮับได้ถึง 2 ระดับโดยการเข้าถึง ... ถัดจากลิงก์ของคุณ

 7. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยกเลิก

 8. คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงการนําทางเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือเมกะได้โดยไปที่ เปลี่ยนลักษณะ และเลือก การนําทาง จากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  หมายเหตุ: เค้าโครงการนําทางสําหรับการนําทางในฮับใช้การตั้งค่าเดียวกันกับการนําทางของไซต์ 

สิ่งสำคัญ: 

 • เจ้าของไซต์ต้องเปิดใช้งานการกําหนดผู้ชมเป้าหมายสําหรับการนําทางไซต์

 • เฉพาะเจ้าของไซต์เท่านั้นที่สามารถเปิดและปิดการกําหนดผู้ชมเป้าหมายได้ เมื่อเปิดใช้งานตัวแก้ไขไซต์ใดก็ตามสามารถกําหนดลิงก์เมนูเป้าหมายไปยังผู้ชมที่ระบุได้

 • ผู้ชมจะถูกกําหนดโดยกลุ่ม Microsoft 365 และกลุ่มความปลอดภัย ถ้าคุณต้องการ ให้สร้างกลุ่มMicrosoft 365 สําหรับสมาชิกผู้ชมของคุณ หรือถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถสร้างกลุ่มความปลอดภัยได้จากศูนย์การจัดการ Microsoft 365 กลุ่มไดนามิกAzure ADไม่ได้รับการสนับสนุนในขณะนี้

 1. เลือก แก้ไข ภายในเมนูการนําทาง

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวตั้ง ให้เลือก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนู

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวนอน ให้เลือก แก้ไข ทางด้านขวาของเมนู

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนําทาง แก้ไข ให้เลือกการสลับสําหรับ เปิดใช้งานการกําหนดผู้ชมการนําทางไซต์เป้าหมาย เมื่อเปิดใช้งาน การกําหนดผู้ชมเป้าหมายจะนําไปใช้กับเมนูทั้งหมดในไซต์รวมถึงฮับและเมนูส่วนท้าย

การสลับตัวเลือกการกําหนดผู้ชมเป้าหมายในการนําทางไซต์

3. เลือกจุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข

แก้ไขลิงก์ในเมนูด้านซ้าย

4. ในกล่อง ผู้ชมเป้าหมาย ให้ใส่กลุ่มMicrosoft 365 หรือกลุ่มความปลอดภัยเพื่อกําหนดเป้าหมายได้สูงสุด 10 กลุ่ม

หมายเหตุ: เมื่อการกําหนดผู้ชมเป้าหมายถูกนําไปใช้กับลิงก์แม่ การกําหนดผู้ชมเป้าหมายจะถูกนําไปใช้กับลิงก์ย่อยด้วย และกลุ่มที่คุณระบุจะมองเห็นได้เท่านั้น 

ผู้ชมที่จะเน้นเขตข้อมูลเป้าหมาย

5. เลือก ตกลง เมื่อคุณแก้ไขลิงก์เสร็จแล้ว และไอคอนจะยืนยันว่าลิงก์ถูกกําหนดเป้าหมายไว้ 

หมายเหตุ: ขณะแก้ไขการนําทาง ตัวแก้ไขจะมองเห็นลิงก์และลิงก์ย่อยทั้งหมด รวมถึงลิงก์ที่กําหนดเป้าหมายไว้ด้วย เมื่อบันทึกแล้ว การนําทางจะแสดงโหนดเป้าหมาย 

ไอคอนผู้ชมเป้าหมายที่แสดงอยู่ถัดจากหน้าไซต์ SharePoint

6. เลือก บันทึก เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว หรือเลือก ยกเลิก เพื่อละทิ้งการเปลี่ยนแปลง

 1. เลือก แก้ไข ภายในเมนูการนําทาง

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวตั้ง ให้เลือก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนู

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวนอน ให้เลือก แก้ไข ทางด้านขวาของเมนู

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

2. เลือกจุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์ที่คุณต้องการแก้ไข

3. เลือก แก้ไข

แก้ไขลิงก์ในเมนูด้านซ้าย

4. ทําการเปลี่ยนแปลงของคุณและเมื่อคุณแก้ไขลิงก์เสร็จแล้ว ให้เลือก ตกลง

5. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยกเลิก

 1. เลือก แก้ไข ภายในเมนูการนําทาง

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวตั้ง ให้เลือก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนู

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวนอน ให้เลือก แก้ไข ทางด้านขวาของเมนู

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

2. คุณสามารถลากแล้วปล่อยรายการเมนูเพื่อจัดลําดับใหม่ได้ เลือก รายการเมนู ที่คุณต้องการย้าย ลากไปยังตําแหน่งใหม่ แล้วปล่อย

3. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยกเลิก

การดําเนินการนี้จะสร้างลิงก์ที่เยื้องภายใต้ลิงก์อื่น คุณสามารถเพิ่มลิงก์ย่อยไปยังเมนูแนวตั้ง เมนูแนวนอน หรือแถบนําทางของไซต์ฮับได้ถึง 2 ระดับ เมื่อเพิ่มลิงก์ย่อย ให้สร้างลิงก์ที่คุณต้องการให้ปรากฏ แล้วทําให้ลิงก์ย่อยของลิงก์ที่อยู่ด้านบนเป็นลิงก์ย่อย

เมนูแนวตั้ง

ระดับการนําทางด้านซ้าย

เมนูแนวนอน

ระดับการนําทางด้านบน
 1. เลือก แก้ไข ภายในเมนูการนําทาง

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวตั้ง ให้เลือก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนู

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวนอน ให้เลือก แก้ไข ทางด้านขวาของเมนู

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

2. เลือกจุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์ที่คุณต้องการสร้างลิงก์ย่อย

3.  เลือก ทําให้ลิงก์ย่อย

สร้างลิงก์ย่อยในเมนูด้านซ้าย

4. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยกเลิก

การดําเนินการนี้จะย้ายลิงก์ที่เยื้องออกจากใต้ลิงก์อื่น

 1. เลือก แก้ไข ภายในเมนูการนําทาง

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวตั้ง ให้เลือก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนู

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวนอน ให้เลือก แก้ไข ทางด้านขวาของเมนู

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

2. เลือกจุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์ย่อยที่คุณต้องการเลื่อนระดับเป็นลิงก์หลัก

3. เลือกเลื่อนระดับลิงก์ย่อย

เลื่อนระดับลิงก์ย่อยไปยังลิงก์หลัก

4. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยกเลิก

หมายเหตุ: การเชื่อมโยงบางรายการ เช่น ถังรีไซเคิล เป็นการเชื่อมโยงของระบบและไม่สามารถเอาออกได้

 1. เลือก แก้ไข ภายในเมนูการนําทาง

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวตั้ง ให้เลือก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนู

 • สําหรับเมนูการนําทางแนวนอน ให้เลือก แก้ไข ทางด้านขวาของเมนู

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

2. เลือกจุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์ที่คุณต้องการเอาออก

3. เลือก นําออก

หมายเหตุ: ลิงก์ ถังรีไซเคิล เป็นลิงก์ของระบบและไม่สามารถเอาออกได้

นําลิงก์ออกจากเมนูด้านซ้าย

4. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยกเลิก

ถ้าคุณมีสิทธิ์เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเมนูการนําทางสําหรับไซต์ทีมของคุณได้

 1. เลือก การตั้งค่า แล้วเลือก เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ

  ตัวเลือก การตั้งค่า ที่เปิดขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏถูกเน้น

 2. ในการตั้งค่าการนําทาง ให้เลือกปุ่มสลับเพื่อเปิดหรือปิดการมองเห็นการนําทางของไซต์

  การเข้าถึงตัวเลือกการมองเห็นการนําทางไซต์ผ่านการตั้งค่า

หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดใช้งานแผง เปิดใช้ด่วน คุณอาจยังคงเห็นถังรีไซเคิลและลิงก์ แก้ไข

ถ้าคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศบนไซต์ประสบการณ์ SharePoint แบบคลาสสิกของคุณ เมนูแนวตั้งจะแสดงลิงก์ไปยังรายการประสบการณ์การใช้งานหรือไลบรารีสมัยใหม่ ถ้าคุณได้เพิ่มฟีเจอร์เหล่านั้นลงในไซต์ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกของคุณนอกเหนือจากการแสดงรายการจากที่เก็บคํา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดใช้งานการนําทางที่มีการจัดการสําหรับไซต์ใน SharePoint และ เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศ

 1. คลิก แก้ไข ทางด้านขวาของเมนูด้านบน

  เมนูด้านบนสุดของไซต์การติดต่อสื่อสาร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

 2. โฮเวอร์เหนือตําแหน่งที่ตั้งในเมนูที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ แล้วคลิก +

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มลิงก์ ในกล่อง ที่อยู่ ให้ใส่ URL สําหรับลิงก์ที่คุณต้องการเพิ่มถ้าเพิ่มลิงก์

  เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังหน้าในเมนูด้านซ้าย ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. นําทางไปยังหน้าที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

  2. คัดลอก URL จากแถบที่อยู่

  3. วาง URL ลงในกล่อง ที่อยู่

 4. ในกล่อง ชื่อที่แสดง ให้ใส่ข้อความที่แสดงสําหรับลิงก์ นี่คือข้อความที่จะแสดงขึ้นบนเมนู จากนั้นคลิก ตกลง

 5. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิก

หมายเหตุ: อาจต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแถบนําทางของไซต์ฮับปรากฏบนไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 1. คลิก แก้ไข ทางด้านขวาของแถบนําทางของไซต์ฮับ

  การนําทางฮับ SharePoint

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดแถบนําทางของไซต์ฮับเอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ติดต่อเจ้าของไซต์ฮับเพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงให้คุณ

 2. โฮเวอร์เหนือตําแหน่งที่ตั้งในเมนูที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ แล้วคลิก + จากนั้นลูกศรลง

  แก้ไขการนําทางฮับ SharePoint

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มลิงก์ ในกล่อง ที่อยู่ ให้ใส่ URL สําหรับลิงก์ที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังหน้า ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. นําทางไปยังหน้าที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

  2. คัดลอก URL จากแถบที่อยู่

  3. วาง URL ลงในกล่อง ที่อยู่

 4. ในกล่อง ชื่อที่แสดง ให้ใส่ข้อความที่แสดงสําหรับลิงก์ นี่คือข้อความที่จะแสดงขึ้นบนเมนู

  จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มลิงก์ย่อยไปยังแถบนําทางของไซต์ฮับได้ถึง 2 ระดับ

 5. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิก

 1. คลิก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนูด้านซ้ายบนไซต์ทีมหรือทางด้านขวาของเมนูด้านบนบนไซต์การติดต่อสื่อสาร ไซต์ฮับ หรือแถบนําทางของไซต์ฮับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

 2. คลิกจุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิก แก้ไข

  แก้ไขลิงก์ในเมนูด้านซ้าย

 4. เมื่อคุณแก้ไขลิงก์เสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 5. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิก

 1. คลิก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนูด้านซ้ายบนไซต์ทีมหรือทางด้านขวาของเมนูด้านบนบนไซต์การติดต่อสื่อสาร ไซต์ฮับ หรือแถบนําทางของไซต์ฮับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

 2. คลิกจุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์ที่คุณต้องการย้าย

 3. คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

  ย้ายลิงก์ขึ้นหรือลงในเมนูด้านซ้าย

 4. ทําซ้ําขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าลิงก์จะอยู่ในตําแหน่งที่ต้องการ

 5. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิก

หมายเหตุ:  You can't drag and drop items to reorder them in menus.

การดําเนินการนี้จะสร้างลิงก์ที่เยื้องภายใต้ลิงก์อื่น คุณสามารถเพิ่มลิงก์ย่อยไปยังเมนูด้านซ้ายของไซต์ทีมได้สูงสุด 2 ระดับ ไปยังเมนูด้านบนของไซต์การติดต่อสื่อสาร หรือไปยังแถบนําทางไซต์ฮับ เมื่อเพิ่มลิงก์ย่อย ให้สร้างลิงก์ที่คุณต้องการให้ปรากฏ แล้วทําให้ลิงก์ย่อยของลิงก์ที่อยู่ด้านบนเป็นลิงก์ย่อย

เมนูด้านซ้าย

ระดับการนําทางด้านซ้าย

เมนูด้านบน

ระดับการนําทางด้านบน
 1. คลิก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนูด้านซ้ายบนไซต์ทีมหรือทางด้านขวาของเมนูด้านบนบนไซต์การติดต่อสื่อสาร ไซต์ฮับ หรือแถบนําทางฮับไซต์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

 2. คลิกจุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์ที่คุณต้องการสร้างลิงก์ย่อย

 3. คลิก สร้างลิงก์ย่อย

  สร้างลิงก์ย่อยในเมนูด้านซ้าย

 4. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิก

การดําเนินการนี้จะย้ายลิงก์ที่เยื้องออกจากใต้ลิงก์อื่น

 1. คลิก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนูด้านซ้ายบนไซต์ทีมหรือทางด้านขวาของเมนูด้านบนบนไซต์การติดต่อสื่อสาร ไซต์ฮับ หรือแถบนําทางฮับไซต์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

 2. คลิกจุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์ย่อยที่คุณต้องการเลื่อนระดับเป็นลิงก์หลัก

 3. คลิก ลิงก์ย่อยเลื่อนระดับ

  เลื่อนระดับลิงก์ย่อยไปยังลิงก์หลัก

 4. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิก

การเชื่อมโยงบางรายการ เช่น ถังรีไซเคิล เป็นการเชื่อมโยงของระบบและไม่สามารถเอาออกได้

 1. คลิก แก้ไข ที่ด้านล่างของเมนูด้านซ้ายบนไซต์ทีมหรือทางด้านขวาของเมนูด้านบนบนไซต์การติดต่อสื่อสาร ไซต์ฮับ หรือแถบนําทางฮับไซต์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไข คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

 2. คลิกจุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์ที่คุณต้องการเอาออก

 3. คลิก นำออก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาการเชื่อมโยงถังรีไซเคิลออกได้ในขณะนี้

  นําลิงก์ออกจากเมนูด้านซ้าย

 4. เมื่อกําหนดการนําทางเองเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือ เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิก

ถ้าคุณมีสิทธิ์เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบ คุณสามารถปิดเมนูทางซ้ายมือสําหรับไซต์ทีมของคุณได้

 1. คลิก ปุ่มการตั้งค่า Office 365การตั้งค่า แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็น การตั้งค่าไซต์ ให้คลิก ข้อมูลไซต์ แล้วคลิก ดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด ในบางหน้า คุณอาจต้องคลิก เนื้อหาของไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์ บนเมนูด้านบนขวา

 2. ภายใต้ ลักษณะที่แสดง บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ให้คลิก องค์ประกอบการนําทาง

  องค์ประกอบการนําทางในเมนู การตั้งค่าไซต์
 3. เลือกหรือล้างการตั้งค่า เปิดใช้งานด่วน เพื่อเปิดหรือปิด แล้วคลิก ตกลง

  ยกเลิกการเลือกเมนู เปิดใช้ด่วน

หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดใช้งานแผง เปิดใช้ด่วน คุณอาจยังคงเห็นถังรีไซเคิลและปุ่ม แก้ไข

ถ้าคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศบนไซต์ประสบการณ์ใช้งาน SharePoint แบบคลาสสิกของคุณ เมนูทางซ้ายจะแสดงลิงก์ไปยังรายการประสบการณ์การใช้งานหรือไลบรารีสมัยใหม่ ถ้าคุณได้เพิ่มไปยังไซต์ประสบการณ์ใช้งานแบบคลาสสิกของคุณนอกเหนือจากการแสดงรายการจากที่เก็บคํา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดใช้งานการนําทางที่มีการจัดการสําหรับไซต์ใน SharePoint และ เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศ

การแก้ไขลิงก์ใน SharePoint Server 2016 หรือ SharePoint Server 2013

เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขลิงก์บนไซต์ของคุณ ให้คลิกหนึ่งในตัวเลือก แก้ไขลิงก์ บนหน้า

แก้ไขลิงก์

1. เมื่อต้องการเปลี่ยนลิงก์ในแถบลิงก์บนสุด ให้คลิก แก้ไขลิงก์ ทางด้านขวาของเมนู

2. เมื่อต้องการเปลี่ยนลิงก์ในเมนูด้านซ้าย (หรือที่เรียกว่าแถบเปิดใช้ด่วน) ให้คลิก แก้ไขลิงก์ ที่อยู่ใต้เมนู

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น แก้ไขลิงก์ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดการนําทางของไซต์เอง คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เป็นอย่างน้อย ให้ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้ให้คุณ

 1. คลิก ปุ่มการตั้งค่า Office 365การตั้งค่า แล้วคลิก เนื้อหาของไซต์

 2. คลิก แก้ไขลิงก์ บนเปิดใช้ด่วนหรือแถบลิงก์บนสุด ขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

 3. คลิกแอปที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วลากไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการให้แอปนั้นอยู่บนเปิดใช้ด่วนหรือแถบลิงก์บนสุด

  ลากแอปไปที่การนำทาง

 4. คลิก บันทึก

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงแถบเปิดใช้ด่วน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือเอาถังรีไซเคิลออกได้

 1. คลิก แก้ไขลิงก์ บนเปิดใช้ด่วนหรือแถบลิงก์บนสุด ขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่คุณต้องการแก้ไขลิงก์

 2. กเปลี่ยน ชื่อ: คลิกบนลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดยตรงและเริ่มพิมพ์ชื่อใหม่ คลิกที่ภายนอกชื่อนั้น แล้วคลิก บันทึก

 3. เอา: คลิก X ที่สอดคล้องกับลิงก์เพื่อนําออกจากแผงการนําทาง แล้วคลิก บันทึก

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงแถบเปิดใช้ด่วน

การเปลี่ยนชื่อลิงก์จะไม่มีผลต่อที่อยู่หน้าหรือ URL ที่ลิงก์อ้างอิง เฉพาะเมนู

 1. คลิก แก้ไขลิงก์ บนเปิดใช้ด่วนหรือแถบลิงก์บนสุด ขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ตั้งของลิงก์ที่คุณต้องการย้าย

 2. เลือกลิงก์ที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตําแหน่งใหม่ในพื้นที่การนําทาง

  เมื่อต้องการเยื้องหรือสร้างลิงก์ย่อย ให้ลากลิงก์ภายใต้และไปทางขวาของลิงก์ที่คุณต้องการให้เป็นลิงก์บนสุดเล็กน้อย

 3. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับลิงก์แต่ละอันที่คุณต้องการย้าย

 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงแถบเปิดใช้ด่วน

หมายเหตุ: คุณสามารถลากรายการออกจาก ล่าสุด ไปยังแถบหลัก เปิดใช้ด่วน ได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลากรายการลงใน ล่าสุด ได้

สําหรับไซต์ในไซต์คอลเลกชันที่เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศ คุณจะมีตัวเลือกการนําทางเพิ่มเติมให้เลือก รวมถึงการแสดงไซต์ย่อยและการแสดงการนําทางเดียวกันกับการนําทางไซต์แม่ของไซต์ (หรือที่เรียกว่าการสืบทอดการนําทางแม่) ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกเหล่านี้ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลไซต์ของคุณ

 1. บนไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการนําทาง ให้คลิก การตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า Office 365แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ให้คลิก ลักษณะที่แสดง แล้วคลิก เปิดใช้ด่วน หรือ แถบลิงก์บนสุด

 3. เลือกตัวเลือกสําหรับ เปิดใช้ด่วน หรือ แถบลิงก์บนสุด เพื่อแสดงไซต์ย่อยหรือแสดงการนําทางเดียวกันกับไซต์แม่ (สืบทอดการนําทางแม่)

ลิงก์ที่ปรากฏทางด้านซ้ายของไซต์ของคุณเรียกว่า ลิงก์เปิดใช้ด่วน ตามค่าเริ่มต้น เปิดใช้ด่วนจะมีลิงก์ไปยังรายการล่าสุด รวมถึงรายการที่สําคัญ เช่น รายการและไลบรารี โดยทั่วไปลิงก์ที่ด้านบนสุดใน แถบลิงก์บนสุดจะแสดงไซต์ย่อยภายใต้ไซต์ของคุณ

เปิดใช้ด่วน

เมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารีใหม่ ลิงก์ใหม่จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติภายใต้ ล่าสุดบนเปิดใช้ด่วน เฉพาะลิงก์ใหม่ล่าสุดห้าลิงก์เท่านั้นที่จะปรากฏในส่วน ล่าสุด

ลิงก์ ล่าสุด บน เปิดใช้ด่วน จะแสดงหน้า รายการ และไลบรารีต่างๆ ที่เพิ่งสร้าง

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างหน้าใหม่ หน้านั้นจะไม่ปรากฏใน เปิดใช้ด่วน โดยอัตโนมัติ คุณต้องสร้างลิงก์ไปยังหน้าและเพิ่มด้วยตนเอง

แถบลิงก์บนสุด

คุณยังสามารถกําหนดลิงก์การนําทางบนแถบลิงก์บนสุดของไซต์ของคุณเองเพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ จัดเรียงลําดับใหม่ หรือเพิ่มลิงก์ไปยังไซต์ย่อยที่ผู้ใช้เยี่ยมชมบ่อยที่สุด

การนำทางด้านบนของไซต์

แถบลิงก์บนสุดช่วยให้ผู้ใช้ของไซต์ของคุณนําทางไปยังไซต์อื่นๆ ในไซต์คอลเลกชันโดยการแสดงแถวของแท็บที่ด้านบนของหน้าในไซต์ แถบลิงก์บนสุดเรียกอีกอย่างว่าการนําทางส่วนกลาง เนื่องจากอาจเหมือนกันในทุกไซต์ในไซต์คอลเลกชัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกําหนดค่าไซต์ย่อยไม่ให้แสดงในแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ได้ ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสําหรับการกําหนดค่าแถบลิงก์บนสุดของคุณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าฟีเจอร์การเผยแพร่จะเปิดใช้งานสําหรับ ไซต์คอลเลกชัน ของคุณหรือไม่

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแถบลิงก์บนสุดจากไซต์ Contoso สมมุติ การตลาด การขาย และการเงินคือไซต์ย่อยของ contoso ไซต์แม่

แถบลิงก์บนสุด

คุณมีสิทธิ์ที่จําเป็นในการกําหนดค่าการนําทางหรือไม่

เมื่อต้องการจัดการการนําทางสําหรับไซต์ อย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับจากการถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นของตัวออกแบบสําหรับไซต์นั้น คุณมีสิทธิ์ที่จําเป็นในการกําหนดค่าการนําทางสําหรับไซต์ของคุณถ้า การตั้งค่าไซต์ เป็นตัวเลือกบนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ และบนหน้า การตั้งค่าไซต์ คุณจะเห็นคําสั่ง การนําทาง ภายใต้ ลักษณะที่แสดง (บนไซต์ที่ไม่ได้ประกาศ คุณจะเห็นคําสั่ง เปิดใช้ด่วน และ แถบลิงก์บนสุด ภายใต้ ลักษณะที่แสดง แทน การนําทาง
เมนูการตั้งค่าไซต์

การประกาศถูกเปิดใช้งานสําหรับไซต์ของคุณหรือไม่

ก่อนที่คุณจะเริ่มกําหนดค่าการนําทางสําหรับไซต์ของคุณ คุณจําเป็นต้องกําหนดว่าจะเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสําหรับไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณหรือไม่ เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องทราบว่าไซต์ของคุณเป็นไซต์การประกาศหรือไม่ เนื่องจากตัวเลือกการกําหนดค่าการนําทางสําหรับไซต์การประกาศจะครอบคลุมมากกว่าตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสําหรับไซต์ที่ไม่ได้ประกาศ

คุณจะเห็นตัวเลือกการนําทางต่างๆ บนหน้า การตั้งค่าไซต์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของไซต์ที่คุณมี ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถกําหนดชนิดของไซต์ที่คุณกําลังทํางานอยู่ได้อย่างรวดเร็ว:

 1. บนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ดูที่รายการของลิงก์บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ลักษณะที่แสดง

  • ถ้าคุณเห็นลิงก์ที่ชื่อ การนําทาง แสดงว่าคุณกําลังทํางานกับไซต์การประกาศ และคุณสามารถกําหนดค่าไซต์ของคุณโดยใช้หน้า การตั้งค่าการนําทาง
   การนำทาง

  • ถ้าคุณเห็นลิงก์ที่ชื่อ ว่า แถบลิงก์บนสุด และ เปิดใช้ด่วน แสดงว่าคุณกําลังทํางานกับไซต์ที่ไม่ได้เผยแพร่ และคุณมีตัวเลือกการกําหนดค่าการนําทางที่จํากัดมากขึ้น
   ลักษณะที่แสดง

การนําทางแบบแถบนําทาง

คุณไม่สามารถกําหนดค่าการนําทางแบบแสดงข้อความได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการนําทางแบบแถบนําทาง
รายทาง (Breadcrumb)

คุณสามารถกําหนดค่าแถบการเชื่อมโยงบนสุดสําหรับไซต์ให้ใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดเดียวกันกับไซต์แม่ได้ กล่าวคือ ไซต์ย่อยจะสืบทอดแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถกําหนดค่าแถบลิงก์บนสุดสําหรับไซต์ให้เป็นไซต์ที่ไม่ซ้ํากับไซต์นั้นได้

ตัวเลือกและกระบวนงานสําหรับการกําหนดค่าการสืบทอดสําหรับแถบลิงก์บนสุดจะแตกต่างกันระหว่างไซต์การประกาศและไซต์ที่ไม่ได้ประกาศ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกําหนดว่าจะเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสําหรับไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณหรือไม่ ให้ดูที่ "เปิดใช้งานการประกาศสําหรับไซต์ของคุณหรือไม่" ใน ก่อนที่คุณจะเริ่ม ในบทความนี้

การกําหนดค่าการสืบทอดสําหรับแถบลิงก์บนสุดบนไซต์ที่ไม่ได้ประกาศ

เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ในไซต์คอลเลกชันที่ไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศ คุณสามารถเลือกว่าจะรวมไซต์บนแถบลิงก์บนสุดของไซต์แม่หรือไม่ และเลือกว่าจะใช้แถบลิงก์บนสุดจากไซต์แม่หรือไม่ ซึ่งจะมีตัวเลือกการกําหนดค่าสามตัวเลือกที่แตกต่างกันสําหรับไซต์ของคุณ ดังนี้

 • สืบทอดและรวมอยู่ในแม่     ไซต์จะถูกรวมเป็นแท็บบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่และใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดเดียวกันกับไซต์แม่ ไม่สามารถกําหนดค่าแถบการเชื่อมโยงบนสุดที่ระดับนี้โดยไม่ตัดการสืบทอดจากไซต์แม่ก่อน

 • ไม่รวมที่สืบทอดมาในรายการแม่     ไซต์จะใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดเดียวกันกับไซต์แม่ แต่จะไม่รวมเป็นแท็บบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ ไม่สามารถกําหนดค่าแถบการเชื่อมโยงบนสุดที่ระดับนี้โดยไม่ตัดการสืบทอดจากไซต์แม่ก่อน

 • เฉพาะ     ไซต์จะไม่รวมเป็นแท็บบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ และไม่ได้ใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดเดียวกันกับไซต์แม่ แถบการเชื่อมโยงบนสุดสามารถกําหนดค่าได้ในระดับนี้ และแยกออกจากไซต์แม่โดยสิ้นเชิง

ถ้าไซต์ถูกเปลี่ยนชื่อจากหน้า ชื่อเรื่องคําอธิบาย และ ไอคอน ชื่อไซต์จะไม่ถูกอัปเดตบนแถบลิงก์บนสุด เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อที่ปรากฏบนแถบลิงก์บนสุด คุณต้องแก้ไขแถบลิงก์บนสุด

เมื่อคุณสร้าง ไซต์ย่อย จะปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของ ไซต์แม่ ตามค่าเริ่มต้น และมีแถบการเชื่อมโยงบนสุดที่ไม่ซ้ํากัน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เมื่อต้องการกําหนดค่าการตั้งค่าแถบลิงก์บนสุดสําหรับไซต์ย่อย:

 1. บนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก แถบลิงก์บนสุด
  ลักษณะที่แสดง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างลิงก์แบบกําหนดเองสําหรับไซต์ย่อย ให้คลิก หยุดการสืบทอดลิงก์ การเชื่อมโยงจากแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่จะไม่ถูกเก็บไว้เมื่อคุณกําหนดค่าไซต์ย่อยให้หยุดการสืบทอดการเชื่อมโยง

  • เมื่อต้องการใช้ลิงก์เดียวกันกับไซต์แม่ ให้คลิก ใช้ลิงก์จากแม่ การเชื่อมโยงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์ย่อยจะถูกลบออกเมื่อคุณกําหนดค่าไซต์ย่อยให้ใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดเดียวกันกับไซต์แม่

การกําหนดค่าการสืบทอดสําหรับแถบลิงก์บนสุดบนไซต์การประกาศ

เมื่อคุณสร้างไซต์การประกาศ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่หรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้หน้าการตั้งค่าการนําทาง เมื่อต้องการกําหนดค่าการตั้งค่าแถบลิงก์บนสุดสําหรับไซต์ย่อย:

 1. บนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนําทาง


  การนำทาง บันทึกย่อ คําสั่ง การนําทาง จะปรากฏภายใต้ ลักษณะที่แสดง ก็ต่อเมื่อฟีเจอร์การประกาศถูกเปิดใช้งานสําหรับไซต์ของคุณ และอย่างน้อยคุณมีสิทธิ์ที่ได้รับจากการถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นของตัวออกแบบสําหรับไซต์นั้น

 3. ในส่วน การนําทางส่วนกลาง ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงแถบการเชื่อมโยงบนสุดเดียวกันกับไซต์แม่ ให้เลือก แสดงรายการการนําทางเดียวกันกับไซต์แม่

  • เมื่อต้องการแสดงแถบลิงก์บนสุดที่ไม่ซ้ํากับไซต์ปัจจุบัน ให้เลือก แสดงรายการการนําทางใต้ไซต์ปัจจุบัน

   การตั้งค่าการนำทางส่วนกลาง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณอยู่ที่ไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันของคุณ เนื่องจากไซต์ระดับบนสุดไม่มีไซต์แม่

 4. ในส่วน การนําทางส่วนกลาง

  • เมื่อต้องการแสดงไซต์ย่อยของไซต์ปัจจุบันบนแถบลิงก์บนสุด ให้เลือก แสดงไซต์ย่อย

  • เมื่อต้องการแสดงหน้าของไซต์ปัจจุบันบนแถบลิงก์บนสุด ให้เลือก แสดงหน้า

  • เมื่อต้องการจํากัดจํานวนลิงก์ไปยังไซต์และหน้าที่แสดงโดยอัตโนมัติบนแถบลิงก์บนสุด ให้พิมพ์จํานวนรายการแบบไดนามิกสูงสุดที่จะแสดงภายในระดับการนําทางนี้

 5. คลิกตกลง

ขั้นตอนที่คุณใช้ในการเพิ่ม แก้ไข หรือเอาลิงก์ออกจากแถบลิงก์บนสุดจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าฟีเจอร์การประกาศถูกเปิดใช้งานสําหรับไซต์คอลเลกชันของคุณหรือไม่ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกําหนดว่าจะเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสําหรับไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณหรือไม่ ให้ดูที่ "เปิดใช้งานการประกาศสําหรับไซต์ของคุณหรือไม่" ใน ก่อนที่คุณจะเริ่ม ในบทความนี้

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาลิงก์ออกจากแถบลิงก์บนสุดของไซต์ที่ไม่ใช่ไซต์การประกาศ

ถ้าไซต์ของคุณใช้แถบลิงก์บนสุดที่ไม่ซ้ํากัน (ซึ่งก็คือไซต์ระดับบนสุด หรือไซต์ดังกล่าวไม่ได้สืบทอดแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่) คุณสามารถกําหนดค่าลิงก์ที่ปรากฏบนแถบลิงก์บนสุดสําหรับไซต์นั้นได้ คุณยังสามารถรวมลิงก์ไปยังไซต์อื่นภายนอกไซต์คอลเลกชันของคุณได้

 1. บนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก แถบลิงก์บนสุด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ใหม่ ให้คลิก ลิงก์การนําทางใหม่ พิมพ์ URL และคําอธิบายสําหรับลิงก์ URL สามารถลิงก์ไปยังเส้นทางที่ถูกต้องใดๆ ก็ได้ เช่น โฟลเดอร์ภายในไซต์นี้ การแชร์ภายในอินทราเน็ตขององค์กรของคุณ หรือลิงก์ไปยังตําแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ต

   ลิงก์การนำทางใหม่

  • เมื่อต้องการแก้ไขลิงก์ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ข้างลิงก์ที่คุณต้องการแก้ไข แก้ไข และทําการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น คุณสามารถแก้ไขคําอธิบายสําหรับลิงก์เริ่มต้น เช่น หน้าแรก เท่านั้น

  • เมื่อต้องการเอาลิงก์ออก ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ข้าง แก้ไขลิงก์ คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง

   สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบหัวเรื่องจากแถบลิงก์บนสุดบนไซต์ที่ไม่ได้ประกาศ ลิงก์ใดๆ ที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องนั้นจะถูกลบไปด้วย

 4. คลิกตกลง

การเพิ่ม แก้ไข หรือเอาลิงก์ออกจากแถบลิงก์บนสุดของไซต์การประกาศ

คุณสามารถใช้ส่วน การนําทางการแก้ไขและการเรียงลําดับ ของหน้า การตั้งค่าการนําทาง เพื่อเพิ่มหัวเรื่องหรือลิงก์ใหม่ หรือเพื่อแก้ไขหัวเรื่องหรือลิงก์ที่มีอยู่ในแถบลิงก์บนสุด

 1. บนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนําทาง

  หมายเหตุ: คําสั่ง การนําทาง จะปรากฏภายใต้ ลักษณะที่แสดง ก็ต่อเมื่อฟีเจอร์การประกาศถูกเปิดใช้งานสําหรับไซต์ของคุณ และคุณมีสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับโดยการเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นของตัวออกแบบสําหรับไซต์นั้น

 3. ในส่วน การแก้ไขและการเรียงลําดับการนําทาง ให้คลิก การนําทางส่วนกลาง เพื่อเลือกแถบลิงก์บนสุด

  การนำทางส่วนกลาง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการของลิงก์ที่จัดระเบียบภายใต้หัวเรื่อง การนําทางส่วนกลาง หรือ การนําทางปัจจุบัน ไซต์ของคุณอาจสืบทอดการนําทางส่วนกลางจากไซต์แม่ ในกรณีนี้ คุณจะถูกจํากัดให้เพิ่มหรือแก้ไขลิงก์ใน เปิดใช้ด่วน เว้นแต่ว่าคุณต้องการหยุดสืบทอดการนําทางส่วนกลางจากไซต์แม่

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขหัวเรื่องหรือลิงก์ ให้เลือกหัวเรื่องหรือลิงก์ แล้วคลิก แก้ไข

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มหัวเรื่องใหม่ ให้คลิก เพิ่มหัวเรื่อง

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มลิงก์ใหม่ ให้คลิก เพิ่มลิงก์

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกหัวเรื่อง ลิงก์จะถูกเพิ่มภายใต้หัวเรื่องนั้น ถ้าคุณเลือกลิงก์ ลิงก์ที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มลงในระดับเดียวกันกับลิงก์ที่คุณเลือก

  • ถ้าคุณต้องการเอาหัวเรื่องหรือลิงก์ออก ในส่วน การแก้ไขการนําทางและการเรียงลําดับ ให้เลือกหัวเรื่องหรือลิงก์เพื่อเอาออก แล้วคลิก ลบ

   หมายเหตุ: เมื่อคุณลบหัวเรื่องจากแถบลิงก์บนสุดบนไซต์การประกาศ ลิงก์ที่อยู่ในหัวเรื่องนั้นจะไม่ถูกลบและจะแสดงเป็นหัวเรื่องเมื่อหัวเรื่องเดิมถูกลบ

 5. ในกล่องโต้ตอบเว็บที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขรายการ ให้กําหนดค่าต่อไปนี้:

  • ชื่อเรื่อง  พิมพ์ชื่อเรื่องของหัวเรื่องหรือลิงก์ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏ ต้องใส่ชื่อเรื่อง

  • URL  พิมพ์ URL สําหรับหัวเรื่องหรือลิงก์ ต้องใช้ URL สําหรับลิงก์ แต่จะมีหรือไม่ก็ได้สําหรับส่วนหัว

   ถ้าคุณต้องการให้ URL เปิดในหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ที่แตกต่างจากที่ไซต์ใช้ ให้เลือกลิงก์ เปิด ในหน้าต่างใหม่

  • คำอธิบาย  พิมพ์คําอธิบายสําหรับหัวเรื่องหรือลิงก์ คําอธิบายเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติม

  • ผู้ชม  ถ้าคุณต้องการจํากัดการมองเห็น ให้ใส่หรือเรียกดูหัวเรื่องหรือลิงก์สําหรับผู้ชม เฉพาะผู้ชมที่คุณใส่เท่านั้นที่สามารถดูลิงก์หรือหัวเรื่อง (และทุกอย่างภายใต้หัวเรื่อง) ถ้าคุณไม่ใส่ผู้ชมใดๆ ผู้ชมทั้งหมดจะสามารถเห็นลิงก์ได้ ผู้ชมเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติม

   กล่องโต้ตอบ หัวเรื่องการนำทาง

 6. คลิกตกลง

ขั้นตอนที่คุณใช้ในการจัดลําดับลิงก์ใหม่บนแถบลิงก์บนสุดจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าฟีเจอร์การประกาศถูกเปิดใช้งานสําหรับไซต์คอลเลกชันของคุณหรือไม่ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกําหนดว่าจะเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสําหรับไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณหรือไม่ ให้ดูที่ "เปิดใช้งานการประกาศสําหรับไซต์ของคุณหรือไม่" ใน ก่อนที่คุณจะเริ่ม ในบทความนี้

เปลี่ยนลําดับของลิงก์บนแถบลิงก์บนสุดของไซต์ที่ไม่ได้ประกาศ

คุณสามารถเปลี่ยนลําดับการแสดงแท็บบนแถบลิงค์บนสุดได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทํากับลําดับของรายการบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดจะแสดงอยู่ในไซต์ใดๆ ที่สืบทอดการนําทางแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์ของคุณ

 1. บนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก แถบลิงก์บนสุด

 3. คลิก เปลี่ยนลําดับ

 4. ในคอลัมน์ ลําดับการเชื่อมโยง ให้คลิกตัวเลือกในรายการเพื่อเปลี่ยนลําดับที่ลิงก์ปรากฏบนแถบลิงก์บนสุด

 5. คลิก ตกลง

เปลี่ยนลําดับของลิงก์บนแถบลิงก์บนสุดของไซต์การประกาศด้วยตนเอง

 1. บนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนําทาง

  หมายเหตุ: คําสั่ง การนําทาง จะปรากฏภายใต้ ลักษณะที่แสดง ก็ต่อเมื่อฟีเจอร์การประกาศถูกเปิดใช้งานสําหรับไซต์ของคุณ และคุณมีสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับโดยการเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นของตัวออกแบบสําหรับไซต์นั้น

 3. ในส่วน การแก้ไขการนําทางและการเรียงลําดับ ภายใต้ การนําทางส่วนกลาง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายรายการไปทางซ้ายบนแถบลิงก์บนสุด ให้คลิก ย้ายขึ้น

  • เมื่อต้องการย้ายรายการไปทางขวาบนแถบลิงก์บนสุด ให้คลิก ย้ายลง

   ย้ายการนำทางส่วนกลาง

 4. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 เพื่อเปลี่ยนลําดับของรายการเพิ่มเติมใดๆ

 5. เมื่อคุณจัดลําดับสินค้าใหม่เสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

เรียงลําดับรายการบนแถบลิงก์บนสุดบนไซต์การประกาศโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณกําลังทํางานบนไซต์ที่เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศ คุณสามารถกําหนดค่ารายการการนําทางให้เรียงลําดับโดยอัตโนมัติ เช่น ตามชื่อเรื่อง

สิ่งสำคัญ: การตั้งค่า การเรียงลําดับ จะนําไปใช้กับทั้งแถบลิงก์บนสุดและเปิดใช้ด่วน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทําจะถูกนําไปใช้กับองค์ประกอบการนําทางทั้งสองนี้

 1. บนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนําทาง

  หมายเหตุ: คําสั่ง การนําทาง จะปรากฏภายใต้ ลักษณะที่แสดง ก็ต่อเมื่อฟีเจอร์การประกาศถูกเปิดใช้งานสําหรับไซต์ของคุณ และคุณมีสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับโดยการเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นของตัวออกแบบสําหรับไซต์นั้น

 3. ในส่วน การเรียงลําดับ ให้เลือก เรียงลําดับโดยอัตโนมัติ เพื่อเรียงลําดับไซต์ย่อย ลิงก์การนําทาง รายการ ไลบรารี และหน้าตามลําดับตัวอักษรหรือตัวเลขจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยโดยยึดตามรายการ ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง หรือ วันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด
   

  ถ้าคุณต้องการเรียงลําดับรายการการนําทางทั้งหมดด้วยตนเองยกเว้นหน้า ให้คลิก เรียงลําดับด้วยตนเอง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียงลําดับหน้าโดยอัตโนมัติ เฉพาะหน้าเท่านั้นที่จะถูกเรียงลําดับตามการตั้งค่าที่กําหนดค่าในส่วน การเรียงลําดับอัตโนมัติ

  การเรียงลำดับ

  1. ในส่วน การเรียงลําดับอัตโนมัติ ในรายการ เรียงลําดับตาม ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการเรียงลําดับรายการตามชื่อเรื่อง ให้เลือก ชื่อเรื่อง

   • เมื่อต้องการเรียงลําดับรายการตามวันที่ที่สร้าง ให้เลือก วันที่สร้าง

   • เมื่อต้องการเรียงลําดับรายการตามวันที่ที่ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด ให้เลือก วันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด

  2. ระบุลําดับการจัดเรียงโดยการเลือกจากน้อยไปหามาก (A,B,C หรือ 1,2,3) หรือจากมากไปหาน้อย (C,B,A หรือ 3,2,1)

  3. คลิก ตกลง

ถ้าคุณกําลังทํางานบนไซต์ที่เปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศ คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงหรือซ่อนเพจและไซต์ย่อยบนแถบลิงก์บนสุด

 1. บนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนําทาง

  หมายเหตุ: คําสั่ง การนําทาง จะปรากฏภายใต้ ลักษณะที่แสดง ก็ต่อเมื่อฟีเจอร์การประกาศถูกเปิดใช้งานสําหรับไซต์ของคุณ และคุณมีสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับโดยการเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นของตัวออกแบบสําหรับไซต์นั้น

 3. ในส่วน การแก้ไขการนําทางและการเรียงลําดับ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการแสดงไซต์ย่อยหรือหน้าที่ถูกซ่อนไว้ ให้เลือกรายการ แล้วคลิก แสดง

  • ถ้าคุณต้องการซ่อนไซต์ย่อยหรือหน้าที่มองเห็นได้บนแถบลิงก์บนสุด ให้เลือกรายการ แล้วคลิก ซ่อน

   ย้ายการนำทางส่วนกลาง

   หมายเหตุ: 

   • คําสั่ง ซ่อน และ แสดง จะพร้อมใช้งานสําหรับรายการการนําทางที่เป็นไซต์ย่อยหรือหน้าเท่านั้น คุณไม่สามารถซ่อนหัวเรื่องหรือลิงก์ได้

   • เมื่อคุณเลือกรายการที่มองเห็นอยู่ในปัจจุบันใน เปิดใช้ด่วน จะมีเพียงตัวเลือก ซ่อน เท่านั้นที่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณเลือกรายการที่ถูกซ่อนอยู่ในเปิดใช้ด่วน ตัวเลือก แสดง เท่านั้นที่จะแสดงขึ้น

ถ้าคุณกําลังทํางานบนไซต์การประกาศ คุณสามารถระบุว่าคุณต้องการให้ไซต์ย่อยและหน้าของไซต์ของคุณแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในแถบลิงก์บนสุดหรือไม่ ในแถบลิงก์บนสุด ไซต์ย่อยและหน้าของไซต์ปัจจุบันจะแสดงเป็นแท็บใหม่ (ถือว่าไซต์ไม่ได้สืบทอดการนําทางจากไซต์แม่) ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงไซต์ย่อยและ/หรือหน้าสําหรับไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน ไซต์ย่อย และหน้าภายใต้ไซต์ย่อยของไซต์ระดับบนสุดจะแสดงเป็นลิงก์ในเมนูดรอปดาวน์จากแท็บที่เกี่ยวข้องในแถบลิงก์บนสุด

เมนูดรอปดาวน์

หมายเหตุ: ถ้าคุณตัดสินใจที่จะแสดงรายการการนําทางสําหรับไซต์ย่อยหรือหน้า ไซต์ของคุณอาจดูยุ่งเหยิงถ้าไซต์ของคุณมีไซต์ย่อยหรือหน้าจํานวนมาก ถ้าโครงสร้างของไซต์คอลเลกชันโดยรวมของคุณไม่ได้รับการวางแผนหรือจัดการจากส่วนกลาง คุณอาจต้องการกําหนดค่าไซต์ของคุณเพื่อให้ไซต์ย่อยและหน้าไม่แสดงโดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู การกระทําในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนําทาง

  หมายเหตุ: คําสั่ง การนําทาง จะปรากฏภายใต้ ลักษณะที่แสดง ก็ต่อเมื่อฟีเจอร์การประกาศถูกเปิดใช้งานสําหรับไซต์ของคุณ และอย่างน้อยคุณก็มีสิทธิ์ที่ได้รับจากการถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นของตัวออกแบบสําหรับไซต์นั้น

 3. ในส่วน การนําทางส่วนกลาง ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงลิงก์ไปยังไซต์ย่อยในแถบลิงก์บนสุด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไซต์ย่อย

  • เมื่อต้องการแสดงลิงก์ไปยังหน้าในแถบลิงก์บนสุด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหน้า

  • เมื่อต้องการซ่อนลิงก์ไปยังไซต์ย่อยในแถบลิงก์บนสุด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไซต์ย่อย

  • เมื่อต้องการซ่อนลิงก์ไปยังหน้าในแถบลิงก์บนสุด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหน้า

  • ถ้าคุณกําหนดค่าไซต์ของคุณให้แสดงไซต์ย่อยและหน้า แต่ไซต์ของคุณถูกตั้งค่าให้แสดงการนําทางส่วนกลาง (แถบลิงก์บนสุด) สําหรับไซต์แม่ คุณจะไม่เห็นลิงก์ไปยังไซต์ย่อยและหน้าเหล่านี้ในการนําทางสําหรับไซต์ปัจจุบันของคุณ เว้นแต่ว่าการนําทางสําหรับไซต์แม่จะได้รับการกําหนดค่าให้แสดงไซต์ย่อยและหน้าด้วย

  • ถ้าคุณกําลังกําหนดค่าการนําทางสําหรับไซต์ระดับบนสุด และคุณต้องการให้เพจหรือไซต์ย่อยภายใต้ไซต์ย่อยของไซต์ระดับบนสุดปรากฏบนเมนูดรอปดาวน์จากแถบลิงก์บนสุด คุณจําเป็นต้องกําหนดค่าไซต์ระดับบนสุดเพื่อแสดงไซต์ย่อยและหน้า และคุณยังต้องกําหนดค่าไซต์ย่อยแต่ละไซต์ให้แสดงไซต์ย่อยและหน้า

  • ถ้าคุณไม่ต้องการให้ไซต์ย่อยหรือหน้าทั้งหมดแสดง คุณสามารถซ่อนหน้าและไซต์ย่อยแต่ละรายการหลังจากที่คุณกําหนดค่าให้แสดงแล้ว 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังหน้าของคุณแทนเมนูแนวตั้งหรือเมนูแนวนอน ให้ดู เพิ่มลิงก์ไปยังหน้า

เมื่อต้องการสร้างหน้าใหม่ที่คุณสามารถลิงก์ได้ ให้ดู เพิ่มหน้าไปยังไซต์

เมื่อต้องการเปลี่ยนสี พื้นหลัง และลักษณะไซต์ของคุณ ให้ดู เปลี่ยนลักษณะของไซต์ SharePoint ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ คําอธิบาย โลโก้ หรือการตั้งค่าไซต์อื่นๆ ให้ดูที่ จัดการการตั้งค่าไซต์ทีม SharePoint ของคุณ

เมื่อต้องการสร้างไซต์ใน SharePoint ใน Microsoft 365 ให้ดูที่ สร้างไซต์ทีมใน SharePoint Online หรือ สร้างไซต์การติดต่อสื่อสารใน SharePoint Online

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม Microsoft Insider >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×