ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น Windows โปรแกรมผู้บรรยาย, JAWS หรือ NVDA กับผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ Microsoft 365ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสําหรับการเข้าถึงบนแอปของเรา สำหรับความช่วยเหลือทั่วไป ให้ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ใช้ PowerPoint กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อสร้าง อ่าน และแก้ไขงานนําเสนอ เราได้ทดสอบด้วยผู้บรรยาย, JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้ตราบใดที่โปรแกรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการเข้าถึงทั่วไป

งานนําเสนอ PowerPoint คือการนําเสนอสไลด์ แต่ละสไลด์เป็นพื้นที่สําหรับรูปภาพ คํา และรูปร่างที่จะช่วยคุณสร้างเรื่องราวของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด PowerPoint

 1. กดแป้นโลโก้ Windows พิมพ์ PowerPoint แล้วกด Enter PowerPoint จะเปิดขึ้นในมุมมองที่แสดงงานนําเสนอล่าสุด เขตข้อมูลการค้นหา เทมเพลต และธีม โฟกัสจะอยู่บนเทมเพลตงานนําเสนอเปล่า

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

เมื่อต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ PowerPoint ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิด PowerPoint ตามที่แนะนําใน PowerPoint แบบเปิด คุณอยู่บนมุมมองเทมเพลต กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจาก Office" แล้วกด Enter

  • ถ้าคุณกําลังแก้ไขงานนําเสนออยู่แล้ว ให้กด Alt+F เพื่อเปิดเมนู ไฟล์ จากนั้นกด D, S เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างบัญชี" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "บัญชี" ด้วย NVDA คุณจะได้ยิน: "บัญชี"

 2. พิมพ์อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ กด Enter จากนั้นกดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "รหัสผ่าน"

 3. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกําลังใช้บัญชีในองค์กร ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจําเป็นต้องใช้ PIN หรือสมาร์ทการ์ด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อออกจาก PowerPoint ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้ แอปจะเปิดขึ้นโดยไม่มีการพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้

เปิดงานนำเสนอ

PowerPoint จะเก็บรายการของไฟล์ที่คุณเพิ่งเปิด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่ตะค้นหาอีกครั้ง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิดPowerPoint กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ล่าสุด" ตามด้วยชื่อของงานนําเสนอ

  • ถ้าคุณแก้ไขงานนําเสนออยู่แล้ว ให้กด Alt+F, O กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของงานนําเสนอ

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินงานนําเสนอที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 3. ถ้างานนําเสนอที่คุณต้องการเปิดไม่อยู่ในรายการงานนําเสนอล่าสุด ให้กด Alt+H, Y, O ในตอนนี้ คุณสามารถค้นหางานนําเสนอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในตําแหน่งบนเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ เช่น OneDrive

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาตามชื่อของงานนําเสนอ ให้กด Alt+O, E แล้วพิมพ์คําค้นหาของคุณ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของงานนําเสนอ แล้วกด Enter เพื่อเปิด

อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมองปกติ

แต่ละสไลด์มีกล่องข้อความอย่างน้อยหนึ่งกล่องหรือองค์ประกอบเนื้อหาหรือพื้นที่ที่สํารองไว้อื่นๆ

 1. เมื่อโฟกัสอยู่บนสไลด์ ให้กดแป้น Tab เพื่อวนระหว่างองค์ประกอบต่างๆ โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศชนิดองค์ประกอบเมื่อคุณเลื่อนไปมาระหว่างองค์ประกอบตัวอย่างเช่น "กล่องข้อความชื่อเรื่อง กล่องข้อความ"

 2. เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาขององค์ประกอบ เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้กดแป้น SR+R JAWS และ NVDA มักจะเริ่มอ่านเนื้อหาองค์ประกอบเมื่อโฟกัสย้ายไป ถ้าจําเป็น เมื่อต้องการเริ่มอ่านด้วย JAWS ให้กดแป้น SR+Page up เมื่อใช้ NVDA ให้กดแป้น SR+แป้นลูกศรลง

  เมื่อต้องการหยุดการอ่านอย่างต่อเนื่อง ให้กด Ctrl

 3. หลังจากอ่านเนื้อหา ให้กด Esc เพื่อย้อนกลับโฟกัสไปยังสไลด์

อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมองอื่นๆ

นอกจากมุมมอง ปกติ แล้ว PowerPoint ยังมีมุมมองอื่นๆ อีกหลายมุมมองสําหรับการทํางานกับสไลด์

 • มุมมองเค้าร่าง มีมุมมองแบบข้อความอย่างเดียวของเนื้อหาของสไลด์ เมื่อต้องการเปิด มุมมองเค้าร่าง ให้กด Alt+W, P จากนั้น O เมื่อต้องการสลับระหว่างรูปขนาดย่อและเค้าร่างในมุมมอง ปกติ ให้กด Ctrl+Shift+Tab

  หมายเหตุ: บางครั้งโปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่ประกาศ มุมมองเค้าร่าง หลังจากกด Alt+W, P, O

 • ตัวเรียงลําดับสไลด์ แสดงสไลด์ทั้งหมดของคุณตามลําดับแนวนอนในแถว เพื่อให้คุณสามารถตัด คัดลอก วาง และจัดเรียงสไลด์ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมอ่านหน้าจอจะระบุสไลด์ตามหมายเลขและชื่อเรื่อง เมื่อต้องการเปิดมุมมอง ตัวเรียงลําดับสไลด์ ให้กด Alt+W, I เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมอง ปกติ ให้กด Alt+W, L

 • การอ่าน มีวิธีรีวิวงานนําเสนอที่คล้ายกับมุมมองการนําเสนอสไลด์ เมื่อต้องการเปิด มุมมองการอ่าน ให้กด Alt+W, D เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองก่อนหน้า ให้กด Esc

 • ต้นแบบสไลด์ ทําให้คุณสามารถทําการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่นําไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดของคุณ เมื่อต้องการเปิดมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ให้กด Alt+W, M แท็บ ต้นแบบสไลด์ (Alt+M) จะถูกเพิ่มลงใน Ribbon ระหว่างแท็บ ไฟล์ และ หน้าแรก เมื่อต้องการปิดมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ให้กด Alt+M, C

 • การนําเสนอสไลด์ แสดงสไลด์ของคุณแบบเต็มหน้าจอเพื่อให้ผู้ชมเห็นในขณะที่คุณกําลังนําเสนอ เมื่อต้องการเริ่มการนําเสนอสไลด์ ให้กด F5 เมื่อต้องการเลื่อนไปข้างหน้า ให้กดแป้น Page down เมื่อต้องการย้อนกลับ ให้กดแป้น Page up เมื่อต้องการสิ้นสุด ให้กด Esc

 • มุมมองของผู้นําเสนอ ทํางานกับงานนําเสนอของคุณด้วยบันทึกย่อของผู้บรรยายบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น แล็ปท็อปของคุณ) ขณะที่ผู้ชมดูงานนําเสนอที่ไม่มีบันทึกย่อบนจอภาพอื่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับหน้าจอจอแสดงผลที่สอง เมื่อคุณเริ่มงานนําเสนอของคุณในมุมมอง การนําเสนอสไลด์มุมมองผู้นําเสนอ จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณกําลังทํางานบนจอภาพเดียว เมื่อต้องการเปิด มุมมองผู้นําเสนอ ให้กด Shift+F10, R

  เมื่อต้องการอ่านวัตถุบนสไลด์ ก่อนอื่นให้เปิดโหมดสแกนผู้บรรยาย หรือเปิด JAWS และ NVDA ให้ใช้โหมดเคอร์เซอร์เสมือน จากนั้นใช้ทางลัดต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการไปที่การแสดงตัวอย่างสไลด์ ให้กดแป้นลูกศรลง แล้วกด Enter เพื่อย้ายโฟกัสไปยังมุมมอง การนําเสนอสไลด์

  • ในมุมมอง การนําเสนอสไลด์ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนําทางผ่านวัตถุทั้งหมด เมื่อต้องการอ่านวัตถุด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กดแป้น SR+R ใน JAWS ให้กดแป้น SR+Page down เมื่อใช้ NVDA ให้กดแป้น SR+แป้นลูกศรลง

  • เมื่อต้องการสลับกลับไปยังมุมมองผู้นําเสนอ ให้กดแป้นลูกศรลงซ้ําๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน "กลับไปยังมุมมองของผู้นําเสนอ" แล้วกด Enter

   หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังนำเสนอโดยไม่ได้ใช้ มุมมองผู้นำเสนอ คุณจะไม่ได้ยินการแจ้งเตือน "ย้อนกลับไปยังมุมมองผู้นำเสนอ"

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนําเสนองานนําเสนอ PowerPoint และ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนําเสนอของคุณด้วย PowerPoint

นำทางผ่านสไลด์

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างรูปขนาดย่อเพื่อย้ายระหว่างสไลด์ได้อย่างรวดเร็ว

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ" หรือ "รูปขนาดย่อ" ตามด้วยชื่อเรื่องของสไลด์ปัจจุบัน

 2. เมื่อโฟกัสอยู่บนบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อนผ่านสไลด์ เมื่อต้องการไปยังสไลด์ถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

เคล็ดลับ: ในบางครั้ง โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะสูญเสียโฟกัสและไม่อ่านชื่อเรื่องสไลด์ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้กด Alt+Tab สองครั้งเพื่อพยายามย้ายโฟกัสออกจากหน้าต่าง PowerPoint และกลับไปยังรูปขนาดย่อ

สร้างงานนําเสนอเปล่าใหม่

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว ให้สร้างงานนําเสนอเปล่าใหม่ คุณสามารถเพิ่มธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าในภายหลังเพื่อให้งานนําเสนอของคุณดูสวยงาม

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างงานนําเสนอจากเทมเพลต สําหรับคําแนะนํา ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างงานนําเสนอจากเทมเพลตใน PowerPoint

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิด PowerPoint คุณจะได้ยิน: "งานนําเสนอที่ได้รับการแนะนํา, งานนําเสนอเปล่า" โฟกัสจะอยู่บนตัวเลือกงานนําเสนอเปล่า กด Enter

  • ถ้าคุณกําลังแก้ไขงานนําเสนอและต้องการเริ่มงานนําเสนอเปล่าใหม่ ให้กด Alt+F, N, N แล้วกด L และ 1

 2. กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่ที่สํารองไว้สําหรับชื่อเรื่องบนสไลด์แรก แล้วพิมพ์ชื่อเรื่อง เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้กด Esc เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ที่สํารองไว้ถัดไป ให้กดแป้น Tab แล้วเริ่มพิมพ์

  สําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเนื้อหาลงในงานนําเสนอของคุณ ให้ไปที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint หรือ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

เพิ่มหรือเปลี่ยนธีมในงานนําเสนอ

ธีมคือชุดของแบบแผนชุดสีที่เข้ากัน พื้นหลัง สไตล์ฟอนต์ และตําแหน่งของพื้นที่ที่สํารองไว้ ใช้ธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของงานนําเสนอของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. เมื่อแก้ไขงานนําเสนอของคุณ ให้กด Alt+G แล้วกด H คุณจะได้ยิน "งานนําเสนอนี้" ตามด้วยธีมที่เลือกในปัจจุบัน

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูธีมที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อเลือก

แทรกสไลด์ใหม่

เมื่อสไลด์ชื่อเรื่องเสร็จสิ้น แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเพิ่มสไลด์สําหรับส่วนที่เหลือของงานนําเสนอของคุณ แต่ละธีมมีคอลเลกชันของเค้าโครงสไลด์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น อาจมีสไลด์ชื่อเรื่อง สไลด์ที่มีกล่องชื่อเรื่องและกล่องเนื้อหา และสไลด์ที่จัดเรียงเป็นสองคอลัมน์

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน ให้กด Ctrl+M

  • เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ที่ใช้เค้าโครงอื่นๆ ในธีมที่คุณเลือก ให้กด Alt+H, I โฟกัสจะย้ายไปยังรายการของเค้าโครงสไลด์ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการแทรกสไลด์ใหม่ที่มีเค้าโครงที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Enter

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทําซ้ําสไลด์และเนื้อหา ให้ย้ายโฟกัสไปยังสไลด์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ แล้วกด Ctrl+D

บันทึกงานนำเสนอของคุณ

คุณควรบันทึกงานของคุณบ่อยๆ ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งชื่อและบันทึกงานนําเสนอของคุณเป็นครั้งแรก สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ในการบันทึกงานนําเสนอของคุณ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนําเสนอของคุณใน PowerPoint

 1. เมื่อต้องการเปิดแท็บ บันทึกเป็น ให้กด Alt+F, A

 2. กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตําแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ไฟล์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น "OneDrive, Microsoft "

 3. กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่การตั้งชื่อไฟล์ โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม นําทางขึ้น

 4. ถ้าคุณต้องการค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ ให้กด Enter ใช้แป้นลูกศรหรือแป้น Tab เพื่อนําทางแล้วกด Enter เพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการตั้งชื่อไฟล์ของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ใส่ชื่อไฟล์ที่นี่" แล้วพิมพ์ชื่อสําหรับงานนําเสนอของคุณ

  เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น PowerPoint จะบันทึกงานนําเสนอของคุณเป็นไฟล์ PowerPoint มาตรฐาน โดยใช้นามสกุลไฟล์ .pptx ถ้าคุณต้องการบันทึกงานนําเสนอเป็นไฟล์ชนิดอื่น ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง แล้วกดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูตัวเลือกต่างๆ ใช้แป้นลูกศรลงและขึ้นเพื่อนําทางตัวเลือก แล้วกด Enter เพื่อทําการเลือกของคุณ

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

หลังจากที่คุณตั้งชื่อและบันทึกไฟล์เป็นครั้งแรกแล้ว ให้กด Ctrl+S เพื่อบันทึกงานของคุณได้ตลอดเวลา

เพิ่มข้อความลงในสไลด์

 1. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "สไลด์" ตามด้วยหมายเลขสไลด์

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวแทนข้อความที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ คุณจะได้ยิน ตัวอย่างเช่น "กล่องข้อความชื่อเรื่อง กล่องข้อความ" สําหรับชื่อเรื่องของสไลด์

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบนสไลด์

 4. เมื่อต้องการย้ายจุดแทรกไปยังตัวแทนชื่อเรื่องหรือตัวแทนข้อความถัดไป ให้กด Ctrl+Enter

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีตัวแทนข้อความอีก ให้กด Ctrl+Enter เพื่อแทรกสไลด์ใหม่ที่มีเค้าโครงสไลด์เดียวกันกับสไลด์ต้นฉบับ และวางโฟกัสบนพื้นที่ที่สำรองไว้แรกของสไลด์ใหม่

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มข้อความลงในสไลด์ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

จัดรูปแบบข้อความ

คุณสามารถใช้สไตล์ฟอนต์อื่น เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง และสร้างรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบข้อความในงานนําเสนอของคุณ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

เปลี่ยนสไตล์ฟอนต์

 1. ในตัวแทนข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเลือกข้อความใน PowerPoint โดยใช้คีย์บอร์ดของคุณ ให้ดูส่วน "เลือกข้อความ" ใน ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนําเสนอ PowerPoint

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์

  • กด Ctrl+B เพื่อทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

  • กด Ctrl+I เพื่อทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

  • กด Ctrl+U เพื่อขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

  • กด Ctrl+Spacebar เพื่อเอาสไตล์ทั้งหมดออกจากข้อความที่เลือก

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์สัญลักษณ์เครื่องหมายดอกจัน (*) แล้วกด Spacebar หรือแป้น Tab

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยรูปกลมทึบจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณกด Enter

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แล้วกด Backspace

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ตัวเลขตามด้วยจุด (1.) แล้วกด Spacebar หรือแป้น Tab

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ รายการลําดับเลขจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณกด Enter

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แล้วกด Backspace

เพิ่มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้กราฟิกและรูปถ่ายเพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณมีชีวิตชีวามากขึ้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกและการแก้ไขรูปภาพในงานนําเสนอของคุณ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

 1. เมื่อโฟกัสอยู่บนสไลด์ ให้กดแป้น Tab เพื่อวนดูพื้นที่ที่สํารองไว้ โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศชนิดของพื้นที่ที่สํารองไว้เมื่อคุณย้าย ตัวอย่างเช่น "กล่องข้อความชื่อเรื่อง กล่องข้อความ"

 2. เมื่อคุณพบพื้นที่ที่สํารองไว้ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้กด Alt+N, P, D กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบจะแสดงโฟลเดอร์ รูปภาพ ของพีซีของคุณ

 3. โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ ในตอนแรก พิมพ์หรือวางชื่อไฟล์รูปภาพของคุณ เมื่อต้องการใส่รายการไฟล์ที่ตรงกัน ให้กด Ctrl+แป้นลูกศรลง แล้วกดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูผลลัพธ์การค้นหา

 4. กด Enter เพื่อแทรกรูปภาพลงในพื้นที่ที่สํารองไว้ที่เลือกในงานนําเสนอของคุณ

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และคำอธิบายประกอบลงในบันทึกย่อของผู้บรรยาย และใช้อ้างอิงขณะที่คุณนำเสนอ

 1. ขณะแก้ไขสไลด์ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อของสไลด์, บานหน้าต่าง"

 2. พิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 3. เมื่อต้องการย้อนกลับโฟกัสไปยังสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "สไลด์" ตามด้วยหมายเลขสไลด์

  เคล็ดลับ: ในบางครั้ง โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะสูญเสียโฟกัสและไม่อ่านชื่อเรื่องสไลด์ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้กด Alt+Tab สองครั้งเพื่อลองย้ายโฟกัสออกจากหน้าต่าง PowerPoint และย้อนกลับ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นใน PowerPoint 

การนําเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

หลังจากที่งานนำเสนอของคุณพร้อมแล้ว การแสดงให้ผู้อื่นดูก็เป็นเรื่องง่าย

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

 2. เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้กด F5

 3. กด Spacebar เพื่อย้ายไปยังสไลด์ถัดไป เมื่อต้องการไปที่สไลด์ก่อนหน้า ให้กด Backspace

 4. เมื่อต้องการออกจากการนำเสนอสไลด์ ให้กด Esc

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนําเสนองานนําเสนอ PowerPoint และ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนําเสนอของคุณด้วย PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน PowerPoint

ใช้ PowerPoint กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน macOS เพื่อสร้าง อ่าน และแก้ไขงานนําเสนอ งานนําเสนอ PowerPoint คือการนําเสนอสไลด์ แต่ละสไลด์เป็นพื้นที่สําหรับรูปภาพ คํา และรูปร่างที่จะช่วยคุณสร้างเรื่องราวของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • PowerPoint มีมุมมองต่างๆ ที่ออกแบบมาสําหรับการทํางานต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาลงในสไลด์ของคุณ คุณมักจะทํางานในมุมมอง ปกติ หรืออาจอยู่ใน มุมมองเค้าร่าง ถ้าคุณกําลังสร้างเค้าร่างหรือกระดานเรื่องราวสําหรับงานนําเสนอ มุมมอง การนําเสนอสไลด์ ใช้ได้สําหรับการนําเสนอสไลด์ของคุณบนคอมพิวเตอร์ ขณะที่ มุมมองผู้นําเสนอ มีประโยชน์สําหรับการแสดงหน้าจอต่างๆ สําหรับผู้นําเสนอและผู้ชม

ในหัวข้อนี้

เปิด PowerPoint

 1. บน Mac ของคุณ ให้กด Command+Shift+A เพื่อเปิดมุมมอง แอปพลิเคชัน ใน Finder

 2. พิมพ์ M เพื่อไปยังแอปพลิเคชันที่ขึ้นต้นด้วย "M" โดยตรง

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "Microsoft #x1 แอปพลิเคชัน"

 4. เมื่อต้องการเปิด PowerPoint ให้กด Command+แป้นลูกศรลง

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

เมื่อต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ PowerPoint ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกําลังใช้บัญชีในองค์กร ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจําเป็นต้องใช้ PIN หรือสมาร์ทการ์ด

 • ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อออกจาก PowerPoint ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้ แอปจะเปิดขึ้นโดยไม่มีการพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิด PowerPoint ตามที่แนะนําใน PowerPoint แบบเปิด

  • ถ้าคุณกําลังแก้ไขงานนําเสนอในมุมมอง ปกติ และต้องการลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Shift+Command+P คุณจะได้ยิน: "ใหม่จากเทมเพลต"

 2. คุณอยู่ในมุมมองเทมเพลต กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ลงชื่อเข้าใช้, การตั้งค่าบัญชี, ปุ่มเมนู"

 3. กด Spacebar กล่องโต้ตอบ ลงชื่อเข้าใช้ จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: "พิมพ์อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ"

 4. พิมพ์อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ แล้วกด Return VoiceOver จะประกาศว่า: "รหัสผ่าน แก้ไขข้อความอย่างปลอดภัย"

 5. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Return หากคุณได้ยิน "เริ่มใช้ปุ่ม PowerPoint " ให้กด Spacebar เพื่อไปยังแอปพลิเคชัน

 6. หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบแล้ว เมื่อต้องการเริ่มงานนําเสนอเปล่า ให้กด Return

การเปิดงานนำเสนอ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิด PowerPoint คุณไปที่หน้าเริ่มต้นแสดงการเลือกเทมเพลตและงานนําเสนอที่คุณปักหมุดไว้และล่าสุด กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของงานนําเสนอแรกในรายการ ปักหมุด หรือ รายการล่าสุด เมื่อต้องการนําทางในรายการ ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกและเปิดไฟล์ ให้กด Control+Option+Spacebar เมื่ออยู่บนไฟล์

  • ถ้าคุณกําลังแก้ไขงานนําเสนออยู่แล้ว ให้กด Command+O กล่องโต้ตอบสําหรับการเลือกตําแหน่งที่ตั้งและไฟล์จะเปิดขึ้น ถ้าคุณได้เปิดไฟล์ PowerPoint ก่อนหน้านี้ ไฟล์นั้นจะถูกเลือกไว้แล้ว เมื่อต้องการนําทางในกล่องโต้ตอบ ให้ใช้แป้น Tab และแป้นลูกศร เมื่อต้องการใส่รายการในกล่องโต้ตอบ ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกและเปิดไฟล์ ให้กด Control+Option+Spacebar เมื่ออยู่บนไฟล์

อ่านเนื้อหาของสไลด์

ใน PowerPoint คุณสามารถทํางานกับสไลด์ของคุณได้หลายมุมมองซึ่งมีความสามารถเฉพาะตัว คุณสามารถอ่านเนื้อหาของสไลด์ในแต่ละมุมมองได้

อ่านเนื้อหาสไลด์ในมุมมองปกติ

 1. เมื่อต้องการไปยังมุมมอง ปกติ ให้กด Command+1

 2. กด F6 ซ้ําๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: "คอลเลกชันบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ"

 3. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลงเพื่อเข้าสู่บานหน้าต่าง

 4. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนําทางไปยังรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการอ่าน VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่ออยู่บนรูปขนาดย่อที่ถูกต้อง ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างตัวแก้ไขสไลด์" กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบแรกที่มีข้อความ คุณจะได้ยิน ตัวอย่างเช่น "การใส่กล่องข้อความชื่อเรื่อง" ตามด้วยข้อความในองค์ประกอบ

 6. เมื่อต้องการย้ายไปยังองค์ประกอบถัดไปบนสไลด์ ให้กดแป้น Tab VoiceOver จะประกาศชนิดขององค์ประกอบและอ่านเนื้อหาที่เป็นข้อความโดยอัตโนมัติ

อ่านชื่อเรื่องสไลด์ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

 1. เมื่อต้องการไปที่มุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ให้กด Command+2 VoiceOver จะอ่านชื่อเรื่องของสไลด์ที่เลือกในปัจจุบัน

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนําทางสไลด์และส่วน VoiceOver จะอ่านชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณย้าย

อ่านบันทึกย่อของสไลด์ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

 1. นําทางไปยังสไลด์ที่มีบันทึกย่อที่คุณต้องการอ่าน แล้วกด Command+3 คุณจะได้ยิน: "มุมมองหน้าบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง" มุมมอง หน้าบันทึกย่อ จะเปิดขึ้น

 2. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลงเพื่อย้ายโฟกัสไปยังรายการแรกบนหน้าซึ่งเป็นรูปภาพของสไลด์

 3. เมื่อต้องการนําทางไปยังบันทึกย่อของสไลด์ ให้กดแป้น Tab VoiceOver จะอ่านและเลือกข้อความบันทึกย่อ

อ่านเนื้อหาสไลด์ในมุมมองเค้าร่าง

 1. เมื่อต้องการไปที่ มุมมองเค้าร่าง ให้กด Command+4

 2. กด F6 ซ้ําๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างเค้าร่าง, พื้นที่เค้าโครง"

 3. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกบานหน้าต่าง VoiceOver จะเริ่มอ่านเนื้อหาของสไลด์ที่อยู่ในโฟกัสในปัจจุบัน เมื่อต้องการเรียกดูสไลด์อื่น ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเนื้อหาของสไลด์

อ่านบันทึกย่อของผู้นำเสนอในมุมมองผู้นำเสนอ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้นําทางไปยังสไลด์ที่มีบันทึกย่อที่คุณต้องการอ่าน แล้วกด Option+Return เพื่อไปยังมุมมองผู้นําเสนอ

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังส่วนบันทึกย่อของผู้นําเสนอ ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายซ้ําๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 3. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกบันทึกย่อ VoiceOver จะอ่านบันทึกย่อบนสไลด์ปัจจุบัน เมื่อคุณอ่านเสร็จแล้ว เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกบันทึกย่อและกลับไปยังการนําทางปกติ ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมองการนำเสนอสไลด์

 1. เมื่อต้องการเริ่มการนําเสนอสไลด์ ให้กด Command+Shift+Return VoiceOver จะอ่านเนื้อหาข้อความของสไลด์โดยอัตโนมัติ

 2. ถ้าคุณต้องการอ่านทุกอย่างที่อยู่บนสไลด์ รวมถึงข้อความแสดงแทนรูป ให้กด Control+Option+A

 3. ถ้าคุณต้องการอ่านรายการแยกต่างหาก ก่อนอื่นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟกัสอยู่บนสไลด์ ไม่ใช่บนตัวควบคุมการนําเสนอสไลด์ จากนั้นกด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลงเพื่อเข้าสู่สไลด์ เมื่อต้องการนําทางพื้นที่บนสไลด์ ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา VoiceOver จะอ่านรายการและข้อความเมื่อคุณอยู่บนนั้น

สร้างงานนําเสนอเปล่าใหม่

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว ให้สร้างงานนําเสนอเปล่าใหม่ คุณสามารถเพิ่มธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าในภายหลังเพื่อให้งานนําเสนอของคุณดูสวยงาม

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างงานนําเสนอจากเทมเพลต สําหรับคําแนะนํา ให้ไปที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างงานนําเสนอจากเทมเพลตใน PowerPoint

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิด PowerPointPowerPoint จะเปิดขึ้นในมุมมองที่แสดงรายการเทมเพลตและธีมที่พร้อมใช้งาน

  • ถ้าคุณกําลังแก้ไขงานนําเสนอและต้องการสร้างงานนําเสนอใหม่ ให้กด Shift+Command+P

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "กําลังใส่คอลเลกชัน เลือกหนึ่งรายการ งานนําเสนอเปล่า"

 3. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: "ในงานนําเสนอเปล่า" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดเทมเพลตเปล่าในมุมมองปกติ

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ที่สํารองไว้ของชื่อเรื่องบนสไลด์แรกและแก้ไข ให้กดแป้น Tab VoiceOver จะประกาศว่า: "ข้อความถูกเลือก คุณกําลังอยู่ในพื้นที่ข้อความ ภายในกล่องข้อความ" พิมพ์ชื่อเรื่องสไลด์ของคุณเอง เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ให้กด Esc

 5. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังพื้นที่ที่สํารองไว้ถัดไปซึ่งเป็นเขตข้อมูลข้อความชื่อเรื่องรอง พิมพ์คําบรรยายของคุณเอง เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ให้กด Esc

เพิ่มหรือเปลี่ยนธีมในงานนําเสนอ

ธีมคือชุดของแบบแผนชุดสีที่เข้ากัน พื้นหลัง สไตล์ฟอนต์ และตําแหน่งของพื้นที่ที่สํารองไว้ ใช้ธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของงานนําเสนอของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ในมุมมอง ปกติ ของงานนําเสนอของคุณ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก แท็บที่เลือก"

 2. กด Control+Option+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ออกแบบ แท็บ" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "กําลังใส่แกลเลอรีธีม ธีม Office ปุ่มที่เลือก"

 4. กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยินธีมที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

แทรกสไลด์ใหม่

 1. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน ให้กด Command+Shift+N คุณจะได้ยิน: "สไลด์ใหม่"

เพิ่มข้อความลงในสไลด์

 1. กด Command+1 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถแทรกเนื้อหาลงในสไลด์ของคุณ ในมุมมองเค้าร่างได้ด้วย เมื่อต้องการสลับไปยัง มุมมองเค้าร่าง ให้กด Command+4

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่ที่สํารองไว้บนสไลด์ ให้กดแป้น Tab เมื่อคุณไปถึงพื้นที่ที่สํารองไว้ที่มีข้อความ VoiceOver จะประกาศว่า: "ข้อความถูกเลือก คุณกําลังอยู่ในพื้นที่ข้อความ ภายในกล่องข้อความ"

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ให้กด Esc เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ที่สํารองไว้ถัดไป ให้กดแป้น Tab แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

จัดรูปแบบข้อความของคุณ

ด้วยการจัดรูปแบบ คุณสามารถปรับปรุงการอ่านข้อความของคุณและดึงความสนใจไปยังสิ่งสําคัญได้ PowerPoint มีตัวเลือกมากมายสําหรับการจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณ เช่น รายการ ไฮเปอร์ลิงก์ สี และตัวเลือกการจัดรูปแบบฟอนต์ต่างๆ

 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงในข้อความของคุณ:

  • เมื่อต้องการแทรกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้พิมพ์สัญลักษณ์เครื่องหมายดอกจัน (*) กด Spacebar พิมพ์รายการ แล้วกด Return

  • เมื่อต้องการแทรกรายการลําดับเลข ให้พิมพ์ตัวเลขตามด้วยจุด (1.) กด Spacebar พิมพ์รายการ แล้วกด Return

 • เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความอื่นๆ:

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนาไปใช้ ให้กด Command+B

  • เมื่อต้องการนำตัวเอียงไปใช้ ให้กด Command+I

  • เมื่อต้องการนำการขีดเส้นใต้ไปใช้ ให้กด Command+U

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดฟอนต์ ให้กด Command+Shift+วงเล็บมุมขวา (>)

  • เมื่อต้องการลดขนาดฟอนต์ ให้กด Command+Shift+วงเล็บมุมซ้าย (<)

  • สําหรับตัวเลือกการจัดรูปแบบฟอนต์เพิ่มเติม เช่น สีฟอนต์ ให้กด Command+T เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปมาในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Control+Option+Spacebar

 • เมื่อต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ ให้กด Command+K

บันทึกงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว PowerPoint จะบันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถบันทึกงานนําเสนอของคุณด้วยตนเอง

 1. กด Command+S

 2. ถ้าคุณกําลังบันทึกงานนําเสนอเป็นครั้งแรกหรือต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อสําหรับไฟล์

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตําแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้น ตามด้วย "ตําแหน่ง" เมื่อต้องการเปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้งในการบันทึก ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตําแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วกด Spacebar

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการบันทึกงานนําเสนอเดียวกันด้วยชื่อ ตําแหน่งที่ตั้ง หรือรูปแบบไฟล์อื่น ให้กด Command+Shift+S

  สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบันทึกในรูปแบบไฟล์อื่นหรือในรูปแบบที่เข้ากันได้กับ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า ให้ดูที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนําเสนอของคุณใน PowerPoint

เพิ่มรูปภาพ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก แท็บที่เลือก"

 2. กด Control+Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก แท็บ" แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "รูปภาพ, ปุ่มเมนู" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 4. เมื่อต้องการเรียกดูเมนู ให้กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้น VoiceOver จะประกาศตัวเลือกเมนู เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. กล่องโต้ตอบสําหรับการเลือกไฟล์จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการนําทางในกล่องโต้ตอบ ให้ใช้แป้น Tab และแป้นลูกศร เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ให้กด Control+Option+Spacebar

สําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทํางานกับรูปภาพ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายเพื่อช่วยเตือนถึงสิ่งที่คุณต้องพูดเมื่อนำเสนอกับผู้ชม

 1. กด Command+1 เพื่อไปยังมุมมอง ปกติ

  เคล็ดลับ: สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองหน้าบันทึกย่อแทน ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นใน PowerPoint

 2. ไปที่สไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ แล้วกด Control+Option+แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 3. พิมพ์บันทึกย่อของคุณสําหรับสไลด์ เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้กด F6 เพื่อออกจาก บานหน้าต่างบันทึกย่อ

การนําเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด Command+Shift+Return เพื่อเริ่มการนําเสนอสไลด์

 2. ใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อนําทางผ่านสไลด์:

  • กด N เพื่อย้ายไปยังสไลด์ถัดไป

  • กด P เพื่อย้ายไปยังสไลด์ก่อนหน้า

  • กดแป้นฟังก์ชัน+แป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังสไลด์สุดท้าย

  • กดแป้นฟังก์ชัน+แป้นลูกศรซ้ายเพื่อย้ายไปยังสไลด์แรก

  • กด Control+Option+Shift+M เพื่อเปิดเมนูบริบท นําทางตัวเลือกในเมนูด้วยแป้นลูกศรลง VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อน

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการนําทางไปยังสไลด์บางสไลด์ในงานนําเสนอของคุณ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตามชื่อเรื่อง เมนูย่อย" กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังเมนูย่อย และแป้นลูกศรลงเพื่อนําทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่ออยู่บนสไลด์ที่คุณต้องการไป ให้กด Control+Option+Spacebar แล้วสไลด์จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการออกจากการนำเสนอสไลด์ ให้กด Esc

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนําเสนอของคุณด้วย PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน PowerPoint

ใช้ PowerPoint กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสร้าง อ่าน และแก้ไขงานนําเสนอ งานนําเสนอ PowerPoint คือการนําเสนอสไลด์ แต่ละสไลด์เป็นพื้นที่สําหรับรูปภาพ คํา และรูปร่างที่จะช่วยคุณสร้างเรื่องราวของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เปิด PowerPoint

 1. บน iPhone ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้วเพื่อไปที่หน้าจอหน้าแรกที่แอป PowerPoint อยู่

 2. เมื่ออยู่ที่โฮมเพจด้านขวา ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน "PowerPoint " แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดแอป

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

เมื่อต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ PowerPoint ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิด PowerPoint ตามที่แนะนําใน PowerPoint แบบเปิด มุมมอง ลูกค้าองค์กร จะเปิดขึ้น

  • ถ้าคุณแก้ไขงานนําเสนออยู่แล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิดไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "หน้าแรก หัวเรื่อง" ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบัญชี" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มลงชื่อเข้าใช้" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. เลื่อนหนึ่งนิ้วบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน: "อีเมล โทรศัพท์ หรือ Skype เขตข้อมูลข้อความ ที่จําเป็น"

 4. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ Skype ของคุณ

 5. เลื่อนหนึ่งนิ้วข้ามครึ่งบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มถัดไป" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ใส่รหัสผ่าน"

 6. แตะหน้าจอสองครั้ง แล้วใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 7. เลื่อนหนึ่งนิ้วข้ามครึ่งบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มลงชื่อเข้าใช้" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การเปิดงานนำเสนอ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิด PowerPoint แอปจะเปิดขึ้นในมุมมองที่คุณปล่อยไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณปิดแอปอย่างสมบูรณ์ แอปจะเปิดขึ้นในแท็บ หน้าแรก ซึ่งแสดงรายการงานนําเสนอทั้งหมดที่ปักหมุดไว้หรืองานนําเสนอล่าสุดของคุณ

  • ถ้าคุณแก้ไขงานนําเสนออยู่แล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิดไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะอยู่บนแท็บ หน้าแรก ซึ่งแสดงรายการงานนําเสนอที่ปักหมุดไว้หรืองานนําเสนอล่าสุดทั้งหมดของคุณ

 2. เมื่อต้องการนําทางรายการบนรายการที่ ปักหมุด และ รายการล่าสุด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศรายการ เมื่อคุณได้ยินชื่อของงานนําเสนอที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิด

 3. ถ้าไฟล์ที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ปักหมุด หรือ ล่าสุด ให้แตะบริเวณด้านล่างของหน้าจอด้วยสี่นิ้ว คุณจะได้ยิน: "เปิด แท็บ" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก นําทางไปยังไฟล์หรือตําแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่คุณต้องการ

อ่านเนื้อหาของสไลด์

 1. ขณะแก้ไขงานนําเสนอ ให้ปัดไปทางขวาซ้ําๆ จนกว่าคุณจะไปถึงกล่องข้อความชื่อเรื่องสไลด์ VoiceOver จะอ่านชื่อเรื่องสไลด์

 2. ปัดไปทางขวาอีกครั้งเพื่อย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไปบนสไลด์ VoiceOver จะอ่านเนื้อหาของกล่องข้อความ

 3. เมื่อต้องการสลับไปยังสไลด์อื่น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกและเปิดสไลด์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้โทรศัพท์ในแนวนอน บานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์จะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของสไลด์ และคุณจำเป็นต้องปัดไปทางซ้ายแทน

 4. เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาของสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะไปถึงองค์ประกอบข้อความแรกในสไลด์

นำทางผ่านสไลด์

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนําทางรูปขนาดย่อของสไลด์ในมุมมอง ปกติ (มุมมองที่เปิดขึ้นเมื่อคุณเปิดงานนําเสนอ PowerPoint ) ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์แรก คุณจะได้ยิน ตัวอย่างเช่น "สไลด์หนึ่งจากเก้า" และชื่อเรื่องของสไลด์ปัจจุบัน เมื่อต้องการนําทางไปยังรูปขนาดย่อถัดไป ให้ปัดไปทางขวา

  • เมื่อต้องการนําทางสไลด์ในมุมมอง การนําเสนอสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายด้วยสามนิ้วเพื่อย้ายไปยังสไลด์ถัดไป หรือปัดไปทางขวาด้วยสามนิ้วเพื่อย้ายไปยังสไลด์ก่อนหน้า

สร้างงานนําเสนอเปล่าใหม่

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว ให้สร้างงานนําเสนอเปล่าใหม่ คุณสามารถเพิ่มธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าในภายหลังเพื่อให้งานนําเสนอของคุณดูสวยงาม

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างงานนําเสนอจากเทมเพลต สําหรับคําแนะนํา ให้ไปที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างงานนําเสนอจากเทมเพลตใน PowerPoint

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิด PowerPoint แอปจะเปิดขึ้นในมุมมองที่คุณปล่อยไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณปิดแอปอย่างสมบูรณ์ แอปจะเปิดขึ้นในแท็บ หน้าแรก ซึ่งแสดงรายการงานนําเสนอทั้งหมดที่ปักหมุดไว้หรืองานนําเสนอล่าสุดของคุณ

  • ถ้าคุณแก้ไขงานนําเสนออยู่แล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิดไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะอยู่บนแท็บ หน้าแรก ซึ่งแสดงรายการงานนําเสนอที่ปักหมุดไว้หรืองานนําเสนอล่าสุดทั้งหมดของคุณ

 2. แตะบริเวณด้านล่างของหน้าจอด้วยสี่นิ้ว คุณจะได้ยิน: "เปิด แท็บ" ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ใหม่ แท็บ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "ใหม่ หัวเรื่อง"

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "งานนําเสนอเปล่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ งานนำเสนอจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ที่สไลด์ใหม่

 4. เมื่อต้องการแก้ไขสไลด์ใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบพื้นที่ที่สํารองไว้แรกบนสไลด์ ตัวอย่างเช่น "กล่องข้อความชื่อเรื่อง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความในพื้นที่ที่สํารองไว้ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ จากนั้นใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มข้อความลงในสไลด์ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

เพิ่มหรือเปลี่ยนธีมในงานนําเสนอ

ธีมคือชุดของแบบแผนชุดสีที่เข้ากัน พื้นหลัง สไตล์ฟอนต์ และตําแหน่งของพื้นที่ที่สํารองไว้ ใช้ธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของงานนําเสนอของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ขณะแก้ไขงานนําเสนอของคุณ ให้แตะใกล้ๆ กับด้านบนสุดของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง Ribbon, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "แท็บหน้าแรก"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บออกแบบ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มธีม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของธีมที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ซ่อน Ribbon" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

แทรกสไลด์ใหม่

 1. ขณะแก้ไขสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สไลด์ใหม่, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการแก้ไขสไลด์ใหม่ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวแทนเนื้อหาแรก ตัวอย่างเช่น "กล่องข้อความ เขตข้อมูลข้อความ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

บันทึกงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว PowerPoint จะบันทึกงานนําเสนอของคุณไปยัง OneDrive ขณะที่คุณทํางานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถบันทึกงานนําเสนอลงในอุปกรณ์ของคุณหรือOneDrive ด้วยตนเอง

 1. ในงานนําเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้แตะบริเวณด้านบนสุดของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดไฟล์, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ถ้าคุณกําลังบันทึกงานนําเสนอเป็นครั้งแรก คุณจะได้ยิน: "บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในงานนําเสนอหรือไม่" ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "บันทึกจุดไข่ปลา, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. คุณจะได้ยิน: "ปุ่มยกเลิก" โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์ ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อสําหรับงานนําเสนอ

 4. แตะใกล้ๆ กับด้านบนสุดของหน้าจอด้วยสี่นิ้ว แล้วปัดไปทางขวาเพื่อค้นหาตําแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก เช่น โทรศัพท์หรือOneDrive เมื่ออยู่บนตําแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้ามีโฟลเดอร์ที่จะเปิด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะอยู่บนโฟลเดอร์ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด

 5. เมื่อต้องการบันทึกงานนําเสนอ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึก, ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก งานนําเสนอของคุณจะถูกบันทึก โฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก

เพิ่มข้อความลงในสไลด์

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศองค์ประกอบตัวแทนข้อความ สําหรับกล่องข้อความชื่อเรื่อง คุณจะได้ยิน: "กล่องข้อความชื่อเรื่อง กล่องข้อความ" สําหรับกล่องข้อความ คุณจะได้ยิน: "กล่องข้อความ" แตะสองครั้งเพื่อเลือกและแก้ไของค์ประกอบ

 2. เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วเลื่อนนิ้วของคุณผ่านส่วนล่างของหน้าจอจนกว่า VoiceOver จะประกาศตัวอักษรที่คุณต้องการ ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวอักษร เมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรอื่น ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวอักษรที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ให้แตะบริเวณด้านบนสุดของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม ซ่อนคีย์บอร์ด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไป ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ

 4. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเริ่มการเพิ่มข้อความลงในเขตข้อมูล ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มข้อความลงในสไลด์ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

จัดรูปแบบข้อความของคุณ

ด้วยการจัดรูปแบบ คุณสามารถปรับปรุงการอ่านข้อความของคุณและดึงความสนใจไปยังสิ่งสําคัญได้ PowerPoint มีตัวเลือกมากมายสําหรับการจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณ เช่น รายการ ไฮเปอร์ลิงก์ สี และตัวเลือกการจัดรูปแบบฟอนต์ต่างๆ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้นําทางไปยังกล่องข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. แตะบริเวณด้านล่างของหน้าจอด้วยสี่นิ้ว คุณจะได้ยิน: "แสดง Ribbon"

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกการจัดรูปแบบฟอนต์พื้นฐานที่คุณต้องการ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อนําการจัดรูปแบบไปใช้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบข้อความบนสไลด์ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

เพิ่มรายการหัวข้อย่อย

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้นําทางไปยังกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. แตะบริเวณด้านล่างของหน้าจอด้วยสี่นิ้ว คุณจะได้ยิน: "แสดง Ribbon"

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, ปุ่ม" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เพิ่มรายการลำดับเลข

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้นําทางไปยังกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรายการลําดับเลข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. แตะบริเวณด้านล่างของหน้าจอด้วยสี่นิ้ว คุณจะได้ยิน: "แสดง Ribbon"

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ลําดับเลข, ปุ่ม" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเริ่มรายการลําดับเลข

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้นําทางไปยังกล่องข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. แตะบริเวณด้านบนสุดของหน้าจอด้วยสี่นิ้ว ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง Ribbon" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บหน้าแรก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ฟอนต์" ตามด้วยชื่อของฟอนต์ปัจจุบัน แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เครื่องหมายบวก, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเพิ่มขนาดทีละหนึ่งจุด

  • ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลบ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อลดขนาดทีละหนึ่งจุด

การเปลี่ยนสีฟอนต์

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้นําทางไปยังกล่องข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. แตะบริเวณด้านบนสุดของหน้าจอด้วยสี่นิ้ว ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง Ribbon" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บหน้าแรก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สีฟอนต์" ตามด้วยสีฟอนต์ปัจจุบัน แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 4. ปัดไปทางขวาเพื่อนําทางตัวเลือกสี เมื่ออยู่บนสีที่คุณต้องการใช้ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายเพื่อช่วยเตือนถึงสิ่งที่คุณต้องพูดเมื่อนำเสนอกับผู้ชม

 1. ขณะแก้ไขสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "บันทึกย่อ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. บานหน้าต่าง บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "บันทึกย่อของสไลด์ กล่องข้อความ เขตข้อมูลข้อความ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 4. เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ให้แตะใกล้กับด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การนําเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

 1. ในงานนําเสนอที่คุณต้องการแสดงให้ผู้ชมของคุณเห็น ให้แตะใกล้ๆ กับด้านบนสุดของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เริ่มการนําเสนอสไลด์จากสไลด์นี้ ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ในการนําเสนอสไลด์ เมื่อต้องการไปยังสไลด์ถัดไป ให้ปัดไปทางซ้ายด้วยสามนิ้ว เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า ให้ปัดไปทางขวาด้วยสามนิ้ว

 3. VoiceOver จะอ่านเนื้อหาของกล่องข้อความแรกเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการอ่านส่วนที่เหลือของเนื้อหาสไลด์ ให้ปัดไปทางขวา โฟกัสจะย้ายไปยังรายการถัดไป และ VoiceOver จะอ่านเนื้อหา

 4. เมื่อคุณได้ยิน "สิ้นสุดการนําเสนอสไลด์" จะไม่มีเนื้อหาให้อ่านอีกต่อไป เมื่อต้องการออกจากการนําเสนอสไลด์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนําเสนอของคุณด้วย PowerPoint

ออกจากมุมมองการนำเสนอสไลด์

 • เมื่อต้องการออกจากมุมมอง การนําเสนอสไลด์ ที่ส่วนท้ายของงานนําเสนอ ให้ปัดไปทางซ้ายด้วยสามนิ้วหรือแตะสองครั้งบนหน้าจอ การนําเสนอสไลด์จะสิ้นสุดลง และคุณจะกลับไปยังมุมมองปกติ

 • เมื่อต้องการออกจากมุมมอง การนําเสนอสไลด์ เมื่อใดก็ได้ระหว่างงานนําเสนอ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "สิ้นสุดการนําเสนอสไลด์, ปุ่ม"

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน PowerPoint

ใช้ PowerPoint สำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสร้าง อ่าน และแก้ไขงานนําเสนอ งานนําเสนอ PowerPoint คือการนําเสนอสไลด์ แต่ละสไลด์เป็นพื้นที่สําหรับรูปภาพ คํา และรูปร่างที่จะช่วยคุณสร้างเรื่องราวของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

เปิดPowerPoint สำหรับ Android และลงชื่อเข้าใช้

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ PowerPoint สำหรับ Android และนํางานนําเสนอไปกับคุณทุกที่ด้วยการลงชื่อเข้าใช้ PowerPoint คุณยังสามารถใช้แอปได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้

 1. บนหน้าจอเริ่มหรือในเมนู แอป ของอุปกรณ์ของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "PowerPoint " แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ PowerPoint สำหรับ Android จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ทําสิ่งต่างๆ ให้เสร็จในการเดินทาง"

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลงชื่อเข้าใช้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีบัญชี ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลงทะเบียนฟรี” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ Skype ที่คุณใช้ในการสร้างบัญชีของคุณ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มถัดไป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลงชื่อเข้าใช้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดงานนำเสนอ

ใน PowerPoint คุณสามารถเปิดงานนําเสนอที่คุณทํางานล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว หรือคุณสามารถเรียกดูไฟล์ใน OneDrive หรืออุปกรณ์ของคุณ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิดแอปPowerPoint สำหรับ Android

  • ถ้าคุณเปิดงานนําเสนอในมุมมอง การอ่าน และต้องการเปิดอีกงานนําเสนอหนึ่ง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าคุณกําลังแก้ไขงานนําเสนอในมุมมอง การแก้ไข และต้องการเปิดงานนําเสนออื่น ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือก, เสร็จสิ้น, สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. คุณอยู่บนแท็บ ล่าสุด ซึ่งแสดงรายการงานนําเสนอที่ปักหมุดไว้และงานนําเสนอล่าสุดของคุณ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของงานนําเสนอที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ถ้างานนําเสนอที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการงานนําเสนอล่าสุดหรืองานนําเสนอที่ปักหมุดไว้ ให้เลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วที่มุมขวาล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตําแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของงานนําเสนอของคุณ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. งานนําเสนอจะเปิดขึ้นในมุมมอง การอ่าน ที่คุณสามารถเรียกดูสไลด์แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขงานนําเสนอ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแก้ไข" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ งานนําเสนอจะเปิดขึ้นในมุมมอง การแก้ไข

อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมองการแก้ไข

คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาของสไลด์ ขณะที่คุณทำงานในงานนำเสนอของคุณในมุมมอง การแก้ไข

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการอ่าน ให้ปัดไปทางขวา แล้ว TalkBack จะประกาศองค์ประกอบสไลด์แรก ถ้าองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบข้อความ TalkBack จะอ่านเนื้อหา

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์

อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมองอื่นๆ

 • ในมุมมอง การนําเสนอสไลด์ TalkBack จะประกาศเนื้อหาของสไลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดสไลด์ คุณยังสามารถเลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วช้าๆ บนส่วนบนของหน้าจอ และ TalkBack จะประกาศองค์ประกอบสไลด์และเนื้อหา

 • ในมุมมอง การอ่าน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา TalkBack จะประกาศหมายเลขสไลด์ หัวเรื่อง และถ้าสไลด์มีบันทึกย่อหรือข้อคิดเห็น

นำทางผ่านสไลด์

ตรวจสอบว่าสไลด์ของคุณอยู่ในลำดับที่ถูกต้องและมีเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในงานนำเสนอของคุณหรือไม่

 • ในมุมมอง การแก้ไข เมื่อต้องการย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ให้ปัดไปทางซ้ายด้วยสองนิ้ว เมื่อต้องการไปยังสไลด์ก่อนหน้า ให้ปัดไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

 • ในมุมมอง การอ่าน เมื่อต้องการย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ให้ปัดไปทางขวาด้วยนิ้วเดียว เมื่อต้องการไปยังสไลด์ก่อนหน้า ให้ปัดไปทางซ้ายด้วยนิ้วเดียว

สร้างงานนําเสนอเปล่าใหม่

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว ให้สร้างงานนําเสนอเปล่าใหม่ คุณสามารถเพิ่มธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าในภายหลังเพื่อให้งานนําเสนอของคุณดูสวยงาม

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างงานนําเสนอจากเทมเพลต สําหรับคําแนะนํา ให้ไปที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างงานนําเสนอจากเทมเพลตใน PowerPoint

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิดแอปPowerPoint สำหรับ Android

  • ถ้าคุณเปิดงานนําเสนอในมุมมอง การอ่าน และต้องการเปิดอีกงานนําเสนอหนึ่ง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าคุณกําลังแก้ไขงานนําเสนอในมุมมอง การแก้ไข และต้องการเปิดงานนําเสนออื่น ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือก, เสร็จสิ้น, สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "งานนําเสนอเปล่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ งานนําเสนอใหม่จะเปิดขึ้นในมุมมอง การแก้ไข และโฟกัสจะอยู่บนสไลด์ใหม่

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินกล่องข้อความแรก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูบริบทจะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนปุ่ม ตัด ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไขข้อความ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณ

เพิ่มหรือเปลี่ยนธีมในงานนําเสนอ

ธีมคือชุดของแบบแผนชุดสีที่เข้ากัน พื้นหลัง สไตล์ฟอนต์ และตําแหน่งของพื้นที่ที่สํารองไว้ ใช้ธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของงานนําเสนอของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตามด้วย "เมนูแท็บ" ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก เมนูแท็บ"

 2. แตะหน้าจอสองครั้ง ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บออกแบบ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนูธีม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "ธีม"

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินธีมที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูที่เลือกจะถูกนําไปใช้กับทั้งงานนําเสนอ และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังสไลด์

 5. เมื่อต้องการปิดเมนูแท็บ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ปิด"

แทรกสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ได้มากเท่าที่คุณต้องการในงานนำเสนอของคุณ

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ที่มีเมนูแท็บซ่อนอยู่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มสไลด์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ สไลด์ใหม่จะถูกแทรกลงในงานนําเสนอของคุณ

 2. เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขสไลด์ใหม่ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวแทนเนื้อหา ตัวอย่างเช่น "กล่องข้อความชื่อเรื่อง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

บันทึกงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว PowerPoint จะบันทึกงานนําเสนอของคุณไปยัง OneDrive ขณะที่คุณทํางานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการบันทึกสําเนาของงานนําเสนอบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถทําได้อย่างง่ายดายด้วย TalkBack

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในมุมมอง การแก้ไข ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนูตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ในมุมมอง การอ่าน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนู" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึกเป็น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์ แตะหน้าจอสองครั้งและใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตําแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ ตัวอย่างเช่น "อุปกรณ์นี้, งานนําเสนอ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 5. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง ไฟล์จะถูกบันทึก และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังมุมมอง การแก้ไข หรือ การอ่าน

เพิ่มข้อความ

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบสไลด์แรก ถ้าองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบข้อความ คุณจะได้ยิน "กล่องข้อความชื่อเรื่อง" หรือ "กล่องข้อความ"

 2. บนองค์ประกอบข้อความ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินชื่อของชนิดกล่องข้อความปัจจุบัน ตามด้วย "เลือกอยู่, ปุ่มตัด" เมนูบริบทจะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนปุ่ม ตัด

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไขข้อความ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวางส่วนของข้อความที่คัดลอกไว้ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มวาง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความ ให้ลากนิ้วของคุณผ่านส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศอักขระบนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อคุณได้ยินอักขระที่คุณต้องการ ให้ยกนิ้วขึ้น อักขระจะถูกเพิ่มในกล่องข้อความ

  ถ้าเปิดใช้งานการป้อนข้อความที่คาดการณ์ไว้ คุณสามารถเลือกคำที่แนะนำด้วยวิธีเดียวกัน

 5. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มข้อความลงในสไลด์ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint 

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำให้เข้าถึงงานนำเสนอของคุณได้มากขึ้นสำหรับผู้ชมกลุ่มต่างๆ คุณสามารถทำได้ เช่น เพิ่มขนาดฟอนต์หรือนำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้เพื่อทำให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ที่มี Ribbon และคีย์บอร์ดบนหน้าจอซ่อนอยู่ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตามด้วย "เมนูแท็บ" ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก เมนูแท็บ"

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกการจัดรูปแบบฟอนต์พื้นฐานที่คุณต้องการ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อนําการจัดรูปแบบไปใช้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบข้อความบนสไลด์ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint 

เพิ่มรูปภาพ

บางครั้งรูปภาพอาจพูดได้มากกว่าคําพันคํา ดังนั้นทําไมไม่เพิ่มรูปภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนําเสนอของคุณ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์หรือที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของคุณได้

หมายเหตุ: ขั้นตอนด้านล่างอาจแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าคุณกําลังใช้บัญชีองค์กร หรือขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของคุณ

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ที่มี Ribbon และคีย์บอร์ดบนหน้าจอซ่อนอยู่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มรูปถ่าย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตําแหน่งที่ตั้งจากตําแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก ให้นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกรูปภาพ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รูปภาพจะแทรกบนสไลด์

สําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรูปภาพ ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

ด้วยบันทึกย่อของผู้บรรยาย คุณสามารถเพิ่มตัวเตือนหรือจุดสำคัญสำหรับผู้นำเสนอ

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สวิตช์บันทึกย่อ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ บานหน้าต่าง บันทึกย่อ จะเปิดขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือกบันทึกย่อของสไลด์ กล่องแก้ไข" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความบันทึกย่อ เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การนําเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

เมื่อถึงเวลาที่จะแชร์งานนำเสนอของคุณกับผู้ชมของคุณ ให้เริ่มการนำเสนอสไลด์

 1. ในมุมมอง การแก้ไข เมื่อเปิดสไลด์แรกของงานนําเสนอให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มนําเสนอ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โหมดแนวนอนจะเปิดใช้งาน มุมมอง การนําเสนอสไลด์ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการแสดงสไลด์ถัดไป ให้ปัดไปทางซ้ายด้วยสองนิ้ว เมื่อต้องการย้อนกลับและแสดงสไลด์ก่อนหน้า ให้ปัดไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดการนําเสนอสไลด์ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อคุณได้ยิน "สิ้นสุดการนําเสนอสไลด์" คุณจะมาถึงจุดสิ้นสุดของงานนําเสนอของคุณและไม่มีสไลด์ให้แสดงอีกต่อไป เมื่อต้องการหยุดการนําเสนอ ให้ปัดไปทางซ้ายด้วยสองนิ้ว

  • เมื่อต้องการสิ้นสุดการนําเสนอสไลด์ได้ตลอดเวลาในระหว่างงานนําเสนอของคุณ ให้ปัดขึ้นด้วยสามนิ้ว ปัดไปทางซ้ายด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน "สิ้นสุดการนําเสนอ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนําเสนอของคุณด้วย PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน PowerPoint

ใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อสร้าง อ่าน และแก้ไขงานนําเสนอ เราได้ทดสอบกับผู้บรรยายใน Microsoft Edge และ JAWS และ NVDA ใน Chrome แต่อาจทํางานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอและเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ ได้ตราบใดที่เป็นไปตามเทคนิคและมาตรฐานการช่วยสําหรับการเข้าถึงทั่วไป

งานนําเสนอ PowerPoint คือการนําเสนอสไลด์ แต่ละสไลด์เป็นพื้นที่สําหรับรูปภาพ คํา และรูปร่างที่จะช่วยคุณสร้างเรื่องราวของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Microsoft 365 สําหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft 365

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ เราขอแนะนําให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint สำหรับเว็บ ทํางานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสําหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ PowerPoint สำหรับเว็บ

ในหัวข้อนี้

เปิดPowerPoint สำหรับเว็บ

ลงชื่อเข้าใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ แล้วนำงานนำเสนอของคุณไปกับคุณทุกที่

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่ Office.com หน้าลงชื่อเข้าใช้จะเปิดขึ้น

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ" แล้วกด Enter เมนู เลือกบัญชี จะเปิดขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้บัญชีที่มีอยู่เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินบัญชีที่คุณต้องการ แล้วกด Enter ใช้ข้อมูลประจําตัวที่เชื่อมต่อกับบัญชีเพื่อลงชื่อเข้าใช้

  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ใช้บัญชีอื่น, ปุ่ม" แล้วกด Enter พิมพ์ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ Skype ของคุณ แล้วกด Enter พิมพ์รหัสผ่านของคุณ และกด Enter

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "PowerPoint ลิงก์" แล้วกด Enter

 5. PowerPoint สำหรับเว็บ จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน "Microsoft #x1 " หรือ "ยินดีต้อนรับสู่ PowerPoint " โฟกัสจะอยู่บนตัวเลือกงานนําเสนอเปล่าใหม่

เปิดงานนำเสนอ

ใน PowerPoint สำหรับเว็บ คุณสามารถเปิดงานนำเสนอที่คุณทำงานล่าสุดได้อย่างรวดเร็วหรือคุณสามารถเรียกดูไฟล์ในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณได้

 1. เปิดPowerPoint สำหรับเว็บ และลงชื่อเข้าใช้หากจําเป็น

 2. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของงานนําเสนอล่าสุดที่คุณต้องการทํางานหรือตําแหน่งที่ตั้งอื่นของไฟล์ แล้วกด Enter

  ถ้าคุณเลือกตําแหน่งที่ตั้งไฟล์อื่น ให้กดแป้น Tab และแป้นลูกศรเพื่อค้นหาไฟล์ของคุณ แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกําลังแก้ไขสไลด์และต้องการเปิดงานนําเสนออื่น ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+F จากนั้น O กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังไฟล์ของคุณหรือบันทึกตําแหน่งที่ตั้งในเมนู เปิด แล้วกด Enter

เปิดงานนําเสนอในเวอร์ชันเต็มของ PowerPoint

ถ้าคุณมี PowerPoint รุ่นเต็มบนเดสก์ท็อป ซึ่งจะมอบตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมายเมื่อทํางานกับแฟ้มของคุณ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเปิดรุ่นเต็มจาก PowerPoint สำหรับเว็บ.

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+Z, M แล้วกด O งานนําเสนอจะเปิดขึ้นในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

 2. นําทางกลับไปยัง PowerPoint สำหรับเว็บ แล้วกด Ctrl+W เพื่อปิดแท็บเบราว์เซอร์

อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมองการแก้ไข

คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาของสไลด์ ขณะที่คุณทำงานในงานนำเสนอของคุณในมุมมอง การแก้ไข

 1. กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "แผงสไลด์" แล้วกดแป้น Tab โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศองค์ประกอบแรกบนสไลด์และอ่านเนื้อหา

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังองค์ประกอบถัดไปและอ่าน ให้กดแป้น Tab

อ่านเนื้อหาสไลด์ในมุมมองการนำเสนอสไลด์

 1. เมื่อต้องการเปิดมุมมอง การนําเสนอสไลด์ ในมุมมอง การแก้ไข ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+S จากนั้น B สไลด์แรกของงานนําเสนอของคุณจะเปิดขึ้นในมุมมองการนําเสนอสไลด์

 2. โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะเริ่มอ่านเนื้อหาของสไลด์โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการหยุดโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้กด Ctrl

นำทางผ่านสไลด์

ตรวจสอบว่าสไลด์ของคุณอยู่ในลำดับที่ถูกต้องและมีเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "การแก้ไข แผงรูปขนาดย่อ" ตามด้วยหมายเลขของสไลด์ปัจจุบัน โฟกัสจะอยู่บนบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

 2. เมื่อต้องการนําทางในบานหน้าต่าง รูปขนาดย่อ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศหมายเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ และถ้าสไลด์มีบันทึกย่อหรือข้อคิดเห็น

 3. เมื่อต้องการย้ายจากบานหน้าต่าง รูปขนาดย่อ ไปยังสไลด์ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "แผงสไลด์" แล้วกดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการนําทางผ่านสไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะเลื่อนผ่านองค์ประกอบทั้งหมดบนสไลด์

สร้างงานนําเสนอเปล่าใหม่

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว ให้สร้างงานนําเสนอเปล่าใหม่ คุณสามารถเพิ่มธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าในภายหลังเพื่อให้งานนําเสนอของคุณดูสวยงาม

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างงานนําเสนอจากเทมเพลต สําหรับคําแนะนํา ให้ไปที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างงานนําเสนอจากเทมเพลตใน PowerPoint

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิด PowerPoint สำหรับเว็บ คุณไปที่หน้าที่แสดงงานนําเสนอล่าสุด เขตข้อมูลการค้นหา เทมเพลต และธีม โฟกัสจะอยู่บนเทมเพลตงานนําเสนอเปล่าใหม่ กด Enter

  • ถ้าคุณกําลังแก้ไขงานนําเสนออยู่แล้ว ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+F, N เพื่อเปิดเมนู ใหม่ จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ใหม่ อ่านอย่างเดียว" แล้วกด Enter

 2. งานนำเสนอจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ที่สไลด์แรก เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องข้อความชื่อเรื่อง ให้กดแป้น Tab

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างงานนําเสนอใหม่อย่างรวดเร็วใน PowerPoint สำหรับเว็บ ให้เปิดเบราว์เซอร์ของคุณ พิมพ์ PowerPoint.new หรือ ppt.new ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter

เพิ่มหรือเปลี่ยนธีมในงานนําเสนอ

ธีมคือชุดของแบบแผนชุดสีที่เข้ากัน พื้นหลัง สไตล์ฟอนต์ และตําแหน่งของพื้นที่ที่สํารองไว้ ใช้ธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของงานนําเสนอของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+G แล้วกด H คุณจะได้ยิน: "ธีมเพิ่มเติม Microsoft 365 ธีม"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินธีมที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

แทรกสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ได้มากเท่าที่คุณต้องการในงานนำเสนอของคุณ

 1. กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+H จากนั้นกด I คุณจะได้ยินชื่อของธีมสไลด์ปัจจุบันและตัวเลือกเค้าโครงในโฟกัส

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการแทรก แล้วกด Enter หรือ Alt+Enter

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์เปล่าใหม่โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ก่อนหน้าในงานนําเสนอ อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "การแก้ไข แผงรูปขนาดย่อ" ตามด้วยหมายเลขของสไลด์ปัจจุบัน โฟกัสจะอยู่บนบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการ แล้วกด Ctrl+M

บันทึกสําเนางานนําเสนอของคุณไว้ภายในเครื่อง

PowerPoint สำหรับเว็บ จะบันทึกงานนําเสนอของคุณบน OneDrive โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทํางาน ถ้าคุณต้องการบันทึกสําเนาของงานนําเสนอบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถทําได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดงานนําเสนอของคุณได้ทั้งแบบ PowerPoint ไฟล์ PPTX, PDF หรือ ODP

หมายเหตุ: การเปลี่ยนอแลงที่คุณทำกับสำเนาภายในเครื่องของคุณจะไม่ถูกบันทึกไปยังไฟล์ต้นฉบับบน OneDrive โดยอัตโนมัติ

 1. กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+F จากนั้นกด A, C คุณจะได้ยิน: "การแจ้งเตือน, Microsoft,PowerPoint " โฟกัสที่ปุ่มดาวน์โหลด

 2. เมื่อต้องการดาวน์โหลดงานนําเสนอ ให้กด Enter ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดไปยังโฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ในอุปกรณ์ของคุณ

เพิ่มข้อความ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเพิ่มข้อความบนสไลด์และแสดงข้อความของคุณอย่างง่ายดาย

 1. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่ที่สามารถแก้ไขได้บนสไลด์ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “แผงสไลด์”

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ที่สํารองไว้แรกบนสไลด์ ให้กดแป้น Tab ชนิดของพื้นที่ที่สํารองไว้จะถูกประกาศ ถ้าเป็นตัวแทนข้อความ ให้กด Enter แล้วพิมพ์เนื้อหา

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด F2 เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ที่สํารองไว้ถัดไป ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการแก้ไขพื้นที่ที่สํารองไว้ ให้กด Enter เมื่อต้องการออก ให้กด F2 ทําซ้ําสําหรับพื้นที่ที่สํารองไว้ทั้งหมดบนสไลด์

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทําให้งานนําเสนอของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสําหรับผู้ชมกลุ่มต่างๆ คุณสามารถทําได้ เช่น เพิ่มขนาดฟอนต์หรือนําการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้เพื่อทําให้ข้อความอ่านได้ง่ายขึ้น

 1. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่ที่สามารถแก้ไขได้บนสไลด์ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “แผงสไลด์”

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ที่สามารถแก้ไขได้แรกบนสไลด์ ให้กดแป้น Tab

 3. เมื่อต้องการเลือกพื้นที่ที่สามารถแก้ไขได้ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมดในพื้นที่ ให้กด Ctrl+A เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความในพื้นที่ ให้กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินข้อความ แล้วกด Ctrl+Shift+แป้นลูกศร เพื่อเลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการ

 5. ใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อนำตัวเลือกการจัดรูปแบบทั่วไปไปใช้กับข้อความที่เลือก:

  • ตัวหนา: Ctrl+B

  • ตัวเอียง: Ctrl+I

  • ขีดเส้นใต้: Ctrl+U

  • เพิ่มขนาดฟอนต์: Ctrl+วงเล็บปิด (])

  • ลดขนาดฟอนต์: Ctrl+วงเล็บเปิด ([)

 6. เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม เมื่อเลือกข้อความแล้ว ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+H จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มเลิกทํา" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น "ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย" เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Spacebar เมื่อต้องการขยายรายการเมนูที่ยุบ ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง

เพิ่มรูปภาพ

บางครั้งรูปภาพอาจพูดได้มากกว่าคําพันคํา ดังนั้นทําไมไม่เพิ่มรูปภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนําเสนอของคุณ ใน PowerPoint สำหรับเว็บ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพจากที่เก็บของคุณเองหรือใช้รูปภาพได้โดยตรงจากอินเทอร์เน็ต

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพในตําแหน่งที่ถูกต้องและขนาดที่แน่นอน ให้ใช้สไลด์ที่ยึดตามเค้าโครงสไลด์ที่ออกแบบมาสําหรับรูปภาพ เช่น รูปภาพที่มีคําอธิบายภาพ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ไปที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

 1. ไปที่สไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ แล้วกด Alt+แป้นโลโก้ Windows+N แล้วกด F, P กล่องโต้ตอบ เปิด ของ Windows จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนเขตข้อมูลชื่อไฟล์

 2. ใช้แป้น Tab และแป้นลูกศรเพื่อนําทางไปยังไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

เพิ่มรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+N จากนั้น F, F กล่องโต้ตอบ ค้นหารูปภาพ Bing จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลการค้นหา

 2. พิมพ์คำค้นหาของคุณ แล้วกด Enter

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนําทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วกด Spacebar เพื่อเลือกรูปภาพ

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม แทรก แล้วกด Enter

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

ด้วยบันทึกย่อของผู้บรรยาย คุณสามารถเพิ่มตัวเตือนหรือจุดสำคัญสำหรับผู้นำเสนอ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "PowerPoint สำหรับเว็บ, บันทึกย่อของสไลด์, การแก้ไข, บานหน้าต่าง"

  ถ้าคุณไม่ได้ยิน "บันทึกย่อของสไลด์, การแก้ไข, บานหน้าต่าง" ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+W จากนั้น P, N เพื่อแสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อของสไลด์

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างบันทึกย่อของสไลด์ พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณสำหรับสไลด์

การนําเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

เมื่อถึงเวลาแชร์งานนำเสนอกับผู้ชมของคุณ ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+S จากนั้น B การนําเสนอสไลด์จะเริ่มต้นจากสไลด์แรกในงานนําเสนอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเริ่มการนําเสนอสไลด์จากสไลด์ปัจจุบัน ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+S จากนั้นกด C

 2. ในการนําเสนอสไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่องานนําเสนอ โฟกัสจะย้ายไปยังการนําเสนอสไลด์

 3. เมื่อต้องการไปยังสไลด์ถัดไป ให้กด N เมื่อต้องการไปยังสไลด์ก่อนหน้า ให้กด P

 4. เมื่อคุณต้องการหยุดการนําเสนอ ให้กด Esc โฟกัสจะย้อนกลับไปยังมุมมองการแก้ไข

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนําเสนอของคุณด้วย PowerPoint และ ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนําเสนองานนําเสนอ PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน PowerPoint

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×