ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
การจัดการกล่องจดหมายเข้าของคุณ

จัดระเบียบอีเมลโดยใช้โฟลเดอร์

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

ลองกันเลย!

สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบอีเมล ย้ายข้อความ และเพิ่มโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการโปรดของคุณเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

สร้างโฟลเดอร์

  1. คลิกขวาที่ กล่องจดหมายเข้า แล้วเลือก โฟลเดอร์ใหม่

  2. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ แล้วกด Enter

ย้ายข้อความลงในโฟลเดอร์

  1. เลือกข้อความอีเมล

  2. ลากแล้วปล่อยลงในโฟลเดอร์

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการย้ายอีเมลมากกว่าหนึ่งฉบับ ให้เลือกอีเมล กดแป้น Shift ค้างไว้ แล้วเลือกข้อความอื่นๆ จากนั้นคลิก ลาก แล้วปล่อยลงในโฟลเดอร์

เพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการโปรด

  • เมื่อต้องการเพิ่ม โฟลเดอร์ลงในรายการโปรด ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วเลือก แสดงในรายการโปรด

    หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกโฟลเดอร์ จากนั้นลากแล้ววางในรายการโปรด

ต้องการอะไรเพิ่มอีกใช่ไหม

การสร้างโฟลเดอร์ใน Outlook บนเว็บ

สร้างโฟลเดอร์ใน Outlook

ย้ายโฟลเดอร์อีเมล

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×