ตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล

ตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล

เมื่อคุณได้รับข้อความ คุณสามารถดำเนินการกับข้อความดังกล่าวได้หลายแบบ

 • หากต้องการตอบกลับเฉพาะผู้ส่ง ให้เลือก ตอบกลับ

 • หากต้องการตอบกลับไปยังผู้ส่งเดิมและผู้รับคนอื่นๆ ทั้งหมดในบรรทัดถึงและสำเนาถึง ให้เลือก ตอบกลับทั้งหมด

 • หากต้องการส่งข้อความไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัดถึงหรือสำเนาถึง ให้เลือก ส่งต่อ

สิ่งที่แนบมา

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ ข้อความดังกล่าวจะรวมสิ่งที่แนบมาทั้งหมดซึ่งอยู่ในข้อความต้นฉบับด้วย นอกจากนี้ สามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมาลงในข้อความได้

ระบบจะไม่รวมสิ่งที่แนบมาเมื่อตอบกลับข้อความ คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมาลงในข้อความตอบกลับต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

การตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมลเป็นหนึ่งในงานที่ใช้กันมากที่สุดใน Microsoft Office Outlook 2007 ข้อมูลพื้นฐานของการตอบกลับหรือการส่งต่อข้อความจะมีอยู่ในส่วนนี้ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกกำหนดข้อความอีเมลของคุณ เช่น การเปลี่ยนพื้นหลัง หรือการเพิ่มสิ่งที่แนบมาจะอยู่ในหัวข้ออื่น

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตอบกลับไปยังผู้ส่ง

 1. เมื่อคุณต้องการตอบกลับเฉพาะผู้ส่งของข้อความอีเมล ให้ทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อเลือกข้อความไว้ แต่ไม่ได้เปิดในหน้าต่างของตนเอง     บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ให้คลิก ตอบกลับ

   ส่วนของแถบเครื่องมือมาตรฐาน

  • เมื่อมีข้อความเปิดอยู่และฉันเห็นเนื้อหา     บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ตอบกลับ

   แท็บข้อความ

 2. เขียนข้อความของคุณ

  เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบมา ให้ดูที่ แนบไฟล์หรือรายการอื่นๆ ลงในข้อความอีเมล

 3. คลิก ส่ง

  แท็บข้อความ

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล ระบบจะรวมข้อความต้นฉบับรวมไว้ในเนื้อความด้วย ดูส่วน ไม่รวมข้อความต้นฉบับโดยอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้

ด้านบนของหน้า

ตอบกลับไปยังผู้ส่งและผู้รับของข้อความนี้ทั้งหมด

คุณสามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งของข้อความอีเมล หรือสามารถใส่บุคคลอื่นที่แสดงอยู่ในเขตข้อมูล ถึง และ สำเนาถึง ได้

ในหลายกรณี คุณไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อทุกคนในการตอบกลับของคุณ โปรดใช้ดุลยพินิจเมื่อคุณใช้ ตอบกลับทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อมีผู้รับหรือรายชื่อการแจกจ่ายจำนวนมากในการตอบกลับของคุณ การ ตอบกลับ เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อคุณต้องการสื่อสารกับผู้ส่งข้อความเท่านั้น หรือลบชื่อบุคคลและรายชื่อการแจกจ่ายที่ไม่จำเป็นต้องอ่านการตอบกลับของคุณ

 1. ให้ทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อเลือกข้อความไว้ แต่ไม่ได้เปิดในหน้าต่างของตนเอง     บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ให้คลิก ตอบกลับทั้งหมด

  • เมื่อมีข้อความเปิดอยู่     บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ตอบกลับทั้งหมด

 2. เขียนข้อความของคุณ

  เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบมา ให้ดูที่ แนบไฟล์หรือรายการอื่นๆ ลงในข้อความอีเมล

 3. คลิก ส่ง

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการติดต่อกับผู้รับบางรายเท่านั้น คุณสามารถลบผู้รับข้อความรายอื่นได้โดยคลิกที่ชื่อผู้รับในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ซึ่งจะเน้นชื่อดังกล่าวขึ้น แล้วกด DELETE

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล ระบบจะรวมข้อความต้นฉบับรวมไว้ในเนื้อความด้วย ดูส่วน ไม่รวมข้อความต้นฉบับโดยอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้

ด้านบนของหน้า

ส่งต่อข้อความ

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ สามารถระบุผู้รับได้ใน กล่อง ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง ข้อความจะรวมสิ่งที่แนบมาทั้งหมดที่มาพร้อมกับข้อความต้นฉบับเอาไว้ หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบมาเพิ่มเติม ให้ดูที่ แนบไฟล์หรือรายการอื่นๆ ลงในข้อความอีเมล

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการส่งต่อข้อความอย่างน้อยสองข้อความ ให้เลือกข้อความแรกแล้วกด CTRL แล้วเลือกข้อความเพิ่มเติมแต่ละข้อความ จากนั้นให้คลิก ส่งต่อ แต่ละข้อความจะถูกส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความใหม่

 1. ให้ทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อเลือกข้อความไว้ แต่ไม่ได้เปิดในหน้าต่างของตนเอง     บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ให้คลิก ส่งต่อ

  • เมื่อมีข้อความเปิดอยู่     บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ส่งต่อ

 2. เขียนข้อความของคุณ

 3. ใส่ชื่อผู้รับลงในกล่อง ถึง

  หมายเหตุ: คุณต้องมีผู้รับอีเมลที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งรายในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง

  หากต้องการเลือกชื่อผู้รับจากรายการ ให้คลิกปุ่ม ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่อง สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

  Cc คือ ตัวย่อของสำเนาถึง ถ้าคุณเพิ่มชื่อผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล Outlook ระบบจะส่งสำเนาของข้อความถึงผู้รับดังกล่าวด้วย และผู้รับรายอื่นจะมองเห็นชื่อของผู้รับเหล่านี้

  Bcc คือ ตัวย่อของสำเนาลับถึง ถ้าคุณเพิ่มชื่อผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล ระบบจะส่งสำเนาของข้อความถึงผู้รับดังกล่าวด้วย และผู้รับรายอื่นจะไม่เห็นชื่อของผู้รับเหล่านี้ ถ้าไม่เห็นกล่อง สำเนาลับถึง เมื่อสร้างข้อความใหม่ คุณสามารถเพิ่มเองได้

  • บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูล ให้คลิก แสดงสำเนาลับถึง

 4. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ไม่รวมข้อความต้นฉบับโดยอัตโนมัติ

 1. ในหน้าต่าง Office Outlook 2007 หลัก บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ การกำหนดลักษณะ แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมล

 3. ภายใต้ ในการตอบกลับและส่งต่อ ในรายการแบบหล่นลงของ เมื่อตอบกลับข้อความ ให้เลือก ไม่รวมข้อความต้นฉบับ

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมล

ด้านบนของหน้า

แก้ไขปัญหาปุ่มส่งที่หายไป

หากไม่มีคำสั่ง ส่ง คุณจะไม่สามารถส่งข้อความอีเมลได้ คำแนะนำส่วนนี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณค้นหาคำสั่ง ส่ง ให้คุณทราบสาเหตุที่คำสั่ง ส่ง หายไป และแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาให้คุณทราบ

คำสั่ง ส่ง จะอยู่ข้าง กล่อง ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง

แท็บข้อความ

เมื่อ Outlook 2007 ทำงานโดยไม่มีบัญชีอีเมลที่กำหนดค่าไว้ คำสั่ง ส่ง จะไม่ปรากฏขึ้น และไม่สามารถส่งข้อความอีเมลได้

แท็บข้อความ

ผู้คนส่วนมากจะใช้ Outlook 2007 กับบัญชีอีเมล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้คือรายการสาเหตุที่ไม่ได้กำหนดค่าบัญชีอีเมล:

 • กำหนดค่า Outlook 2007 ไว้โดยไม่มีการสนับสนุนอีเมล     แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องปกติ Outlook 2007 สามารถกำหนดค่าให้จัดการเฉพาะที่ติดต่อ งาน หรือปฏิทินได้

 • การตั้งค่าบัญชีอีเมลถูกขัดจังหวะ     ครั้งแรกที่ Outlook 2007 ทำงาน กระบวนการการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลไม่เสร็จสมบูรณ์

 • ไฟล์การกำหนดค่าบัญชีได้รับความเสียหาย     ความเสียหายของไฟล์การกำหนดค่าที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าบัญชีอีเมลของคุณอาจทำให้บัญชีอีเมลที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดไฟล์ข้อมูล Outlook หรือที่เรียกว่า ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ได้ สามารถดูข้อความอีเมลที่ได้รับมาก่อนหน้า และสามารถใช้คำสั่ง สร้างข้อความ ตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ เพื่อเปิดหน้าต่างการเขียนข้อความได้ แต่จะไม่มีปุ่ม ส่ง ปรากฏขึ้นมาจนกว่าจะมีการกำหนดค่าบัญชีอีเมลอย่างน้อยหนึ่งรายการ

การตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าบัญชีอีเมลแล้ว

ขั้นแรก ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าบัญชีอีเมลไว้หรือไม่

 • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี

  คำสั่ง การตั้งค่าบัญชี หายไป

  คำสั่ง การตั้งค่าบัญชี อยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Outlook 2007 หากคุณกำลังใช้ Outlook เวอร์ชันก่อนหน้า คุณจะไม่สามารถใช้คำแนะนำดังต่อไปนี้ได้ ให้ใช้ความช่วยเหลือที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ หากแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้มี Outlook Express แสดงไว้ แสดงว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook โปรดดูวิธีใช้ใน Outlook Express สำหรับความช่วยเหลือ

  รูปหน้าจอ

หากไม่มีรายการแสดงอยู่ภายใต้ ชื่อ ในแท็บ อีเมล แสดงว่าไม่มีบัญชีอีเมลที่กำหนดค่าไว้ในโปรไฟล์ Outlook ของคุณ

หากต้องการเพิ่มบัญชีอีเมล ให้ดูหัวข้อ เพิ่มหรือนำบัญชีอีเมลออก

มีการกำหนดค่าบัญชีอีเมลไว้ แต่ปุ่มส่งยังคงขาดหายไป

หากมีบัญชีอีเมลแสดงอยู่ในรายการ ให้ลองนำออกแล้วเพิ่มบัญชี ดูที่หัวข้อ การตั้งค่าอีเมล Outlook

หากปุ่ม ส่ง ยังไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียนข้อความใหม่ หรือเมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ ให้ลองสร้างโปรไฟล์ Outlook ใหม่แล้วเพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ ดูที่หัวข้อ สร้างโปรไฟล์อีเมลใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×