ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

แผนผังองค์กร คือ Add-in สําหรับโปรแกรม Office ที่คุณสามารถติดตั้งและเพิ่มลงในเอกสาร Word, งานนําเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กชีต Excel ของคุณได้ ไม่มีการอัปเดตที่สําคัญใดๆ สําหรับ Add-in นี้ตั้งแต่มีวางจําหน่ายใน PowerPoint 1995

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่ดีกว่าในการสร้างแผนผังองค์กรใน Word, Excel, PowerPoint หรือ Outlook ให้ดูที่ สร้างแผนผังองค์กร เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแผนผังองค์กรสําหรับ Visio ให้ดูที่ สร้างแผนผังองค์กรใน Visio

 1. ปิดโปรแกรม Office ทั้งหมด

 2. ใน Windows ให้คลิก เริ่ม ข้อความแสดงแทนแล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

 3. ใน แผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ

  ข้อความแสดงแทน

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็น โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน แผงควบคุมให้ดูที่ Help and Support ของ Windows

 4. คลิกขวาที่ Microsoft Office 2013 จากนั้นคลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Microsoft Office 2013 ให้คลิก เพิ่มหรือเอาฟีเจอร์ออก จากนั้นคลิก ทำต่อไป

 6. คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายโฟลเดอร์ Microsoft Office

 7. คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายโฟลเดอร์ Microsoft Office PowerPoint

 8. คลิก Add-in ของแผนผังองค์กรสำหรับโปรแกรม Microsoft Office จากนั้นคลิก เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

  ข้อความแสดงแทน

 9. คลิก ทำต่อไป เพื่อติดตั้ง Add–in

หมายเหตุ:  คุณต้องติดตั้ง Add-in เพื่อใช้งานแผนผังองค์กรใน Word, PowerPoint และ Excel เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×