ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

PowerPoint for Microsoft 365 สามารถถอดความคำของคุณเมื่อคุณนำเสนอและแสดงบนหน้าจอ เป็นคำอธิบายภาพในภาษาเดียวกับที่คุณกำลังพูด หรือเป็นคำบรรยายที่แปลเป็นภาษาอื่น ซึ่งจะช่วยจัดการให้เหมาะสมกับผู้ชมที่อาจหูหนวก หรือมีปัญหาการฟัง หรือคุ้นเคยกับภาษาอื่นมากกว่า ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกตำแหน่ง ขนาด สี และลักษณะอื่นๆ ของคำอธิบายภาพและคำบรรยายเพื่อจัดการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและความต้องการของผู้ชม

เราขอแนะนำให้ใช้ไมโครโฟนของชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ PowerPoint เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ฟีเจอร์ยังต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ตลอดช่วงเวลาสำหรับงานนำเสนอของคุณ

(ต้องใช้สำหรับ Windows 10 ให้ทำดังนี้ และใหม่กว่า โดยมีPowerPoint for Microsoft 365 เวอร์ชัน 16.0.11601.20178 หรือใหม่กว่าในแชนเนลปัจจุบัน ฟีเจอรนี้จะไม่รองรับถ้าคุณใช้เวอร์ชันเก่ากว่าของWindows)

การตั้งค่าคำอธิบายภาพและคำบรรยาย

คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการพูดขณะนำเสนอ และเลือกภาษาของข้อความคำอธิบายภาพ/คำบรรยายที่จะแสดงผล (นั่นคือ เมื่อคุณต้องการให้มีการแปล) คุณสามารถเลือกไมโครโฟนที่ต้องการใช้ (ถ้ามีไมโครโฟนมากกว่าหนึ่งตัวเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ) ตำแหน่งแสดงผลของคำบรรยายบนหน้าจอ (ด้านล่างหรือด้านบน และวางทับหรือแยกจากสไลด์) และตัวเลือกการแสดงผลอื่นๆ

 1. ในแท็บ Ribbon ของการนำเสนอสไลด์ ให้เลือก การตั้งค่าคำบรรยาย หรือ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยไม่ต้องออกจากงานนำเสนอของคุณโดยใช้เมนูบริบทการนำเสนอสไลด์หรือมุมมองผู้นำเสนอ เมนู> การตั้งค่าคำบรรยาย > การตั้งค่าเพิ่มเติม  

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายคำบรรยายในแท็บการนำเสนอสไลด์เสมอ

 2. ใช้ภาษาพูดเพื่อดูภาษาเสียงที่ PowerPoint รู้จัก แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่เป็นภาษาที่คุณจะพูดในขณะนำเสนอ (ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะถูกกำหนดเป็นภาษาตั้งค่าที่ตรงกับ ภาษาการแก้ไขใน Office ของคุณ)

 3. ใช้ภาษาคำบรรยาย เพื่อดูรายการภาษาPowerPointที่สามารถแสดงบนหน้าจอเป็นคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย และเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่คือภาษาของข้อความที่จะปรากฏต่อผู้ชมของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะเป็นภาษาเดียวกันเป็นภาษาพูดของคุณ แต่อาจเป็นภาษาอื่น ซึ่งหมายความว่าจะมีการแปลภาษาออกมา 

 4. ในเมนูกตั้งค่าคำบรรยาย ให้กำหนดตำแหน่งของคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย ซึ่งสามารถปรากฏเหนือขอบด้านบนหรือด้านล่างของสไดล์ (วางทับ) หรือสามารถปรากฏขึ้นเหนือด้านบนหรือใต้ด้านล่างของสไลด์ (เทียบชิดขอบ) ค่าเริ่มต้นคือ ข้างล่างสไลด์ 

 5. มีการตั้งค่าลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ได้ โดยคลิกที่ การตั้งค่าคำบรรยาย > การตั้งค่าเพิ่มเติม (Windows)

  คุณสามารถเปลี่ยนสี ขนาด ความโปร่งใส และลักษณะแบบอักษรของคำบรรยายได้ คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังเพื่อปรับปรุงความคมชัด และทำให้ข้อความอ่านได้ง่ายขึ้น 

เปิดหรือปิดฟีเจอร์ขณะกำลังนำเสนอ

ถ้าคุณอยู่ในระหว่างการนำเสนอ และต้องการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ ให้คลิกปุ่มตัวสลับคำบรรยายจากมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งหรือมุมมองผู้นำเสนอบนแถบเครื่องมือด้านล่างสไลด์หลัก:

ในมุมมองการนำเสนอสไลด์:

ปุ่มสลับคําบรรยายในมุมมองการนําเสนอสไลด์ PowerPoint

ในมุมมองผู้นำเสนอ:

ปุ่มตัวสลับคำบรรยายในมุมมองผู้นำเสนอ

นอกจากนี้คุณยังสามารถสลับคำบรรยายจากเมนูคลิกขวา หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด J

เมื่อต้องการให้คำบรรยายเริ่มขึ้นพร้อมกับการเริ่มการนำเสนอสไลด์ จาก Ribbon ให้นำทางไปยังการนำเสนอสไลด์ > ใช้คำบรรยายเสมอ เพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์นี้สำหรับงานนำเสนอทั้งหมด (ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะปิดไว้) จากนั้น ในการนำเสนอสไลด์และมุมมองผู้นำเสนอ การถอดความแบบสดสำหรับคำของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

(ฟีเจอร์นี้ต้องใช้PowerPoint for Microsoft 365 for Mac เวอร์ชัน 16.22.127.0 หรือใหม่กว่า)

การตั้งค่าคำอธิบายภาพและคำบรรยาย

คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการพูดขณะนำเสนอ และเลือกภาษาของข้อความคำอธิบายภาพ/คำบรรยายที่จะแสดงผล (นั่นคือ เมื่อคุณต้องการให้มีการแปล) คุณสามารถเลือกไมโครโฟนที่ต้องการใช้ (ถ้ามีไมโครโฟนมากกว่าหนึ่งตัวเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ) ตำแหน่งแสดงผลของคำบรรยายบนหน้าจอ (ด้านล่างหรือด้านบน และวางทับหรือแยกจากสไลด์) และตัวเลือกการแสดงผลอื่นๆ

 1. ในแท็บ Ribbon ของการนำเสนอสไลด์ ให้เลือก การตั้งค่าคำบรรยาย

  การตั้งค่าสําหรับคําอธิบายภาพและคําบรรยายจะอยู่บนแท็บการนําเสนอสไลด์ใน PowerPoint
 2. ใช้ภาษาพูดเพื่อดูภาษาเสียงที่ PowerPoint รู้จัก แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่เป็นภาษาที่คุณจะพูดในขณะนำเสนอ (ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะถูกกำหนดเป็นภาษาที่ตรงกับภาษาการแก้ไขใน Office ของคุณ)

 3. ใช้ภาษาคำบรรยาย เพื่อดูรายการภาษาPowerPointที่สามารถแสดงบนหน้าจอเป็นคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย และเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่คือภาษาของข้อความที่จะปรากฏต่อผู้ชมของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะเป็นภาษาเดียวกันเป็นภาษาพูดของคุณ แต่อาจเป็นภาษาอื่น ซึ่งหมายความว่าจะมีการแปลภาษาออกมา

 4. ในเมนูกตั้งค่าคำบรรยาย ให้กำหนดตำแหน่งของคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย ซึ่งสามารถปรากฏเหนือขอบด้านบนหรือด้านล่างของสไดล์ (วางทับ) หรือสามารถปรากฏขึ้นเหนือด้านบนหรือใต้ด้านล่างของสไลด์ (เทียบชิดขอบ) ค่าเริ่มต้นคือ ข้างล่างสไลด์

 5. มีการตั้งค่าลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ได้ โดยคลิกที่ การตั้งค่าคำบรรยาย > ค่ากำหนดคำบรรยายของระบบ

  คุณสามารถเปลี่ยนสี ขนาด ความโปร่งใส และลักษณะแบบอักษรของคำบรรยายได้ คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังเพื่อปรับปรุงความคมชัด และทำให้ข้อความอ่านได้ง่ายขึ้น 

เปิดหรือปิดฟีเจอร์ขณะกำลังนำเสนอ

ถ้าคุณอยู่ในระหว่างการนำเสนอ และต้องการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ ให้คลิกปุ่มตัวสลับคำบรรยายจากมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งหรือมุมมองผู้นำเสนอบนแถบเครื่องมือด้านล่างสไลด์หลัก:

ในมุมมองการนำเสนอสไลด์:

ปุ่มสลับคําบรรยายในมุมมองการนําเสนอสไลด์ PowerPoint

ในมุมมองผู้นำเสนอ:

ปุ่มตัวสลับคำบรรยายในมุมมองผู้นำเสนอ PowerPoint

(ฟีเจอร์นี้เข้ากันได้กับเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:Microsoft Edge, Google Chrome 34+, Mozilla Firefox 25+)

การตั้งค่าคำอธิบายภาพและคำบรรยาย

คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการพูดขณะนำเสนอ และเลือกภาษาของข้อความคำอธิบายภาพ/คำบรรยายที่จะแสดงผล (นั่นคือ เมื่อคุณต้องการให้มีการแปล) อีกทั้งคุณยังสามารถเลือกตำแหน่งการแสดงผลของคำบรรยายที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ

Ribbon แบบง่าย:
การตั้งค่าคําบรรยายใน PowerPoint Online

Ribbon แบบคลาสสิก:
ตัวเลือกสำหรับคำบรรยายและคำอธิบายภาพบน Ribbon แบบคลาสสิกใน PowerPoint Online

 1. (Ribbon แบบง่าย) บนแท็บ Ribbon การนําเสนอสไลด์ ให้เลือกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจาก ใช้คําบรรยายเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกเสมอ

  (Ribbon แบบคลาสสิก) จากแท็บ Ribbon มุมมอง เลือกใช้คำบรรยาย จากนั้นคลิก การตั้งค่าคําบรรยาย เพื่อเปิดเมนูของตัวเลือก

 2. ใช้ภาษาพูดเพื่อดูภาษาเสียงที่ PowerPoint รู้จัก แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่เป็นภาษาที่คุณจะพูดในขณะนำเสนอ (ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะถูกกำหนดเป็นภาษาที่ตรงกับภาษาของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ)

 3. ใช้ภาษาคำบรรยาย เพื่อดูรายการภาษาPowerPointที่สามารถแสดงบนหน้าจอเป็นคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย และเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่คือภาษาของข้อความที่จะปรากฏต่อผู้ชมของคุณ (ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะเป็นภาษาเดียวกันเป็นภาษาพูดของคุณ แต่อาจเป็นภาษาอื่น ซึ่งหมายความว่าจะมีการแปลภาษาออกมา) 

 4. ตั้งค่าตำแหน่งของคำอธิบายภาพหรือคำบรรยายที่ต้องการ โดยสามารถให้แสดงผลวางทับที่ขอบด้านบนหรือด้านล่างของไลด์ได้ ค่าเริ่มต้นคือ ด้านล่าง (วางทับ) 

เปิดหรือปิดฟีเจอร์ขณะกำลังนำเสนอ

เมื่อต้องการให้คําบรรยายเริ่มทํางานเสมอเมื่อแสดงการนําเสนอสไลด์ ให้เลือก มุมมอง > ใช้คําบรรยายเสมอ

ถ้าคุณกําลังนําเสนอและต้องการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ ให้คลิกปุ่ม ใช้คําบรรยาย ในการนําเสนอสไลด์ บนแถบเครื่องมือด้านล่างสไลด์หลัก:

ปุ่มสลับคําบรรยายในมุมมองการนําเสนอสไลด์ PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการเปิด/ปิด: J

เคล็ดลับ

 • หากคุณเห็นปัญหาในคําอธิบายภาพหรือคําบรรยาย ให้ลองพูดอย่างตั้งใจมากขึ้น

 • พยายามหลีกเลี่ยงหรือกำจัดเสียงรอบข้างที่อาจรบกวนเสียงของคุณ

 • คําอธิบายภาพ & คําบรรยายขึ้นอยู่กับบริการสั่งงานด้วยเสียงบนระบบคลาวด์ ดังนั้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งสําคัญ

ภาษาพูดสนับสนุนคำอธิบายภาพและคำบรรยายแบบสด (การป้อนด้วยเสียง)

ภาษาพูดหลายภาษาสนับสนุนเมื่อมีการป้อนด้วยเสียงสำหรับคำอธิบายภาพและคำบรรยายใน PowerPoint for Microsoft 365 ภาษาที่ถูกทำเครื่องหมายเป็น แสดงตัวอย่าง ได้รับการนำเสนอออกมาก่อนที่จะมีการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ และโดยทั่วไปจะมีความถูกต้องน้อยลง ซึ่งจะปรับปรุงดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ภาษาที่สนับสนุนอย่างสมบูรณ์

ภาษาแสดงตัวอย่าง*

จีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

อาหรับ

English (Canada)

เดนมาร์ก

English (United Kingdom)

ดัตช์

English (United States)

English (Australia)

ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

English (India)

เยอรมัน (เยอรมัน)

ฟินแลนด์

อิตาลี (อิตาลี)

ฝรั่งเศส (แคนาดา)

สเปน (สเปน)

ฮินดี

ญี่ปุ่น

เกาหลี

นอร์เวย์

โปรตุเกส (บราซิล)

รัสเซีย

สเปน (เม็กซิโก)

สวีเดน

* "ภาษาแสดงตัวอย่าง" ยังไม่สามารถสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ การรู้จำภาษาเหล่านี้ของเราจะปรับปรุงดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ภาษาบนหน้าจอสนับสนุนคำอธิบายภาพและคำบรรยายแบบสด (การป้อนด้วยข้อคสวาม)

PowerPoint for Microsoft 365 สามารถแสดงผลคำอธิบายภาพหรือคำบรรยายบนหน้าจอในมากกว่า 60 ภาษาได้:

แอฟริกานส์

ลัตเวีย

อาหรับ

ลิทัวเนีย

บังคลา

มาลากาซี

บอสเนีย

มลายู

บัลแกเรีย

มอลตา

กวางตุ้ง (ดั้งเดิม)

เมารี

คาตาลัน

นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

จีนประยุกต์ 

เปอร์เซีย

จีนดั้งเดิม 

โปแลนด์

โครเอเชีย

โปรตุเกส

เช็ก

เกเรตาโร โอโตมี    

เดนมาร์ก

โรมาเนีย

ดัตช์

รัสเซีย

อังกฤษ

ซามัว

เอสโตเนีย

เซอร์เบีย (ซิริลลิก)

ฟิจิ

เซอร์เบีย (ละติน)

ฟิลิปปินส์

สโลวัก

ฟินแลนด์

สโลวีเนีย

ฝรั่งเศส

สเปน

เยอรมัน

สวีเดน

กรีก

ตาฮิตี

เฮติครีโอล

ทมิฬ

ฮิบรู

เตลูกู

ฮินดี

ไทย

ม้งขาว

ตองกา

ฮังการี

ตุรกี

ไอซ์แลนด์

ยูเครน

อินโดนีเซีย

อูรดู

อิตาลี

เวียดนาม

ญี่ปุ่น

เวลส์

สวาฮีลี

ยูคาเทค มายา

เกาหลี

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำอธิบายภาพและคำบรรยายแบบสด

PowerPoint คําอธิบายภาพสด & คําบรรยายเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุงระบบคลาวด์ใน Microsoft 365 และให้บริการโดย Microsoft Speech Services การเปล่งเสียงพูดของคุณจะถูกส่งไปยัง Microsoft เพื่อมอบบริการนี้สำหรับคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำให้ Office ทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นเพื่อคุณ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ดูเพิ่มเติม

ฟีเจอร์การช่วยสําหรับการเข้าถึงในการเล่นวิดีโอและเสียงบน PowerPoint

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เพิ่มคําบรรยายทดแทนการได้ยินหรือคําบรรยายด้วยตนเองใน PowerPoint

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×