หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

Outlook มีตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออกที่ทำให้ง่ายต่อการนำเข้าที่ติดต่อจากไฟล์ CSV

ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานOutlook สำหรับ Windows ตรวจสอบว่าคุณกําลังใช้ Outlook เวอร์ชัน ใดอยู่ จากนั้นเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อนําเข้าที่ติดต่อ:

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนอาจแตกต่างกันระหว่าง Outlook สำหรับ Windowsใหม่และคลาสสิก เมื่อต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณกําลังใช้ ให้ตรวจสอบว่ามีตัวเลือก ไฟล์ ในเมนู (อยู่เหนือ Ribbon) หรือไม่ ถ้าไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ให้ทําตามขั้นตอนภายใต้แท็บ Outlook ใหม่ ถ้า ไฟล์ ปรากฏในเมนู ให้เลือกแท็บสําหรับ Outlook แบบคลาสสิก

ใช้ไฟล์ที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น (CSV) เพื่อนําเข้าที่ติดต่อของคุณลงในบัญชี Outlook ของคุณ

เคล็ดลับ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์ CSV มีการเข้ารหัส UTF-8 การเข้ารหัสนี้ใช้ได้สำหรับทุกภาษาและทุกตัวอักษร

 1. บนแผงด้านข้าง ให้เลือก ไอคอน People Outlook

 2. จาก Ribbon ให้เลือก จัดการที่ติดต่อ > นําเข้าที่ติดต่อ

  เลือกการนำเข้าที่ติดต่อจากเมนูจัดการ

 3. เลือก เรียกดู เลือกไฟล์ CSV ของคุณ แล้วเลือก เปิด

 4. เลือก นำเข้า

หมายเหตุ: ถ้าไฟล์ไม่มีการเข้ารหัส UTF-8 เครื่องมือนำเข้าอาจไม่รู้จักและแสดงข้อความทั้งหมดอย่างถูกต้อง เครื่องมือการนำเข้าจะแสดงตัวอย่างที่ติดต่อจากไฟล์ของคุณ และคุณสามารถตรวจสอบว่าข้อความนั้นสามารถอ่านได้และถูกต้อง ถ้าข้อความแสดงอย่างไม่ถูกต้อง ให้เลือก ยกเลิก คุณจะต้องเข้ารหัสไฟล์แบบ UTF-8 เพื่อดำเนินการต่อ แปลงไฟล์ CSV ของคุณเพื่อใช้การเข้ารหัส UTF-8 และเริ่มการนําเข้าใหม่ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัส UTF-8 ให้ดู เหตุใดฉันจึงควรสนใจการเข้ารหัส UTF-8

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถนำเข้าที่ติดต่อได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดของลักษณะที่ข้อความถูกเก็บไว้ในไฟล์ CSV อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลที่ติดต่อมีอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น อักษรกรีก อักษรซิริลลิก อักษรอาหรับ หรืออักษรญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อนำเข้าที่ติดต่อ ดังนั้นคุณจึงควรบันทึกไฟล์ที่ติดต่อด้วยการเข้ารหัส UTF-8 ถ้าคุณมีตัวเลือกดังกล่าวในระหว่างการส่งออก

ถ้าคุณไม่สามารถส่งออกที่ติดต่อของคุณโดยใช้ UTF-8 ได้โดยตรง คุณสามารถแปลงไฟล์ CSV ที่ส่งโดยใช้ Excel หรือแอปอื่น วิธีดำเนินการนี้จะแตกต่างกันไประหว่างแอปและเวอร์ชันของแอป

วิธีการแปลงไฟล์ CSV ของคุณเป็น UTF 8 โดยใช้ Microsoft Excel 2016:

 1. ใน Excel สร้างเอกสารเปล่าใหม่ (เวิร์กบุ๊ก)

 2. จากเมน ข้อมูลู ให้เลือก จากข้อความ/CSV เรียกดูไฟล์ CSV ที่ส่งออกของคุณ (คุณอาจต้องเลือกให้แสดงไฟล์ข้อความ (....csv)เพื่อดู) เลือก นำเข้า

 3. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นภายใต้ที่มาของไฟล์ เลือกการเข้ารหัสที่ทำให้อักขระในข้อความปรากฏอย่างถูกต้อง เช่น ซิริลลิก Windows 1251 จากนั้นเลือก โหลด

 4. ตรวจสอบว่าอักขระแสดงอย่างถูกต้องใน Excel

 5. เลือก ไฟล์ >บันทึกเป็น ใส่ชื่อสำหรับไฟล์ของคุณ แล้วเลือก CSV UTF-8 (คั่นด้วยจุลภาค) (*.csv) เป็นชนิดไฟล์ของคุณ

 6. เลือก บันทึก

 1. ที่ด้านบนของ Ribbon Outlook ของคุณ ให้เลือก ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณกำลังใช้ Outlook เวอร์ชันเก่า ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด เพื่อดูคําแนะนําในการนําเข้าสําหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ

  นี่คือรูปลักษณ์ของ Ribbon ใน Outlook 2016
 2. เลือก เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก ซึ่งจะเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง!

  เมื่อต้องการสร้างไฟล์ pst Outlook ให้เลือก ไฟล์ จากนั้นเลือก เปิดและส่งออก แล้วเลือก นำเข้า/ส่งออก

 3. เลือก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วเลือก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก - นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง

 4. เลือก ค่าที่ถูกแบ่งด้วยจุลภาค และเลือก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการส่งออก Outlook - เลือกไฟล์ CSV

 5. ในกล่อง นำเข้าไฟล์ ให้เรียกดูไฟล์ที่ติดต่อของคุณ แล้วดับเบิลคลิกเพื่อเลือก

  เรียกดูไฟล์ CSV ที่ติดต่อ แล้วเลือกวิธีการจัดการกับที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 6. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการให้ Outlook ดำเนินการกับรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน:

  • แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า   ถ้าที่ติดต่ออยู่ใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณอยู่แล้ว Outlook จะละทิ้งข้อมูลที่มีสำหรับที่ติดต่อนั้นและใช้ข้อมูลจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณควรเลือกตัวเลือกนี้ถ้าข้อมูลที่ติดต่อในไฟล์ที่ติดต่อของคุณสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบันมากกว่าข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook

  • อนุญาตให้มีการสร้างรายการที่ซ้ำกัน   ถ้าที่ติดต่ออยู่ใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณ Outlook จะสร้างที่ติดต่อที่ซํ้ากัน รายการหนึ่งมีข้อมูล Outlook ต้นฉบับและอีกรายการหนึ่งมีข้อมูลที่นําเข้าจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถรวมข้อมูลสำหรับบุคคลเหล่านั้นได้ในภายหลังเพื่อลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน นี่คือตัวเลือกเริ่มต้น

  • ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน    ถ้าที่ติดต่ออยู่ใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณ Outlook จะเก็บข้อมูลที่มีสำหรับที่ติดต่อนั้นและละทิ้งข้อมูลจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณควรเลือกตัวเลือกนี้ถ้าข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบันมากกว่าข้อมูลในไฟล์ที่ติดต่อของคุณ

 7. คลิก ถัดไป

 8. ในกล่อง เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง เลื่อนขึ้นข้างบนหากจำเป็น แล้วเลือก รายชื่อผู้ติดต่อ โฟลเดอร์ > ถัดไป ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชี ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่อยู่ภายใต้บัญชีอีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับที่ติดต่อ

  เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ของ Google ลงในกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้เลือกปลายทางเป็น ที่ติดต่อ

 9. เลือก Finish

  เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มการโยกย้าย

  Outlook จะเริ่มการนำเข้าที่ติดต่อของคุณทันที คุณจะทราบได้ว่าเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกล่องความคืบหน้าการนำเข้าปิดลง

 10. เมื่อต้องการดูที่ติดต่อของคุณ ทางด้านล่างของ Outlook ให้เลือกไอคอน บุคคล

  เลือกไอคอนบุคคลที่ด้านล่างของหน้า

ไม่ทำงานใช่หรือไม่

ดู แก้ไขปัญหาในการนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และรายการอื่นๆ ลงใน Outlook for Mac

นำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook.com

นำเข้าและส่งออกอีเมล Outlook ที่ติดต่อ และปฏิทิน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×