ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MONTH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเดือนของวันที่ซึ่งแสดงด้วยเลขลําดับ เดือนจะถูกกําหนดเป็นจํานวนเต็ม ตั้งแต่ 1 (มกราคม) ถึง 12 (ธันวาคม)

ไวยากรณ์

MONTH(serial_number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MONTH มีอาร์กิวเมนต์ ดังนี้

  • Serial_number    จำเป็น วันที่ของเดือนที่คุณพยายามค้นหา ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าใส่วันที่เป็นข้อความ

ข้อสังเกต

Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน

ค่าที่ส่งกลับโดยฟังก์ชัน YEAR, MONTH และ DAY จะเป็นค่าคริสต์ศักย์ โดยไม่คํานึงถึงรูปแบบการแสดงสําหรับค่าวันที่ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้ารูปแบบการแสดงของวันที่ที่ระบุคือฮิจเราะห์ ค่าที่ส่งกลับสําหรับฟังก์ชัน YEAR, MONTH และ DAY จะเป็นค่าที่สัมพันธ์กับวันที่แบบคริสต์ศักราชที่เทียบเท่ากัน

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

วันที่

15-เม.ย.-11

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MONTH(A2)

เดือนของวันที่ในเซลล์ A2

4

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน DATE

เพิ่มหรือลบวันที่

ฟังก์ชันวันที่และเวลา (การอ้างอิง)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×