ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

หมายเหตุ: ตัวแสดงเวอร์ชันจะระบุExcelเวอร์ชันของฟังก์ชันที่เริ่มใช้ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ตัวแสดงเวอร์ชันของ 2013 จะระบุว่าฟังก์ชันนี้พร้อมใช้งานใน Excel 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าทั้งหมด

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน DATE

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน DATEDIF

คํานวณจํานวนวัน เดือน หรือปี ระหว่างวันที่สองวัน ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในสูตรที่คุณต้องการคํานวณหาอายุ

ฟังก์ชัน DATEVALUE

แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน DAY

แปลงเลขลำดับเป็นวันในเดือน

ฟังก์ชัน DAYS
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

ฟังก์ชัน DAYS360

คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน

ฟังก์ชัน EDATE

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น

ฟังก์ชัน EOMONTH

ส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหรือหลังจำนวนเดือนที่ระบุ

ฟังก์ชัน HOUR

แปลงเลขลำดับเป็นชั่วโมง

ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM
OneNote 2013

ส่งกลับตัวเลขของหมายเลขสัปดาห์ของปีแบบ ISO สำหรับวันที่ที่ระบุ

ฟังก์ชัน MINUTE

แปลงเลขลำดับเป็นนาที

ฟังก์ชัน MONTH

แปลงเลขลำดับเป็นเดือน

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

ส่งกลับจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS.INTL
Microsoft Office Home and Business 2010

ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน NOW

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน

ฟังก์ชัน SECOND

แปลงเลขลำดับเป็นวินาที

ฟังก์ชัน TIME

ส่งกลับเลขลำดับของเวลาที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน TIMEVALUE

แปลงเวลาในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน TODAY

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน

ฟังก์ชัน WEEKDAY

แปลงเลขลำดับเป็นวันในสัปดาห์

ฟังก์ชัน WEEKNUM

แปลงเลขลำดับเป็นตัวเลขที่แสดงแทนตำแหน่งสัปดาห์ในหนึ่งปี

ฟังก์ชัน WORKDAY

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุ

ฟังก์ชัน WORKDAY.INTL
Microsoft Office Home and Business 2010

ส่งกลับตัวเลขอนุกรมของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน YEAR

แปลงเลขลำดับเป็นปี

ฟังก์ชัน YEARFRAC

ส่งกลับเลขเศษส่วนของปีที่แสดงแทนจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่เริ่มต้น (start_date) และวันที่สิ้นสุด (end_date)

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์ที่คํานวณแล้วของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel บางอย่างอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซี Windows ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 หรือ x86-64 กับพีซีWindows RTที่ใช้ARMอื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความแตกต่าง

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม Microsoft Insider >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×