ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ลิงก์หรือนำเข้าข้อมูลจาก Dynamics 365

คุณสามารถนำเข้าหรือลิงก์ข้อมูลจาก Microsoft Dynamics 365 ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการธุรกิจของระบบคลาวด์ที่รวมโมดูลการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ลงในแพคเกจซอฟต์แวร์หนึ่งแพคเกจ ข้อมูลจาก Dynamics 365 เป็นหนึ่งเดียวในโมดูลเหล่านี้ รวมถึงการขาย การเงิน และระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู Microsoft Dynamics 365

 • เมื่อคุณลิงก์ไปยังข้อมูล Access จะสร้างการเชื่อมต่อสองทางที่ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูลใน Access และ Dynamics 365

 • เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล Access จะสร้างสำเนาข้อมูลแบบครั้งเดียว และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Access หรือ Dynamics 365 จะไม่ถูกซิงโครไนซ์

เชื่อมต่อ Access กับ Dynamics 365

หมายเหตุ    ความสามารถในการลิงก์หรือนําเข้าข้อมูลจาก Dynamics 365 ได้รับการสนับสนุนเฉพาะในอินสแตนซ์ที่มีสิทธิ์การใช้งาน แบบกลุ่มของ Access 2019 หรือแผน Microsoft 365 Enterprise ต่อไปนี้: แอป Microsoft 365 สำหรับองค์กร, Office 365 Enterprise E3 และ Office 365 Enterprise E5 For more information, see Compare Microsoft 365 Enterprise Plans.

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ต้องการให้สิ่งต่างๆ ราบรื่นขึ้นใช่ไหม ให้ทำการเตรียมพร้อมต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะลิงก์หรือนำเข้า:

 • ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อที่จำเป็น รวมถึง URL ของไซต์ Dynamics 365 และบัญชีด้วยการเข้าถึงความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างผู้ใช้ และมอบหมายบทบาทความปลอดภัย Microsoft Dynamics 365 (ออนไลน์) และ จัดการการสมัครใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน และบัญชีผู้ใช้

 • องค์กรของคุณอาจมีบัญชี Dynamics 365 แล้ว ถ้าไม่ใช่กรณีนี้ คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับบัญชีแบบทดลองใช้ 30 วัน ได้ที่ ลอง Dynamics 365 (ออนไลน์)

 • พิจารณาจํานวนคอลัมน์ในแต่ละตารางหรือมุมมอง Access ไม่สนับสนุนเขตข้อมูลในตารางมากกว่า 255 เขตข้อมูล ดังนั้น Access จะลิงก์หรือนําเข้าเฉพาะ 255 คอลัมน์แรกเท่านั้น

 • ระบุจำนวนรวมของข้อมูลที่จะนำเข้า ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access คือสองกิกะไบต์ ลบพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ ถ้า Dynamics 365 มีตารางขนาดใหญ่ คุณอาจไม่สามารถนำเข้าข้อมูลทั้งหมดลงในฐานข้อมูล Access เดี่ยวได้ ในกรณีนี้ ให้พิจารณาการลิงก์ข้อมุลแทนการนำเข้า

 • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล Access และข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่น่าเชื่อถือและรหัสผ่านของฐานข้อมูล Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การตั้ดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ และ การเข้ารหัสฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล

 • ระบุตารางที่คุณต้องการลิงก์หรือนำเข้า คุณสามารถลิงก์หรือนำเข้ามากกว่าหนึ่งตารางในการดำเนินการเดียว ตาราง Dynamics 365 ทั้งหมดมีคีย์หลักที่กำหนดเป็นคอลัมน์แรกในตารางที่ลิงก์หรือนำเข้า

 • แผนสำหรับการสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติม Access ลิงก์หรือนำเข้าตารางที่เลือก และตารางใดๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบข้อมูล Dynamics 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูล ให้ดู เรียกดูข้อมูลเมตาสำรหับองค์กรของคุณ

  Access พยายามจะสร้างความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติระหว่างตารางที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ แต่คุณอาจจะต้องสร้างความสัมพันธ์ด้วยตนเองระหว่างตารางใหม่และตารางที่มีอยู่โดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หน้าต่างความสัมพันธ์คืออะไร และ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นใช้งาน

 1. เลือก ข้อมูลภายนอก > แหล่งข้อมูลใหม่ > จากบริการออนไลน์ > จาก Dynamics O365 (ออนไลน์)

 2. ในกล่องโต้ตอบ ใส่ URL ของไซต์ Dynamics 365 ให้ใส่ URL ของไซต์ Dynamics 365

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำเข้า ให้เลือก นำเข้าข้อมูลต้นฉบับลงในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการลิงก์ ให้เลือก ลิงก์ข้อมูลต้นฉบับโดยการสร้างตารางที่ลิงก์

 4. เลือก ตกลง

ขั้นตอนที่ 2: เลือกตารางเพื่อลิงก์หรือนำเข้า

 • ในกล่องโต้ตอบ ตารางลิงก์ หรือ นำเข้าวัตถุ ภายใต้ ตาราง ให้เลือกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์หรือนำเข้า จากนั้นคลิก ตกลง

  รายการตารางที่จะลิงก์หรือนำเข้า

Access ลิงก์หรือนำเข้าตารางที่เลือก และตารางใดๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบข้อมูล Dynamics 365

ผลลัพธ์

เมื่อดำเนินการลิงก์หรือนำเข้าเสร็จสิ้น ตารางจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทางโดยใช้ชื่อเดียวกันกับตาราง Dynamics 365 ในระหว่างการดำเนินการนำเข้า ถ้าชื่อนั้นถูกใช้งานแล้ว Acess จะผนวก “1” ลงในชื่อตารางใหม่ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตารางเป็นอย่างอื่นที่มีความหมายมากขึ้นได้

ในขั้นตอนการนำเข้า Access จะไม่เขียนทับตารางในฐานข้อมูล ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถผนวกข้อมูล Dynamics 365 ไปยังตารางที่มีอยู่ได้โดยตรง คุณสามารถสร้างคิวรีผนวกเพื่อผนวกข้อมูลหลังจากที่คุณนำเข้าข้อมูลจากตารางที่คล้ายกัน

ในขั้นตอนการลิงก์ ถ้าคอลัมน์เป็นแบบอ่านเท่านั้นในตาราง Dynamics 365 คอลัมน์เหล่านั้นจะเป็นแบบอ่านเท่านั้นใน Access

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดู URL ของ Dynamics ให้โฮเวอร์เหนือตารางในบานหน้าต่างนำทางของ Access

อัปเดตการออกแบบตารางที่ลิงก์

คุณไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์หรือเปลี่ยนชนิดข้อมูลในตารางที่ลิงก์ได้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ให้ทำใน Dynamics 365 การเปลี่ยนแปลงการออกแบบตาราง Dynamics จะมีผลเมื่อคุณเปิดลิงก์ใน Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างและแก้ไขเขตข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×