ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ลิงก์หรือนำเข้าข้อมูลจาก Salesforce

คุณสามารถลิงก์หรือนำเข้าข้อมูลจาก Salesforce ซึ่งเป็นระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) โซลูชันด้านธุรกิจของระบบคลาวด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู Salesforce.com

 • เมื่อคุณลิงก์ไปยังข้อมูล Access จะสร้างการเชื่อมต่อสองทางที่ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูลใน Access และ Salesforce

 • เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล Access จะสร้างสำเนาข้อมูลแบบครั้งเดียว และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Access หรือ Salesforce จะไม่ถูกซิงโครไนซ์

เชื่อมต่อ Access กับ Salesforce

หมายเหตุ    ความสามารถในการลิงก์หรือนําเข้าข้อมูลจาก Salesforce ได้รับการสนับสนุนเฉพาะในอินสแตนซ์ที่มีสิทธิ์การใช้งานแบบ กลุ่มของ Access 2019 หรือแผน Microsoft 365 Enterprise ต่อไปนี้: แอป Microsoft 365 สำหรับองค์กร, Office 365 Enterprise E3 และ Office 365 Enterprise E5 เท่านั้น For more information, see Compare Microsoft 365 Enterprise Plans.

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ต้องการให้สิ่งต่างๆ ราบรื่นขึ้นใช่ไหม ให้ทำการเตรียมพร้อมต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะลิงก์หรือนำเข้า:

 • ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อที่จำเป็น รวมถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโทเค็น คุณต้องใส่โทเค็นความปลอดภัย ซึ่งคือโค้ดพยัญชนะผสมตัวเลขตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ถ้าคุณพยายามเข้าถึง Salesforce จากที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที่อยู่นอกช่วง IP ที่เชื่อถือได้ของบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตั้งค่าโทเค็นความปลอดภัยของคุณใหม่

 • โปรแกรมควบคุม ODBC ที่ใช้เพื่อเข้าถึง Salesforce จำเป็นต้องมีบัญชี Salesforce ที่ยึดตาม Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition หรือ Unlimited Edition เมื่อต้องการใช้โปรแกรมควบคุมนี้ คุณต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง API สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ควบคุมแต่ละ API Client Access ไปยังองค์กร Salesforce ของคุณ

 • ระบุตารางที่คุณต้องการลิงก์หรือนำเข้า คุณสามารถลิงก์หรือนำเข้ามากกว่าหนึ่งตารางในการดำเนินการเดียว

 • พิจารณาจำนวนของคอลัมน์ในแต่ละตาราง Access ไม่สนับสนุนเขตข้อมูลในตารางมากกว่า 255 เขตข้อมูล ดังนั้น Access ลิงก์หรือนำเข้าเฉพาะ 255 คอลัมน์แรก

 • ระบุจำนวนรวมของข้อมูลที่จะนำเข้า ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access คือสองกิกะไบต์ ลบพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ ถ้า Salesforce มีตารางขนาดใหญ่ คุณอาจไม่สามารถนำเข้าข้อมูลทั้งหมดลงในฐานข้อมูล Access เดี่ยวได้ ในกรณีนี้ ให้พิจารณาการลิงก์ข้อมุลแทนการนำเข้า

 • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล Access และข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่น่าเชื่อถือและรหัสผ่านของฐานข้อมูล Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การตั้ดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ และ การเข้ารหัสฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล

 • แผนสำหรับการสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติม Access ลิงก์หรือการนำเข้าตารางที่เลือก แต่ไม่ใช่ตารางที่เกี่ยวข้องในรูปแบบข้อมูล Salesforce สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลนี้ ให้ดู ภาพรวมของรูปแบบข้อมูล

  Access จะไม่สร้างความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติระหว่างตารางที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยตนเองระหว่างตารางใหม่และตารางที่มีอยู่โดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หน้าต่างความสัมพันธ์คืออะไร และ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นใช้งาน

 1. เลือก ข้อมูลภายนอก > แหล่งข้อมูลใหม่ > จากบริการออนไลน์ > จาก Salesforce

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำเข้า ให้เลือก นำเข้าข้อมูลต้นฉบับลงในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการลิงก์ ให้เลือก ลิงก์ข้อมูลต้นฉบับโดยการสร้างตารางที่ลิงก์

 3. เลือก ตกลง

ขั้นตอนที่ 2: ใส่ข้อมูลประจำตัวและพารามิเตอร์สตริงการเชื่อมต่อ

ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Access – เชื่อมต่อกับ Salesforce ให้ทำต่อไปนี้:

 1. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในกล่อง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

 2. ใส่โทเค็นความปลอดภัยในกล่อง โทเค็นความปลอดภัย

 3. อีกทางหนึ่งคือ ใส่อย่างน้อยหนึ่งพารามิเตอร์การเชื่อมต่อลงในกล่อง พารามิเตอร์สตริงการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกตารางเพื่อลิงก์หรือนำเข้า

 1. ในกล่องโต้ตอบ ลิงก์ตาราง หรือ นำเข้าตาราง ภายใต้ ตาราง ให้เลือกแต่ละตารางที่คุณต้องการลิงก์หรือนำเข้า แล้วคลิก ตกลง

  รายการตารางที่จะลิงก์หรือนำเข้า
 2. ในการดำเนินการของลิงก์ ให้ตัดสินใจว่าจะเลือก บันทึกรหัสผ่าน หรือไม่

  ความปลอดภัย    การเลือกตัวเลือกนี้จะกำจัดความจำเป็นในการใส่ข้อมูลประจำตัวทุกครั้งที่คุณเปิด Access และเข้าถึงข้อมูล แต่การจัดเก็บนี้จะไม่เข้ารหัสรหัสผ่านในฐานข้อมูล Access ซึ่งหมายความว่าผู้ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาแหล่งข้อมูลสามารถดูชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เราแนะนำอย่างยิ่งให้จัดเก็บฐานข้อมูล Access ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้แล้วสร้างรหัสผ่านฐานข้อมูล Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ และ เข้ารหัสฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4: สร้างข้อมูลจำเพาะและงาน (นำเข้าเท่านั้น)

ผลลัพธ์

เมื่อดำเนินการลิงก์หรือนำเข้าเสร็จสิ้น ตารางจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทางโดยใช้ชื่อเดียวกันกับตารางหรือมุมมอง Salesforce ในระหว่างการดำเนินการนำเข้า ถ้าชื่อนั้นถูกใช้งานแล้ว Acess จะผนวก “1” ลงในชื่อตารางใหม่ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตารางเป็นอย่างอื่นที่มีความหมายมากขึ้นได้

ในขั้นตอนการนำเข้า Access จะไม่เขียนทับตารางในฐานข้อมูล ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถผนวกข้อมูล Salesforce ไปยังตารางที่มีอยู่ได้โดยตรง คุณสามารถสร้างคิวรีผนวกเพื่อผนวกข้อมูลหลังจากที่คุณนำเข้าข้อมูลจากตารางที่คล้ายกัน

ในขั้นตอนการลิงก์ ถ้าคอลัมน์เป็นแบบอ่านเท่านั้นในตาราง Salesforce คอลัมน์เหล่านั้นจะเป็นแบบอ่านเท่านั้นใน Access

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูสตริงการเชื่อมต่อ ให้โฮเวอร์เหนือตารางในบานหน้าต่างนำทางของ Access

อัปเดตการออกแบบตารางที่ลิงก์

คุณไม่สามาถเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์หรือเปลี่ยนชนิดข้อมูลในตารางที่ลิงก์ได้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ให้ทำใน Salesforce เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใน Access ให้อัปเดตตารางที่ลิงก์:

 1. เลือก ข้อมูลภายนอก > จัดการตารางที่ลิงก์

 2. เลือกตารางที่ลิงก์แต่ละตารางที่คุณต้องการอัปเดต ให้เลือก ตกลง จากนั้นเลือก ปิด

พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ

ตารางต่อไปนี้อธิบายพารามิเตอร์การเชื่อมต่อที่คุณสามารถใส่ในกล่อง พารามิเตอร์สตริงการเชื่อมต่อเพิ่มเติม ของกล่องโต้ตอบ Microsoft Access – เชื่อมต่อกับ Salesforce

แยกพารามิเตอร์อย่างน้อยสองพารามิเตอร์ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ใช้ตัวอย่างไวยากรณ์ต่อไปนี้เป็นแนวทาง:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

ชื่อคีย์

คำอธิบาย

ค่าเริ่มต้น

จำเป็น

PWD

รหัสผ่านที่สอดคล้องกับชื่อผู้ใช้ที่คุณใส่ในเขตข้อมูลชื่อผู้ใช้ (คีย์ UID)

ไม่มี

ใช่

UID

ชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชี Salesforce ของคุณ

ไม่มี

ใช่

AutoLogout

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (1) การเชื่อมต่อ Salesforce จะออกจากระบบเมื่อโปรแกรมควบคุมปิดการเชื่อมต่อ

เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (0) การเชื่อมต่อ Salesforce จะไม่ออกจากระบบเมื่อโปรแกรมควบคุมปิดการเชื่อมต่อ

1

ไม่ได้

BulkBatchSize

จำนวนสูงสุดของแถวที่มีอยู่ในการเรียกใช้ API จำนวนมากแบบเดียวเมื่อใช้ DML ค่ามากที่สุดคือ 10000

5000

ไม่ใช่

CERTSPATH

เส้นทางแบบเต็มของไฟล์ PEM ที่มีใบรับรอง CA ที่เชื่อถือได้สำหรับการยืนยันเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกนี้ โปรแกรมควบคุมเริ่มต้นเพื่อใช้ไฟล์ PEM ที่มีใบรับรอง CA ที่เชื่อถือได้ที่โปรแกรมควบคุมติดตั้งไว้

ไฟล์ cacerts.pem ในโฟลเดอร์ย่อย \lib ภายในไดเรกทอรีการติดตั้งของโปรแกรมควบคุม

ไม่ใช่

METADATALEVEL

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (คีย์ถูกตั้งค่าเป็น 1 หรือ LIGHT) โปรแกรมควบคุมจะสรุปข้อมูลเมตาตามตัวอย่างขนาดเล็กของข้อมูลแทนข้อมูลทั้งหมด

เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (คีย์ถูกตั้งค่าเป็น 0 หรือ FULL) ปรแกรมควบคุมจะสรุปข้อมูลเมตาตามข้อมูลทั้งหมด

ล้าง (0 หรือ FULL)

ไม่ใช่

PARSEMETHOD

ภาษาคิวรีที่โปรแกรมควบคุมใช้เพื่อแยกวิเคราะห์คิวรี เลือกการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือตั้งค่าคีย์เป็นค่าใดค่าหนึ่งในวงเล็บ:

 • พยายามแยกวิเคราะห์คิวรีเป็น SOQL เท่านั้น (0 หรือ SOQL_ONLY)

 • พยายามแยกวิเคราะห์คิวรีเป็น SQL เท่านั้น (1 หรือ SQL_ONLY)

 • พยายามแยกวิเคราะห์คิวรีเป็น SOQL ก่อน จากนั้น SQL (2 หรือ SOQL_FIRST)

 • พยายามแยกวิเคราะห์คิวรีใน SQL ก่อน จากนั้น SOQL (3 หรือ SQL_FIRST)

พยายามแยกวิเคราะห์คิวรีเป็น SOQL ก่อน จากนั้น SQL (2 หรือ SOQL_FIRST)

ไม่ใช่

PROXYHOST

ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อผ่าน

ไม่มี

ใช่ ถ้าเชื่อมต่อผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

PROXYPORT

จำนวนพอร์ตที่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใช้เพื่อฟังการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์

ไม่มี

ใช่ ถ้าเชื่อมต่อผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

PROXYPWD

รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ไม่มี

ใช่ ถ้าเชื่อมต่อผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้อง

PROXYUID

ชื่อผู้ใช้ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ไม่มี

ใช่ ถ้าเชื่อมต่อผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้อง

QueryAll

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (1) ผู้ใช้ Salesforce จะสามารถดำเนินการค้นหาระเบียนที่ถูกลบโดยรวมพารามิเตอร์ isDeleted=true

เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (0) ผู้ใช้จะไม่สามารถค้นหาระเบียนที่ถูกลบ

0

ไม่ใช่

SANITIZECATALOGNAME

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (1) โปรแกรมควบคุมจะปรับเปลี่ยนชื่อแค็ตตาล็อกโดยเอาอักขระตัวระบุ SQL-92 ที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดออก และแทนที่ช่องว่างทั้งหมดด้วยเครื่องหมายขีดล่าง

เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (0) โปรแกรมควบคุมจะไม่ปรับเปลี่ยนชื่อแค็ตตาล็อก

ล้าง (0)

ไม่ใช่

URL

URL สำหรับการเชื่อมต่อกับกล่องทราย Salesforce

ไม่มี

ไม่สนับสนุน

UseAnalyticAPI

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (1) โปรแกรมควบคุมจะดำเนินการรายงานโดยใช้ API การวิเคราะห์

เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (0) โปรแกรมควบคุมจะดำเนินการรายงานผ่าน URL

เลือกอยู่ (1)

ไม่ใช่

USELABEL

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (1) โปรแกรมควบคุมจะใช้ชื่อและป้ายชื่อเขตข้อมูลจาก Salesforce เป็นชื่อและป้ายชื่อในข้อมูลที่ส่งกลับ ตามลำดับ

เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (0) โปรแกรมควบคุมจะใช้ชื่อเขตข้อมูลจาก Salesforce เป็นทั้งชื่อและป้ายชื่อในข้อมูลที่ส่งกลับ

ล้าง (0)

ไม่ใช่

UseNumeric

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (1) โปรแกรมควบคุมจะส่งกลับข้อมูลเป็นข้อมูล SQL_NUMERIC แทนข้อมูล SQL_DOUBLE

เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (0) โปรแกรมควบคุมจะส่งกลับข้อมูลเป็นข้อมูล SQL_DOUBLE

ล้าง (0)

ไม่ใช่

UseWVarChar

ตัวเลือกนี้จะระบุว่าชนิดข้อมูลถูกแมปกับ SQL อย่างไร เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (1) โปรแกรมควบคุมจะส่งกลับข้อมูลเป็นข้อมูล SQL_WVARCHAR แทนข้อมูล SQL_VARCHAR

เมื่อปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (1) โปรแกรมควบคุมจะส่งกลับข้อมูลเป็นข้อมูล SQL_VARCHAR

ล้าง (0)

ไม่มี

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×