ลิงก์ไปยังหรือนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Azure SQL Server

ลิงก์ไปยังหรือนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Azure SQL Server

คุณสามารถลิงก์ไปยังหรือนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL ซึ่งเป็นการดำเนินการขั้นสูงของฐานข้อมูลที่จัดการที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่มีภารกิจสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฐานข้อมูล SQL - ฐานข้อมูลระบบคลาวด์เป็นบริการ

 • เมื่อคุณลิงก์ไปยังข้อมูล Access จะสร้างการเชื่อมต่อสองทางที่ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูลใน Access และฐานข้อมูล SQL

 • เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล Access จะสร้างสำเนาข้อมูลแบบครั้งเดียว และเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Access หรือฐานข้อมูล SQL จะไม่ถูกซิงค์

ภาพรวมการเชื่อมต่อ Access ไปยัง SQL Server

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำการเตรียมพร้อมพื้นฐาน

ต้องการให้สิ่งต่างๆ ราบรื่นขึ้นใช่ไหม ให้ทำการเตรียมพร้อมต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะลิงก์หรือนำเข้า:

 • ระบุตำแหน่งชื่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล SQL Server ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อที่จำเป็น แล้วเลือกวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง (Windows หรือ SQL Server) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความถูกต้องสี่วิธี ให้ดู เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ (เครื่องฐานข้อมูล)และการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลของคุณ

 • ระบุตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์หรือนำเข้า และเขตข้อมูลที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันของตารางที่ลิงก์ คุณสามารถลิงก์หรือนำเข้ามากกว่าหนึ่งตารางหรือมุมมองในการดำเนินการเดียว

 • พิจารณาจำวนคอลัมน์ในแต่ละตารางหรือมุมมอง Access ไม่รองรับเขตข้อมูลในตารางมากกว่า 255 เขตข้อมูล ดังนั้น Access จะลิงก์หรือนำเข้าเฉพาะ 255 คอลัมน์แรก เพื่อเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราว คุณสามารถสร้างมุมมองในฐานข้อมูล Azure SQL Server เพื่อเข้าถึงคอลัมน์ที่เกินขีดจำกัดได้

 • ระบุจำนวนรวมของข้อมูลที่จะนำเข้า ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access คือสองกิกะไบต์ ลบพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ ถ้าฐานข้อมูล Azure SQL Server มีตารางขนาดใหญ่ คุณอาจไม่สามารถนำเข้าข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล Access เดี่ยวได้ ในกรณีนี้ ให้พิจารณาการลิงก์ข้อมูลแทนการนำเข้า

 • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล Access และข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่น่าเชื่อถือและรหัสผ่านของฐานข้อมูล Access ซึ่งสำคัญเฉพาะเมื่อคุณเลือกเพื่อบันทึกรหัสผ่าน SQL Server ใน Access

 • แผนสำหรับการสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติม Access จะไม่สร้างความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติระหว่างตารางที่เกี่ยวข้องในส่วนสุดท้ายของการนำเข้า คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยตนเองระหว่างตารางใหม่และตารางที่มีอยู่ได้โดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หน้าต่างความสัมพันธ์คืออะไร และ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

กำหนดค่าสภาพแวดล้อม Azure SQL Server

องค์กรของคุณอาจมีบัญชี Microsoft Azure อยู่แล้ว และฐานข้อมูล Azure SQL Server ที่คุณสามาถใช้ได้ ถ้าไม่ใช่กรณีนี้ คุณสามารถทำตามต่อไปนี้:

 1. สร้างบัญชี Azure สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างบัญชี Azure ฟรีวันนี้

 2. ถ้าคุณไม่มีการเข้าถึงที่สะดวกไปยังฐานข้อมูล Azure SQL Server คุณสามารถสร้างด้วยตนเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างฐานข้อมูล Azure SQL ในพอร์ทัล Azure

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณเพื่อให้คุณไม่ลืม เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับและชื่อบัญชี

สร้างกฎไฟร์วอลล์

ก่อนการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Microsoft Azure SQL ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลจำเป็นต้องสร้างกฎไฟร์วอลล์ตามระดับเซิร์ฟเวอร์ กฎเหล่านี้ระบุที่อยู่โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (IP) ที่เปิดใช้งานไคลเอ็นต์การเข้าถึงสำหรับแต่ละอุปกรณ์ไปยังเซิร์ฟวเอร์ผ่านไฟร์วอลล์ของ Azure ในองค์กรของคุณ ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณใช้ประเภทที่อยู่ IP สาธารณะอะไร ระหว่างแบบคงที่หรือแบบไดนามิก:

 • ถ้าที่อยู่ IP สาธารณะแบบคงที่ ดังนั้นจะเหมือนเดิมอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถระบุกฎไฟร์วอลล์ด้วยที่อยู่ IP สาธารณะเดี่ยวได้

 • ถ้าที่อยู่ IP สาธารณะของคุณเป็นแบบไดนามิก ที่อยู่จะเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป คุณจำเป็นต้องระบุกฎไฟร์วอลล์ด้วยช่วยของที่อยู่ IP สาธารณะ โปรดทราบว่าที่อยู่ IP สาธารณะที่ใช้โดยอุปกรณ์ของคุณในการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Azure SQL อาจจะแตกต่างจากที่อยู่ IP สาธารณะแสดงในการตั้งค่าการกำหนดค่า IP สาธาณะในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงความสัมสน เราแนะนำให้ใช้วิธีการต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Microsoft Azure ของคุณ และนำทางไปยัง พอร์ทัล Windows Azure

 2. ในหน้าฐานข้อมูล Microsoft Azure SQL ให้คลิกฐานข้อมูลของคุณ

 3. ในบานหน้าต่างสรุป ให้คลิก จัดการที่อยู่ IP ที่อนุญาต จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สร้างกฎไฟร์วอลล์สำหรับอุปกรณ์เดียว    ใช้วิธีการนี้สำหรับการทดสอบและการพัฒนา หรือในสภาพแวดล้อมธุรกิจขนาดเล็ก และเมื่อคุณทราบว่าที่อยู่ IP สาธารณะของคุณเป็นแบบคงที่

  • ในส่วน ที่อยู่ IP ที่อนุญาต ให้เลือก เพิ่มไปยังที่อยู่ IP ที่อนุญาต เพื่อเปิดใช้งานที่อยู่ IP สาธารณะเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์ พอร์ทัล Azure จะแสดงที่อยู่ IP สาธารณะที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ของคุณด้านบนส่วนของชื่อกฎ

  สร้างกฎไฟร์วอลล์สำหรับช่วงของที่อยู่ IP ใช้วิธีการนี้เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้หลายคนในสภาพแวดล้อมในองค์กร หรือเมื่อคุณทราบว่าที่อยู่ IP สาธารณะของคุณเป็นแบบไดนามิก ติดต่อแผนก IT หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อรับบล็อกที่อยู่ IP สาธารณะ

  1. ภายใต้ ชื่อกฎ ให้ใส่ชื่อที่มีความหมายสำหรับกฎ

  2. ภายใต้ เริ่ม IP ให้ใส่หมายเลขเริ่มต้นสำหรับช่วงของที่อยู่ IP สาธารณะ

  3. ภายใต้ สิ้นสุด IP ให้ใส่หมายเลขลงท้ายสำหรับช่วงของที่อยู่ IP สาธารณะ

อาจใช้เวลามากกว่าห้านาทีเพื่อปรับใช้กฎไฟร์วอลล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กฎไฟร์วอลล์ของฐานข้อมูล Azure SQL

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นใช้งาน

 1. เลือก ข้อมูลภายนอก > แหล่งข้อมูลใหม่ > จากฐานข้อมูล > จาก SQL Server

 2. ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก – ฐานข้อมูล ODBC ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูล ให้เลือก นำเข้าข้อมูลต้นฉบับในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังข้อมูล ให้เลือก ลิงก์ข้อมูลต้นฉบับโดยการสร้างตารางที่ลิงก์

 3. เลือก ตกลง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างหรือนำไฟล์ DSN มาใช้ใหม่

คุณสามารถสร้างไฟล์ DSN หรือนำไฟล์ที่มีอยู่มาใช้ใหม่ได้ ใช้ไฟล์ DSN เมื่อคุณต้องการใช้งานบนข้อมูลการเชื่อมต่อเดิมสำหรับขั้นตอนการลิงก์และการนำเข้าอื่น หรือเพื่อแชร์กับแอปพลิเคชันอื่นเพื่อใช้ไฟล์ DSN คุณสามารถสร้างไฟล์ DSN ได้โดยตรงโดยใช้ตัวจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ผู้ดูแลระบบแหล่งข้อมูล ODBC

ถึงแม้ว่าคุณยังคงสามารถใช้โปรแกรมควบคุม SQL ODBC เวอร์ชันก่อนหน้าได้ก็ตาม เราแนะนำให้ใช้เวอร์ชัน 13.1 ซึ่งมีการปรับปรุงมากมาย และรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ SQL Server 2016 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู โปรแกรมควบคุม Microsoft ODBC สำหรับ SQL Server บน Windows

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้ามีไฟล์ DSN ที่คุณต้องการใช้อยู่แล้ว ให้เลือกไฟล์จากรายการ

   กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล

   โดยอ้างอิงจากวิธีการรับรองความถูกต้องที่คุณใส่ในข้อมูลการเชื่อมต่อ คุณอาจจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างไฟล์ DSN ใหม่ ให้ทำดังนี้

   1. เลือก ใหม่

    กล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูลใหม่
   2. เลือก ODBC Driver 13 สำหรับ SQL Server จากนั้นเลือก ถัดไป

   3. ใส่ชื่อสำหรับไฟล์ DSN หรือคลิก เรียกดู เพื่อสร้างไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 2. คลิก ถัดไป เพื่อตรวจทานข้อมูลสรุป จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ตัวช่วยสร้างการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server

ใน ตัวช่วยสร้างการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ในหน้าหนึ่ง ให้ใส่ข้อมูลประจำตัว:

  • ในกล่อง คำอธิบาย ให้ใส่ข้อมูลเอกสารประกอบเกี่ยวกับไฟล์ DSN ถ้าต้องการ

  • ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์ ให้ใส่ชื่อฐานข้อมูล Azure SQL Server ตัวอย่างเช่น ใส่ "myAzureDB.database.windows.net" อย่าคลิกลูกศรลง

 2. ในหน้าสอง ให้เลือกหนึ่งในวิธีการรับรองความถูกต้องต่อไปนี้:

  • ด้วยการรับรองความถูกต้องของ Windows ที่รวมเข้าด้วยกัน    เชื่อมต่อผ่านบัญชีผู้ใช้ Windows คุณอาจใส่ชื่อหลักเกณฑ์การบริการ (SPN) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ชื่อหลักการบริการ (SPN) ในการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ (ODBC)

  • ด้วยการรับรองความถูกต้องของ SQL Server...    เชื่อมต่อกับข้อมูลประจำตัวที่ถูกตั้งค่าในฐานข้อมูลโดยการใส่ ID เข้าสู่ระบบ และ รหัสผ่าน

  • ด้วยการรับรองความถูกต้องของ Active Directory ที่รวมเข้าด้วยกัน    เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Azure SQL Server โดยใช้ Azure Active Directory เมื่อคุณได้กำหนดค่าการรับรองความถูกต้องของ Azure Active Directory แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้หรือรหัสผ่านเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล SQL โดยใช้ Azure Active Directory Authentication

  • ด้วยการรับรองความถูกต้องรหัสผ่าน Active Directory...    เชื่อมต่อกับข้อมูลประจำตัวที่ถูกตั้งค่าใน Azure Active Directory โดยการใส่ชื่อลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล SQL โดยใช้ Azure Active Directory Authentication

 3. ในหน้าสามและสี่ ให้เลือกตัวเลือกต่างๆ เพื่อกำหนดการเชื่อมต่อของคุณด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดู โปรแกรมควบคุม Microsoft ODBC สำหรับ SQL Server

 4. หน้าจอจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ เลือก ทดสอบแหล่งข้อมูล เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อของคุณ

 5. คุณอาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ ลงชื่อเข้าใช้ SQL Server ให้ใส่ ID เข้าสู่ระบ และ รหัสผ่าน เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเพิ่มเติม ให้เลือก ตัวเลือก

ขั้นตอนที่ 4: เลือกตารางและมุมมองเพื่อลิงก์ไปยังหรือนำเข้า

 1. ในกล่องโต้ตอบ ตารางลิงก์ หรือ นำเข้าวัตถุ ภายใต้ ตาราง ให้เลือกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์หรือนำเข้า จากนั้นคลิก ตกลง

  รายการตารางที่จะลิงก์หรือนำเข้า
 2. ในการดำเนินการของลิงก์ ให้ตัดสินใจว่าจะเลือก บันทึกรหัสผ่าน หรือไม่

  ความปลอดภัย    การเลือกตัวเลือกนี้จะกำจัดความจำเป็นในการใส่ข้อมูลประจำตัวทุกครั้งที่คุณเปิด Access และเข้าถึงข้อมูล แต่การจัดเก็บนี้จะไม่เข้ารหัสรหัสผ่านในฐานข้อมูล Access ซึ่งหมายความว่าผู้ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาแหล่งข้อมูลสามารถดูชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เราแนะนำอย่างยิ่งให้จัดเก็บฐานข้อมูล Access ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้แล้วสร้างรหัสผ่านฐานข้อมูล Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ และ เข้ารหัสฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล

  หมายเหตุ    ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่บันทึกรหัสผ่านแต่เปลี่ยนใจคุณจำเป็นต้องลบและสร้างตารางที่เชื่อมโยงใหม่แล้วเลือกบันทึกรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 5: สร้างข้อมูลจำเพาะและงาน (นำเข้าเท่านั้น)

ผลลัพธ์

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการลิงก์หรือนำเข้า ตารางจะปรากฏในบานหน้าต่างการนำทางด้วยชื่อเดียวกันเป็นตาราง SQL Server หรือมุมมองที่รวมกับชื่อเจ้าของ เช่น ถ้า SQL ตั้งชื่อว่า dbo.Product โปรแกรม Access จะตั้งชื่อว่า dbo_Product ถ้าใช้ชื่อที่มีอยู่แล้ว Access จะผนวก “1” ไปยังชื่อตารางใหม่ — เช่น dbo_Product1 ถ้ายังใช้ dbo_Product1 อยู่ Access จะสร้าง dbo_Product2 และอื่นๆ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตาอรางเป็นอย่างอื่นที่มีความหมายมากขึ้นได้

ในขั้นตอนการนำเข้า Acces จะไม่เขียนทับตารางในฐานข้อมูล ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถผนวกข้อมูล SQL Server โดยตรงกับตารางที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างคิวรีผนวกเพื่อผนวกข้อมูลหลักจากนำเข้าข้อมูลจากตารางที่คล้ายกัน

ในการดำเนินการลิงก์ ถ้าคอลัมน์เป็นแบบอ่านเท่านั้นในตาราง SQL Server คอลัมน์เหล่านั้นจะเป็นแบบอ่านเท่านั้นใน Access เช่นกัน

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูสตริงการเชื่อมต่อ ให้โฮเวอร์เหนือตารางในบานหน้าต่างนำทางของ Access

อัปเดตการออกแบบตารางที่ลิงก์

คุณไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์หรือเปลี่ยนชนิดข้อมูลในตารางที่ลิงก์ได้ ถ้าคุณต้องการทำความเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ให้ทำในฐานข้อมูล Azure SQL Server เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใน Access ให้อัปเดตตารางที่ลิงก์:

 1. เลือก ข้อมูลภายนอก > จัดการตารางที่ลิงก์

 2. เลือกตารางที่ลิงก์แต่ละตารางที่คุณต้องการอัปเดต ให้เลือก ตกลง จากนั้นเลือก ปิด

เปรียบเทียบประเภทข้อมูล

ชนิดข้อมูล Access แตกต่างออกไปจากชนิดข้อมูลของ azure SQL Server ตัวอย่างเช่นคอลัมน์ Azure SQL Server ของชนิดข้อมูลบิตจะถูกนำเข้าหรือเชื่อมโยงเข้ากับ Access ด้วยชนิดข้อมูลYes/No สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การเปรียบเทียบชนิดข้อมูล Access และ SQL Server

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×