ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับสองภาษาหรือมากกว่าในระบบปฏิบัติการ Windows คุณสามารถใช้แถบภาษาเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาที่ใช้รูปแบบคีย์บอร์ดต่างกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพียงต้องการแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระของภาษาอื่นบางตัว และคุณสามารถพิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรโรมัน เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปน คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์โดยไม่ต้องสลับเป็นรูปแบบคีย์บอร์ดอื่น

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มภาษาสําหรับการแก้ไขและรูปแบบคีย์บอร์ดเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนภาษาที่ Office ใช้ในเมนูและเครื่องมือพิสูจน์อักษร

การใช้แถบภาษาเพื่อสลับรูปแบบคีย์บอร์ด

เมื่อคุณสลับภาษาโดยใช้แถบภาษา รูปแบบคีย์บอร์ดจะเปลี่ยนไปเป็นคีย์บอร์ดของภาษานั้น

ให้ใช้แถบภาษา เมื่อคุณ:

 • ต้องการสลับไปมาระหว่างภาษาที่มีตัวอักษรละติน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน หรือภาษาฝรั่งเศส และภาษาที่ไม่มีตัวอักษรละติน เช่น ภาษาอาหรับหรือภาษาจีน

 • ต้องการสลับไปมาระหว่างภาษาที่ไม่มีตัวอักษรละติน เช่น ภาษากรีกหรือภาษารัสเซีย

 • ต้องการใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ดั้งเดิมเมื่อคุณพิมพ์ด้วยภาษาอื่นที่มีตัวอักษรละติน

 1. หลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานภาษาบนคีย์บอร์ดที่คุณต้องการแล้ว ให้เปิดเอกสารของคุณและวางเคอร์เซอร์ในเอกสารตรงตำแหน่งคุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น

 2. คลิกไอคอนภาษา ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ บนแถบภาษา ซึ่งจะปรากฏบนแถบงานของคุณใกล้กับนาฬิกานั้น แล้วคลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

  แป้นพิมพ์ลัด:  เมื่อต้องการสลับระหว่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้กด Alt+Shift

  หมายเหตุ: ไอคอน ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ เป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งแสดงว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ ไอคอนจริงที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับภาษาของรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ใช้งานอยู่และรุ่นของ Windows

  ถ้าคุณตั้งค่ารูปแบบคีย์บอร์ดสําหรับภาษาหนึ่งไว้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบต่างๆ ได้โดยการคลิกไอคอนรูปแบบคีย์บอร์ดบนแถบภาษา แล้วคลิกรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการใช้ ชื่อบนตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

 3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาต่างๆ

ฉันไม่เห็นแถบภาษา

ในกรณีส่วนใหญ่ แถบภาษาจะปรากฏบนเดสก์ท็อปของคุณหรือในแถบงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบแป้นพิมพ์อย่างน้อยสองรูปแบบในระบบปฏิบัติการ Windows คุณจะไม่เห็นแถบภาษาถ้าถูกซ่อนหรือมีการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดเพียงรูปแบบเดียวในระบบปฏิบัติการ Windows

ถ้าคุณไม่เห็นแถบภาษา ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าแถบภาษาถูกซ่อนอยู่หรือไม่:

ใน Windows 10 และ Windows 8

 1. กดปุ่มโลโก้ Windows และพิมพ์ ควบคุม เพื่อค้นหาแอป แผงควบคุม

 2. คลิก แผงควบคุม

 3. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล

 4. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 5. ภายใต้ การสลับวิธีการป้อนข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แถบภาษาบนเดสก์ท็อปหากพร้อมใช้งาน แล้วคลิก ตัวเลือก

  การสลับวิธีป้อนข้อมูลใน Office 2016 ใน Windows 8

 6. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก แถบภาษา แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ อยู่ในแถบงาน เอาไว้แล้ว

  Office 2016, บริการข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ใน Windows 8

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นใน Office

แทรกเครื่องหมายถูกหรือสัญลักษณ์อื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×