ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

มีสามส่วนใน Microsoft Office ที่คุณอาจต้องการเปลี่ยนภาษา

 • การแก้ไขหรือการเขียนเป็นภาษาที่คุณใช้เขียนและแก้ไขเนื้อหาของคุณ คุณอาจต้องติดตั้งคีย์บอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับภาษานี้ผ่านการตั้งค่า Windows

 • เครื่องมือพิสูจน์อักษรคือการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะตั้งค่าภาษานี้เป็นแบบเดียวกับภาษาสำหรับการแก้ไขหรือการเขียน

 • ภาษาที่ใช้แสดง มีไว้สำหรับปุ่ม เมนู และตัวควบคุมทั้งหมดใน Office

คุณสามารถตั้งค่าภาษาที่ใช้แสดง และภาษาสำหรับการแก้ไขหรือการเขียนเป็นอิสระจากกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ภาษาที่ใช้แสดงเป็นภาษาอังกฤษ แต่เอกสารที่คุณกำลังเขียนหรือกำลังแก้ไขอยู่เป็นภาษาฝรั่งเศส

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน Office เป็นภาษาอื่นอย่างถาวร คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถ้าคุณตั้งค่าภาษานั้นเป็นภาษาที่ใช้แสดงเริ่มต้นใน Windows ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินการดังกล่าว ให้ดู บทความนี้สำหรับ Windows 10 หรือ บทความนี้สำหรับ Windows 7 หรือ 8

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการป้องกันการกําหนดค่าภาษาการพิสูจน์อักษรด้วยตนเองกับเอกสารใหม่แต่ละรายการใน Word ให้เปิดตัวเลือกเพื่อตรวจหาภาษาที่คุณกําลังเขียน บนแท็บรีวิว ให้ไปที่ภาษา เลือกภาษา > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร แล้วเลือกตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  ถ้าคุณใช้ Office 365 และคำสั่งที่พร้อมใช้งานแตกต่างจากที่แสดงไว้ในที่นี่ ให้ขยายส่วน กำหนดค่าภาษาของ Office สำหรับ Office 2016 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า แล้วทำตามคำแนะนำที่นั่น

ใน Office ตัวเลือกภาษาจะอยู่ในกล่องโต้ตอบ การกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาสำหรับการเขียนสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีทุกอย่างที่ตรงกับภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณ หรือคุณอาจใช้การผสมผสานของภาษาสำหรับระบบปฏิบัติการ การเขียน และการแสดงผล

หากต้องการกำหนดค่าภาษาที่ใช้แสดง:

 1. ภายในแอปพลิเคชัน Office ใดๆ ให้เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 2. ภายใต้ ภาษาที่ใช้แสดงของ Office ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษาที่ใช้แสดงที่คุณต้องการให้ Office ใช้นั้นแสดงอยู่ในรายการ

  ภาษาที่ใช้แสดงของ Office

 3. เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก ตั้งค่าตามที่ต้องการ ถ้าคุณต้องการให้ภาษาที่ใช้แสดงของ Office ตรงกับภาษาที่ใช้แสดงที่คุณมีสำหรับ Windows ให้เลือก ตรงกับ Microsoft Windows [ภาษา]

 4. ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการ ให้เลือก ติดตั้งภาษาที่ใช้แสดงเพิ่มเติมจาก Office.com แล้วทำตามคำแนะนำที่นั่น

เมื่อต้องการกำหนดค่าภาษาการเขียนและการพิสูจน์อักษร:

 1. ภายในแอปพลิเคชัน Office ใดๆ ให้เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 2. ภายใต้ ภาษาการเขียนและการพิสูจน์อักษรของ Office ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับการเขียนเอกสารของคุณนั้นแสดงอยู่ในรายการ

  ภาษาการเขียนและการพิสูจน์อักษรของ Office

 3. ถ้าภาษาที่คุณต้องการปรากฏขึ้นในรายการ ให้เลือกภาษานั้น จากนั้นเลือก ตั้งค่าตามที่ต้องการ ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการ ให้เลือก เพิ่มภาษา แล้วทำตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาการเขียน

 4. ถ้า Language Accessory Pack มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้น สถานะจะปรากฏเป็น ติดตั้งการพิสูจน์อักษรแล้ว ถ้าสถานะเป็น การพิสูจน์อักษรที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลิงก์เพื่อติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษร

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการป้องกันการกําหนดค่าภาษาการพิสูจน์อักษรด้วยตนเองกับเอกสารใหม่แต่ละรายการใน Word ให้เปิดตัวเลือกเพื่อตรวจหาภาษาที่คุณกําลังเขียน บนแท็บรีวิว ให้ไปที่ภาษา เลือกภาษา > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร แล้วเลือกตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

ใน Office ตัวเลือกภาษาจะอยู่ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของความช่วยเหลือสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้ทุกอย่างตรงกับภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณ หรือคุณอาจใช้การผสมผสานภาษาสำหรับระบบปฏิบัติการ การแก้ไข การแสดงผล และความช่วยเหลือของคุณ

เมื่อต้องการกำหนดค่าภาษาการแก้ไขและการพิสูจน์อักษร:

 1. ภายในแอปพลิเคชัน Office ใดๆ ให้เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

  กล่องโต้ตอบที่คุณสามารถเพิ่ม เลือก หรือเอาภาษาที่ Office ใช้สำหรับการแก้ไขและเครื่องมือพิสูจน์อักษรออก
 2. ถ้าภาษาของคุณปรากฏอยู่ในภาษาสำหรับแก้ไขแล้ว ให้กด ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น มิฉะนั้นให้เลือกภาษาจากรายการ เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นกดปุ่ม เพิ่ม ภาษาใหม่จะปรากฏในรายการภาษาสำหรับการแก้ไข

ถ้ารูปแบบแป้นพิมพ์แสดงเป็นเปิดใช้งาน หมายความว่าคุณพร้อมสำหรับการแก้ไขแล้ว หากระบุเป็นไม่ได้เปิดใช้งานในคอลัมน์รูปแบบแป้นพิมพ์ ให้ทำตามขึ้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งาน:

 1. คลิกที่ลิงก์ ไม่ได้เปิดใช้งาน

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษา ให้กด เพิ่มภาษาเลือกภาษาของคุณในรายการ จากนั้นกด เพิ่ม

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษา ภาษาของคุณควรแสดงเป็น เปิดใช้งาน ภายใต้ รูปแบบคีย์บอร์ด ในส่วน เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข

ภายใต้การพิสูจน์อักษร ถ้าภาษาของคุณแสดงเป็นติดตั้งแล้ว คุณจะสามารถใช้งานได้ หรือให้กดไม่ได้ติดตั้ง แล้ว Office จะนำคุณไปยังหน้าซึ่งสามารถดาวน์โหลด Language Accesory Pack ที่จำเป็นสำหรับภาษานั้นได้ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าดังกล่าวเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแพคภาษา แล้วกลับไปยังกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะภาษาของ Office เพื่อยืนยันว่าติดตั้งแล้ว

เมื่อต้องการกำหนดค่าภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้:

 • ภายในแอปพลิเคชัน Office ใดๆ ให้เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

  กล่องโต้ตอบที่ทำให้คุณเลือกภาษาที่ Office จะใช้สำหรับปุ่ม เมนู และวิธีใช้

ถ้าคุณได้ตั้งค่าภาษาที่ใช้แสดงของ Microsoft Windows ให้เป็นภาษาที่คุณต้องการให้ Office แสดง คุณสามารถปล่อยให้การตั้งค่านี้เป็น ตรงกับ Microsoft Windows ได้ มิฉะนั้นให้เลือกภาษาของคุณแล้วกด ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อย้ายภาษานั้นไปยังด้านบนของรายการ ภาษาที่แสดงอยู่อันดับแรกสุดในรายการคือภาษาที่ Office จะใช้ในเมนูและปุ่ม โปรดทราบว่าถ้าภาษาที่ใช้แสดงของ Windows ของคุณไม่ได้ติดตั้งใน Office ภาษาที่ใช้แสดงใน Office ของคุณจะปรากฏเป็นภาษาถัดไปในรายการที่แสดง

ทำซ้ำเพื่อกำหนดค่าภาษาของวิธีใช้ของคุณถ้าคุณต้องการ

ถ้าไม่มีภาษาที่คุณต้องการ...

ดาวน์โหลด Language Accessory Pack ที่เหมาะสมสำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้จากหน้านี้: Language Accessory Pack สำหรับ Office Language Accessory Pack มีเครื่องมือการแสดงผลและการพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาส่วนใหญ่ แต่คุณยังคงสามารถเลือกภาษาสำหรับแสดงผลเป็นภาษาหนึ่งและภาษาสำหรับแก้ไขหรือการเขียนเป็นอีกภาษาหนึ่งได้

Microsoft Office for Mac มีภาษาที่พร้อมใช้งานทั้งหมดอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด เมื่อต้องการกำหนดให้ Office ใช้ภาษาเหล่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปของเส้นสีเทา

ส่วนติดต่อผู้ใช้ - ภาษาที่ใช้แสดงสำหรับ Office for Mac ใช้ภาษาหลักที่ตั้งค่าไว้สำหรับระบบปฏิบัติการ เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงสำหรับ Office for Mac คุณต้องตั้งค่าภาษาหลักอื่นสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:

 1. บนเมนู Apple ให้เลือก การกำหนดลักษณะระบบ > ภาษาและภูมิภาค

 2. ในรายการ ภาษาที่ต้องการ ให้ตั้งค่าภาษาที่ต้องการเป็นภาษาหลักของคุณด้วยการลากไปยังด้านบนสุดของรายการ

 3. ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่ปรากฏ ให้กดสัญลักษณ์ + แล้วเพิ่ม

 4. คุณจะต้องรีสตาร์ตแอปพลิเคชัน Office เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล

รูปของเส้นสีเทา

การแก้ไข - การตั้งค่าภาษาสำหรับการแก้ไขจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานอยู่

Word และ PowerPoint

หากต้องการเปลี่ยนภาษาสำหรับการแก้ไขใน Word for Mac หรือ PowerPoint for Mac ให้ไปที่ เครื่องมือ > ภาษา เลือกภาษาของคุณ แล้วเลือก ตกลง

หากต้องการตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด ให้เลือกค่าเริ่มต้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการป้องกันการกําหนดค่าภาษาการพิสูจน์อักษรด้วยตนเองกับเอกสารใหม่แต่ละรายการใน Word ให้เปิดตัวเลือกเพื่อตรวจหาภาษาที่คุณกําลังเขียน บนแท็บรีวิว ให้ไปที่ภาษา จากนั้นเลือกตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

Excel

หากต้องการเปลี่ยนภาษาสำหรับการแก้ไขใน Excel for Mac ให้ไปที่ เครื่องมือ > ภาษา เลือกภาษาของคุณ แล้วเลือก ตกลง

OneNote

หากต้องการเปลี่ยนภาษาสำหรับการแก้ไขใน OneNote for Mac ให้ไปที่ เครื่องมือ > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร เลือกภาษาของคุณ แล้วเลือก ตกลง

รูปของเส้นสีเทา

ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแก้ไข - ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาบนคีย์บอร์ดสำหรับ Office for Android จะเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่อุปกรณ์ตั้งค่าไว้ คุณสามารถกำหนดค่าเหล่านั้นได้ โดยไปที่ การตั้งค่า > ภาษาและการป้อนข้อมูล

รูปของเส้นสีเทา

การพิสูจน์อักษร - บน Android คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรใน Word

ใน Word บนโทรศัพท์ Android ของคุณ ให้แตะ แก้ไข  ปุ่มแก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การพิสูจน์อักษรและภาษา ภายใต้ รีวิว

ใน Word บนแท็บเล็ต Android ของคุณ ให้ไปที่แท็บ ตรวจทาน และคุณสามารถเลือกภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรของคุณจาก Ribbon

รูปของเส้นสีเทา

ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแก้ไข - ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาบนคีย์บอร์ดสำหรับ Office for iOS จะเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่อุปกรณ์ตั้งค่าไว้ ดู เปลี่ยนภาษาบน iPhone หรือ iPad ของคุณ สำหรับคำแนะนำ

รูปของเส้นสีเทา

การพิสูจน์อักษร - บน iOS คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรใน Word

ใน Word บน iPhone ของคุณ ให้แตะ แก้ไข ปุ่มแก้ไข แตะ หน้าแรก > รีวิว > เครื่องมือการพิสูจน์อักษร แล้วแตะ ภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษร

ในเอกสารของคุณ บนแท็บ ตรวจทาน ให้แตะ ตรวจการสะกด การตรวจสอบการสะกด แล้วแตะ ภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษร

เปิดใช้งานการสะกด

รูปของเส้นสีเทา

ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแก้ไข - ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาบนคีย์บอร์ดสำหรับ Office for Windows Mobile จะเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่ Windows ตั้งค่าไว้

รูปของเส้นสีเทา

การพิสูจน์อักษร - บน Windows Mobile คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรใน Word

ในเอกสารของคุณ บนแท็บ ตรวจทาน คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรของคุณจาก Ribbon

รูปของเส้นสีเทา

ส่วนติดต่อผู้ใช้ - วิธีที่ดีที่สุดในการตั้งค่าภาษาที่แสดงใน Office สำหรับเว็บ คือการตั้งค่าภาษาในโฮสต์ที่เอกสารของคุณอยู่ ซึ่งโดยปกติจะเป็น OneDrive, SharePoint, Dropbox และอื่นๆ เมื่อคุณเปิดเอกสารจากไซต์เหล่านั้น Office Online จะใช้ภาษาที่แสดงที่คุณได้ตั้งค่าบริการนั้น

เคล็ดลับ: หากคุณใช้บัญชี Microsoft ส่วนบุคคล คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงในการตั้งค่าโปรไฟล์ได้ที่ https://account.microsoft.com/profile

รูปของเส้นสีเทา

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษา เครื่องมือการพิสูจน์อักษร ในแอปของคุณ ให้ไปที่แท็บ ตรวจทาน > การสะกดและไวยากรณ์ > ตั้งค่าภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษร ในOneNote บนเว็บ จะพบได้บนแท็บหน้าแรก

บนแท็บรีวิว ให้คลิก ตัวแก้ไข > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

สิ่งที่ควรทราบ

 • การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้จากจุดนี้เป็นต้นไปในเอกสารเท่านั้น

 • เมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงนี้กับข้อความที่มีอยู่ในเอกสาร ให้กด Ctrl + A เพื่อเลือกข้อความที่มีอยู่ทั้งหมด จากนั้นตั้งค่าภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรด้วยขั้นตอนข้างต้น

 • การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับเอกสารปัจจุบันเท่านั้น สำหรับเอกสารถัดไปคุณต้องทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

Office สนับสนุนภาษาอะไรบ้าง

แปลข้อความเป็นภาษาอื่น

เอาภาษาและฟอนต์ที่คุณไม่ได้ใช้ออก

ฟีเจอร์ของภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×