ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
หยุดการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ OneDrive หรือ SharePoint หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

คุณสามารถหยุดการแชร์รายการ ดูว่าใครแชร์รายการด้วย หรือเปลี่ยนสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมี ถ้าคุณเป็นเจ้าของรายการ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของลิงก์ที่แชร์จากการแก้ไขไปเป็นการดู หรือจากการดูไปเป็นการแก้ไข วิธีการแก้ไขคือให้ลบลิงก์ที่แชร์ของคุณ แล้วสร้างลิงก์ใหม่ที่มีสิทธิ์อื่น

สิ่งที่คุณเห็นจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีผู้ใช้ที่ทำงานหรือสถานศึกษา เลือกแท็บด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หยุดหรือเปลี่ยนการแชร์

คุณสามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ได้โดยการส่งลิงก์การแชร์ให้บุคคลอื่น หรือโดยการให้สิทธิ์การเข้าถึงโดยตรงไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น (ผู้ใช้อาจสามารถเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ ถ้าพวกเขาได้รับสิทธิ์การเข้าถึงไซต์)

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไฟล์ คุณสามารถหยุดการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้

ถ้ามีบุคคลได้รับการเข้าถึงโดยตรงหรือมีสิทธิ์เข้าถึงผ่านลิงก์บุคคลที่ระบุ คุณยังสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การแชร์ระหว่างมุมมองและแก้ไขได้

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. เลือก ข้อมูล ข้อมูลที่มุมบนขวาเพื่อเปิดบานหน้าต่างรายละเอียด

  หมายเหตุ: ( ไอคอนข้อมูล อยู่ด้านล่างรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์นั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ไว้เพียงหนึ่งไฟล์หรือโฟลเดอร์เท่านั้น ซึ่งจะไม่แสดงขึ้นถ้าคุณเลือกหลายรายการ)

 3. บนบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ส่วนหัวของมีการเข้าถึงคุณจะเห็นไอคอนบุคคลไอคอนลิงก์ และ/หรือไอคอนอีเมล ตัวเลือกเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามวิธีที่คุณแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ เลือก จัดการการเข้าถึง และ:

  • เมื่อต้องการหยุดการแชร์ไฟล์ทั้งหมด ให้คลิก หยุดการแชร์

  • เมื่อต้องการลบลิงก์การแชร์ ให้คลิก ...ถัดจากลิงก์ จากนั้นคลิก X ถัดจากลิงก์เพื่อเอาออก (คุณจะได้รับพร้อมท์ที่ถามคุณว่า คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบลิงก์ ถ้าเป็นดังนั้น ให้คลิก ลบลิงก์)

  • เมื่อต้องการหยุดการแชร์กับบุคคลที่ระบุ ให้ขยายรายการภายใต้ลิงก์บุคคลที่ระบุ แล้วคลิก X เพื่อเอาบุคคลออก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสิทธิ์หรือหยุดการแชร์กับบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงโดยตรง ภายใต้การเข้าถึงโดยตรง ให้คลิกรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากชื่อบุคคล และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

สกรีนช็อตของแผงจัดการการเข้าถึงที่แสดงลิงก์การแชร์ สกรีนช็อตของลิงก์การเข้าถึงโดยตรง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถจัดการสิทธิ์การแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ผ่านแอป OneDrive บนเดสก์ท็อปของ Windows 7, Windows 10 และ Mac สิ่งที่คุณต้องมีคือคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แชร์ในโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือกแชร์ จากนั้นเลือกปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม OneDrive.com >จัดการการเข้าถึงเพิ่มเติมและกล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นบนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ตามที่อธิบายไว้ด้านบนในขั้นตอนที่ 3

ดูรายการที่คุณแชร์

บน OneDrive.com ให้เลือก แชร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วเลือก แชร์โดยฉัน

หยุดหรือเปลี่ยนการแชร์

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไฟล์ คุณสามารถหยุดหรือเปลี่ยนสิทธิ์การแชร์ได้ ขั้นตอนมีดังนี้

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. เลือก ข้อมูล ข้อมูลที่มุมบนขวาเพื่อเปิดบานหน้าต่างรายละเอียด

  หมายเหตุ: ( ไอคอนข้อมูล อยู่ด้านล่างรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์นั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ไว้เพียงหนึ่งไฟล์หรือโฟลเดอร์เท่านั้น ซึ่งจะไม่แสดงขึ้นถ้าคุณเลือกหลายรายการ)

 3. บนบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ส่วนหัวของมีการเข้าถึงคุณจะเห็นไอคอนบุคคลไอคอนลิงก์ และ/หรือไอคอนอีเมล ตัวเลือกเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามวิธีที่คุณแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ เลือก จัดการการเข้าถึง

 4. เมื่อต้องการเอาลิงก์การแชร์ออก ให้คลิก X ถัดจากลิงก์เพื่อเอาออก (คุณจะได้รับพร้อมท์ที่ถามคุณว่า คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบลิงก์ ถ้าเป็นดังนั้น ให้คลิก เอาลิงก์ออก) คุณยังสามารถลบออกผ่านทางหน้า แก้ไขลิงก์ (ดูด้านล่าง)

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือวันหมดอายุบนลิงก์การแชร์ ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ของลิงก์ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นบนหน้า แก้ไขลิงก์:

  • เลือกรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ ล้างกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่า รหัสผ่านเพื่อเอารหัสผ่านออก

  • อัปเดตวันที่หมดอายุของลิงก์ หรือล้างกล่องกา เครื่องหมายตั้งค่าวัน หมดอายุของลิงก์เพื่อเอาวันหมดอายุออกจากลิงก์

  • เลือก เอาลิงก์ ออก เพื่อลบลิงก์และหยุดการแชร์กับลิงก์นั้น (คุณจะได้รับพร้อมท์ที่ถามคุณว่า คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการเอาลิงก์ออก ถ้าเป็นดังนั้น ให้คลิก เอาลิงก์ออก)

สกรีนช็อตของการตั้งค่าแก้ไขลิงก์

หมายเหตุ: 

 • ถ้ามีการตั้งค่าบัญชี Microsoft ของคุณด้วย Family Safety และผู้ปกครองของคุณได้ปิดใช้งานการจัดการที่ติดต่อ คุณสามารถแชร์รายการได้กับบุคคลที่อยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณแล้วเท่านั้น

 • โปรดคำนึงถึงลิขสิทธิ์และใช้ความระมัดระวังในการแชร์สิ่งต่างๆ แบบออนไลน์ การคัดลอกหรือการแชร์เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิด ข้อตกลงการใช้บริการของไมโครซอฟท์

ดูรายการที่คุณแชร์

บนหน้าจอOneDrive.com ให้เลือก แชร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

เรียนรู้เพิ่มเติม

การป้องกันขั้นสูงของ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ไอคอนติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี Microsoft และการสมัครใช้งานของคุณ ให้ไปที่ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีและการเรียกเก็บเงิน

สําหรับการสนับสนุนทางเทคนิค ให้ไปที่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ใส่ปัญหาของคุณ แล้วเลือกรับความช่วยเหลือ ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้เลือกติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อกําหนดเส้นทางไปยังตัวเลือกการสนับสนุนที่ดีที่สุด

ป้ายที่ทํางานหรือโรงเรียน

ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบควรดูความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ OneDriveชุมชนด้านเทคนิคของ OneDrive หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×