ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เข้าร่วมจากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Lync 2010

เมื่อเข้าร่วมการประชุมหรือการประชุมทางโทรศัพท์ของ Microsoft Lync 2010 คุณสามารถเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นเสียงของการประชุมได้โดยใช้เสียงคอมพิวเตอร์ของ Lync 2010 โดยการโทรเข้า หรือโดยให้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสารของ Microsoft Lync Server 2010 โทรหาคุณ

คุณต้องการทำอะไร

กำหนดค่าการประชุมเสียง

ตั้งค่าตัวเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้ทุกครั้ง

กำหนดค่า Lync 2010 ให้พร้อมท์คุณเกี่ยวกับแหล่งเสียง

เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์หรือการประชุมทางโทรศัพท์ที่มีกำหนดการ

เข้าร่วมการประชุมที่ไม่มีกำหนดการ

กำหนดค่าการประชุมเสียง

คุณสามารถกำหนดค่า Lync ให้เชื่อมต่อกับการประชุมเสียงด้วยวิธีเดิมทุกครั้ง หรือให้แสดงพร้อมท์ให้คุณเลือกก็ได้

ตั้งค่าตัวเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้ทุกครั้ง

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่ม ตัวเลือกของ Lync

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก โทรศัพท์

 3. ภายใต้ การเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ ในกล่อง เข้าร่วมการประชุมเสียงจาก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้เสียงคอมพิวเตอร์แบบรวมระหว่างการประชุม ให้คลิก Lync

  • เมื่อต้องการให้ Lync Server 2010 โทรหาคุณ ให้คลิกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ภายใต้ หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

  • เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ของคุณโทรเข้าไปยังการประชุม ให้เลือก ไม่ต่อเสียง

กำหนดค่า Lync 2010 ให้พร้อมท์คุณเกี่ยวกับแหล่งเสียง

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าการกำหนดลักษณะเสียงของคุณมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่ม ตัวเลือกของ Lync ..

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก โทรศัพท์

 3. ภายใต้ การเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงพร้อมท์ก่อนเข้าร่วมเพื่อยืนยันหรือเลือกแหล่งเสียงอื่น

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์หรือการประชุมทางโทรศัพท์ที่มีกำหนดการ

เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์หรือการประชุมทางโทรศัพท์ที่มีกำหนดการ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ใน ปฏิทิน ของ Microsoft Outlook ให้เปิดการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วม

 2. ในการเรียกประชุม ให้คลิก เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมการประชุมที่ไม่มีกำหนดการ

คุณอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่ไม่มีกำหนดการ หรือการประชุมแบบ ประชุมทันที หรือการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ เมื่อต้องการเข้าร่วม ให้ทำดังนี้

 • ในการแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่การแจ้งเตือนด้านขวาสุดของแถบงาน ให้คลิก เข้าร่วม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเริ่มการประชุมที่ไม่มีกำหนดการ ให้ดูที่ เริ่มการประชุมแบบออนไลน์หรือการประชุมทางโทรศัพท์ที่ไม่มีกำหนดการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×