ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของรูปร่างหรือกล่องข้อความได้โดยการเปลี่ยนสีเติมหรือโดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่น เงา การเรืองแสง การสะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนแบบสามมิติ (3-D)

การเติมคือสี ลวดลาย พื้นผิว รูปภาพ หรือการไล่ระดับสี ที่ปรับใช้กับด้านในของรูปร่าง การไล่ระดับสีคือความคืบหน้าของสีและแรเงาทีละส่วน ซึ่งมักจะจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง หรือจากระดับสีหนึ่งไปยังอีกระดับสีหนึ่งของสีเดียวกัน

กราฟิก SmartArt ที่รูปร่างมีการเติมสีทึบและสีเติมไล่ระดับ

การเปลี่ยนสีเติมของรูปร่างจะมีผลเฉพาะกับด้านในหรือด้านหน้าของรูปร่างเท่านั้น ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่าง เช่น เงา และต้องการสีอื่นสำหรับเอฟเฟ็กต์นั้น คุณต้องเปลี่ยนสีของเงาแยกกันกับสีเติม

เอฟเฟ็กต์ 3 มิติจะเพิ่มความลึกให้กับรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ 3 มิติที่มีอยู่แล้วภายในลงในรูปร่างของคุณ หรือคุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละรายการได้ คุณสามารถเพิ่มการผสมผสานของเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างให้กับรูปร่างของคุณในโปรแกรมเหล่านี้: Excel, Outlook, WordPowerPoint

เพิ่มการเติมหรือเอฟเฟ็กต์

เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์ ให้คลิกรูปร่างของคุณ คลิก รูปแบบ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สีเติมรูปร่างหรือ เอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้วเลือกสี การไล่ระดับสี พื้นผิว หรือเอฟเฟ็กต์

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเติมข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่นๆ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ สีเติมรูปร่าง

  เมนูตัวเลือกสีของ เติมสีรูปร่าง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

  • เมื่อต้องการใช้สีที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบเอง สีและสีแบบปรับแต่งเอง บนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการปรับความโปร่งใสของรูปร่าง ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้เลื่อน แถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเติมการไล่ ระดับสีให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการปรับแต่งการไล่ระดับ สี ให้คลิกการไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสี เติมให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ เมื่อต้องการปรับแต่งพื้นผิว ให้คลิกพื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

For more information about adding a fill or effect, select an item from the drop-down list:

 1. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมลวดลาย แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบ รูปร่าง ให้คลิกเติม แล้วคลิก เติมลวดลาย

  การเลือก เติมลวดลาย ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. เลือกลวดลาย และถ้าคุณต้องการ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พื้นหน้าและพื้นหลัง แล้วเลือกการผสมสี

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ลงในกล่องข้อความและรูปร่างของคุณ เช่น ขอบแบบยกนูนหรือการสะท้อน

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบเดียวกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์รูปร่าง และเลือกตัวเลือกจากรายการ

  เมนู เอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการสะท้อน แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งการ เรืองแสง ให้คลิกตัวเลือกการเรืองแสง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดและสีของขอบนุ่มที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดขอบนุ่มเอง ให้คลิก ตัวเลือกขอบนุ่ม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ

   • ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ เช่น การยกนูนลงในรูปร่าง แล้วเพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ใดๆ ลงในรูปร่าง เนื่องจากเอฟเฟ็กต์ 3 มิติจะมาก่อน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ เอฟเฟ็กต์ขอบนุ่มจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบสีเติมออก เมื่อต้องการลบสีเติมเดียวกันออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่นๆ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

  การเลือกไม่เติม

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์เดียวกันออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมนู เอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  • เมื่อต้องการลบการรวมของเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

   หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้ คุณไม่ได้เอาเอฟเฟ็กต์เงาที่ปรับใช้กับรูปร่างของคุณออก เมื่อต้องการเอาเงาบนรูปร่างออก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

  • เมื่อต้องการลบเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบลักษณะเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงไปหลายอย่าง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำเพื่อลบเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดออก

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติมรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสีเติม

  เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาดบนแท็บ รูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเติมสีรูปร่าง แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิด แท็บ รูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบเอง สีและสีแบบปรับแต่งเอง บนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสาร ธีม ในภายหลัง

   เคล็ดลับ: คุณยังสามารถปรับความโปร่งใสของรูปร่างได้ด้วยการคลิก สี เติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้เลื่อน แถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเติมการไล่ ระดับสีให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งการไล่ระดับ สี ให้คลิกการไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสี เติมให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งพื้นผิว ให้คลิกพื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

For more information about adding a fill or effect, select an item from the drop-down list.

 1. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมลวดลาย แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบ รูปร่าง ให้ คลิกแท็บ เติม

 3. ในบานหน้าต่าง เติม ให้เลือก เติมลวดลาย แล้วเลือกลวดลาย สีพื้นหน้า และสีพื้นหลังของการเติมลวดลายของคุณ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบเดียวกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาดบนแท็บรูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง จากนั้นให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิด แท็บ รูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการสะท้อน แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งการ เรืองแสง ให้คลิกตัวเลือกการเรืองแสง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดและสีของขอบนุ่มที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดขอบนุ่มเอง ให้คลิก ตัวเลือกขอบนุ่ม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ

   • ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ เช่น การยกนูนลงในรูปร่าง แล้วเพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ใดๆ ลงในรูปร่าง เนื่องจากเอฟเฟ็กต์ 3 มิติจะมาก่อน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ เอฟเฟ็กต์ขอบนุ่มจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบสีเติมออก

  เมื่อต้องการลบสีเติมเดียวกันออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาดบนแท็บ รูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเติมสีรูปร่าง แล้วคลิกไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิด แท็บ รูปแบบ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์เดียวกันออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาดบนแท็บรูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง จากนั้นให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิด แท็บ รูปแบบ

  • เมื่อต้องการลบการรวมของเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

   หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้ คุณไม่ได้เอาเอฟเฟ็กต์เงาที่ปรับใช้กับรูปร่างของคุณออก เมื่อต้องการเอาเงาบนรูปร่างออก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

  • เมื่อต้องการลบเงาจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากรูปร่าง ให้ ชี้ไปที่การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบออกจากรูปร่าง ให้ ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติออกจากรูปร่าง ให้ ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงไปหลายอย่าง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำเพื่อลบเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดออก

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนการเติม

เลือกMicrosoft Officeจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มสีเติม

  เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกสีแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสีอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์ รูปร่าง ให้คลิก เติมสีรูปร่าง แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบเอง สีและสีแบบปรับแต่งเอง บนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสาร ธีม ในภายหลัง

   คุณยังสามารถปรับความโปร่งใสของสีเติมได้ด้วยการคลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้เลื่อน แถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยน รูปภาพเติมให้คลิก รูปภาพ ค้นหาและคลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวเลือก ไล่ระดับสี เติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งการไล่ระดับ สี ให้คลิกการไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสี เติมให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งพื้นผิว ให้คลิกพื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การเติมลวดลายจะไม่พร้อมใช้งานใน Excel 2007 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้Add-in นี้เพื่อให้มีผลเหมือนกัน For more information, see Add pattern fills to an Excel 2007 chart or shape.

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มสีเติม

  เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกสีแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสีอื่นๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความบนแท็บ รูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง หรือสไตล์กล่องข้อความให้คลิกเติมสีรูปร่าง แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบเอง สีและสีแบบปรับแต่งเอง บนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสาร ธีม ในภายหลัง

   คุณยังสามารถปรับความโปร่งใสได้ด้วยการคลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้เลื่อน แถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวเลือก ไล่ระดับสี เติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งการไล่ระดับ สี ให้คลิกการไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสี เติมให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งพื้นผิว ให้คลิกพื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยน ลวดลายให้คลิก ลวดลาย แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มสีเติม

  เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกสีแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสีอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์ รูปร่าง ให้คลิก เติมสีรูปร่าง แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบเอง สีและสีแบบปรับแต่งเอง บนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสาร ธีม ในภายหลัง

   คุณยังสามารถปรับความโปร่งใสของสีเติมได้ด้วยการคลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้เลื่อน แถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยน รูปภาพเติมให้คลิก รูปภาพ ค้นหาและคลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวเลือก ไล่ระดับสี เติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งการไล่ระดับ สี ให้คลิกการไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสี เติมให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งพื้นผิว ให้คลิกพื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การเติมลวดลายจะไม่พร้อมใช้งานPowerPoint อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มการเติมลงในรูปร่างได้ For more information, see No more Pattern Fills in PowerPoint 2007.

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มสีเติม

  เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกสีแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสีอื่นๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความบนแท็บ รูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง หรือสไตล์กล่องข้อความให้คลิกเติมสีรูปร่าง แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบเอง สีและสีแบบปรับแต่งเอง บนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสาร ธีม ในภายหลัง

   คุณยังสามารถปรับความโปร่งใสได้ด้วยการคลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้เลื่อน แถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวเลือก ไล่ระดับสี เติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งการไล่ระดับ สี ให้คลิกการไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสี เติมให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งพื้นผิว ให้คลิกพื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยน ลวดลายให้คลิก ลวดลาย แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์

เลือกMicrosoft Officeจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบเดียวกันในหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาดบนแท็บรูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง จากนั้นให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนต่างๆ ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ การเรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงต่างๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งสีเรืองแสง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบเอง สีและสีแบบปรับแต่งเอง บนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสาร ธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบจาง ให้ชี้ไปที่ ขอบจาง แล้วเลือกขนาดของขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ

   • ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ เช่น การยกนูนหรือการหมุนสามมิติ แล้วเพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือกล่องข้อความ เนื่องจากเอฟเฟ็กต์สามมิติจะมาก่อน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ เอฟเฟ็กต์ขอบนุ่มจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบเดียวกันในหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความบนแท็บ รูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง หรือสไตล์กล่องข้อความให้คลิกเติมสีรูปร่าง แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์เงา ให้คลิกเอฟเฟ็กต์เงา แล้วเลือกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งสีเงา ให้ ชี้ไปที่สีเงา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเงาเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบเอง สีและสีแบบปรับแต่งเอง บนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสาร ธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์ 3 มิติ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ 3มิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบเดียวกันในหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาดบนแท็บรูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง จากนั้นให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนต่างๆ ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ การเรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงต่างๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งสีเรืองแสง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบเอง สีและสีแบบปรับแต่งเอง บนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสาร ธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบจาง ให้ชี้ไปที่ ขอบจาง แล้วเลือกขนาดของขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ

   • ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ เช่น การยกนูนหรือการหมุนสามมิติ แล้วเพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือกล่องข้อความ เนื่องจากเอฟเฟ็กต์สามมิติจะมาก่อน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ เอฟเฟ็กต์ขอบนุ่มจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบเดียวกันในหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความบนแท็บ รูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง หรือสไตล์กล่องข้อความให้คลิกเติมสีรูปร่าง แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์เงา ให้คลิกเอฟเฟ็กต์เงา แล้วเลือกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งสีเงา ให้ ชี้ไปที่สีเงา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเงาเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบเอง สีและสีแบบปรับแต่งเอง บนแท็บ มาตรฐาน จะไม่อัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสาร ธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์ 3 มิติ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ 3มิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ลบสีเติม

เลือกMicrosoft Officeจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการลบสีเติมออก

  เมื่อต้องการลบสีเติมที่เหมือนกันออกจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความหลายกล่อง ให้คลิกสีแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสีอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาดบนแท็บรูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกเติมสีรูปร่าง แล้วคลิกไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการลบสีเติมออก

  เมื่อต้องการลบสีเติมที่เหมือนกันออกจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความหลายกล่อง ให้คลิกสีแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสีอื่นๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความบนแท็บ รูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง หรือ สไตล์กล่องข้อความให้คลิกเติมสีรูปร่าง แล้วคลิกไม่เติม

  กลุ่มลักษณะกล่องข้อความ

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการลบสีเติมออก

  เมื่อต้องการลบสีเติมที่เหมือนกันออกจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความหลายกล่อง ให้คลิกสีแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสีอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาดบนแท็บรูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกเติมสีรูปร่าง แล้วคลิกไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการลบสีเติมออก

  เมื่อต้องการลบสีเติมที่เหมือนกันออกจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความหลายกล่อง ให้คลิกสีแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสีอื่นๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความบนแท็บ รูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง หรือ สไตล์กล่องข้อความให้คลิกเติมสีรูปร่าง แล้วคลิกไม่เติม

  กลุ่มลักษณะกล่องข้อความ

ด้านบนของหน้า

ลบเอฟเฟ็กต์

เลือกMicrosoft Officeจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์เดียวกันออกจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกเอฟเฟ็กต์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาดบนแท็บรูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง จากนั้นให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  • เมื่อต้องการลบการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบลักษณะเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

เมื่อต้องการลบหลายเอฟเฟ็กต์ ให้ทําซ้ําขั้นตอนที่สองด้านบน

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์เดียวกันออกจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกเอฟเฟ็กต์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ การ วาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือกล่องข้อความ แท็บรูปแบบ ปุ่มลักษณะพิเศษ

  • เมื่อต้องการลบเงา ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์เงา ให้คลิก เอฟเฟ็กต์เงา แล้วคลิก ไม่มีเอฟเฟ็กต์เงา

  • เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์ 3 มิติ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ 3มิติ แล้วคลิก ไม่มีเอฟเฟ็กต์ 3มิติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด , เครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความแล้ว

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์เดียวกันออกจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกเอฟเฟ็กต์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาดบนแท็บรูปแบบในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง จากนั้นให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  • เมื่อต้องการลบการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบลักษณะเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

เมื่อต้องการลบหลายเอฟเฟ็กต์ ให้ทําซ้ําขั้นตอนที่สองด้านบน

ด้านบนของเพจ

 1. คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์เดียวกันออกจากหลายรูปร่างหรือกล่องข้อความ ให้คลิกเอฟเฟ็กต์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ การ วาด หรือเครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือกล่องข้อความ แท็บรูปแบบ ปุ่มลักษณะพิเศษ

  • เมื่อต้องการลบเงา ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์เงา ให้คลิก เอฟเฟ็กต์เงา แล้วคลิก ไม่มีเอฟเฟ็กต์เงา

  • เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์ 3 มิติ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ 3มิติ แล้วคลิก ไม่มีเอฟเฟ็กต์ 3มิติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด , เครื่องมือกล่องข้อความ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความแล้ว

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×