การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Sway

เพิ่มเนื้อหา

เพิ่มเนื้อหาใน Sway

เพิ่มเนื้อหาลงใน Sway ของคุณ

  1. เลือกไอคอน + ทางด้านล่างของบัตรที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหา

  2. เลือกข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือชนิดเนื้อหาอื่นๆ

สกรีนช็อตของตัวเลือกแทรกเนื้อหา

ค้นหาเนื้อหาเพื่อเพิ่มลงใน Sway ของคุณ

คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วเพิ่มลงใน Sway ของคุณ เช่น รูปภาพที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ Sway ยังสามารถค้นในเว็บ หาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิดีโอ แล้วเพิ่มลงใน Sway ของคุณ

  1. เลือก แทรก บนแถบเมนู

  2. เลือกเมนูแหล่งเนื้อหา จากนั้นเลือกแหล่งเนื้อหาที่คุณต้องการค้นหา

  3. พิมพ์คำสำคัญใดๆ หรือวลีที่ต้องการค้นลงในกล่อง แหล่งการค้นหา

  4. เลือก ค้นหา ปุ่ม สลับการค้นหา ไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Office

เมนูแหล่งการค้นหาที่ขยาย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×