ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถสร้างแผนภูมิใน Word ถ้าคุณมีข้อมูลจํานวนมากที่จะสร้างแผนภูมิ ให้สร้างแผนภูมิของคุณใน Excel แล้วคัดลอกจาก Excel ไปยังโปรแกรม Office อื่น วิธีนี้ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจํา และคุณต้องการให้แผนภูมิของคุณแสดงตัวเลขล่าสุดเสมอ ในกรณีดังกล่าว เมื่อคุณคัดลอกแผนภูมิ ให้ลิงก์แผนภูมิกับไฟล์ Excel ต้นฉบับ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิง่ายๆ ตั้งแต่เริ่มต้นใน Word ให้คลิก แทรก > แผนภูมิ แล้วเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

 1. คลิก แทรก > แผนภูมิ

  ตัวเลือก แผนภูมิ ถูกเน้นบนแท็บ แทรก
 2. คลิกชนิดของแผนภูมิแล้วดับเบิลคลิกที่แผนภูมิที่คุณต้องการ

  กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: ให้ดูที่ ชนิดของแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าแผนภูมิใดที่เหมาะกับข้อมูลของคุณที่สุด

 3. ในสเปรดชีตที่ปรากฏขึ้น ให้แทนที่ข้อมูลเริ่มต้นด้วยข้อมูลของคุณ

  สเปรดชีตที่ปรากฏหลังจากการเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทรกแผนภูมิ ปุ่มขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นถัดจากมุมขวาบน ใช้ปุ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิเพื่อแสดง ซ่อน หรือจัดรูปแบบสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อแกนหรือป้ายชื่อข้อมูล หรือใช้ปุ่มสไตล์แผนภูมิ ปุ่ม กำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณเองเพื่อเปลี่ยนสีหรือสไตล์ของแผนภูมิได้อย่างรวดเร็ว ปุ่มตัวกรองแผนภูมิ ปุ่ม ตัวกรองแผนภูมิเป็นตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมที่แสดงหรือซ่อนข้อมูลในแผนภูมิของคุณ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดสเปรดชีต

 5. ถ้าคุณต้องการ ให้ใช้ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง เพื่อจัดเรียงแผนภูมิและข้อความในเอกสารของคุณ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิใน Word หรือ Excel ถ้าคุณมีข้อมูลจํานวนมากที่จะสร้างแผนภูมิ ให้สร้างแผนภูมิของคุณใน Excel แล้วคัดลอกจาก Excel ไปยังโปรแกรม Office อื่น วิธีนี้ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจํา และคุณต้องการให้แผนภูมิของคุณแสดงตัวเลขล่าสุดเสมอ ในกรณีดังกล่าว เมื่อคุณคัดลอกแผนภูมิ ให้ลิงก์แผนภูมิกับไฟล์ Excel ต้นฉบับ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิง่ายๆ ตั้งแต่เริ่มต้นใน Word ให้คลิก แทรก > แผนภูมิ แล้วเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

 1. คลิก แทรก > แผนภูมิ

  ปุ่ม แผนภูมิ ในกลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน Word
 2. คลิกชนิดของแผนภูมิแล้วดับเบิลคลิกที่แผนภูมิที่คุณต้องการ

  กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: ให้ดูที่ ชนิดของแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าแผนภูมิใดที่เหมาะกับข้อมูลของคุณที่สุด

 3. ในสเปรดชีตที่ปรากฏขึ้น ให้แทนที่ข้อมูลเริ่มต้นด้วยข้อมูลของคุณ

  สเปรดชีตที่ปรากฏหลังจากการเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทรกแผนภูมิ ปุ่มขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นถัดจากมุมขวาบน ใช้ปุ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิเพื่อแสดง ซ่อน หรือจัดรูปแบบสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อแกนหรือป้ายชื่อข้อมูล หรือใช้ปุ่มสไตล์แผนภูมิ ปุ่ม กำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณเองเพื่อเปลี่ยนสีหรือสไตล์ของแผนภูมิได้อย่างรวดเร็ว ปุ่มตัวกรองแผนภูมิ ปุ่ม ตัวกรองแผนภูมิเป็นตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมที่แสดงหรือซ่อนข้อมูลในแผนภูมิของคุณ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดสเปรดชีต

 5. ถ้าคุณต้องการ ให้ใช้ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง เพื่อจัดเรียงแผนภูมิและข้อความในเอกสารของคุณ

ดูเพิ่มเติม

นำเสนอข้อมูลในแผนภูมิ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×