ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
แก้ไขลำดับเลขของหน้า ส่วนท้าย และส่วนหัวสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยายใน PowerPoint

ใช้ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในทุกหน้าของเอกสารประกอบคำบรรยายที่พิมพ์ออกมา

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของสไลด์ต่อหน้า การวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดสไลด์ คุณสามารถเพิ่มหรือเอาหมายเลขหน้า ส่วนหัวและส่วนท้าย วันที่ และเวลาออกได้ และคุณสามารถแทรกรูปภาพหรือเพิ่มพื้นหลังได้

เมื่อต้องการดูตัวเลือกเอกสารประกอบคำบรรยาย ให้เลือกแท็บ มุมมอง จากนั้นเลือก ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ

แสดง ดูต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ใน PowerPoint

เลือกส่วนหัวด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำอย่างละเอียด

ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณสามารถระบุจำนวนและเค้าโครงของสไลด์เพื่อพิมพ์บนแต่ละหน้า เปลี่ยนการวางแนวของเอกสารประกอบคำบรรยาย และตั้งค่าขนาดสไลด์ คุณสามารถใช้การตั้งค่าบนทั้งสามเมนู การวางแนวของเอกสารประกอบคำบรรยายขนาดสไลด์ และ สไลด์ต่อหน้า เพื่อกำหนดเค้าโครงของคุณตามที่คุณต้องการ

กลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

กำหนดสไลด์ต่อหน้า

 1. คลิก สไลด์ต่อหน้า

  ตัวเลือก หลายสไลด์ต่อหน้า
 2. เลือกตัวเลือกเค้าโครงจากรูปขนาดย่อ

เคล็ดลับ: ตัวเลือก 3 สไลด์ รวมถึงบรรทัดที่ผู้ชมของคุณสามารถใช้เพื่อจดบันทึกได้

กำหนดการวางแนว:

 • คลิก การวางแนวเอกสารประกอบคำบรรยาย จากนั้นเลือก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  เมนู การวางแนวเอกสารประกอบคำบรรยาย

กำหนดขนาดสไลด์

 • คลิก ขนาดสไลด์ (หรือใน PowerPoint 2010 คือ การวางแนวสไลด์) จากนั้นเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  ข้อความแสดงแทน

  เมื่อ PowerPoint ไม่สามารถปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะบอกคุณด้วยข้อความ เลือก ขยายใหญ่สุด เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาสไลด์ของคุณเมื่อคุณปรับขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น (การเลือกตัวเลือกนี้อาจส่งผลให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์) เลือก ปรับให้พอดี เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณ (นี่อาจทำให้เนื้อหาของคุณมีขนาดเล็กลง แต่คุณจะเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ได้)

  ข้อความมาตราส่วนขนาดสไลด์

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการกำหนดขนาดเอง รวมถึงความกว้าง ความสูง การกำหนดหมายเลขสไลด์ และการวางแนวสไลด์และบันทึกย่อ ให้คลิก กำหนดขนาดสไลด์เอง บนเมนู ขนาดสไลด์

  • เมื่อต้องการทำให้แน่ใจว่าสไลด์ของคุณจะพิมพ์ออกมาอย่างที่ต้องการ ให้แสดงตัวอย่างเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณก่อนพิมพ์

คุณสามารถปรับส่วนหัวและส่วนท้ายในกลุ่ม พื้นที่ที่สำรองไว้ ได้ ตามค่าเริ่มต้น พื้นที่ที่สำรองไว้จะปรากฏที่มุมบนและมุมล่างของหน้า ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

แสดงต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยายของ PowerPoint

คลิกตัวแทนข้อความ (ส่วนหัวส่วนท้ายวันที่ หรือ หมายเลขหน้า) เพื่อเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสิ่งต่อไปนี้ได้:

 • เปิดหรือปิดส่วนหัว/ส่วนท้าย:   ในกลุ่ม พื้นที่ที่สำรองไว้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของรายการ (ส่วนหัววันที่ส่วนท้าย หรือ หมายเลขหน้า) ที่คุณต้องการปิด

  ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เช่น ส่วนหัว เพื่อนำฟีเจอร์ออกจากเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ
 • แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาในตัวแทนข้อความ   นอกจากการเปลี่ยนแปลงข้อความแล้ว คุณยังสามารถใช้คำสั่งบนแท็บ แทรก เพื่อเพิ่มกราฟิกหรือเนื้อหาชนิดอื่นๆ

 • จัดรูปแบบรูปร่างและลักษณะข้อความ:   เลือกข้อความและใช้ตัวเลือกบนเท็บ รูปแบบ และแท็บ หน้าแรก เพื่อเปลี่ยนแปลง

 • เปลี่ยนตัวแทนข้อความ:   ให้ลากตัวแทนข้อความเมื่อต้องการย้าย และใช้จุดจับการปรับขนาดกล่องข้อความเพื่อเปลี่ยนขนาด

 1. บน Ribbon แถบงาน ให้เลือกแท็บ มุมมอง จากนั้นเลือก ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

 2. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก แทรก จากนั้นเลือก รูปภาพ (หรือปุ่มอื่น เช่น รูปภาพออนไลน์ โดยขึ้นอยู่กับที่ที่คุณนำรูปภาพมา)

 3. เรียกดูรูปที่คุณต้องการ เลือกรูปนั้น จากนั้นเลือก แทรก

  รูปจะถูกแทรกลงในกึ่งกลางของหน้า

 4. ลากรูปไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการและปรับขนาดถ้าจำเป็น สำหรับตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม ให้คลิกแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นหลังของเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณได้ (แต่ไม่ใช่พื้นหลังของสไลด์) ในกลุ่ม พื้นหลัง คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงฟอนต์สำหรับข้อความในเอกสารประกอบคำบรรยายทั้งหมดของคุณพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว และคุณสามารถนำเส้นขอบพิเศษและเอฟเฟ็กต์ภาพไปใช้ได้

ตัวเลือกพื้นหลัง

 • สี: เลือกชุดรูปแบบสีสำหรับพื้นหลังเอกสารประกอบคำบรรยาย คุณอาจต้องคลิก สไตล์พื้นหลัง แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อดูการปรับใช้

 • สไตล์พื้นหลัง: เลือกตัวเลือกสไตล์จากรายการ สีที่แสดงจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณในรายการ สี

  เคล็ดลับ: คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง ทางด้านล่างของรายการ สไตล์พื้นหลัง เพื่อเปิดบานหน้าต่าง รูปแบบ แล้วเลือกจากตัวเลือกพื้นหลังอื่นๆ เช่น การตั้งค่าสีเติมขั้นสูง เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ และการตั้งค่าสีและรูปภาพ

 • ฟอนต์: เลือกฟอนต์จากรายการเพื่อนำไปใช้กับส่วนหัวและส่วนท้ายทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

 • เอฟเฟ็กต์: เลือกเอฟเฟ็กต์จากรายการเพื่อนำเอฟเฟ็กต์ธีมไปใช้ โดยมีฟีเจอร์ซึ่งรวมถึงเงา การสะท้อน เส้น การเติมสี และอื่นๆ

เมื่อต้องการดูว่าเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ออกมา:

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือกกล่องที่สอง (ซึ่งตั้งค่าเป็น สไลด์แบบเต็มหน้า ตามค่าเริ่มต้น) เพื่อขยายรายการของตัวเลือก จากนั้น ภายใต้ เอกสารประกอบคำบรรยาย ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  เค้าโครงสำหรับการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย
 3. คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรที่ด้านล่างของบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อเลื่อนดูรูปขนาดย่อของกล่องโต้ตอบการพิมพ์ได้

  คุณสามารถเปิดผ่าน แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ โดยใช้ลูกศรที่ด้านล่างของแผง แสดงตัวอย่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับPowerPoint เอกสารประกอบคำบรรยาย ดู:วิดีโอ: ทำงานกับเอกสารประกอบคำบรรยายต้นฉบับ

บนต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย คุณสามารถย้าย ปรับขนาด และจัดรูปแบบส่วนหัวและส่วนท้ายของ พื้นที่ที่สำรองไว้ คุณยังสามารถตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษและระบุจำนวนของสไลด์ที่จะพิมพ์ต่อหน้าในเอกสารประกอบคำบรรยาย

เปลี่ยนต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

1 ระบุจำนวนสไลด์ที่คุณต้องการพิมพ์ต่อแต่ละหน้าของเอกสารประกอบคำบรรยาย

2 ปรับขนาด จัดรูปแบบใหม่ หรือย้ายตัวแทนส่วนหัว

3 ปรับขนาด จัดรูปแบบใหม่ หรือย้ายตัวแทนส่วนท้าย

เมื่อต้องการดูตัวเลือกเอกสารประกอบคำบรรยาย:

 1. คลิกแท็บ มุมมอง จากนั้นคลิก ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ

 2. เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

 4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office จากนั้นคลิก บันทึก

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. คลิกแท็บ มุมมอง จากนั้นคลิก ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ

 2. ในกลุ่ม พื้นที่ที่สำรองไว้ บน Ribbon ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของรายการ (ส่วนหัววันที่ส่วนท้าย หรือ หมายเลขหน้า) ที่คุณต้องการปิด

  ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เช่น ส่วนหัว เพื่อนำฟีเจอร์ออกจากเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ
 3. บนแท็บ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

 4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office จากนั้นคลิก บันทึก

 1. บน Ribbon แถบงาน ให้เลือกแท็บ มุมมอง จากนั้นเลือก ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

 2. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก แทรก จากนั้นเลือก รูปภาพ (หรือปุ่มอื่น เช่น รูปภาพออนไลน์ โดยขึ้นอยู่กับที่ที่คุณนำรูปภาพมา)

 3. เรียกดูรูปที่คุณต้องการ เลือกรูปนั้น จากนั้นเลือก แทรก

  รูปจะถูกแทรกลงในกึ่งกลางของหน้า

 4. ลากรูปไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการและปรับขนาดถ้าจำเป็น สำหรับตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม ให้คลิกแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยายจะไม่ถูกนำไปใช้กับ ต้นแบบสไลด์ หรือต้นแบบบันทึกย่อ

 • คุณไม่สามารถปรับขนาดตัววางสไลด์บนหน้าหลักแบบเอกสารได้ แต่คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่สำหรับส่วนหัว ส่วนท้าย หมายเลขหน้า และวันที่ของกระดาษได้

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์สไลด์ PowerPoint หรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

สร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×