หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
สไลด์และเค้าโครง
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
สไลด์และเค้าโครง

ต้นแบบสไลด์คืออะไร

เมื่อคุณต้องการให้สไลด์ของคุณทั้งหมดมีทั้งฟอนต์และรูปภาพ (เช่น โลโก้) เดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ในที่เดียว ซึ่งก็คือต้นแบบสไลด์ และการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับสไลด์ของคุณทั้งหมด เมื่อต้องการเปิดมุมมองต้นแบบสไลด์ บนแท็บมุมมอง ให้เลือกต้นแบบสไลด์:

ใช้แท็บมุมมองใน PowerPoint เพื่อสลับไปยังมุมมองต้นแบบสไลด์

ต้นแบบสไลด์คือสไลด์บนสุดในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้ายของหน้าต่าง ต้นแบบเค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะปรากฏอยู่ด้านล่างต้นแบบสไลด์ (ดังเช่นในรูปภาพนี้ PowerPoint สำหรับ macOS ):

ต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์

1 ต้นแบบสไลด์

2 ต้นแบบเค้าโครง

เมื่อคุณแก้ไขต้นแบบสไลด์ สไลด์ทั้งหมดที่ยึดตามต้นแบบนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงหลักที่คุณทำจะเป็นต้นแบบเค้าโครงส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบ

เมื่อคุณทําการเปลี่ยนแปลงกับต้นแบบเค้าโครงและต้นแบบสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์ บุคคลอื่นที่ทํางานในงานนําเสนอของคุณ (ในมุมมองปกติ) จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขสิ่งที่คุณทําโดยไม่ได้ตั้งใจได้ ในทางกลับกัน ถ้าคุณกําลังทํางานในมุมมองปกติและพบว่าคุณไม่สามารถแก้ไของค์ประกอบบนสไลด์ได้ (เช่น "ทําไมฉันจึงไม่สามารถลบรูปภาพนี้ออกได้") อาจเป็นเพราะสิ่งที่คุณพยายามเปลี่ยนแปลงถูกกําหนดไว้บนต้นแบบสไลด์หรือต้นแบบเค้าโครง เมื่อต้องการแก้ไขสิ่งนั้น คุณต้องสลับไปยังมุมมองต้นแบบสไลด์

หมายเหตุ:  การแก้ไขต้นแบบสไลด์และเค้าโครงต้นแบบของคุณเป็นความคิดที่ดีก่อนคุณจะเริ่มสร้างแต่ละสไลด์ ด้วยวิธีนั้น สไลด์ทั้งหมดที่คุณเพิ่มลงในงานนําเสนอของคุณจะยึดตามการแก้ไขแบบกําหนดเองของคุณ ถ้าคุณแก้ไขต้นแบบสไลด์หรือต้นแบบเค้าโครงหลังจากคุณสร้างแต่ละสไลด์ คุณจะต้องนําเค้าโครงที่เปลี่ยนแปลงไปใช้กับสไลด์ที่มีอยู่ในงานนําเสนอของคุณในมุมมองปกติอีกครั้ง

ธีม

ธีมคือชุดแบบสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์พิเศษต่างๆ (เช่น เงา การสะท้อน เอฟเฟ็กต์สามมิติ และอื่นๆ) ที่เสริมซึ่งกันและกัน นักออกแบบที่มีทักษะสร้างแต่ละธีมใน PowerPoint เราทําให้ธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านั้นพร้อมใช้งานสําหรับคุณในแท็บการออกแบบในมุมมองปกติ คุณยังสามารถรับธีมเพิ่มเติมได้จาก templates.office.com

ทุกธีมที่คุณใช้ในงานนําเสนอของคุณจะมีต้นแบบสไลด์และชุดเค้าโครงที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณใช้มากกว่าหนึ่งธีมในงานนําเสนอของคุณ คุณจะมีต้นแบบสไลด์มากกว่าหนึ่งแบบและเค้าโครงหลายชุด

ธีมของ PowerPoint

เค้าโครงสไลด์

คุณเปลี่ยนและจัดการเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์ ทุกธีมมีเค้าโครงสไลด์หลายแบบ คุณเลือกเค้าโครงที่ตรงกับเนื้อหาในสไลด์ของคุณที่สุด บางเค้าโครงจะใช้งานได้ดีกว่ากับข้อความ และบางเค้าโครงจะใช้งานได้ดีกว่ากับกราฟิก

ในมุมมอง ปกติ คุณจะนำเค้าโครงต่างๆ ไปใช้กับสไลด์ของคุณได้ (แสดงด้านล่าง)

เค้าโครงสไลด์ PowerPoint

เค้าโครงสไลด์แต่ละแบบจะมีการตั้งค่าต่างกัน ทำให้มีชนิดพื้นที่ที่สำรองไว้ต่างกันบนตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างกันบนแต่ละเค้าโครง

ทุกต้นแบบสไลด์มีเค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเรียกว่า เค้าโครงสไลด์ชื่อเรื่อง และแต่ละธีมจะจัดเรียงข้อความและตัวแทนวัตถุอื่นๆ สำหรับเค้าโครงนั้นแตกต่างกัน โดยมีสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ที่แตกต่างกัน รูปภาพต่อไปนี้เปรียบเทียบเค้าโครงสไลด์ชื่อเรื่องสำหรับธีมสองแบบ: ธีมแรกคือธีมพื้นฐาน และธีมที่สองคือธีมอินทิกรัล

เค้าโครงสไลด์ชื่อ "พื้นฐาน" ใน PowerPoint
เค้าโครงสไลด์ชื่อ "อินทิกรัล" ใน PowerPoint

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกี่ยวกับเค้าโครงให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ เมื่อคุณเปลี่ยนต้นแบบเค้าโครงและไปที่มุมมองปกติ ทุกสไลด์ที่คุณเพิ่มหลังจากเวลานั้นที่ยึดตามเค้าโครงดังกล่าวจะแสดงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของเค้าโครง แต่ถ้ามีสไลด์ที่มีอยู่ในงานนําเสนอของคุณที่ยึดตามเค้าโครงเวอร์ชันก่อนหน้า คุณจะต้องนําเค้าโครงไปใช้กับสไลด์เหล่านั้นอีกครั้ง (สําหรับคําแนะนํา ให้ดู แก้ไขและนําเค้าโครงสไลด์ไปใช้ใหม่)

สำหรับการอภิปรายทั้งหมดเกี่ยวกับเค้าโครงสไลด์ ให้ดู เค้าโครงสไลด์คืออะไร

กำจัดต้นแบบสไลด์ที่ไม่ได้ใช้

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งานเท่านั้น ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานเฉพาะ สมาชิก Microsoft 365 สำหรับไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อป Windows เท่านั้น

ใน Microsoft 365 เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอที่มีต้นแบบสไลด์ 25 รายการหรือมากกว่า และไม่ได้ใช้งานบางรายการ PowerPoint จะเปิดกล่องข้อความที่เสนอให้คุณลบต้นแบบสไลด์ที่ไม่ได้ใช้ออก คุณจะยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ คุณอาจต้องการทราบเกี่ยวกับต้นแบบที่ไม่ได้ใช้ เพื่อที่จะสามารถรีวิวต้นแบบได้ด้วยตนเองในภายหลัง  

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นแบบสไลด์ เค้าโครง และธีม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×