ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณนําเค้าโครงสไลด์ไปใช้กับสไลด์อย่างน้อยหนึ่งสไลด์ในงานนําเสนอของคุณ แล้วย้อนกลับไปแก้ไขเค้าโครงนั้นโดยการเพิ่มพื้นที่ที่สํารองไว้ ข้อความพร้อมท์ที่กําหนดเอง หรือการดําเนินการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงอื่นๆ คุณต้องนําเค้าโครงไปใช้กับสไลด์อีกครั้งเพื่อให้สไลด์ยึดตามเค้าโครงที่อัปเดตแล้ว

เปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ ให้เลือกเค้าโครงที่มีการจัดเรียงพื้นที่ที่สำรองไว้ใกล้เคียงที่สุดกับลักษณะสไลด์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ต้นแบบสไลด์จะเป็นรูปขนาดย่อด้านบนเสมอ และเค้าโครงสไลด์อื่นๆ จะอยู่ข้างใต้

  ต้นแบบสไลด์และสองเค้าโครง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบเค้าโครงใดๆ ให้เลือก เค้าโครงเปล่า แล้วเริ่มใหม่โดย การเพิ่มพื้นที่ที่สํารองไว้เพื่อใส่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเค้าโครง ในรายการรูปขนาดย่อของเค้าโครง ให้คลิกขวาที่เค้าโครงที่คุณกำหนดเอง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อเค้าโครง

 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเค้าโครง ให้พิมพ์ชื่อใหม่ที่อธิบายถึงเค้าโครงที่คุณเพิ่งสร้าง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 6. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

นําการอัปเดตไปใช้เพื่อให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ

 1. ในมุมมอง ปกติ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำเค้าโครงที่อัปเดตไปใช้ด้วย

  คลิกสไลด์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไลด์ ให้คลิก เค้าโครง แล้วเลือกเค้าโครงที่คุณได้อัปเดตในมุมมองต้นแบบสไลด์

  นำเค้าโครงที่คุณได้เปลี่ยนแปลงในมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ไปใช้อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

เค้าโครงสไลด์คืออะไร

ต้นแบบสไลด์คืออะไร

เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อใส่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ

เปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครง ให้คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการแก้ไข

 3. แก้ไขเค้าโครง

  หมายเหตุ: ถ้าการแก้ไขที่คุณทํากับเค้าโครงเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของเค้าโครงเดิม ให้เปลี่ยนชื่อเค้าโครง

 4. ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

นําการอัปเดตไปใช้เพื่อให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ

 1. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และ สไลด์ ให้คลิกแท็บ สไลด์

 2. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนําเค้าโครงที่อัปเดตไปใช้อีกครั้ง

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไลด์ ให้คลิก เค้าโครง แล้วเลือกเค้าโครงที่คุณเพิ่งอัปเดต

ด้านบนของหน้า

สิ่งสำคัญ:  Office 2007 ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อทำงานได้ทุกที่จากทุกอุปกรณ์และรับการสนับสนุนต่อไป

อัปเกรดทันที

เปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครง ให้คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการแก้ไข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×