ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณมี Microsoft 365 หรือบริการอีเมลอื่นตาม Microsoft Exchange Online ให้ใช้ Outlook บนเว็บ เพื่อแชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณ พวกเขาสามารถดูปฏิทินของคุณ แก้ไข หรือทําหน้าที่เป็นผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณสําหรับการเรียกประชุมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่คุณมอบให้พวกเขา

หมายเหตุ: 

 • การแบ่งปันปฏิทินอาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับบัญชีของคุณ หรืออาจจะถูกจำกัดเฉพาะบุคคลในองค์กรของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กรคุณ

 • สำหรับ Outlook.com ดู แบ่งปันปฏิทินของคุณใน Outlook.com

หมายเหตุ: ถ้าคำแนะนำไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็น คุณอาจกำลังใช้เวอร์ชันที่เก่ากว่าของ Outlook บนเว็บ ลองใช้ คำแนะนำสำหรับ Outlook แบบคลาสสิกบนเว็บ

 1. ที่ด้านล่างของหน้า เลือก ปฏิทินเพื่อไปยังปฏิทิน

 2. ในปฏิทิน บนแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้า เลือกแชร์ และเลือกปฏิทินที่คุณต้องการแชร์

  สกรีนช็อตของปุ่มแชร์

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแชร์ปฏิทินของบุคคลอื่นได้

 3. ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินของคุณด้วย

 4. เลือกว่าคุณต้องการให้บุคคลนี้ใช้ปฏิทินของคุณอย่างไร:

  • สามารถเห็นเมื่อฉันไม่ว่าง อนุญาตให้บุคคลเห็นเมื่อคุณไม่ว่าง แต่ไม่มีรายละเอียด เช่น สถานที่ของเหตุการณ์

  • สามารถเห็นชื่อและสถานที่ อนุญาตให้บุคคลเห็นเมื่อคุณไม่ว่าง รวมถึงชื่อและสถานที่ของเหตุการณ์

  • สามารถเห็นรายละเอียดทั้งหมด อนุญาตให้บุคคลดูรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์ของคุณ

  • สามารถแก้ไข อนุญาตให้บุคคลอื่นแก้ไขปฏิทินของคุณ

  • ผู้รับมอบสิทธิ์ อนุญาตให้พวกเขาแก้ไขปฏิทินของคุณและแชร์กับผู้อื่น

 5. เลือก แชร์ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่แชร์ปฏิทินของคุณในขณะนี้ ให้เลือก ลบออก

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อแชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลที่ไม่ได้ใช้ Outlook บนเว็บ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ใช้ Gmail พวกเขาจะสามารถยอมรับคําเชิญโดยใช้Microsoft 365 หรือบัญชี Outlook.com เท่านั้น

  • ปฏิทิน ICS เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมอบสิทธิ์การแก้ไขให้ผู้ใช้อื่นแล้ว แต่พวกเขาก็จะไม่สามารถแก้ไขปฏิทินของคุณได้

  • ความบ่อยในการซิงค์ปฏิทิน ICS ของคุณขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของบุคคลที่คุณแชร์ด้วย

  • รายการปฏิทินที่ทําเครื่องหมายเป็นส่วนตัวจะได้รับการป้องกัน คนส่วนใหญ่ที่คุณแชร์ปฏิทินด้วยจะเห็นเฉพาะเวลาของรายการที่ถูกทําเครื่องหมายเป็นส่วนตัว ไม่ใช่ชื่อเรื่อง ตําแหน่งที่ตั้ง หรือรายละเอียดอื่นๆ ชุดข้อมูลที่เป็นกิจวัตรที่ทําเครื่องหมายเป็นส่วนตัวจะแสดงรูปแบบของกิจวัตรด้วย

คุณสามารถเปลี่ยนการอนุญาตที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับปฏิทินหรือหยุดการแชร์ปฏิทินทั้งหมดโดยการคลิกขวาที่ชื่อปฏิทินใต้ ปฏิทิน

 1. ที่ด้านล่างของหน้า เลือก ปฏิทินเพื่อไปยังปฏิทิน

 2. ภายใต้ ปฏิทิน ให้คลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการอัปเดตการตั้งค่าการแชร์ แล้วเลือก การแชร์และสิทธิ์

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์ที่กำลังชี้อยู่เหนือใช้ร่วมกันและสิทธิ์ในเมนูบริบทของปฏิทิน

 3. ค้นหาบุคคลที่มีการอนุญาตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกระดับการอนุญาตใหม่หรือเลือก ลบออก เพื่อหยุดแชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลนั้น

ถ้าคุณได้รับคำเชิญให้แชร์ปฏิทินของบุคคลอื่น ให้เลือก ยอมรับ ที่ด้านล่างสุดของข้อความเพื่อเพิ่มปฏิทินของพวกเขาไปยังมุมมองปฏิทินของคุณ

สกรีนช็อตปุ่มยอมรับในอีเมลแจ้งเตือนของปฏิทินที่แชร์

หลังจากที่คุณเพิ่มปฏิทินอื่น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสี หรือลบปฏิทินออกจากมุมมองของคุณได้ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่ปฏิทินในบานหน้าต่างนําทาง

สกรีนช็อตของเมนูบริบทปฏิทินด้วยการเปลี่ยนชื่อที่เลือก

ถ้าคุณต้องการหยุดการแชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลอื่น คุณสามารถลบการอนุญาตของพวกเขา

 1. ที่ด้านล่างของหน้า เลือก ปฏิทินเพื่อไปยังปฏิทิน

 2. ในหน้าต่างด้านซ้าย คลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการหยุดการแชร์ แล้วเลือกการแชร์และการอนุญาต

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์ที่กำลังชี้อยู่เหนือใช้ร่วมกันและสิทธิ์ในเมนูบริบทของปฏิทิน

  ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินหลักของคุณจะเรียกว่า "ปฏิทิน" ถ้าคุณสร้างปฏิทินอื่น คุณสามารถเลือกปฏิทินใดปฏิทินหนึ่งแทนได้ คุณไม่สามารถเอาสิทธิ์การแชร์ออกจากปฏิทินที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของได้

 3. เลือกบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์ปฏิทินของคุณแล้วเลือก ลบออก

  บุคคลดังกล่าวจะถูกนําออกจากรายการบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินของคุณ สําเนาปฏิทินของคุณจะไม่ซิงค์กับปฏิทินของคุณหรือรับการอัปเดตอีกต่อไป

ในการตั้งค่าปฏิทิน คุณสามารถประกาศปฏิทินของคุณเพื่อให้ทุกคนสามารถดูปฏิทินของคุณหรือสมัครใช้งานปฏิทินได้

 1. ในมุมมองปฏิทิน ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า

 2. เลือก ปฏิทินที่แชร์

 3. ภายใต้ ประกาศปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินที่คุณต้องการเผยแพร่และจํานวนรายละเอียดที่บุคคลอื่นสามารถดูได้

 4. เลือก เผยแพร่

 5. ถ้าคุณเลือกลิงก์ HTML ผู้รับสามารถคัดลอกและวาง URL ในเบราว์เซอร์เพื่อดูปฏิทินของคุณในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ได้

  ถ้าคุณเลือกลิงก์ ICS ผู้รับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ICS และนําเข้าลงใน Outlook ได้ การทําเช่นนี้จะเพิ่มเหตุการณ์ของคุณลงในปฏิทินของพวกเขา แต่ผู้รับจะไม่ได้รับการอัปเดตใดๆ ในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ หรือผู้รับสามารถใช้ลิงก์ ICS เพื่อสมัครใช้งานปฏิทินของคุณผ่าน Outlook พวกเขาจะเห็นปฏิทินของคุณควบคู่ไปกับปฏิทินของตนเอง และจะได้รับการอัปเดตไปยังปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 

 • ปฏิทิน HTML และ ICS เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ดังนั้นผู้รับจะไม่สามารถแก้ไขปฏิทินของคุณได้

 • ความถี่ในการซิงค์ปฏิทิน ICS ของคุณขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของผู้รับ

 1. ในมุมมองปฏิทิน ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า

 2. เลือก ปฏิทินที่แชร์

 3. ภายใต้ ประกาศปฏิทิน ให้เลือก ยกเลิกการประกาศ

คำแนะนำสำหรับ Outlook แบบคลาสสิกบนเว็บ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป แล้วเลือก ปฏิทิน

 2. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือก แบ่งปัน และเลือกปฏิทินที่คุณต้องการแบ่งปัน

  สกรีนช็อตของปุ่มแชร์

  ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินหลักของคุณจะเรียกว่า "ปฏิทิน" ถ้าคุณสร้างปฏิทินอื่น คุณสามารถเลือกหนึ่งในปฏิทินเพื่อแชร์แทนได้ คุณไม่สามารถแชร์ปฏิทินที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของได้

 3. ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินของคุณในกล่อง ส่งคำเชิญเข้าร่วมแชร์ในอีเมล

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแชร์ปฏิทินนี้

 4. เลือกจำนวนข้อมูลที่คุณต้องการให้บุคคลนี้ดู:

  • สามารถดูเมื่อฉันไม่ว่าง อนุญาตให้บุคคลดูเมื่อคุณไม่ว่าง แต่ไม่มีรายละเอียด เช่น สถานที่เกิดเหตุการณ์

  • สามารถดูชื่อและสถานที่ อนุญาตให้บุคคลดูเมื่อคุณไม่ว่าง รวมถึงชื่อและสถานที่เกิดเหตุการณ์

  • สามารถดูรายละเอียดได้ทั้งหมด อนุญาตให้บุคคลนี้ดูรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

  • สามารถแก้ไข อนุญาตให้บุคคลนี้ดูรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ และแก้ไขปฏิทินของคุณ (ใช้ได้เฉพาะเมื่อแบ่งปันกับบุคคลในองค์กรของคุณ)

  • ผู้รับมอบสิทธิ์ อนุญาตให้บุคคลนั้นดูและแก้ไขปฏิทินของคุณ รวมทั้งส่งและตอบกลับการเรียกประชุมในนามของคุณ (พร้อมใช้งานเมื่อแชร์กับบุคคลในองค์กรของคุณเท่านั้น) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้แก้ไขและการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ ให้ดูที่ การมอบหมายปฏิทินใน Outlook บนเว็บ

 5. เลือก แชร์ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่แชร์ปฏิทินของคุณในขณะนี้ ให้เลือก เอา ลบออกออก

หมายเหตุ: 

 • เมื่อแชร์ปฏิทินอื่นนอกเหนือจากปฏิทินหลักของคุณ เช่น ปฏิทินโครงการที่คุณสร้างขึ้นซึ่งคุณไม่สามารถเลือกผู้รับมอบสิทธิ์ ได้

 • รายการปฏิทินที่ทําเครื่องหมายเป็นส่วนตัวจะได้รับการป้องกัน บุคคลส่วนใหญ่ที่คุณแชร์ปฏิทินด้วยจะเห็นเฉพาะเวลาของรายการที่ถูกทําเครื่องหมายเป็นส่วนตัว ไม่ใช่ชื่อเรื่อง ตําแหน่งที่ตั้ง หรือรายละเอียดอื่นๆ ชุดข้อมูลที่เป็นกิจวัตรที่ทําเครื่องหมายเป็นส่วนตัวจะแสดงรูปแบบของกิจวัตรด้วย ยกเว้นกรณีนี้เท่านั้นที่คุณสามารถมอบสิทธิ์ผู้รับมอบสิทธิ์เพื่อดูเหตุการณ์ส่วนตัวได้

 • คุณอาจเห็นรายการสําหรับ องค์กรของฉัน ในรายการของบุคคลที่คุณแชร์ปฏิทินด้วย นี่เป็นระดับเริ่มต้นของรายละเอียดที่บุคคลอื่นในองค์กรของคุณหรือองค์กรภายนอกสามารถมองเห็นเมื่อดูปฏิทินของคุณในระบบจัดการกําหนดการ

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับปฏิทิน หรือหยุดการแชร์ปฏิทินทั้งหมด โดยการคลิกขวาที่ชื่อปฏิทินใต้ ปฏิทินของคุณ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป แล้วเลือก ปฏิทิน

 2. ภายใต้ ปฏิทินของคุณ ให้คลิกขวาปฏิทินที่คุณต้องการอัปเดตการตั้งค่าการแชร์ แล้วเลือก สิทธิ์การแชร์

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทสำหรับปฏิทินของคุณ โดยมีการอนุญาตการแชร์ที่เลือก

 3. ค้นหาบุคคลที่มีสิทธิ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกระดับสิทธิ์ใหม่หรือเลือก เอาออก ลบออก เพื่อหยุดแชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลนั้น

เมื่อคุณเอาบุคคลออกจากรายชื่อบุคคลที่คุณแชร์ปฏิทินของคุณ URL ที่ถูกส่งไปยังบุคคลนั้นจะหยุดทํางาน ถ้าผู้ใช้อยู่ภายในองค์กรของคุณด้วย ปฏิทินจะถูกเอาออกจากรายการปฏิทินของพวกเขา

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณได้รับการเชิญให้แชร์ปฏิทินของผู้อื่น เลือก Accept ในข้อความหรือลิงก์ในการเชิญนั้นเพื่อเพิ่มปฏิทินของพวกเขาลงในมุมมองปฏิทินของคุณ

สกรีนช็อตปุ่มยอมรับในอีเมลแจ้งเตือนของปฏิทินที่แชร์

คุณยังสามารถไปที่ปฏิทินของคุณใน Outlook บนเว็บ เพื่อเพิ่มปฏิทินของบุคคลอื่นลงในมุมมองของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ปฏิทินที่เปิดด้วยวิธีนี้จะไม่ปรากฏในไคลเอ็นต์ Outlook ทั้งหมดของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิทินของบุคคลอื่นปรากฏในลูกค้า Outlook ทั้งหมดของคุณ ให้ขอให้พวกเขาแชร์ปฏิทินกับคุณ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป แล้วเลือก ปฏิทิน

 2. ในหน้าต่างนำทาง คลิ๊กขวาปฏิทินอื่น ๆ แล้วเลือกเปิดปฏิทิน

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทสำหรับปฏิทินอื่น พร้อมกับปฏิทินเปิดที่เลือก

 3. เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทิน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินที่เป็นของบุคคลในองค์กรของคุณ ในกล่อง จากไดเรกทอรี ให้ใส่ชื่อของเขาหรือเธอ แล้วเลือก เปิด ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้แชร์ปฏิทินของเขาหรือเธอกับคุณโดยตรง การเปิดปฏิทินจะแสดงพร้อมสิทธิ์ที่เขาหรือเธอมอบให้กับผู้ใช้องค์กรของฉัน

  • เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินจากภายนอกองค์กรของคุณ ในกล่อง ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต ให้ใส่ URL แล้วเลือก เปิด URL อาจลงท้ายด้วยนามสกุลไฟล์ .ics

   หมายเหตุ: ถ้าคุณพยายามเพิ่มปฏิทินจากอินเทอร์เน็ต และแน่ใจว่า URL ถูกต้อง แต่คุณยังไม่เห็นข้อมูลใดๆ ให้ลองเอาปฏิทินนั้นออกและเพิ่มใหม่อีกครั้ง โดยเปลี่ยนโพรโทคอลจาก http เป็น https

หลังจากที่คุณเพิ่มปฏิทินอื่น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสี หรือลบปฏิทินออกจากมุมมองของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปฏิทินของบุคคลอื่น ดู จัดการปฏิทินของบุคคลอื่นใน Outlook Web App

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดปฏิทินจากภายนอกองค์กรของคุณหรือจาก ICS URLs ดู นำเข้าหรือสมัครใช้งานปฏิทินใน Outlook บนเว็บ

ถ้าคุณต้องการหยุดการแชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลอื่น ให้ใช้ Outlook บนเว็บ เพื่อลบสิทธิ์ของเขาหรือเธอ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป แล้วเลือก ปฏิทิน

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก แชร์ แล้วเลือกปฏิทินที่คุณต้องการหยุดการแชร์

  สกรีนช็อตของปุ่มแชร์

  ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินหลักของคุณจะเรียกว่า "ปฏิทิน" ถ้าคุณสร้างปฏิทินอื่น คุณสามารถเลือกปฏิทินใดปฏิทินหนึ่งแทนได้ คุณไม่สามารถเอาสิทธิ์การแชร์ออกจากปฏิทินที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของได้

 3. เลือกบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์ปฏิทินของคุณแล้วเลือก เอาออก ลบออก

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบการแชร์ปฏิทินนี้

  บุคคลดังกล่าวจะถูกนําออกจากรายการบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินของคุณ ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในองค์กรของคุณ ปฏิทินของคุณจะถูกเอาออกจากรายการปฏิทินของเขาหรือเธอ ถ้าบุคคลดังกล่าวอยู่นอกองค์กรของคุณ สําเนาปฏิทินของคุณของเขาหรือเธอจะไม่ถูกลบออก แต่จะไม่ซิงค์กับปฏิทินของคุณหรือได้รับการอัปเดตอีกต่อไป

ในการตั้งค่าปฏิทิน คุณสามารถประกาศปฏิทินของคุณเพื่อให้ทุกคนสามารถดูปฏิทินของคุณหรือสมัครใช้งานปฏิทินได้

 1. ในมุมมองปฏิทิน ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > ปฏิทิน

 2. ภายใต้ ปฏิทินที่แชร์ ให้เลือก การประกาศปฏิทิน

 3. ภายใต้ เลือกปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินที่คุณต้องการเผยแพร่จากเมนูดรอปดาวน์

 4. ภายใต้ เลือกสิทธิ์ ให้เลือกจํานวนรายละเอียดที่ผู้คนควรเห็นจากเมนูดรอปดาวน์

 5. เลือก บันทึก

 6. ถ้าคุณเลือกลิงก์ HTML ผู้รับสามารถคัดลอกและวาง URL ในเบราว์เซอร์เพื่อดูปฏิทินของคุณในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ได้

  ถ้าคุณเลือกลิงก์ ICS ผู้รับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ICS และนําเข้าลงใน Outlook ได้ การทําเช่นนี้จะเพิ่มเหตุการณ์ของคุณลงในปฏิทินของพวกเขา แต่ผู้รับจะไม่ได้รับการอัปเดตใดๆ ในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ หรือผู้รับสามารถใช้ลิงก์ ICS เพื่อสมัครใช้งานปฏิทินของคุณผ่าน Outlook พวกเขาจะเห็นปฏิทินของคุณควบคู่ไปกับปฏิทินของตนเอง และจะได้รับการอัปเดตไปยังปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 

 • ปฏิทิน HTML และ ICS เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ดังนั้นผู้รับจะไม่สามารถแก้ไขปฏิทินของคุณได้

 • ความถี่ในการซิงค์ปฏิทิน ICS ของคุณขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของผู้รับ

 1. ในมุมมองปฏิทิน ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > ปฏิทิน

 2. ภายใต้ ปฏิทินที่แชร์ ให้เลือก การประกาศปฏิทิน

 3. ภายใต้ เลือกปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินที่คุณต้องการยกเลิกการเผยแพร่จากเมนูดรอปดาวน์

 4. ภายใต้ เลือกสิทธิ์ ให้เลือก ไม่ได้แชร์ จากเมนูดรอปดาวน์

 5. เลือก บันทึก

ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะให้กับผู้รับ

หลังจากแชร์ปฏิทินของคุณ ให้ผู้รับรีวิวข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการเปิดปฏิทินที่แชร์ 

เมื่อต้องการเปิดปฏิทินใน Microsoft 365 Exchange Online สภาพแวดล้อม ให้ดู วิธีเปิดใช้งานและปิดใช้งานการอัปเดตการแชร์ปฏิทิน Outlook  มิฉะนั้น ถ้าคุณกําลังใช้ Exchange ภายในองค์กรหรือบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่นๆ เช่น Outlook.com ให้ดูบทความต่อไปนี้ตามที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลเพิ่มเติม

การมอบหมายปฏิทินใน Outlook บนเว็บ

การทำงานกับปฏิทินหลายรายการใน Outlook บนเว็บ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×