สารบัญ
×
แทรกตาราง รูปภาพ & ลายน้ำ
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
แทรกตาราง รูปภาพ & ลายน้ำ

แทรกอักษรศิลป์

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

เคล็ดลับ: วิดีโอไม่เป็นภาษาของคุณใช่ไหม ลองเลือก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ปุ่มคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

 1. ไปที่ แทรก>อักษรศิลป์

 2. เลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ

  อักษรศิลป์พร้อมข้อความแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

เปลี่ยนสี

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยนแปลง

 2. บน รูปแบบ รูปร่าง หรือ รูปแบบเครื่องมือการวาด ให้เลือก สี เติม ข้อความหรือ เส้นกรอบข้อความ แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

  การเลือกสีเติมข้อความ
 3. คลิกหรือแตะด้านนอกกล่องข้อความของคุณเพื่อดูเอฟเฟ็กต์

  อักษรศิลป์ที่ใช้สีเติมข้อความและสีของเค้าร่าง

เลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความ

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยนแปลง

 2. ไปที่รูปแบบรูปร่างหรือรูปแบบเครื่องมือการวาด>เอฟเฟ็กต์>การแปลง

  การเลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความการแปลงแบบเส้นโค้ง
 3. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

 4. คลิกด้านนอกกล่องข้อความของคุณเพื่อดูเอฟเฟ็กต์

ดูวิธีการโค้งข้อความรอบๆ วัตถุวงกลม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

90 วินาที

For more on shaping WordArt, see Curve text around a circle or other shape.

หมุน

 1. เลือกอักษรศิลป์ แล้วลากจุดจับการหมุนแบบวงกลมที่ด้านบนของกล่อง

  การหมุนอักษรศิลป์ด้วยตัวจัดการหมุน
 2. เมื่อต้องการพลิกอักษรศิลป์หรือหมุน 90องศาให้ไปที่ รูปแบบรูปร่างหรือ รูปแบบ>เครื่องมือการวาด เพื่อหมุน จากนั้นเลือกตัวเลือก

  ตัวเลือกเมนูหมุน

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยนแปลง

 2. ไปที่ หน้าแรก แล้วเลือกตัวเลือก เช่น สไตล์ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ หรือขีดเส้นใต้

ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

สิ่งสำคัญ:  Office 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อทำงานได้ทุกที่จากทุกอุปกรณ์และรับการสนับสนุนต่อไป

อัปเกรดทันที

 1. คลิกหรือแตะจุดที่คุณต้องการแทรกอักษรศิลป์

 2. ไปที่ แทรก > อักษรศิลป์

  กลุ่มข้อความ

 3. เลือกสไตล์อักษรศิลป์ แล้วเริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ไปที่ รูปแบบ > เครื่องมือการ วาด แล้วเลือกตัวเลือกใดก็ได้

ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

 1. ไปที่ แทรก > อักษรศิลป์

 2. เลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  แท็บแทรกที่เน้นตัวเลือกอักษรศิลป์

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

 1. เลือกอักษรศิลป์

  ตัวอย่างอักษรศิลป์

 2. ไปที่ จัดรูปแบบ>เอฟเฟ็กต์ > ข้อความ และ แปลง แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บรูปแบบรูปร่างที่เน้นตัวเลือกข้อความเอฟเฟ็กต์

For more on shaping WordArt, see Curve text around a circle or other shape.

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยนแปลง

  เมื่อคุณทำเช่นนั้น แท็บ รูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

  ตัวอย่างอักษรศิลป์

 2. ไปที่ จัดรูปแบบ>สีเติมข้อความ แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

  แท็บรูปแบบรูปร่างที่เน้นตัวเลือกสีเติมข้อความ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าร่างของข้อความอักษรศิลป์ ให้ไปที่ รูปแบบ > เส้นกรอบ ข้อความ แล้วเลือกสี

สิ่งสำคัญ:  Microsoft Office for Mac 2011 ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อทำงานได้ทุกที่จากทุกอุปกรณ์และรับการสนับสนุนต่อไป

อัปเกรดทันที

 1. เลือกแทรก บนแถบเครื่องมือ

 2. เลือก อักษรศิลป์ แล้วเลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

 1. เลือกอักษรศิลป์

  เมื่อคุณทำเช่นนั้น แท็บ รูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 2. ไปที่ > จัดรูปแบบ > เอฟเฟ็กต์ > ข้อความ และ แปลง แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยนแปลง

  เมื่อคุณทำเช่นนั้น แท็บ รูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 2. ไปที่ จัดรูปแบบ>สีเติมข้อความ แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าร่างของข้อความอักษรศิลป์ ให้ไปที่ รูปแบบ > เส้นกรอบ ข้อความ แล้วเลือกสี

ใน Word สำหรับเว็บ คุณสามารถดูอักษรศิลป์ที่มีอยู่แล้วในเอกสารของคุณ แต่เมื่อต้องการเพิ่มอักษรศิลป์เพิ่มเติม คุณต้องเปิดหรือแก้ไขเอกสารในเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Word

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก เพื่อเปลี่ยน สีและขนาดของฟอนต์ และใช้ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้กับข้อความของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×