ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ใช้กฎเพื่อสร้างข้อความ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

ใช้กฎเพื่อสร้างข้อความ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

บัญชีบางชนิดเท่านั้นที่สนับสนุนฟีเจอร์ การตอบกลับอัตโนมัติ (ไม่อยู่ที่สำนักงาน) ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม การตอบกลับอัตโนมัติ แสดงว่าบัญชีของคุณไม่สนับสนุนฟีเจอร์นี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปล่อยให้ Outlook ทำงานขณะที่คุณไม่อยู่ คุณสามารถใช้กฎเพื่อตอบกลับข้อความอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ กฎยังอนุญาตให้คุณส่งต่อข้อความอีเมลไปยังบัญชีอื่น ทำเครื่องหมายข้อความเป็นอ่านแล้ว หรือย้ายไปยังโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฎ ให้ดู จัดการข้อความอีเมลโดยใช้กฎ

ใช้กฎเพื่อตอบกลับอีเมลที่เข้ามาเมื่อคุณไม่อยู่

เมื่อคุณคลิก ไฟล์ ใน Outlook คุณควรจะเห็นหน้าจอที่มีลักษณะดังนี้:

ถ้าคุณไม่เห็นการตอบกลับอัตโนมัติ ให้เลือก กฎและการแจ้งเตือน

ถ้าคุณเห็นปุ่มที่ระบุว่า การตอบกลับอัตโนมัติ ให้ดู ส่งการตอบกลับ ไม่อยู่ที่สำนักงาน โดยอัตโนมัติจาก Outlook มิฉะนั้น ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการสร้างเทมเพลตเพื่อตอบกลับข้อความและตั้งค่า Outlook เพื่อให้ตอบกลับข้อความทั้งหมดที่คุณได้รับ

สร้างเทมเพลต ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 1. ใน Outlook ให้สร้างข้อความอีเมลใหม่

 2. ใส่ชื่อเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับเทมเพลต ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณ

  สร้างเทมเพลตสำหรับการตอบกลับ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณ
 3. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 4. ตั้งชื่อเทมเพลตของคุณ จากนั้น ในรายการดรอปดาวน์ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก เทมเพลต Outlook (*.oft)

 5. คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเทมเพลตของคุณได้ แต่คุณยังสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ซึ่งมักจะเป็น c:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates คลิก บันทึก

คุณสามารถสร้างเทมเพลตใหม่ได้ทุกครั้งที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงานหรือนำเทมเพลตที่มีอยู่มาใช้อีกครั้ง ในตอนนี้ คุณก็พร้อมที่จะใช้เทมเพลตนั้นเพื่อสร้างกฎ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณแล้ว

สร้างกฎ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 1. เลือก ไฟล์ > จัดการกฎและการแจ้งเตือน

 2. ในกล่องโต้ตอบ กฎและการแจ้งเตือน บนแท็บ กฎสำหรับอีเมล ให้คลิก กฎใหม่

  สร้างกฎใหม่
 3. ภายใต้ เริ่มจากกฎที่ว่างเปล่า ให้คลิก นำกฎไปใช้กับข้อความที่ฉันได้รับ แล้วคลิก ถัดไป

 4. เมื่อต้องการตอบกลับข้อความอีเมลทั้งหมดที่คุณได้รับ ให้ปล่อยกล่องใน ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ไว้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ถัดไป อีกครั้ง เลือก ใช่ เมื่อ Outlook ถามคุณว่าต้องการนำกฎนี้ไปใช้กับข้อความทั้งหมดหรือไม่

 5. ภายใต้ คุณต้องการทำอะไรกับข้อความใน ขั้นตอนที่ 1: เลือกการกระทำ ให้เลือก ตอบกลับโดยใช้เทมเพลตที่ระบุ

 6. ภายใต้ ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ คลิกข้อความที่ขีดเส้นใต้สำหรับเทมเพลตที่ระบุ

 7. ในกล่อง ค้นหาใน ทางด้านบนของกล่อง เลือกเทมเพลตการตอบกลับ ให้เลือก เทมเพลตผู้ใช้ในระบบไฟล์

 8. เลือกเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้นตามขั้นตอนข้างต้น แล้วเลือก เปิด และ ถัดไป

 9. คุณสามารถเพิ่มข้อยกเว้นที่จำเป็น แล้วเลือก ถัดไป

 10. ตั้งชื่อกฎของคุณ ตัวอย่างเช่น ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  ตามค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานกฎนี้ จะถูกเลือก ถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดการตอบกลับ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ในทันที ให้เลือก เสร็จสิ้น มิฉะนั้น ให้ยกเลิกการเลือกกล่องนี้ คุณสามารถเปิดกฎได้ในภายหลัง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้กฎส่งการตอบกลับข้อความอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่อยู่ คุณต้องเปิด Outlook ให้ทำงานทิ้งไว้

เปิดกฎ

ถ้าคุณสร้างเทมเพลตและกฎ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณไม่กี่วันก่อนที่คุณต้องใช้ ให้เปิดกฎโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือก ไฟล์ > จัดการกฎและการแจ้งเตือน

 2. ในกล่องโต้ตอบ กฎและการแจ้งเตือน บนแท็บ กฎสำหรับอีเมล ให้ค้นหากฎที่คุณสร้างขึ้น แล้วเลือกกล่องทางด้านซ้ายของกฎ แล้วเลือก ตกลง

สร้างเทมเพลต ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 1. ใน Outlook ให้สร้างข้อความอีเมลใหม่

 2. ใส่ชื่อเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับเทมเพลต ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณ

  สร้างเทมเพลตสำหรับการตอบกลับ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณ
 3. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 4. ตั้งชื่อเทมเพลตของคุณ จากนั้น ในรายการดรอปดาวน์ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก เทมเพลต Outlook (*.oft)

 5. คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเทมเพลตของคุณได้ แต่คุณยังสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ซึ่งมักจะเป็น c:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates คลิก บันทึก

คุณสามารถสร้างเทมเพลตใหม่ได้ทุกครั้งที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงานหรือนำเทมเพลตที่มีอยู่มาใช้อีกครั้ง ในตอนนี้ คุณก็พร้อมที่จะใช้เทมเพลตนั้นเพื่อสร้างกฎ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณแล้ว

สร้างกฎ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 1. เลือก เครื่องมือ > กฎและการแจ้งเตือน

 2. ในกล่องโต้ตอบ กฎและการแจ้งเตือน บนแท็บ กฎสำหรับอีเมล ให้คลิก กฎใหม่

  สร้างกฎใหม่
 3. ภายใต้ เริ่มจากกฎที่ว่างเปล่า ให้คลิก นำกฎไปใช้กับข้อความที่ฉันได้รับ แล้วคลิก ถัดไป

 4. เมื่อต้องการตอบกลับข้อความอีเมลทั้งหมดที่คุณได้รับ ให้ปล่อยกล่องใน ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ไว้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ถัดไป อีกครั้ง เลือก ใช่ เมื่อ Outlook ถามคุณว่าต้องการนำกฎนี้ไปใช้กับข้อความทั้งหมดหรือไม่

 5. ภายใต้ คุณต้องการทำอะไรกับข้อความใน ขั้นตอนที่ 1: เลือกการกระทำ ให้เลือก ตอบกลับโดยใช้เทมเพลตที่ระบุ

 6. ภายใต้ ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ คลิกข้อความที่ขีดเส้นใต้สำหรับเทมเพลตที่ระบุ

 7. ในกล่อง ค้นหาใน ทางด้านบนของกล่อง เลือกเทมเพลตการตอบกลับ ให้เลือก เทมเพลตผู้ใช้ในระบบไฟล์

 8. เลือกเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้นตามขั้นตอนข้างต้น แล้วเลือก เปิด และ ถัดไป

 9. คุณสามารถเพิ่มข้อยกเว้นที่จำเป็น แล้วเลือก ถัดไป

 10. ตั้งชื่อกฎของคุณ ตัวอย่างเช่น ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  ตามค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานกฎนี้ จะถูกเลือก ถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดการตอบกลับ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ในทันที ให้เลือก เสร็จสิ้น มิฉะนั้น ให้ยกเลิกการเลือกกล่องนี้ คุณสามารถเปิดกฎได้ในภายหลัง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้กฎส่งการตอบกลับข้อความอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่อยู่ คุณต้องเปิด Outlook ให้ทำงานทิ้งไว้

เปิดกฎ

ถ้าคุณสร้างเทมเพลตและกฎ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณไม่กี่วันก่อนที่คุณต้องใช้ ให้เปิดกฎโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือก เครื่องมือ > กฎและการแจ้งเตือน

 2. ในกล่องโต้ตอบ กฎและการแจ้งเตือน บนแท็บ กฎสำหรับอีเมล ให้ค้นหากฎที่คุณสร้างขึ้น แล้วเลือกกล่องทางด้านซ้ายของกฎ แล้วเลือก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×