ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางในปฏิทิน

บทความนี้สําหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหรือการรับรู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น โปรแกรมผู้บรรยาย, JAWS หรือ NVDA ของ Microsoft ที่มีผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ Microsoft 365ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสําหรับการเข้าถึงบนแอปของเรา สําหรับความช่วยเหลือทั่วไป ให้ไปที่ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft home

ใช้ ปฏิทินสำหรับ Windows 10 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อสํารวจและนําทางในมุมมองต่างๆ และย้ายไปมาระหว่างมุมมอง เราได้ทดสอบด้วยผู้บรรยาย, JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้ตราบใดที่โปรแกรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นําทางไปยังมุมมองหลักและองค์ประกอบของหน้าจอ

เมื่อต้องการนําทางผ่านและภายใน ปฏิทิน มุมมองหลักและองค์ประกอบของหน้าจอ:

 • กด F6 หรือ Shift+F6 เพื่อวนโฟกัสผ่านพื้นที่ต่างๆ ของมุมมองหลัก

 • กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อย้ายโฟกัสภายในภูมิภาค

 • เมื่อโฟกัสอยู่บนปุ่มหรือองค์ประกอบที่เลือกได้ ให้กด Enter เพื่อดําเนินการหรือเลือกองค์ประกอบ

มุมมองหลักจะมีขอบเขตต่อไปนี้ บานหน้าต่างนําทางทางด้านซ้ายของมุมมองและพื้นที่เนื้อหาหลักทางด้านขวา

บานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนําทางจะอยู่ทางด้านซ้ายของมุมมองหลัก ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • ปุ่ม การนําทาง สําหรับขยายและยุบบานหน้าต่างนําทาง

 • ปุ่ม เหตุการณ์ใหม่ สําหรับการเพิ่มเหตุการณ์ในปฏิทินใหม่

 • ตัวใช้เลือกวันที่สําหรับการเลือกโฟกัสของพื้นที่เนื้อหาหลัก

 • เมนูปฏิทินสําหรับการเลือกปฏิทินแต่ละปฏิทินที่จะดูหรือกรองออกจากมุมมองหลัก

 • ปุ่ม เพิ่มปฏิทิน สําหรับการเพิ่มปฏิทินเพิ่มเติมลงในเมนูปฏิทิน

 • แท็บการนําทางสําหรับเปิดใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ และปุ่มการตั้งค่าสําหรับการเปิดบานหน้าต่างการตั้งค่า ซึ่งคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่า ปฏิทิน ทั้งหมดได้

เมื่อต้องการนําทางในบานหน้าต่างนําทางและบานหน้าต่างการตั้งค่า ให้ใช้แป้น Tab และแป้นลูกศรเพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อเลือก เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง การตั้งค่า ให้กด Esc

พื้นที่สำหรับเนื้อหาหลัก

ปฏิทินปัจจุบันในพื้นที่เนื้อหาหลักจะแสดงวันที่ที่เลือกในปัจจุบัน และเหตุการณ์ใดๆ ที่มีอยู่ภายใน พื้นที่เนื้อหาหลักประกอบด้วยกลุ่มย่อยต่อไปนี้:

 • มุมมองเส้นตารางของวันที่และเหตุการณ์ในปฏิทิน

 • แถบเมนูด้านบนที่มีเขตข้อมูลค้นหา และปุ่ม ไปข้างหน้า และ ย้อนกลับ สําหรับการย้ายมุมมองเส้นตารางไปข้างหน้าและข้างหลัง

 • แถบเมนูด้านบนขวาที่มีปุ่ม ไปที่วันนี้ ปุ่มสําหรับเปลี่ยนเป็นมุมมอง วันสัปดาห์ และ เดือน และเมนู แสดง สําหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

เมื่อต้องการนําทางระหว่างส่วนย่อย ให้กด F6 (ไปข้างหน้า) หรือ Shift+F6 (ย้อนกลับ) เมื่อต้องการนําทางภายในแต่ละประเภทย่อย ให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift+Tab (ย้อนกลับ) จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อเลือก

หมายเหตุ: เขตข้อมูล การค้นหา อาจเป็นปุ่มแทนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าต่าง ปฏิทิน ของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้กด Alt+Spacebar, X เพื่อขยายหน้าต่าง ปฏิทิน ให้ใหญ่สุด

ย้ายไปมาระหว่างแอป ปฏิทิน และ จดหมาย

 1. เมื่อต้องการย้ายจาก ปฏิทิน ไปยัง จดหมาย ให้กด Ctrl+1

 2. เมื่อต้องการย้ายกลับไปยัง ปฏิทิน ใน จดหมาย ให้กด Ctrl+2

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกําหนดการเหตุการณ์ในปฏิทิน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Mail

แป้นพิมพ์ลัดในปฏิทิน

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทิน

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา

ถามในชุมชน >

รับการสนับสนุน

ติดต่อเรา >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×