ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ZTEST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test ในค่าเฉลี่ยประชากรตามสมมติฐานนั้น μ0 ฟังก์ชัน ZTEST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่าที่สังเกตได้ในชุดข้อมูล (อาร์เรย์) นั่นคือค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่สังเกตได้

เมื่อต้องการดูวิธีการใช้ ZTEST ในสูตรเพื่อคำนวณค่า P แบบสองด้าน ให้ดูที่ "ข้อสังเกต" ด้านล่างนี้

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน Z.TEST

ไวยากรณ์

ZTEST(array,x,[sigma])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ZTEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • อาร์เรย์     จำเป็น อาร์เรย์หรือช่วงข้อมูลที่จะทดสอบ x

 • X     จำเป็น ค่าที่จะทดสอบ

 • Sigma     ไม่จำเป็น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ที่ทราบค่า) ของประชากร ถ้าไม่ใส่ค่าไว้ จะใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง

ข้อสังเกต

 • ถ้า Array ว่างเปล่า ฟังก์ชัน ZTEST จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

 • ฟังก์ชัน ZTEST จะถูกคำนวณในรูปแบบต่อไปนี้ เมื่อมีการระบุค่า Sigma

  สูตร

  หรือเมื่อไม่ได้ระบุค่า Sigma จะคำนวณดังนี้

  สูตร

  โดยที่ X คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวอย่าง AVERAGE(array) และ s แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่าง STDEV(array) และ n คือจำนวนค่าที่สังเกตได้ในตัวอย่าง COUNT(array)

 • ZTEST คือความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยตัวอย่างจะมากกว่าค่าสังเกต AVERAGE(array) เมื่อค่าเฉลี่ยประชากรที่เป็นตัวอย่างคือ μ0 จากสมมาตรของการแจกแจงปกติ ถ้า AVERAGE(array) < μ0 แล้ว ZTEST จะส่งกลับค่าที่มากกว่า 0.5

 • สูตร Excel ต่อไปนี้สามารถใช้ในการคำนวณค่าความน่าจะเป็นแบบสองด้าน ที่ค่าเฉลี่ยตัวอย่างจะแตกต่างจาก μ0 (ไม่ว่าในทิศทางใด) ไปมากกว่า AVERAGE(array) เมื่อค่าเฉลี่ยประชากรที่เป็นฐานคือ μ0

  =2 * MIN(ZTEST(array,μ0,sigma), 1 - ZTEST(array,μ0,sigma))

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=ZTEST(A2:A11,4)

ค่าความน่าจะเป็นแบบด้านเดียวของ z-test ของชุดข้อมูลด้านบน โดยมีค่าเฉลี่ยประชากรที่ได้จากสมมติฐานเท่ากับ 4 (.090574)

0.090574

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11,4), 1 - ZTEST(A2:A11,4))

ค่าความน่าจะเป็นแบบสองด้านของ z-test ของชุดข้อมูลด้านบน โดยมีค่าเฉลี่ยประชากรที่ได้จากสมมติฐานเท่ากับ 4 (0.181148)

0.181148

=ZTEST(A2:A11,6)

ค่าความน่าจะเป็นแบบด้านเดียวของ z-test ของชุดข้อมูลด้านบน โดยมีค่าเฉลี่ยประชากรที่ได้จากสมมติฐานเท่ากับ 6 (0.863043)

0.863043

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11,6), 1 - ZTEST(A2:A11,6))

ค่าความน่าจะเป็นแบบสองด้านของ z-test ของชุดข้อมูลด้านบน โดยมีค่าเฉลี่ยประชากรที่ได้จากสมมติฐานเท่ากับ 6 (0.273913)

0.273913

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×