ความช่วยเหลือและการเรียนรู้สำหรับ OneNote

พร้อมใช้งานแล้ว: โหมดสีเข้มใน OneNote

เมื่อคุณส่งเสียงมา เราสามารถรับฟังได้! โหมดสีเข้มจะเผยแพร่ไปยัง OneNote บน Windows, macOS และ iOS!

การกำหนดลักษณะการแสดงผลที่ได้รับความนิยมนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การลดแสงเท่านั้น


เรียนรู้เพิ่มเติม

สำรวจ OneNote

การฝึกอบรม OneNote

รับข้อมูลพื้นฐานหรือสำรวจมากขึ้นด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้

สำรวจการฝึกอบรม

จดบันทึกย่อ

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อหรือบันทึกบันทึกย่อแบบเสียงด้วย OneNote

เรียนรู้วิธี

วาดและร่าง

ทำให้บันทึกย่อของคุณมีสีสันด้วยการวาดและร่างใน OneNote

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับความช่วยเหลือ บนอุปกรณ์ของคุณทั้งหมด

เรียกดูเนื้อหาวิธีใช้ OneNote สำหรับเวอร์ชันทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน:


OneNote สำหรับ Windows 10

OneNote 2016 สำหรับ Windows

OneNote for Mac

OneNote for iPad

OneNote for iPhone

OneNote for Android

OneNote สำหรับเว็บ


ภาพประกอบของ OneNote ที่ทำงานบนอุปกรณ์หลายเครื่อง