หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสําหรับ OneNote ช่วยให้พวกเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นสําหรับรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกาทุกประการ

 • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายความว่าคุณจําเป็นต้องกดแป้นหลายแป้นพร้อมกัน

 • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัดหมายความว่าคุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลําดับ

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสําหรับ OneNote สําหรับเดสก์ท็อป Windows

หมายเหตุ: 

 • สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันของแอป ให้ไปที่ ความแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน OneNote คืออะไร

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ Search กด Ctrl+F แล้วพิมพ์คําค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

Create บันทึกย่อด่วน

Ctrl+Shift+M หรือ Alt+แป้นโลโก้ Windows+N

เทียบชิดหน้าต่าง OneNote

Ctrl+Alt+D

เลิกทำการดำเนินการก่อนหน้า

Ctrl+Z

ทําซ้ําการดําเนินการก่อนหน้า ถ้าเป็นไปได้

Ctrl+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

Shift+Enter

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธานของคำที่เลือกในปัจจุบัน

Shift+F7

แสดงเมนูบริบทสําหรับวัตถุที่โฟกัสในปัจจุบัน

Shift+F10 หรือแป้นเมนู Windows

ดําเนินการตามที่แนะนําบน แถบข้อมูล เมื่อปรากฏที่ด้านบนของหน้า

Ctrl+Shift+W

เล่นการบันทึกเสียงที่เลือก

Ctrl+Alt+P

หยุดการเล่นการบันทึกเสียง

Ctrl+Alt+S

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหลัง 10 วินาที

Ctrl+Alt+Y

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า 10 วินาที

Ctrl+Alt+U

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

Ctrl+Alt+H

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+V

เปิดไฮเปอร์ลิงก์

ใส่เมื่ออยู่บนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

นําการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+B

นําการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้หรือนําออก

Ctrl+I

นําการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่อหมายยัติภังค์ (-)

นําการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

นําการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

นําการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

นําการจัดรูปแบบรายการลําดับเลขไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลําดับเลขออก

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

นําสไตล์ หัวเรื่อง 1 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+1

นําสไตล์ ของหัวเรื่อง 2 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+2

นําสไตล์ หัวเรื่อง 3 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+3

นําสไตล์ ของหัวเรื่อง 4 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+4

นําสไตล์ ของหัวเรื่อง 5 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+5

นําสไตล์ หัวเรื่อง 6 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+6

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก (นําสไตล์ ปกติ ไปใช้)

Ctrl+Shift+N

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวาหรือแป้น Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย หรือ Shift+Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

จัดแนวย่อหน้าไปทางซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าไปทางขวา

Ctrl+R

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมซ้าย (<)

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+R

ด้านบนของหน้า

แทรกรายการบนหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเอกสารหรือไฟล์บนหน้าปัจจุบัน

Alt+N, F

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน

Alt+N, O

แสดงหรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์ออกมาบนหน้าปัจจุบันเมื่อเปิดใช้งานโหมดความคมชัดสูงบนสำหรับ Windows 10 ให้ทำดังนี้ หรือธีมความคมชัดหนึ่งในWindows 11

Alt+Shift+P

แทรกรูปภาพจากไฟล์

ALT+N, P

แทรกสติกเกอร์

Alt+N, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote ต้องทํางานอยู่ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+Shift+S แล้วกด Ctrl+V

แทรกวันที่ปัจจุบัน

Alt+Shift+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

Alt+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

แป้น Tab หลังจากพิมพ์ข้อความบรรทัดใหม่

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

แป้น Tab

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

Enter

หมายเหตุ: กด Enter อีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นการสร้างตาราง

แทรกแถวใต้แถวปัจจุบัน

Ctrl+Enter เมื่ออยู่ในเซลล์ตาราง

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Alt+Enter

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Alt+R

สร้างคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Alt+E

Create แถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง

Enter เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ ยกเว้นแถวแรก

Create เซลล์หรือแถวใหม่

แป้น Tab เมื่ออยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง

ลบแถวปัจจุบันที่ว่างเปล่าในตาราง

ลบ แล้ว ลบ อีกครั้ง เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถว

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดจากตําแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน

Shift+End

เลือกทั้งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรลงเมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

Ctrl+Shift+T

ยกเลิกการเลือกเค้าร่างหรือหน้า

Esc

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้นด้านบน

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลงด้านล่าง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

Delete

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของเพจ

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นําไปใช้ เลือก หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทํา

Ctrl+1

นําไปใช้หรือล้างแท็ก สําคัญ

Ctrl+2

นําไปใช้หรือล้างแท็ก คําถาม

Ctrl+3

นําไปใช้หรือล้างแท็ก จําไว้ใช้ภายหลัง

Ctrl+4

นําไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกําหนด

Ctrl+5

นําไปใช้หรือล้างแท็ก เน้น

Ctrl+6

นําไปใช้หรือล้างแท็ก ที่ติดต่อ

Ctrl+7

นําไปใช้หรือล้างแท็ก ที่อยู่

Ctrl+8

นําไปใช้หรือล้างแท็ก หมายเลขโทรศัพท์

Ctrl+9

เอาแท็กบันทึกย่อที่เลือกทั้งหมดออก

Ctrl+0

ด้านบนของหน้า

ใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ยุบเค้าร่างที่เลือกเป็นระดับ 1

Alt+Shift+1

ขยายเค้าร่างไปยังระดับ 2

Alt+Shift+2

ขยายเค้าร่างไปยังระดับ 3

Alt+Shift+3

ขยายเค้าร่างไปยังระดับ 4

Alt+Shift+4

ขยายเค้าร่างไปที่ ระดับ 5

Alt+Shift+5

ขยายเค้าร่างไปยังระดับ 6

Alt+Shift+6

ขยายเค้าร่างไปที่ ระดับ 7

Alt+Shift+7

ขยายเค้าร่างไปที่ ระดับ 8

Alt+Shift+8

ขยายเค้าร่างไปที่ ระดับ 9

Alt+Shift+9

ขยายเค้าร่างทุกระดับ

Alt+Shift+0

ขยายหัวเรื่องที่เลือก

Alt+Shift+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

ยุบหัวเรื่องที่เลือก

Alt+Shift+ยัติภังค์ (-)

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

แป้น Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

Shift+Tab

ขยายเค้าร่างที่ถูกยุบที่เลือก

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ยุบเค้าร่างที่ถูกขยายที่เลือก

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ (-)

ด้านบนของหน้า

ระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนสําหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่งภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายใน ตั้งค่าการกําหนดลักษณะภาษาของ Office สําหรับคําแนะนํา ให้ไปที่ เพิ่มภาษาสําหรับการแก้ไขหรือการเขียน หรือตั้งค่าการกําหนดลักษณะภาษาใน Office

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

Ctrl+แป้น Shift ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

Ctrl+แป้น Shift ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

แป้น Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Shift+Tab

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับหน้าต่างๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

Create บันทึกย่อด่วน

Ctrl+Shift+M

ขยายหรือยุบกลุ่มหน้าในบานหน้าต่างนําทางของหน้า

Ctrl+Shift+เครื่องหมายดอกจัน (*)

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

Ctrl+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เพิ่มความกว้างของบานหน้าต่างนําทางหน้า

Ctrl+Shift+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ลดความกว้างของบานหน้าต่างนําทางของหน้า

Ctrl+Shift+วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ลดระดับการเยื้องของหน้าปัจจุบันในบานหน้าต่างนําทางของหน้า

Ctrl+Alt+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

เพิ่มระดับการเยื้องของหน้าปัจจุบันในบานหน้าต่างนําทางของหน้า

Ctrl+Alt+วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+Alt+N

เลือกรายการทั้งหมด

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A

ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด Ctrl+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

ย้ายหน้าที่เลือกขึ้นในบานหน้าต่างนําทางของหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายหน้าที่เลือกลงในบานหน้าต่างนําทางของหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้ในบานหน้าต่างนําทางของหน้า

Alt+Page up

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้ในบานหน้าต่างนําทางของหน้า

Alt+Page down

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Home

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+End

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าขึ้น

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าลง

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางซ้าย

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาบนหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางขวา

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขวา

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

Alt+แป้นลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

Home

ไปที่ท้ายบรรทัด

End

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมก่อนหน้า

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป ถ้าเป็นไปได้

Alt+แป้นลูกศรขวา

ขยาย

Alt+Ctrl+เครื่องหมายบวก (+) บนแป้นพิมพ์ตัวเลขหรือ Alt+Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

Alt+Ctrl+เครื่องหมายลบ (-) บนแป้นพิมพ์ตัวเลขหรือ Alt+Ctrl+Shift+ยัติภังค์ (-)

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ในขณะที่ OneNote ทํางานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลง คุณไม่จําเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด OneNote

แป้นโลโก้ Windows+Shift+N

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

เปิดส่วน

Ctrl+Alt+Shift+O

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

ไปที่ส่วนถัดไป

Ctrl+Tab

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Tab

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

Ctrl+Page down

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

Ctrl+Page up

ไปที่หน้าแรกในส่วน

Alt+Home

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+End

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+Page up

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+Page down

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

เลือกแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

ย้ายไปส่วนปัจจุบัน

(แท็บแนวนอน) Ctrl+Shift+G และลูกศรซ้าย/ขวา แล้วกด Shift+F10
(แท็บแนวตั้ง) Ctrl+Shift+G แล้วกดลูกศรขึ้น/ลง จากนั้น Shift+F10

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

Ctrl+G ใช้แป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อนําทางส่วนต่างๆ หรือใช้แป้น Tab เพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น แล้วกด Enter

ด้านบนของหน้า

Search ผ่านบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังกล่อง Search เพื่อค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

Ctrl+E

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

แป้นลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปที่ผลลัพธ์ที่เลือกและยกเลิกการค้นหา

Enter

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

Ctrl+E, แป้น Tab, Spacebar

เปิดบานหน้าต่าง ผลลัพธ์ Search

Alt+O หลังการค้นหา

Search หน้าปัจจุบัน

Ctrl+F

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

Enter

F3

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

Shift+F3

ยกเลิกการค้นหาและย้อนกลับไปยังหน้า

Esc

ด้านบนของหน้า

แชร์บันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกในข้อความอีเมล

Ctrl+Shift+E

Create งานOutlookวันนี้จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+1

Create งานOutlookพรุ่งนี้ จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+2

Create งานสัปดาห์นี้ Outlook จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+3

Create งานสัปดาห์หน้า Outlook จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+4

Create งานที่ไม่มีวันที่ Outlook จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+5

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

Ctrl+Shift+K

ทําเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกเป็นเสร็จสมบูรณ์

Ctrl+Shift+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

Ctrl+Shift+0

ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ในปัจจุบัน

Shift+F9

ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ทั้งหมด

F9

ทําเครื่องหมายหน้าปัจจุบันว่ายังไม่ได้อ่าน

Ctrl+Q

ด้านบนของหน้า

ป้องกันบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

Ctrl+Alt+L

ด้านบนของเพจ

ดูเพิ่มเติม

OneNote ช่วย & การเรียนรู้

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ OneNote

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสําหรับ OneNote สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: 

 • สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันของแอป ให้ไปที่ ความแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน OneNote คืออะไร

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ Search กด Ctrl+F แล้วพิมพ์คําค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน OneNote สำหรับ Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

วางโฟกัสบนส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10 หรือแป้นเมนู Windows

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนําทาง

Ctrl+G จากนั้นกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น แล้วกด Enter

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+Shift+N

เปิดหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A

ข้ามไปยังและเลือกชื่อหน้า

Ctrl+Shift+T

เปิดกล่องค้นหาเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ทั้งหมด

Ctrl+E

ด้านบนของหน้า

นําทาง OneNote สำหรับ Windows 10 ด้วยคีย์บอร์ดเท่านั้น

ตารางทางด้านล่างแสดงทางลัดที่คุณสามารถใช้นำทางใน OneNote สำหรับ Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ข้ามไปมาระหว่างแถบแท็บ Ribbon บานหน้าต่างนําทาง และพื้นที่ของหน้า

F6

ย้ายไปยัง Ribbon จากแท็บ Ribbon

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างแท็บ Ribbon หรือระหว่างตัวเลือกบน Ribbon

แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

ดําเนินการคําสั่ง Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

ย้ายไปมาระหว่างรายการบนแถบเมนูหลัก

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายโฟกัสไปยังและเปิด Ribbon

Alt

ย้ายโฟกัสไปยังและเปิดแท็บ Ribbon หน้าแรก

Alt+H

ย้ายโฟกัสไปยังและเปิดแท็บ Ribbon แทรก

ALT+N

ย้ายโฟกัสไปยังและเปิดแท็บ Ribbon วาด

Alt+D

ย้ายโฟกัสไปยังและเปิดแท็บ Ribbon มุมมอง

Alt+W

ด้านบนของเพจ

พิมพ์และแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

Shift+Enter

เปิดเมนูบริบทสําหรับวัตถุในโฟกัส

Shift+F10 หรือแป้นเมนู Windows

ดําเนินการตามที่แนะนําบน แถบข้อมูล ถ้าปรากฏที่ด้านบนของหน้า

Ctrl+Shift+W

แทรกชื่อผู้เขียนและตราประทับเวลาที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด

Ctrl+Shift+M

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+H หรือ Ctrl+Alt+H

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+V

เปิดไฮเปอร์ลิงก์

ใส่เมื่ออยู่บนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

นําการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+B

นําการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้หรือนําออก

Ctrl+I

นําการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่อหมายยัติภังค์ (-)

นําการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

นําการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

นําการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

นําการจัดรูปแบบรายการลําดับเลขไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลําดับเลขออก

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

นําสไตล์ หัวเรื่อง 1 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+1

นําสไตล์ ของหัวเรื่อง 2 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+2

นําสไตล์ หัวเรื่อง 3 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+3

นําสไตล์ ของหัวเรื่อง 4 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+4

นําสไตล์ ของหัวเรื่อง 5 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+5

นําสไตล์ หัวเรื่อง 6 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+6

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก (นําสไตล์ ปกติ ไปใช้)

Ctrl+Shift+N

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวาหรือแป้น Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย หรือ Shift+Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

Ctrl+R

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

Ctrl+L

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมซ้าย (<)

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+R

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกการคลิปหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด (จําเป็นต้องมีสำหรับ Windows 10 ให้ทำดังนี้ การอัปเดตสําหรับนักสร้างสรรค์)

แป้นโลโก้ Windows+Shift+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

Alt+Shift+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

Alt+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

แป้น Tab หลังจากพิมพ์ข้อความบรรทัดใหม่

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

แป้น Tab

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

Enter

หมายเหตุ: กด Enter อีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นการสร้างตาราง

แทรกแถวใต้แถวปัจจุบัน

Ctrl+Enter เมื่ออยู่ในเซลล์ตาราง

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Alt+Enter

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Alt+R

Create แถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง

Enter เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ ยกเว้นแถวแรก

Create เซลล์หรือแถวใหม่

แป้น Tab เมื่ออยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง

ลบแถวปัจจุบันที่ว่างเปล่าในตาราง

ลบ แล้ว ลบ อีกครั้ง เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถว

ด้านบนของหน้า

เลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

Shift+End

ข้ามไปยังและเลือกชื่อหน้า

Ctrl+Shift+T

ยกเลิกการเลือกเค้าร่างหรือหน้า

Esc

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

Delete

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปยังหน้าที่เยี่ยมชมก่อนหน้า

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป ถ้าเป็นไปได้

Alt+แป้นลูกศรขวา

Create การบันทึกเสียงใหม่

Ctrl+Alt+A

เล่นการบันทึกเสียงที่เลือก

Ctrl+Alt+P

หยุดการเล่นการบันทึกเสียง

Ctrl+Alt+S

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหลัง 10 วินาที

Ctrl+Alt+Y

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันย้อนหลัง 5 นาที

Ctrl+Alt+T

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า 10 วินาที

Ctrl+Alt+U

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า 5 นาที

Ctrl+Alt+I

ด้านบนของเพจ

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นําไปใช้ เลือก หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทํา

Ctrl+1

นําไปใช้หรือล้างแท็ก สําคัญ

Ctrl+2

นําไปใช้หรือล้างแท็ก คําถาม

Ctrl+3

นําไปใช้หรือล้างแท็ก จําไว้ใช้ภายหลัง

Ctrl+4

นําไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกําหนด

Ctrl+5

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+0

ด้านบนของหน้า

ใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงผ่านระดับ 1

Alt+Shift+1

ขยายไปที่ระดับ 2

Alt+Shift+2

ขยายไปที่ระดับ 3

Alt+Shift+3

ขยายไปที่ระดับ 4

Alt+Shift+4

ขยายไปที่ระดับ 5

Alt+Shift+5

ขยายไปที่ระดับ 6

Alt+Shift+6

ขยายไปที่ระดับ 7

Alt+Shift+7

ขยายไปที่ระดับ 8

Alt+Shift+8

ขยายไปที่ระดับ 9

Alt+Shift+9

ขยายทุกระดับ

Alt+Shift+0

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

แป้น Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

Shift+Tab

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ (–)

ด้านบนของหน้า

ระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนสําหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่งภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายใน ตั้งค่าการกําหนดลักษณะภาษาของ Office สําหรับคําแนะนํา ให้ไปที่ เพิ่มภาษาสําหรับการแก้ไขหรือการเขียน หรือตั้งค่าการกําหนดลักษณะภาษาใน Office

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

Ctrl+แป้น Shift ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

Ctrl+แป้น Shift ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

แป้น Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Shift+Tab

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับหน้าต่างๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

ขยายหรือยุบกลุ่มหน้าที่เลือก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายดอกจัน (*)

เปิดบานหน้าต่าง ตัวตรวจสอบการช่วยสําหรับการเข้าถึง และตรวจสอบปัญหาการช่วยสําหรับการเข้าถึง

Ctrl+Shift+F

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

Ctrl+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

Create หน้าใหม่ในระดับเดียวกัน ที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+N

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+Shift+N

เลือกรายการทั้งหมด

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+A อีกครั้ง

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

ย้ายหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

เลื่อนขึ้นบนหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Home

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+End

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

Alt+แป้นลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

Home

ไปที่ท้ายบรรทัด

End

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมล่าสุด

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+แป้นลูกศรขวา

ทําเครื่องหมายหน้าปัจจุบันว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

Ctrl+Q

ขยาย

Ctrl+Alt+เครื่องหมายบวก (+) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข หรือ Ctrl+Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

Ctrl+Alt+เครื่องหมายลบ (–) บนแป้นพิมพ์ตัวเลขหรือ Ctrl+Alt+Shift+ยัติภังค์ (-)

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ในขณะที่ OneNote ทํางานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลง คุณไม่จําเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

ไปที่ส่วนถัดไป

Ctrl+Tab

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Tab

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

Ctrl+Page down

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

Ctrl+Page up

ไปที่หน้าแรกในส่วน

Alt+Home

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+End

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนําทาง

Ctrl+G จากนั้นกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น แล้วกด Enter

เปิดเมนูบริบทสําหรับส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G แล้วกด Shift+F10 หรือแป้นเมนู Windows

ด้านบนของหน้า

ค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องค้นหาเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ทั้งหมด

Ctrl+E

เปิดกล่องค้นหาเพื่อค้นหาหน้าปัจจุบัน

Ctrl+F

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

แป้นลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปที่ผลลัพธ์ที่เลือก

Enter

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

Ctrl+E, แป้น Tab สองครั้ง แล้วกดแป้นลูกศรลง

ยกเลิกการค้นหาและย้อนกลับไปยังหน้า

Esc

ด้านบนของหน้า

แชร์บันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ส่งลิงก์

Ctrl+Shift+E

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกปัจจุบัน

Ctrl+S หรือ Shift+F9

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

F9

ด้านบนของหน้า

ป้องกันบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

Ctrl+Alt+L

ด้านบนของเพจ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ OneNote

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสําหรับ OneNote for Mac

หมายเหตุ: 

 • การตั้งค่าในระบบปฏิบัติการบางเวอร์ชันและแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์บางอย่างอาจขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดและการทํางานของแป้นฟังก์ชันใน Microsoft 365 สำหรับ Mac สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกําหนดแป้นสําหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ดูวิธีใช้ระบบปฏิบัติการสําหรับ macOS เวอร์ชันของคุณหรือแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ของคุณ

 • ถ้าคุณไม่พบแป้นพิมพ์ลัดที่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบกําหนดเองได้ สําหรับคําแนะนํา ให้ไปที่ Create แป้นพิมพ์ลัดแบบกําหนดเองสําหรับ Office for Mac

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ Search กด Command+F แล้วพิมพ์คําค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

เปิดใช้งานการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานคีย์บอร์ดกับ Ribbon ที่ดีที่สุด ให้เปิดใช้งานคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเข้าถึงตัวควบคุมทั้งหมด

 1. เมื่อต้องการเปิด การกําหนดลักษณะของระบบ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • กด Control+F2 เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแถบเมนู แล้วกด Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะไปถึงตัวเลือก การกําหนดลักษณะของระบบ แล้วกด Spacebar

  • กด Command+Spacebar พิมพ์ การกําหนดลักษณะของระบบ แล้วกด Return

 2. ใน การกําหนดลักษณะของระบบ ให้เลือก การช่วยสําหรับการเข้าถึง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การช่วยสําหรับการเข้าถึง ให้เลือก แท็บ การนําทาง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม

ด้านบนของหน้า 

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงรายการทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน OneNote for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างหน้าใหม่

ปุ่มคำสั่ง+N

เลิกทำการดำเนินการก่อนหน้า

ปุ่มคำสั่ง+Z

ทําซ้ําการดําเนินการก่อนหน้า ถ้าเป็นไปได้

ปุ่มคำสั่ง+Y

ตัดเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ปุ่มคำสั่ง+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ปุ่มคำสั่ง+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

ปุ่มคำสั่ง+V

เปิดสมุดบันทึก

ปุ่มคำสั่ง+O

เข้าสู่หรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอ

ปุ่มคำสั่ง+Control+F

ปิดสมุดบันทึกปัจจุบัน

ปุ่มคำสั่ง+Shift+W

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกนี้

ปุ่มคำสั่ง+S

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

ปุ่มคำสั่ง+Shift+S

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

ปุ่มคำสั่ง+A

เมื่อต้องการขยายขอบเขตส่วนที่เลือก ให้กด ปุ่มคำสั่ง+A อีกครั้ง

เลือกชื่อเรื่องของหน้า

ปุ่มคำสั่ง+Shift+T

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

แป้น Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดหรือ ปุ่มคำสั่ง+วงเล็บปิด (])

ลดการเยื้องย่อหน้า

Shift+Tab เมื่ออยู่ที่ท้ายบรรทัดหรือ ปุ่มคำสั่ง+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ขยาย

ปุ่มคำสั่ง+เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

ปุ่มคำสั่ง+เครื่องหมายลบ (-)

รีเซ็ตอัตราส่วนการย่อ/ขยาย

ปุ่มคำสั่ง+0

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Control+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Control+Shift+เครื่องหมายลบ (-)

เปิดลิงก์ที่เลือก

Return หรือ Shift+Return

คัดลอกการจัดรูปแบบที่เลือก

ปุ่มคำสั่ง+Option+C

วางการจัดรูปแบบที่คัดลอก

ปุ่มคำสั่ง+Option+V

ค้นหาข้อความบนหน้า

ปุ่มคำสั่ง+F

ค้นหาข้อความภายในสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ทั้งหมด

ปุ่มคำสั่ง+Option+F

ด้านบนของหน้า

นําทางภายในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Option+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Option+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

ปุ่มคำสั่ง+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

ปุ่มคำสั่ง+แป้นลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

ปุ่มคำสั่ง+แป้นลูกศรขึ้น หรือ Option+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

ปุ่มคำสั่ง+แป้นลูกศรลง หรือ Option+แป้นลูกศรลง

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นในเค้าร่างปัจจุบัน

ปุ่มคำสั่ง+Option+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังชื่อเรื่องของหน้าปัจจุบัน

ปุ่มคำสั่ง+Shift+T

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัดเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ปุ่มคำสั่ง+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ปุ่มคำสั่ง+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

ปุ่มคำสั่ง+V

คัดลอกการจัดรูปแบบที่เลือก

ปุ่มคำสั่ง+Option+C

วางการจัดรูปแบบที่คัดลอก

ปุ่มคำสั่ง+Option+V

เริ่มสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เครื่องหมายดอกจัน (*) แล้วกด Spacebar

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหนึ่งหัวข้อในข้อความ ให้กด Option+8

เริ่มสร้างรายการลําดับเลข

พิมพ์ 1 แล้วกด Spacebar หรือ ปุ่มคำสั่ง+เครื่องหมายทับ (/)

เลื่อนระดับ (เยื้องเข้า) รายการที่เลือก

ปุ่มคำสั่ง+วงเล็บปิด (])

ลดระดับ (ลดการเยื้อง) รายการที่เลือก

ปุ่มคำสั่ง+วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([)

นําการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้

ปุ่มคำสั่ง+Shift+Option+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

นําการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้

ปุ่มคำสั่ง+Control+Option+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Return

แทรกวันที่ปัจจุบัน

ปุ่มคำสั่ง+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

ปุ่มคำสั่ง+Shift+D

แทรกสมการ (หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์)

Control+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

Search ข้อความที่เลือกโดยใช้บานหน้าต่างงาน การค้นหาแบบสมาร์ท

ปุ่มคำสั่ง+Control+Option+L

แทรกอีโมจิ

ปุ่มคำสั่ง+Control+Spacebar

ลบอักขระทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์

ลบ

ลบอักขระทางด้านขวาของเคอร์เซอร์

Fn+Delete

ลบคําทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์

Option+Delete

ลบคําทางด้านขวาของเคอร์เซอร์

Fn+Option+Delete หรือ Option+Del

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

ปุ่มคำสั่ง+Option+แป้นลูกศรขวา

ลดการเยื้องย่อหน้า

ปุ่มคำสั่ง+Option+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายรูปหรือวัตถุที่เลือกขึ้น

ปุ่มคำสั่ง+Option+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายรูปหรือวัตถุที่เลือกลงด้านล่าง

ปุ่มคำสั่ง+Option+แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

Create แถวตารางอื่น

ส่งกลับเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายของตาราง

หมายเหตุ: กด Return อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดตาราง

Create คอลัมน์ตารางทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบัน

ปุ่มคำสั่ง+Control+R

Create คอลัมน์ตารางทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบัน

ปุ่มคำสั่ง+Control+L

Create แถวตารางด้านล่างแถวปัจจุบัน

ปุ่มคำสั่ง+Return

Create ย่อหน้าอื่นในเซลล์เดียวกัน

Option+Return

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับระหว่างส่วนในสมุดบันทึก

ปุ่มคำสั่ง+Shift+วงเล็บปีกกาเปิด ({) หรือ ปุ่มคำสั่ง+Shift+วงเล็บปีกกาปิด (})

สลับระหว่างหน้าในส่วน

 1. วางเคอร์เซอร์ภายในหน้า

 2. กด ปุ่มคำสั่ง+Control+G เพื่อย้ายโฟกัสไปยังรายการหน้า

 3. กด Control+Option+แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหน้าก่อนหน้าหรือถัดไปในส่วน หรือ ปุ่มคำสั่ง+Page up หรือ ปุ่มคำสั่ง+Page down

เปิดสมุดบันทึกอื่น หรือสร้างเอกสารใหม่

ปุ่มคำสั่ง+O

ตรวจทานรายการสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ของคุณ

Control+G

สร้างหน้าสมุดบันทึกใหม่

ปุ่มคำสั่ง+N

เปิดการกําหนดลักษณะแอป OneNote

ปุ่มคำสั่ง+เครื่องหมายจุลภาค (,)

ย้ายหน้าปัจจุบันไปยังตําแหน่งอื่น

ปุ่มคำสั่ง+Shift+M

คัดลอกหน้าปัจจุบันไปยังตําแหน่งที่ตั้งอื่น

ปุ่มคำสั่ง+Shift+C

เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ

ปุ่มคำสั่ง+Control+F

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกนี้

ปุ่มคำสั่ง+S

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

ปุ่มคำสั่ง+Shift+S

ย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปยังรายการหน้า

ปุ่มคำสั่ง+Control+G

ย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปยังรายการส่วน

Control+Shift+G

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

OneNote ช่วย & การเรียนรู้

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ OneNote

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสําหรับ OneNote บนเว็บ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Microsoft 365 สําหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ Search กด Ctrl+F แล้วพิมพ์คําค้นหาของคุณ

 • เมื่อคุณใช้ OneNote บนเว็บ เราขอแนะนําให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote บนเว็บ ทํางานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสําหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ OneNote บนเว็บ

ในหัวข้อนี้

นําทางใน Ribbon และบานหน้าต่างในโหมดการดู

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ข้ามจากการนําทางสมุดบันทึกไปยังเขตข้อมูลเบราว์เซอร์

Shift+F6

ย้ายไปมาระหว่างคําสั่ง Ribbon

แป้น Tab

ดําเนินการคําสั่ง Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

เลื่อนขึ้นหรือลงในหน้า

Page up หรือ Page down

ส่งต่อหน้าผ่านสมุดบันทึก

Ctrl+Page down

เลื่อนไปข้างหลังสมุดบันทึก

Ctrl+Page up

ไปยังหน้าแรกในส่วน

Alt+Page up

ไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+Page down

ขยายส่วนที่เลือก

Enter เมื่ออยู่บนส่วน

แสดงแป้นการเข้าถึง (คําสั่ง Ribbon) บน Ribbon แบบคลาสสิกเมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยาย

Alt+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ด้านบนของหน้า

นําทางใน Ribbon และบานหน้าต่างในโหมดการแก้ไข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าที่เฉพาะเจาะจง

Ctrl+F6 จนกว่าโฟกัสจะอยู่บนแถบนําทางที่มีสมุดบันทึกปัจจุบันที่เลือกอยู่ จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่บนบานหน้าต่างนําทางของหน้า จากนั้นกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อวางโฟกัสบนหน้าต่างๆ แล้วกด Enter เพื่อเลือกหน้า

เปิดใช้งานแท็บ Ribbon อื่น

Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะไปถึงแถวของแท็บ Ribbon แล้วกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บ Ribbon Ribbon ที่โฟกัสจะแสดงโดยอัตโนมัติ 

ย้ายไปมาระหว่างคําสั่ง Ribbon

แป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสจากแถวของแท็บ Ribbon ไปยัง Ribbon จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเมื่ออยู่บน Ribbon

เปิดใช้งานคําสั่ง Ribbon ที่เลือก

Enter

ไปยังหน้าแรกในส่วน

Alt+Page up

ไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+Page down

ย้ายหน้าปัจจุบันขึ้นหรือลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

ด้านบนของหน้า

นําทางภายในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายเคอร์เซอร์จากพื้นที่ชื่อเรื่องไปยังเนื้อหาของหน้า

แป้น Tab หรือ Enter

ย้ายเคอร์เซอร์ไปหนึ่งคําทางขวา

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งคํา

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของเค้าร่างหน้า

Ctrl+Home

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของเค้าร่างหน้า

Ctrl+End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังพื้นที่ชื่อเรื่อง

Page up หรือ Ctrl+A จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าชื่อเรื่องจะถูกเลือก

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกข้อความ

Shift+ คีย์ลูกศร

เลือกคําทางขวา

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกคําทางซ้าย

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Shift+Home

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Shift+End

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของเค้าร่าง

Shift+Ctrl+Home

เลือกจากตําแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของเค้าร่าง

Shift+Ctrl+End

ขยายส่วนที่เลือก

Ctrl+A เพื่อขยายส่วนที่เลือกให้ทั้งย่อหน้า เค้าร่าง และหน้า

ด้านบนของเพจ

การแก้ไขเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัดเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

เลิกทำการดำเนินการก่อนหน้า

Ctrl+Z

ทําซ้ําการดําเนินการก่อนหน้า ถ้าเป็นไปได้

Ctrl+Y

ย้ายไปยังคําที่สะกดผิดคําถัดไป

Alt+F7

Create เค้าร่างใหม่

Ctrl+Shift+F

ย้ายจากเค้าร่างหนึ่งไปยังอีกเค้าร่างหนึ่ง

Ctrl+A แล้วกดแป้น Tab

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ในขณะที่ OneNote บนเว็บ ทํางานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลง คุณไม่จําเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

แป้น Tab หลังจากพิมพ์ข้อความบรรทัดใหม่

Create เซลล์ใหม่

แป้น Tab เมื่ออยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง

แทรกแถวใต้แถวปัจจุบัน

Ctrl+Enter เมื่ออยู่ในเซลล์ตาราง

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบข้อความ

หมายเหตุ: เมื่อเซลล์ คอลัมน์ หรือแถวถูกเลือก การจัดแนวจะถูกนําไปใช้กับเนื้อหาของเซลล์ที่เลือก เมื่อตารางถูกเลือก การจัดแนวจะถูกนําไปใช้กับตาราง แต่จะไม่มีผลต่อการจัดแนวภายในเซลล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

Ctrl+B

นําการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบการบีดเส้นใต้ไปใช้

Ctrl+U

Create รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Create รายการลําดับเลข

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/) หรือ Ctrl+Shift+O

จัดแนวย่อหน้าไปทางซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าไปทางขวา

Ctrl+R

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ด้านบนของเพจ

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นําไปใช้ เลือก หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทํา

Ctrl+1

นําไปใช้หรือล้างแท็ก สําคัญ

Ctrl+2

นําไปใช้หรือล้างแท็ก คําถาม

Ctrl+3

นําไปใช้หรือล้างแท็ก จําไว้ใช้ภายหลัง

Ctrl+4

นําไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกําหนด

Ctrl+5

นําไปใช้หรือล้างแท็ก เน้น

Ctrl+6

นําไปใช้หรือล้างแท็ก ที่ติดต่อ

Ctrl+7

นําไปใช้หรือล้างแท็ก ที่อยู่

Ctrl+8

นําไปใช้หรือล้างแท็ก หมายเลขโทรศัพท์

Ctrl+9

ด้านบนของเพจ

ดูเพิ่มเติม

OneNote ช่วย & การเรียนรู้

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ OneNote

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×