แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ผู้ใช้หลายคนพบว่าการใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่สำคัญในการใช้เมาส์

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายความว่าคุณจำเป็นต้องกดแป้นหลายๆปุ่มพร้อมกัน

 • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัดหมายความว่าคุณจำเป็นต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับ

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote สำหรับ Windows เดสก์ท็อป

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Ctrl + F แล้วพิมพ์คำค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

สร้างบันทึกย่อด่วน

Ctrl+Shift+M

แป้นโลโก้ Windows + Alt + N

เทียบชิดหน้าต่าง OneNote

Ctrl+Alt+D

เลิกทำการกระทำก่อนหน้า

Ctrl+Z

ทำซ้ำการกระทำก่อนหน้าถ้าเป็นไปได้

Ctrl+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกให้กด Ctrl + A อีกครั้ง

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

Shift+Enter

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธานของคำที่เลือกในปัจจุบัน

Shift+F7

แสดงเมนูบริบทสำหรับวัตถุที่โฟกัสในปัจจุบัน

Shift+F10

ดำเนินการการกระทำที่แนะนำบนแถบข้อมูลเมื่อปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้า

Ctrl+Shift+W

เล่นการบันทึกเสียงที่เลือก

Ctrl+Alt+P

หยุดการเล่นการบันทึกเสียง

Ctrl+Alt+S

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหลัง10วินาที

Ctrl+Alt+Y

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า10วินาที

Ctrl+Alt+U

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

การกด Ctrl + Alt + H

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบไปยังข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+V

เปิดไฮเปอร์ลิงก์

Enter เมื่ออยู่บนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่อหมายยัติภังค์ (-)

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้หรือเอาออก

การกด Ctrl + Shift + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้หรือเอาออก

การกด Ctrl + เครื่องหมายทับ (/)

นำสไตล์หัวเรื่อง 1ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+1

นำสไตล์หัวเรื่อง 2ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+2

นำสไตล์หัวเรื่อง 3ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+3

นำสไตล์หัวเรื่อง 4ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+4

นำสไตล์หัวเรื่อง 5ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+5

นำสไตล์หัวเรื่อง 6ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+6

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก (นำสไตล์ปกติไปใช้)

Ctrl+Shift+N

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

แป้น Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

Shift + Tab เมื่อจุดเริ่มต้นของบรรทัด

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าชิดขวา

Ctrl+R

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บมุมซ้าย (<)

แสดงหรือซ่อนบรรทัดกฎบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+R

ด้านบนของหน้า

แทรกรายการบนหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเอกสารหรือไฟล์บนหน้าปัจจุบัน

Alt+N, F

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน

Alt+N, O

แสดงหรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน (เมื่อเรียกใช้ OneNote ในโหมดความคมชัดสูง)

Alt+Shift+P

แทรกรูปภาพจากไฟล์

ALT+N, P

แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้อง

Alt+N, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote ต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+Shift+S

ใน OneNote ๒๐๐๗และ๒๐๑๐แป้นโลโก้ Windows + S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

Alt+Shift+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

Alt + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

แป้น Tab หลังจากพิมพ์บรรทัดใหม่ของข้อความ

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

แป้น Tab

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

Enter

หมายเหตุ: กด Enter อีกครั้งเพื่อทำให้ตารางเสร็จสิ้น

แทรกแถวด้านล่างของแถวปัจจุบัน

การกด Ctrl + Enter เมื่ออยู่ในเซลล์ตาราง

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Alt+Enter

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Alt+R

สร้างคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

ใน OneNote 2010 ให้กด Ctrl + Alt + E

สร้างแถวที่อยู่เหนือรายการปัจจุบันในตาราง

Enter เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดแถวหนึ่งยกเว้นแถวแรก

สร้างเซลล์ใหม่

แป้น Tab เมื่ออยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง

ลบแถวเปล่าปัจจุบันในตาราง

ลบแล้วลบอีกครั้งเมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถว

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกให้กด Ctrl + A อีกครั้ง

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

Shift+End

เลือกทั้งบรรทัด

Shift + แป้นลูกศรลงเมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

Ctrl+Shift+T

ยกเลิกการเลือกเค้าร่างหรือหน้า

Esc 

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลงด้านล่าง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

Delete

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของเพจ

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำไปใช้ทำเครื่องหมายหรือล้างแท็กเพื่อทำ

Ctrl+1

นำไปใช้หรือล้างแท็กที่สำคัญ

Ctrl+2

นำไปใช้หรือล้างแท็กคำถาม

Ctrl+3

นำไปใช้หรือล้างแท็กจำไว้ในภายหลัง

Ctrl+4

นำไปใช้หรือล้างแท็กข้อกำหนด

Ctrl+5

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+6

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+7

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+8

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+0

ด้านบนของหน้า

ใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงผ่านระดับ 1

Alt+Shift+1

ขยายไปที่ระดับ 2

Alt+Shift+2

ขยายไปที่ระดับ 3

Alt+Shift+3

ขยายไปที่ระดับ 4

Alt+Shift+4

ขยายไปที่ระดับ 5

Alt+Shift+5

ขยายไปที่ระดับ 6

Alt+Shift+6

ขยายไปที่ระดับ 7

Alt+Shift+7

ขยายไปที่ระดับ 8

Alt+Shift+8

ขยายไปที่ระดับ 9

Alt+Shift+9

ขยายทุกระดับ

Alt+Shift+0

ขยายหัวเรื่องที่เลือก

Alt + Shift + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ยุบหัวเรื่องที่เลือก

Alt + Shift + ยัติภังค์ (-)

เพิ่มการเยื้องทีละระดับ

แป้น Tab

ลดการเยื้องทีละระดับ

Shift+Tab

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Alt + Shift + เครื่องหมายลบ (-)

ด้านบนของหน้า

ระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเขียนสำหรับบันทึกย่อของคุณคุณต้องเปิดใช้งานภาษาจากขวาไปซ้ายอย่างน้อยหนึ่งภาษาในเครื่องมือการกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

การกด Ctrl + shift ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

การกด Ctrl + shift ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

แป้น Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Shift+Tab

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับหน้าต่างๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

สร้างบันทึกย่อด่วน

Ctrl+Shift+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

การกด Ctrl + Shift + เครื่องหมายดอกจัน (*)

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

Ctrl+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

Ctrl+Alt+N

ลดระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

การกด Ctrl + Alt + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

เพิ่มระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

การกด Ctrl + Alt + วงเล็บเหลี่ยมขวา ([)

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+Alt+N

เลือกรายการทั้งหมด

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกให้กด Ctrl + A อีกครั้ง

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A

ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มให้กด Ctrl + A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+Page Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+Page Down

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Home

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+End

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นบนหน้าปัจจุบันหรือขยายหน้าขึ้น

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงบนหน้าปัจจุบันหรือขยายหน้าลง

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายบนหน้าปัจจุบันหรือขยายหน้าไปทางซ้าย

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาบนหน้าปัจจุบันหรือขยายหน้าไปทางขวา

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขวา

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

Alt+แป้นลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

Home

ไปที่ท้ายบรรทัด

End

ไปที่หน้าก่อนหน้าเข้าเยี่ยมชม

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปที่หน้าถัดไปที่เข้าเยี่ยมชมถ้าเป็นไปได้

Alt+แป้นลูกศรขวา

ขยาย

Alt + Ctrl + เครื่องหมายบวก (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

Alt + Ctrl + Shift + เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

Alt + Ctrl + เครื่องหมายลบ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

Alt + Ctrl + Shift + ยัติภังค์ (-)

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ในขณะที่ OneNote กำลังทำงานบันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง ไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด OneNote

แป้นโลโก้ Windows + Shift + N

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

เปิดส่วน

Ctrl+Alt+Shift+O

ส่งไปยังเครื่องมือ OneNote

แป้นโลโก้ Windows + N

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

ไปที่ส่วนถัดไป

Ctrl+Tab

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Tab

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

Ctrl+Page Down

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

Ctrl+Page Up

ไปที่หน้าแรกในส่วน

Alt+Home

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+End

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+Page Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+Page Down

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

เลือกแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

ย้ายไปส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G จากนั้น Shift+F10, M

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

Ctrl + G ใช้แป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกจากนั้นกด Enter

ด้านบนของหน้า

ค้นหาผ่านบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังกล่องค้นหาเพื่อค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

Ctrl+E

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

แป้นลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมดให้ไปที่ผลลัพธ์ที่เลือกและยกเลิกการค้นหา

Enter

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

Ctrl + E, แป้น Tab, Spacebar

เปิดบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

Alt+O หลังการค้นหา

ค้นหาหน้าปัจจุบัน

Ctrl+F

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

Enter

F3

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

Shift+F3

ยกเลิกการค้นหาและกลับไปยังหน้า

Esc

ด้านบนของหน้า

แชร์บันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

Ctrl+Shift+E

สร้างงานOutlookวันนี้จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+1

สร้างงานวันพรุ่งนี้Outlook จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+2

สร้างงานในสัปดาห์นี้Outlook งานจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+3

สร้างงานในสัปดาห์ถัดไปOutlook จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+4

สร้างงานที่ไม่มีวันที่Outlook จากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+Shift+5

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

Ctrl+Shift+K

ทำเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกเป็นเสร็จสมบูรณ์

Ctrl+Shift+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

Ctrl+Shift+0

ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ในปัจจุบัน

Shift+F9

ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ทั้งหมด

F9

ทำเครื่องหมายว่าหน้าปัจจุบันเป็นยังไม่ได้อ่าน

Ctrl+Q

ด้านบนของหน้า

ป้องกันบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

Ctrl+Alt+L

ด้านบนของเพจ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote for Windows 10

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณคุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ลัดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณส่วนใหญ่ของการรวมคีย์เดียวกันทำงานกับ OneNote for Windows 10 ด้วยเช่นกัน ทางลัดที่แสดงรายการในบทความนี้จะนำไปใช้กับแอป OneNote for Windows 10 โดยเฉพาะ

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Ctrl + F แล้วพิมพ์คำค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน OneNote for Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

วางโฟกัสบนส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

Ctrl+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด Enter

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

Ctrl+Alt+N

สร้างหน้าย่อยใหม่ที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+Shift+N

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A

ข้ามไปยังและเลือกชื่อหน้า

Ctrl+Shift+T

เปิดกล่องค้นหาเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ในขณะนี้ทั้งหมด

Ctrl+E

ด้านบนของหน้า

นำทาง OneNote สำหรับ Windows10 ด้วยคีย์บอร์ดเท่านั้น

ตารางทางด้านล่างแสดงทางลัดที่คุณสามารถใช้นำทางใน OneNote for Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ข้ามไปมาระหว่างแถบแท็บบานหน้าต่างนำทางและผืนผ้าใบหน้า

F6

ย้ายไปยัง ribbon จากแท็บ

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างแท็บบน ribbon หรือระหว่างตัวเลือกต่างๆบน ribbon

แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

ดำเนินการคำสั่ง ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

ย้ายไปมาระหว่างรายการบนแถบเมนูหลัก

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

เปิด ribbon

Alt

เปิดแท็บ ribbon ของหน้าแรก

Alt+H

เปิดแท็บแทรกribbon

Alt+N

เปิดแท็บวาดribbon

Alt+D

เปิดแท็บมุมมองribbon

Alt+W

ด้านบนของเพจ

พิมพ์และแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกให้กด Ctrl + A อีกครั้ง

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

Shift+Enter

เปิดเมนูบริบทสำหรับวัตถุที่อยู่ในโฟกัส

Shift+F10

แป้นเมนู

ดำเนินการการกระทำที่แนะนำบนแถบข้อมูลถ้าปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้า

Ctrl+Shift+W

แทรกชื่อผู้สร้างและการประทับเวลาที่ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

Ctrl+Shift+M

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+H

การกด Ctrl + Alt + H

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบไปยังข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+V

เปิดไฮเปอร์ลิงก์

Enter เมื่ออยู่บนข้อความไฮเปอร์ลิงก์

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่อหมายยัติภังค์ (-)

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้หรือเอาออก

การกด Ctrl + Shift + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้หรือเอาออก

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้หรือเอาออก

การกด Ctrl + เครื่องหมายทับ (/)

นำสไตล์หัวเรื่อง 1ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+1

นำสไตล์หัวเรื่อง 2ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+2

นำสไตล์หัวเรื่อง 3ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+3

นำสไตล์หัวเรื่อง 4ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+4

นำสไตล์หัวเรื่อง 5ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+5

นำสไตล์หัวเรื่อง 6ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+6

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก (นำสไตล์ปกติไปใช้)

Ctrl+Shift+N

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

แป้น Tab เมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

Shift + Tab เมื่อจุดเริ่มต้นของบรรทัด

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

Ctrl+R

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

Ctrl+L

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บมุมซ้าย (<)

แสดงหรือซ่อนบรรทัดกฎบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+R

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกการคลิปหน้าจอลงในคลิปบอร์ด (จำเป็นต้องมีการอัปเดต Windows 10 ที่ผู้สร้าง)

แป้นโลโก้ Windows+Shift+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

Alt+Shift+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

Alt + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

แป้น Tab หลังจากพิมพ์บรรทัดใหม่ของข้อความ

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

แป้น Tab

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

Enter

หมายเหตุ: กด Enter อีกครั้งเพื่อทำให้ตารางเสร็จสิ้น

แทรกแถวด้านล่างของแถวปัจจุบัน

การกด Ctrl + Enter เมื่ออยู่ในเซลล์ตาราง

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Alt+Enter

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Alt+R

สร้างแถวที่อยู่เหนือรายการปัจจุบันในตาราง

Enter เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดแถวหนึ่งยกเว้นแถวแรก

สร้างเซลล์ใหม่

แป้น Tab เมื่ออยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง

ลบแถวเปล่าปัจจุบันในตาราง

ลบแล้วลบอีกครั้งเมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถว

ด้านบนของหน้า

เลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกให้กด Ctrl + A อีกครั้ง

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

Shift+End

ข้ามไปยังและเลือกชื่อหน้า

Ctrl+Shift+T

ยกเลิกการเลือกเค้าร่างหรือการเลือกหน้า

Esc 

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

Delete

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปยังหน้าก่อนหน้าเข้าเยี่ยมชม

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังหน้าถัดไปที่เข้าเยี่ยมชมถ้าเป็นไปได้

Alt+แป้นลูกศรขวา

สร้างการบันทึกเสียงใหม่

Ctrl+Alt+A

เล่นการบันทึกเสียงที่เลือก

Ctrl+Alt+P

หยุดการเล่นการบันทึกเสียง

Ctrl+Alt+S

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหลัง10วินาที

Ctrl+Alt+Y

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหลัง5นาที

Ctrl+Alt+T

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า10วินาที

Ctrl+Alt+U

ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า5นาที

Ctrl+Alt+I

ด้านบนของเพจ

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำไปใช้ทำเครื่องหมายหรือล้างแท็กเพื่อทำ

Ctrl+1

นำไปใช้หรือล้างแท็กที่สำคัญ

Ctrl+2

นำไปใช้หรือล้างแท็กคำถาม

Ctrl+3

นำไปใช้หรือล้างแท็กจำไว้ในภายหลัง

Ctrl+4

นำไปใช้หรือล้างแท็กข้อกำหนด

Ctrl+5

นำไปใช้หรือล้างแท็กไฮไลต์

Ctrl+6

นำไปใช้หรือล้างแท็กที่ติดต่อ

Ctrl+7

นำไปใช้หรือล้างแท็กที่อยู่

Ctrl+8

นำไปใช้หรือล้างแท็กหมายเลขโทรศัพท์

Ctrl+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+0

ด้านบนของหน้า

ใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงผ่านระดับ 1

Alt+Shift+1

ขยายไปที่ระดับ 2

Alt+Shift+2

ขยายไปที่ระดับ 3

Alt+Shift+3

ขยายไปที่ระดับ 4

Alt+Shift+4

ขยายไปที่ระดับ 5

Alt+Shift+5

ขยายไปที่ระดับ 6

Alt+Shift+6

ขยายไปที่ระดับ 7

Alt+Shift+7

ขยายไปที่ระดับ 8

Alt+Shift+8

ขยายไปที่ระดับ 9

Alt+Shift+9

ขยายทุกระดับ

Alt+Shift+0

เพิ่มการเยื้องทีละระดับ

แป้น Tab

ลดการเยื้องทีละระดับ

Shift+Tab

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ (–)

ด้านบนของหน้า

ระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเขียนในบันทึกย่อของคุณคุณต้องเปิดใช้งานภาษาจากขวาไปซ้ายอย่างน้อยหนึ่งภาษาในเครื่องมือการกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

การกด Ctrl + shift ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

การกด Ctrl + shift ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

แป้น Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Shift+Tab

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับหน้าต่างๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

การกด Ctrl + Shift + เครื่องหมายดอกจัน (*)

สลับมุมมองตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

Ctrl+Shift+F

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

Ctrl+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

สร้างหน้าใหม่ที่ระดับเดียวกันที่ด้านล่างของแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+N

สร้างหน้าย่อยใหม่ที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+Shift+N

เลือกรายการทั้งหมด

Ctrl+A

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกให้กด Ctrl + A อีกครั้ง

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Home

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+End

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

Alt+แป้นลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

Home

ไปที่ท้ายบรรทัด

End

กลับไปที่หน้าการเยี่ยมชมล่าสุด

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้าไปยังหน้าถัดไปที่เยี่ยมชม

Alt+แป้นลูกศรขวา

ขยาย

การกด Ctrl + Alt + เครื่องหมายบวก (+ บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

การกด Ctrl + Alt + Shift + เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

การกด Ctrl + Alt + เครื่องหมายลบ (–บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

การกด Ctrl + Alt + Shift + ยัติภังค์ (-)

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ในขณะที่ OneNote กำลังทำงานบันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง ไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

ไปที่ส่วนถัดไป

Ctrl+Tab

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Tab

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

Ctrl+Page Down

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

Ctrl+Page Up

ไปที่หน้าแรกในส่วน

Alt+Home

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+End

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

Ctrl+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด Enter

เปิดเมนูบริบทสำหรับส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

ด้านบนของหน้า

ค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องค้นหาเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ในขณะนี้ทั้งหมด

F3 หรือ Ctrl+F

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

แป้นลูกศรลง

ในขณะที่กำลังค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมดให้ไปที่ผลลัพธ์ที่เลือก

Enter

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

Ctrl + E, แป้น Tab, แป้น Tab, ลูกศรลง

ยกเลิกการค้นหาและกลับไปยังหน้า

Esc

ด้านบนของหน้า

แชร์บันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่างแชร์

Ctrl+Shift+E

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกปัจจุบัน

Ctrl+S

Shift+F9

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

F9

ทำเครื่องหมายหน้าปัจจุบันเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

Ctrl+Q

ด้านบนของหน้า

ป้องกันบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

Ctrl+Alt+L

ด้านบนของเพจ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote for Mac

หมายเหตุ: 

 • การตั้งค่าในบางเวอร์ชันของ macOS และแอปพลิเคชันโปรแกรมอรรถประโยชน์บางอย่างอาจขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดและการดำเนินการคีย์ฟังก์ชันใน Office for Mac สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดคีย์สำหรับแป้นพิมพ์ลัดให้ดูที่วิธีใช้ Mac สำหรับเวอร์ชันของ macOS แอปพลิเคชันโปรแกรมอรรถประโยชน์ของคุณหรืออ้างอิงไปยังข้อขัดแย้งทางลัด

 • ถ้าคุณไม่พบแป้นพิมพ์ลัดที่นี่ตรงตามความต้องการของคุณคุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองได้ สำหรับคำแนะนำให้ไปที่สร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองสำหรับ Office For Mac

 • แป้นพิมพ์ลัดต่างๆที่ใช้แป้น Ctrl บนคีย์บอร์ด Windows จะทำงานกับปุ่มควบคุมใน OneNote for Mac อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทั้งหมด

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Command + F แล้วพิมพ์คำค้นหาของคุณ

เพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดโดยใช้แป้นพิมพ์ของคุณกับ ribbon ให้เปิดใช้งานคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเข้าถึงตัวควบคุมทั้งหมด

 1. เมื่อต้องการเปิดการกำหนดลักษณะของระบบให้กด COMMAND + Spacebar พิมพ์การกำหนดลักษณะของระบบแล้วกด Return

 2. เมื่อต้องการไปที่การตั้งค่าคีย์บอร์ดให้พิมพ์คีย์บอร์ดแล้วกด Return

 3. ในแท็บทางลัดให้กด Control + F7 เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึงคีย์บอร์ดทั้งหมดจากกล่องข้อความและแสดงรายการเฉพาะตัวควบคุมทั้งหมดเท่านั้น

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงรายการทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน OneNote for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างหน้าใหม่

COMMAND + N

เลิกทำการกระทำก่อนหน้า

COMMAND + Z

ทำซ้ำการกระทำก่อนหน้าถ้าเป็นไปได้

COMMAND + Y

ตัดเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

COMMAND + X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

COMMAND +C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

COMMAND + V

เปิดสมุดบันทึก

COMMAND + O

เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ

COMMAND + Control + F

ปิดสมุดบันทึกปัจจุบัน

COMMAND + Shift + W

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกนี้

COMMAND + S

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

COMMAND + Shift + S

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

COMMAND + A

เมื่อต้องการขยายขอบเขตการเลือกให้กด COMMAND + A อีกครั้ง

เลือกชื่อเรื่องของหน้า

COMMAND + Shift + T

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

แป้น Tab เมื่ออยู่ที่ส่วนท้ายของบรรทัด

COMMAND + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ลดการเยื้องย่อหน้า

Shift + Tab เมื่อสิ้นสุดบรรทัด

COMMAND + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ขยาย

COMMAND + เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

COMMAND + เครื่องหมายลบ (-)

ตั้งค่าการขยายการย่อ/ขยายใหม่

COMMAND + 0

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Control + Shift + เครื่องหมายบวก (+)

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Control + Shift + เครื่องหมายลบ (-)

เปิดลิงก์ที่เลือก

Shift+Return

คัดลอกการจัดรูปแบบที่เลือก

COMMAND + Option + C

วางการจัดรูปแบบที่คัดลอกไว้

COMMAND + Option + V

ค้นหาข้อความบนหน้า

COMMAND + F

ค้นหาข้อความภายในสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ทั้งหมด

COMMAND + Option + F

เริ่มต้นป้อนตามคำบอก

Fn, Fn

ด้านบนของหน้า

นำทางภายในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Option + แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Option + แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

COMMAND + แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

COMMAND + แป้นลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

COMMAND + แป้นลูกศรขึ้น

Option+Up ปุ่มลูกศร

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

COMMAND + แป้นลูกศรลง

Option+Down ปุ่มลูกศร

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

Page Up

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

Page Down

ไปที่ด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Command + แป้นลูกศรขึ้น

ไปที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Command + แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นบนหน้าปัจจุบันหรือขยายหน้าขึ้น

COMMAND + Option + แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงบนหน้าปัจจุบันหรือขยายหน้าลง

COMMAND + Option + แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายบนหน้าปัจจุบันหรือขยายหน้าไปทางซ้าย

COMMAND + Option + แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาบนหน้าปัจจุบันหรือขยายหน้าไปทางขวา

COMMAND + Option + แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัดเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

COMMAND + X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

COMMAND +C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

COMMAND + V

คัดลอกการจัดรูปแบบที่เลือก

COMMAND + Option + C

วางการจัดรูปแบบที่คัดลอกไว้

COMMAND + Option + V

เริ่มสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เครื่องหมายดอกจัน (*), Spacebar

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเดี่ยวในข้อความให้กด Option + 8

เริ่มสร้างรายการลำดับเลข

พิมพ์ 1. และกด Spacebar

COMMAND + เครื่องหมายทับ (/)

เลื่อนระดับ (เยื้องเข้า) รายการที่เลือก

COMMAND + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ลดระดับ (เยื้องออก) รายการที่เลือก

COMMAND + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้

COMMAND + Shift + Option + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้

COMMAND + Option + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Return

แทรกวันที่ปัจจุบัน

COMMAND + D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

COMMAND + Shift + D

แทรกสมการ (หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์)

Control + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ค้นหาข้อความที่เลือกโดยใช้บานหน้าต่างงานการค้นหาแบบสมาร์ท

COMMAND + Control + Option + L

แทรกอีโมจิ

COMMAND + Control + Spacebar

ลบอักขระทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์

Delete

ลบอักขระทางด้านขวาของเคอร์เซอร์

Fn + Delete

ลบคำทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์

Option + Delete

ลบคำทางด้านขวาของเคอร์เซอร์

Fn + Option + Delete

Option + Del

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

COMMAND + Shift + แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

COMMAND + Shift + แป้นลูกศรลง

ลดการเยื้องย่อหน้า

COMMAND + Shift + แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายรูปภาพหรือวัตถุที่เลือกขึ้น

COMMAND + Option + แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายรูปภาพหรือวัตถุที่เลือกลง

COMMAND + Option + แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตาราง

แป้น Tab หลังจากพิมพ์บรรทัดใหม่ของข้อความ

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

แป้น Tab

สร้างแถวตารางอื่น

ส่งกลับเมื่อเซลล์สิ้นสุดของตาราง

หมายเหตุ: กด Return อีกครั้งเพื่อทำให้ตารางเสร็จสิ้น

สร้างคอลัมน์ตารางทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบัน

COMMAND + Option + R

สร้างคอลัมน์ตารางทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบัน

COMMAND + Option + E

สร้างแถวตารางที่อยู่ด้านล่างของแถวปัจจุบัน

COMMAND + Return

สร้างย่อหน้าอื่นในเซลล์เดียวกัน

Option + Return

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับระหว่างส่วนในสมุดบันทึก

COMMAND + Shift + วงเล็บปีกกาเปิด ({) หรือวงเล็บปีกกาปิด (})

สลับระหว่างหน้าในส่วน

 1. เริ่มต้นด้วยเคอร์เซอร์ภายในหน้า

 2. กด COMMAND + Control + G เพื่อย้ายโฟกัสไปยังรายการหน้า

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไปในส่วนหรือ COMMAND + Page Up หรือ Page Down

เปิดสมุดบันทึกอื่น หรือสร้างเอกสารใหม่

COMMAND + O

ดูรายการของสมุดบันทึกที่เปิด

Control+G

สร้างหน้าสมุดบันทึกใหม่

COMMAND + N

เปิดการกำหนดลักษณะแอ OneNote

COMMAND + เครื่องหมายจุลภาค (,)

ย้ายหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

COMMAND + Shift + M

คัดลอกหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

COMMAND + Shift + C

ย้ายหรือคัดลอกหน้าอีกครั้งไปยังส่วนที่เลือกล่าสุด

COMMAND + Option + T

เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ

COMMAND + Control + F

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกนี้

COMMAND + S

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึกทั้งหมด

COMMAND + Shift + S

ย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปยังรายการหน้า

COMMAND + Control + G

ย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปยังรายการส่วน

Control+Shift+G

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote สำหรับเว็บ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Ctrl + F แล้วพิมพ์คำค้นหาของคุณ

 • เมื่อคุณใช้ OneNote สำหรับเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote สำหรับเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณแป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากที่อยู่ในโปรแกรมบนเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้แป้นพิมพ์ลัดทั่วไปเช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์–ไม่ OneNote สำหรับเว็บ

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office สำหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

ในหัวข้อนี้

การนำทางใน ribbon และบานหน้าต่างในมุมมองการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ข้ามจากการนำทางสมุดบันทึกไปยังเขตข้อมูลเบราว์เซอร์

Shift+F6

ย้ายไปมาระหว่างคำสั่ง ribbon

แป้น Tab

ดำเนินการคำสั่ง ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้า

Page Up หรือ Page Down

หน้าไปข้างหน้าผ่านสมุดบันทึก (ใน Internet Explorer)

Ctrl+Page Down

หน้าก่อนหน้าผ่านสมุดบันทึก (ใน Internet Explorer)

Ctrl+Page Up

ไปยังหน้าแรกในส่วน

Alt+Page Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+Page Down

ขยายส่วนที่เลือก

Enter เมื่ออยู่บนส่วน

ด้านบนของหน้า

การนำทางใน ribbon และบานหน้าต่างในมุมมองการแก้ไข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าใดหน้าหนึ่ง

Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะไปถึงรายการหน้าแล้วกดแป้น Tab เพื่อวางโฟกัสบนหน้าอื่น กด Enter เพื่อเลือกหน้า

เปิดใช้งานแท็บ ribbon ที่แตกต่างกัน

Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะไปถึง ribbon จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บ ribbon แล้วกด Enter เพื่อเลือก

ย้ายไปมาระหว่างคำสั่ง ribbon

แป้น Tab เมื่ออยู่บน ribbon

เปิดใช้งานคำสั่ง ribbon ที่เลือก

Enter

หน้าไปข้างหน้าผ่านสมุดบันทึกใน Internet Explorer

Ctrl+Page Down

หน้าก่อนหน้าผ่านสมุดบันทึกใน Internet Explorer

Ctrl+Page Up

ไปยังหน้าแรกในส่วน

Alt+Page Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+Page Down

ย้ายหน้าปัจจุบันขึ้นหรือลง

Alt + Shift + Up

แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

นำทางภายในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายเคอร์เซอร์จากพื้นที่ชื่อเรื่องไปยังเนื้อความของหน้า

แป้น Tab

Enter

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงไปหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของเนื้อความของหน้า

Ctrl+Home

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของหน้า

Ctrl+End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังพื้นที่ชื่อเรื่อง

Page Up หรือ Ctrl + A, Ctrl + A, แป้น Tab จนกว่าจะมีการเลือกชื่อเรื่อง

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกข้อความ

Shift+ คีย์ลูกศร

เลือกคำทางด้านขวา

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรขวา

เลือกคำทางด้านซ้าย

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Shift+Home

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Shift+End

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของเค้าร่าง

Shift+Ctrl+Home

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของเค้าร่าง

Shift+Ctrl+End

ขยายส่วนที่เลือก

Ctrl + A เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังทั้งย่อหน้าเค้าร่างและหน้า

ด้านบนของเพจ

การแก้ไขเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัดเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

เลิกทำการกระทำก่อนหน้า

Ctrl+Z

ทำซ้ำการกระทำก่อนหน้าถ้าเป็นไปได้

Ctrl+Y

ย้ายไปยังคำที่สะกดผิดถัดไป

Alt+F7

สร้างเค้าร่างใหม่

Ctrl+Shift+F

ย้ายจากเค้าร่างหนึ่งไปยังอีกเค้าร่างหนึ่ง

Ctrl + A, Ctrl + A, แป้น Tab

ซิงโครไนซ์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote สำหรับเว็บ ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างเซลล์ใหม่

แป้น Tab เมื่ออยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง

แทรกแถวด้านล่างของแถวปัจจุบัน

การกด Ctrl + Enter เมื่ออยู่ในเซลล์ตาราง

หมายเหตุ: เมื่อมีการเลือกเซลล์ คอลัมน์ หรือแถว การจัดแนวจะถูกนำไปใช้กับเนื้อหาของเซลล์ที่ถูกเลือกนั้น เมื่อมีการเลือกตาราง การจัดแนวจะถูกนำไปใช้กับตารางแต่จะไม่ส่งผลต่อการจัดแนวภายในเซลล์

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบการบีดเส้นใต้ไปใช้

Ctrl+U

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

สร้างรายการลำดับเลข

การกด Ctrl + เครื่องหมายทับ (/)

Ctrl+Shift+O

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าชิดขวา

Ctrl+R

จัดย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

Ctrl+E

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ลดการเยื้องย่อหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ด้านบนของเพจ

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำไปใช้ทำเครื่องหมายหรือล้างแท็กเพื่อทำ

Ctrl+1

นำไปใช้หรือล้างแท็กที่สำคัญ

Ctrl+2

นำไปใช้หรือล้างแท็กคำถาม

Ctrl+3

นำไปใช้หรือล้างแท็กจำไว้ในภายหลัง

Ctrl+4

นำไปใช้หรือล้างแท็กข้อกำหนด

Ctrl+5

นำไปใช้หรือล้างแท็กไฮไลต์

Ctrl+6

นำไปใช้หรือล้างแท็กที่ติดต่อ

Ctrl+7

นำไปใช้หรือล้างแท็กที่อยู่

Ctrl+8

นำไปใช้หรือล้างแท็กหมายเลขโทรศัพท์

Ctrl+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+0

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×