ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Welcome to Project for the web

Plan and collaborate on projects easily with Project for the web, using Grid, Timeline, and Board views.

Get started

Explore Project

Conceptual image of a Gantt chart on a laptop beside a play button

Project training

Get the basics or explore more with these training courses.

Explore training

Small generic screenshot of the Timeline view  in Project for the web

Build a project

Add your Project for the web tasks in a list, or drag and connect task bars in a Gantt chart.

Start now

Small generic screenshot of the Group drop-down in Project for the web

Share and assign

Share your Project for the web project with others, and assign tasks.

Find out how

Symbol of PC with colored circular arrows around it

Support for Project 2013 has ended

Learn how to upgrade to Project Online Professional.

Get the details

Build your project

Learn how to construct a Project for the web project, from adding tasks, duration, and finish dates to tracking progress and dependencies on a board or Gantt chart.

SEE HOW