ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
นำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ .pst ของ Outlook

มีหลายสาเหตุที่ทำให้คุณอาจต้องการนำเข้ารายการ Outlook จากไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

 • คุณต้องการย้ายรายการ Outlook จากบัญชีอีเมลหนึ่งไปยังบัญชีอีเมลอีกบัญชีหนึ่ง

 • คุณต้องการย้ายรายการ Outlook จากพีซีเครื่องหนึ่งไปยังพีซีอีกเครื่องหนึ่ง

 • คุณต้องการย้าย รายการ Outlook จากพีซีไปยัง Mac หรือจาก Mac ไปยังพีซี

 • คุณต้องการย้ายรายการ Outlook ระหว่างโฟลเดอร์ภายในเครื่องกับ IMAP หรือ เซิร์ฟเวอร์ Exchange

นำเข้ารายการ Outlook จากไฟล์ .pst ใน Outlook for PC

คำแนะนำเหล่านี้จะถือว่าคุณมีส่งออกอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของ Outlook ของคุณจากอินสแตนซ์อื่นของ Outlook แล้ว และในตอนนี้ คุณต้องการนำเข้าข้อมูลไปยัง Outlook

 1. ที่ด้านบน Ribbon ของ Outlook ของคุณ ให้เลือก ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้แอป Outlook ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันอะไร เพื่อค้นหาเวอร์ชัน Outlook ของคุณและเพื่อไปยังขั้นตอนนำเข้าที่เหมาะสม

  นี่คือรูปลักษณ์ของ Ribbon ใน Outlook 2016
 2. เลือก เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก ซึ่งจะเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก

  เลือก เปิดและส่งออก จากนั้นเลือก นำเข้า/ส่งออก

 3. เลือก นำเข้าจากโปรแกรมหรือไฟล์อื่น แล้วคลิก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 4. เลือก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

 5. เรียกดูไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับอีเมลและที่ติดต่อ แล้วเลือก ถัดไป

  เลือกไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า

 6. ถ้ารหัสผ่านถูกกำหนดไว้ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 7. หากคุณกำลังนำเข้าเนื้อหาของไฟล์ .pst ไปยังกล่องจดหมาย Microsoft 365 ให้เลือกกล่องจดหมายนั้นที่นี่

  ถ้าคุณไม่ได้นำเข้าลงในกล่องจดหมาย Microsoft 365 ของคุณ ให้เลือก นำเข้ารายการลงในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ซึ่งนำเข้าข้อมูลลงในโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

  เมื่อต้องการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้เลือกกล่องจดหมายนั้นที่นี่

 8. เลือก เสร็จสิ้น Outlook จะเริ่มนำเข้าเนื้อหาของไฟล์ .pst ของคุณทันที เมื่อกล่องความคืบหน้าหายไป แสดงว่าการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  ถ้าคุณกำลังนำเข้าไฟล์.pst ไปยังกล่องจดหมาย Microsoft 365 คุณอาจเห็นข้อความที่พยายามเชื่อมต่อกับ Microsoft 365 โดยเกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหาแม้ชั่วครู่ก็ตาม เมื่ออินเทอร์เน็ตของคุณเชื่อมต่อได้อีกครั้งแล้ว Outlook จะดำเนินการนำเข้าไฟล์ .pst ต่อ

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการรับเฉพาะอีเมลหรือที่ติดต่อเพียงบางส่วนจากไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) คุณสามารถเปิดไฟล์ข้อมูล Outlook จากนั้น ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้ลากแล้วปล่อยอีเมลและที่ติดต่อจากไฟล์ .pst ลงในโฟลเดอร์ Outlook ที่มีอยู่ของคุณ

ข้อมูลอะไรที่จะถูกนำเข้า

ไฟล์ .pst จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกหรือสำรองข้อมูลอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินเป็นไฟล์ .pst ของ Outlook Outlook จะทำให้สำเนาของอีเมลของคุณเป็นไฟล์ .pst

 • เมื่อ Outlook ส่งออกอีเมลเป็นไฟล์ .pst จะส่งออกสิ่งที่แนบมาต่างด้วย ดังนั้น เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ .pst คุณจะเห็นสิ่งที่นบมาของคุณ

 • Outlook จะไม่ส่งออกเมตาดาต้า เช่น คุณสมบัติของโฟลเดอร์ (การตั้งค่ามุมมอง สิทธิ์ และการเก็บถาวรอัตโนมัติ) กฎสำหรับข้อความ และรายชื่อผู้ส่งที่บล็อก ดังนั้น ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ถูกนำเข้า

 • เมื่อ Outlook ส่งออกอีเมล ที่ติดต่อ และข้อมูลปฏิทินเป็น .pst โปรแกรมจะสร้างสำเนาข้อมูล ซึ่งจะไม่มีอะไรถูกลบออกจาก Outlook คุณจะยังคงเห็นและมีสิทธิ์เข้าถึงอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณใน Outlook

ไม่ทำงานใช่หรือไม่

ดู แก้ไขปัญหาการนำเข้าไฟล์ .pst ของ Outlook สำหรับรายการปัญหาและวิธีแก้ไขทั่วไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

นำเข้าและส่งออกอีเมล Outlook ที่ติดต่อ และปฏิทิน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×