ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เพิ่มหรือนำแกนทุติยภูมิในแผนภูมิใน Excel ออก

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

เมื่อตัวเลขในแผนภูมิแตกต่างกันมากตั้งแต่ ชุดข้อมูล ถึงชุดข้อมูล หรือเมื่อคุณมีข้อมูลหลายชนิดผสมกัน (ราคาและปริมาณ) ให้ลงจุดชุดข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งชุดบนแกนตั้งทุติยภูมิ (ค่า) มาตราส่วนของแกนตั้งทุติยภูมิจะแสดงค่าต่างๆ ของชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แกนทุติยภูมิจะใช้งานได้ดีในแผนภูมิที่แสดงการผสมผสานระหว่างแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิเส้น คุณสามารถแสดงแผนภูมิเช่นนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเปลี่ยนแผนภูมิเป็นแผนภูมิผสม

ข้อความแสดงแทน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะใช้ได้กับ Office 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า มองหาขั้นตอน Office 2010ใช่หรือไม่

 1. เลือกแผนภูมิเพื่อเปิด เครื่องมือแผนภูมิ

 2. เลือก>เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

 3. เลือกกลุ่ม>กลุ่มคอลัมน์ - เส้นบนแกนทุติยภูมิ

 4. เลือก แกนทุ ติยภูมิของชุดข้อมูลที่คุณต้องการแสดง

 5. เลือกลูกศรดรอปดาวน์ แล้วเลือกบรรทัด

 6. เลือก ตกลง

เพิ่มหรือเอาแกนทุติยภูมิในแผนภูมิใน Office 2010 ออก

เมื่อค่าในแผนภูมิสองมิติแตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่จาก ชุดข้อมูล ไปจนถึงชุดข้อมูล หรือเมื่อคุณมีข้อมูลหลายชนิดผสมกัน (ตัวอย่างเช่น ราคา และปริมาณ) คุณก็สามารถลงจุดชุดข้อมูลหนึ่งชุดขึ้นไปบนแกนตั้งทุติยภูมิ (ค่า) ได้ มาตราส่วนของแกนตั้งทุติยภูมิจะแสดงค่าสำหรับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อความแสดงแทน

หลังจากที่คุณเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิไปยังแผนภูมิสองมิติ คุณยังสามารถเพิ่มแกนนอนทุติยภูมิ (ประเภท) ได้ ซึ่งอาจมีประโยชน์ในแผนภูมิ xy (กระจาย) หรือแผนภูมิฟอง

เมื่อต้องการช่วยแยกแยะชุดข้อมูลที่ลงจุดบนแกนทุติยภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิคอลัมน์ คุณสามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลบนแกนทุติยภูมิเป็นแผนภูมิเส้น

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีแผนภูมิสองมิติก่อน แกนทุติยภูมิไม่ได้รับการสนับสนุนในแผนภูมิสามมิติ

คุณสามารถลงจุดข้อมูลบนแกนตั้งทุติยภูมิได้ครั้งละหนึ่งชุดข้อมูล เมื่อต้องการลงจุดชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดบนแกนตั้งทุติยภูมิ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับชุดข้อมูลแต่ละชุดที่คุณต้องการแสดงบนแกนตั้งทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนตั้งทุติยภูมิ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดตามแกนตั้งทุติยภูมิ

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบชุดข้อมูล จะแสดงขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบอื่นแสดงขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกชุดข้อมูลในแผนภูมิ

 3. บนแท็บ ตัวเลือกชุดข้อมูล ภายใต้ ลงจุดชุดข้อมูลบน ให้คลิก แกนทุติยภูมิ แล้วคลิก ปิด

  แกนตั้งทุติยภูมิจะแสดงขึ้นในแผนภูมิ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการแสดงของแกนตั้งทุติยภูมิ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

  2. คลิก แกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกแกนของแกนตั้งทุติยภูมิ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิกขวาแกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิก จัดรูปแบบแกน

  2. ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีแผนภูมิที่แสดงแกนตั้งทุติยภูมิ เมื่อต้องการเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิ ให้ดู เพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่แสดงแกนตั้งทุติยภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

  ข้อความแสดงแทน

 3. คลิก แกนนอนทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ชุดข้อมูล คลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิชุดข้อมูล แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  กล่องแรกจะแสดงรายการชนิดแผนภูมิ และกล่องที่สองจะแสดงชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละชนิดแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลได้ครั้งละหนึ่งชุด เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดในแผนภูมิ ให้ทำซ้ำขั้นตอนของกระบวนการนี้สำหรับแต่ละชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

 1. คลิกแผนภูมิที่แสดงแกนทุติยภูมิที่คุณต้องการนำออก

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน คลิก แกนตั้งทุติยภูมิ หรือ แกนนอนทุติยภูมิ แล้วคลิก ไม่มี

  ข้อความแสดงแทน

เคล็ดลับ: 

 • คุณยังสามารถคลิกแกนทุติยภูมิที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE ได้ หรือคลิกขวาที่แกนทุติยภูมิ แล้วคลิก ลบ

 • เมื่อต้องการเอาแกนทุติยภูมิออก ทันทีหลังจากที่คุณเพิ่ม แกนปุ่มเลิกทำ ให้คลิก เลิกทํา ปุ่มเลิกทำบนแถบเครื่องมือด่วน หรือกด CTRL+Z

เมื่อค่าในแผนภูมิแตกต่างกันมากตั้งแต่ ชุดข้อมูล ถึงชุดข้อมูล คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไปบนแกนทุติยภูมิ แกนทุติยภูมิยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิผสมได้อีกด้วยเมื่อคุณใช้ข้อมูลหลายประเภทร่วมกัน (เช่น ราคาและปริมาณ) ในแผนภูมิเดียวกัน

ในแผนภูมินี้ แกนตั้งปฐมภูมิด้านซ้ายจะใช้สำหรับยอดขาย ขณะที่แกนตั้งทุติยภูมิด้านขวาจะใช้สำหรับตัวเลขแสดงราคา

ข้อความแสดงแทน

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มแกนทุติยภูมิ

 1. ขั้นตอนนี้จะถูกใช้กับ Word for Mac เท่านั้น: บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ ให้เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ บน Ribbon

  ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้นหนึ่งเส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดใน ชุดข้อมูล

 3. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ > แกน > และเลือกระหว่าง แนวนอนทุติยภูมิ หรือ แนวตั้งทุติยภูมิ

เพิ่มชื่อแกนสำหรับแกนทุติยภูมิ

 1. ขั้นตอนนี้จะถูกใช้กับ Word for Mac เท่านั้น: บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ ให้เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ แล้วคลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ บน Ribbon

  ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้นหนึ่งเส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดใน ชุดข้อมูล

 3. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ > ชื่อแกน > และเลือกระหว่าง แนวนอนทุติยภูมิ หรือ แนวตั้งทุติยภูมิ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×