ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล (หรือเรียกว่า รหัสดิจิทัล) ประโยชน์ของลายเซ็นดิจิทัล และวิธีใช้ลายเซ็นดิจิทัลในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้: Word, Excel และ PowerPoint

ในบทความนี้

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ลายเซ็นดิจิทัลคือ การประทับการรับรองความถูกต้องที่มีการเข้ารหัสลับแบบอิเล็กทรอนิกส์บนข้อมูลดิจิทัล เช่น ข้อความอีเมล แมโคร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นจะช่วยยืนยันว่าข้อมูลนั้นมาจากผู้เซ็นชื่อและข้อมูลนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลง

ใบรับรองการเซ็นชื่อและผู้ให้บริการออกใบรับรอง

ใบรับรองการเซ็นชื่อ    เมื่อต้องการสร้างลายเซ็นดิจิทัล คุณต้องมีใบรับรองการเซ็นชื่อซึ่งพิสูจน์ข้อมูลเฉพาะตัว เมื่อคุณส่งแมโครหรือเอกสารที่มีลายเซ็นดิจิทัล ยังจะเป็นการส่งใบรับรองและคีย์สาธารณะของคุณไปด้วย ใบรับรองจะออกให้โดยผู้ให้บริการออกใบรับรองและเปรียบเสมือนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งสามารถถูกเพิกถอนได้ โดยทั่วไป ใบรับรองมีผลใช้ได้หนึ่งปี หลังจากนั้นผู้เซ็นชื่อจะต้องทำการต่ออายุ หรือได้ใบรับรองการเซ็นชื่อใหม่เพื่อสร้างข้อมูลเฉพาะตัว

หมายเหตุ: คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัวได้ในบทความนี้

ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (Certificate authority หรือ CA)    เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่คล้ายกับเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร โดยองค์กรนี้จะออกใบรับรองดิจิทัล ใบรับรองลายเซ็น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองและติดตามว่าใบรับรองใดที่ถูกเพิกถอนหรือหมดอายุไปแล้ว

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับใบรับรองดิจิทัลให้ดู รับใบรับรองดิจิทัลและสร้างลายเซ็นดิจิทัล

ลายเซ็นดิจิทัลรับประกันอะไรบ้าง

 • ความถูกต้อง    ผู้เซ็นชื่อได้รับการยืนยันว่าเป็นบุคคลผู้ที่เซ็นชื่อนั้น

 • ความสมบูรณ์    เนื้อหาไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เสียหายนับตั้งแต่ได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

 • การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูล    พิสูจน์กับทุกฝ่ายถึงที่มาของเนื้อหาที่มีลายเซ็นนั้น การปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูลหมายถึงการที่ผู้เซ็นชื่อปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาที่ได้เซ็นแล้วนั้น

 • การรับรองเอกสาร     ลายเซ็นในไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint ซึ่งมีการประทับเวลาโดยเซิร์ฟเวอร์การประทับเวลาที่มีความปลอดภัยจะมีความถูกต้องตามการรับรองเอกสารภายใต้บางสถานการณ์

เมื่อต้องการสร้างความมั่นใจเหล่านี้ ผู้สร้างเนื้อหาจะต้องเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเนื้อหาดังกล่าวโดยใช้ลายเซ็นที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ลายเซ็นดิจิทัลนั้นถูกต้อง

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลเป็นใบรับรองปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

 • บุคคลหรือองค์กรที่เซ็นชื่อ ที่เรียกว่าผู้ประกาศ เป็นผู้ที่เชื่อถือได้

  สิ่งสำคัญ: เอกสารที่เซ็นชื่อแล้วซึ่งมีการประทับเวลาที่ถูกต้องจะถือว่ามีลายเซ็นที่ถูกต้อง ไม่ว่าใบรับรองการเซ็นชื่อนั้นจะมีอายุหรือสถานะการยกเลิกอย่างไรก็ตาม

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลถูกออกให้แก่ผู้ประกาศที่ลงนามโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ที่มีชื่อเสียง

ด้านบนของหน้า

บรรทัดลายเซ็นใน Word และ Excel

บรรทัดลายเซ็นจะคล้ายกับตัวแทนสำหรับลายเซ็นทั่วไปที่อาจปรากฏในเอกสารที่พิมพ์ออกมา แต่มีการทำงานต่างกัน เมื่อแทรกบรรทัดลายเซ็นลงในไฟล์ Office ผู้สร้างสามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้เซ็นชื่อที่มุ่งหมายไว้ และคำแนะนำสำหรับผู้เซ็นชื่อได้ เมื่อส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของไฟล์ไปยังผู้เซ็นชื่อ บุคคลนี้จะเห็นบรรทัดลายเซ็นและการแจ้งให้ทราบว่าต้องการลายเซ็นของบุคคลนั้น ผู้เซ็นชื่อสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • พิมพ์ลายเซ็น หรือ

 • เลือกรูปภาพของลายเซ็นแบบหมึก หรือ

 • เขียนลายเซ็นโดยใช้ฟีเจอร์การใช้หมึกของพีซีระบบหน้าจอสัมผัส

เมื่อผู้เซ็นชื่อเพิ่มลายเซ็นที่มองเห็นได้ลงในเอกสาร ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกเพิ่มในเวลาเดียวกันเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเฉพาะตัวของผู้เซ็นชื่อ

ข้อความแสดงแทน

สิ่งสำคัญ: เอกสารที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยน

สร้างบรรทัดลายเซ็นใน Word หรือ Excel

 1. ในเอกสารหรือเวิร์กชีต ให้วางตัวชี้ในตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างบรรทัดลายเซ็น

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิกรายการ บรรทัดลายเซ็น แล้วคลิก บรรทัดลายเซ็นของ Microsoft Office

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อมูลที่จะปรากฏภายใต้บรรทัดลายเซ็นดังนี้
  ข้อความแสดงแทน

  • ผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ    ชื่อเต็มของผู้เซ็นชื่อ

  • ตำแหน่งของผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ    ตำแหน่งของผู้เซ็นชื่อ ถ้ามี

  • ที่อยู่อีเมลของผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ    ที่อยู่อีเมลของผู้เซ็นชื่อ ถ้าต้องการ

  • คำแนะนำสำหรับผู้เซ็นชื่อ    เพิ่มคำแนะนำสำหรับผู้เซ็นชื่อ เช่น "ก่อนเซ็นชื่อในเอกสาร ให้ตรวจสอบว่าเนื้อหาถูกต้อง"

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายหนึ่งหรือทั้งสองกล่องต่อไปนี้

  • อนุญาตให้ผู้เซ็นชื่อเพิ่มข้อคิดเห็นลงในกล่องโต้ตอบ เซ็นชื่อ    อนุญาตให้ผู้เซ็นชื่อพิมพ์จุดประสงค์ในการเซ็นชื่อ

  • แสดงวันที่เซ็นลงในบรรทัดลายเซ็น    วันที่ที่เซ็นเอกสารจะปรากฏพร้อมลายเซ็น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มบรรทัดลายเซ็นเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ: ถ้าเอกสารยังคงไม่มีลายเซ็น แถบข้อความ ลายเซ็น จะปรากฏขึ้น คลิก ดูลายเซ็น เพื่อทำขั้นตอนการเซ็นชื่อให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อความแสดงแทน

ด้านบนของหน้า

เซ็นชื่อในบรรทัดลายเซ็นใน Word หรือ Excel

เมื่อคุณเซ็นชื่อในบรรทัดลายเซ็น คุณได้เพิ่มการแสดงลายเซ็นของคุณที่มองเห็นได้และลายเซ็นดิจิทัล

ข้อความแสดงแทน

 1. ในไฟล์ ให้คลิกขวาที่บรรทัดลายเซ็น

  หมายเหตุ: ถ้าเปิดไฟล์ในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน ให้คลิก แก้ไขต่อไป ถ้าไฟล์นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

 2. จากเมนู ให้เลือก เซ็นชื่อ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นเวอร์ชันที่พิมพ์ออกมาของคุณ ให้พิมพ์ชื่อของคุณลงในกล่องถัดจาก X

  • เมื่อคุณต้องการเลือกรูปลายเซ็นที่เขียนขึ้น ให้คลิก เลือกรูป ในกล่องโต้ตอบ เลือกรูปลายเซ็น ให้ค้นหาตำแหน่งของไฟล์รูปลายเซ็นของคุณ เลือกไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก เลือก

   หมายเหตุ: 

   • สำหรับลูกค้าที่ใช้เวอร์ชันภาษาจีน (ดั้งเดิมหรือประยุกต์) เกาหลี หรือญี่ปุ่น ตัวเลือก บรรทัดลายเซ็นที่มีการประทับ จะปรากฏขึ้น

   • นอกจากนี้ คุณยังเซ็นชื่อในบรรทัดลายเซ็นได้โดยดับเบิลคลิกที่บรรทัดลายเซ็น พิมพ์ชื่อของคุณถัดจาก X หรือใน บานหน้าต่างลายเซ็น ในส่วน ลายเซ็นที่ร้องขอ ให้คลิก ลูกศร ถัดจากลายเซ็น จากเมนู ให้เลือก เซ็นชื่อ

  • เมื่อต้องการใส่ลายเซ็นแบบลายมือ (เฉพาะผู้ใช้ แท็บเล็ตพีซี) ให้เซ็นชื่อของคุณในกล่องถัดจาก X ด้วยการใช้ฟีเจอร์การใช้หมึก

  • คลิก เซ็นชื่อ

  • ปุ่ม ลายเซ็น จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของเอกสารหรือเวิร์กชีต

รูปต่อไปนี้แสดงปุ่ม ลายเซ็น

ข้อความแสดงแทน

ด้านบนของหน้า

เอาลายเซ็นดิจิทัลออกจาก Word หรือ Excel

 1. เปิดเอกสารหรือเวิร์กชีตที่มีลายเซ็นที่มองเห็นได้ซึ่งคุณต้องการเอาออก

 2. คลิกขวาที่บรรทัดลายเซ็น

 3. คลิก เอาลายเซ็นออก

 4. คลิก ใช่

หมายเหตุ: อีกทั้ง คุณยังเอาลายเซ็นออกได้โดยคลิกลูกศรถัดจากลายเซ็นใน บานหน้าต่างลายเซ็น คลิก เอาลายเซ็นออก

ด้านบนของหน้า

ลายเซ็นดิจิทัลที่มองไม่เห็นใน Word, Excel หรือ PowerPoint

ลายเซ็นดิจิทัลที่มองไม่เห็น เช่น บรรทัดลายเซ็นดิจิทัลที่มองเห็นได้ จะทำให้มั่นใจในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และที่มาของเอกสาร คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลที่มองไม่เห็นในเอกสาร Word เวิร์กบุ๊ก Excel และงานนำเสนอ PowerPoint ได้

เอกสารที่เซ็นชื่อแล้วจะมีปุ่ม ลายเซ็น อยู่ที่ด้านล่างของเอกสาร นอกจากนี้ สำหรับเอกสารที่เซ็นชื่อแล้ว ข้อมูลลายเซ็นจะปรากฏในส่วน ข้อมูล ที่คุณจะเห็นหลังจากคุณคลิกแท็บ ไฟล์

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลที่มองไม่เห็นใน Word, Excel หรือ PowerPoint

ถ้าต้องการปกป้องความถูกต้องของเนื้อหาเอกสาร คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลที่มองไม่เห็นได้ เอกสารที่เซ็นชื่อแล้วจะมีปุ่ม ลายเซ็น อยู่ที่ด้านล่างของเอกสาร

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ข้อมูล

 3. คลิก ป้องกันเอกสาร, ป้องกันเวิร์กบุ๊ก หรือ ป้องกันงานนำเสนอ

 4. คลิก เพิ่มลายเซ็นดิจิทัล

 5. อ่านข้อความ Word, Excel หรือ PowerPoint แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ เซ็นชื่อ ในกล่อง วัตถุประสงค์ในการเซ็นเอกสารนี้ ให้พิมพ์วัตถุประสงค์

 7. คลิก เซ็นชื่อ

หลังจากไฟล์ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลแล้ว ปุ่ม ลายเซ็น จะปรากฏขึ้น และไฟล์นั้นจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยน

ด้านบนของหน้า

เอาลายเซ็นดิจิทัลที่มองไม่เห็นออกจาก Word, Excel หรือ PowerPoint

 1. เปิดเอกสาร เวิร์กชีต หรืองานนำเสนอที่มีลายเซ็นที่มองไม่เห็นซึ่งคุณต้องการเอาออก

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก ข้อมูล

 4. คลิก ดูลายเซ็น

 5. มุมมองเอกสาร เวิร์กชีต หรืองานนำเสนอจะกลับมา และบานหน้าต่าง ลายเซ็น จะปรากฏ

 6. ถัดจากชื่อลายเซ็น ให้คลิก ลูกศร

 7. คลิก เอาลายเซ็นออก

 8. คลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×