10 กรกฎาคม 2018 — KB4338819 (ระบบปฏิบัติการรุ่น 17134.165)

วันออกจำหน่าย:

เวอร์ชัน:

10/7/2561

ระบบปฏิบัติการรุ่น 17134.165

หมายเหตุ  รุ่นนี้ยังประกอบด้วยการอัปเดตสำหรับ Microsoft HoloLens (ระบบปฏิบัติการรุ่น 17134.165) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2018

การปรับปรุงและแก้ไข

การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงคุณภาพ ไม่มีการนำฟีเจอร์ใหม่ๆ ของระบบปฏิบัติการมาใช้ในการอัปเดตนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่:

  • ปรับปรุงความสามารถของกลุ่มฟังก์ชัน Universal CRT Ctype เพื่อจัดการ EOF เป็นการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างถูกต้อง

  • เปิดใช้งานการแก้จุดบกพร่องของเนื้อหา WebView ในแอป UWP โดยใช้แอป Microsoft Edge DevTools Preview ที่มีอยู่ใน Microsoft Store

  • แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ส่วนขยายด้านไคลเอ็นต์ของนโยบายกลุ่มตัวเลือกการลดปัญหาระหว่างการประมวลผล GPO ล้มเหลว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดคือ "Windows ไม่สามารถใช้การตั้งค่า MitigationOptions การตั้งค่า MitigationOptions อาจมีไฟล์ล็อกของตัวเอง” หรือ “ProcessGPOList: MitigationOptions ของส่วนขยายส่งคืน 0xea” ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดตัวเลือกการลดปัญหาด้วยตนเองหรือโดยใช้นโยบายกลุ่มบนเครื่องที่ใช้ศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Windows Defender หรือ PowerShell Set-ProcessMitigation cmdlet

  • ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานของ Windows เพื่อทำให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สำหรับการอัปเดตทั้งหมดของ Windows

  • แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ใน Workstation Pro SKU ได้รับการอัปเดตสำหรับ Windows 10 เวอร์ชัน 1803

  • การอัปเดตความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer, แอปสำหรับ Windows, Windows Graphics, ระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลของ Windows, ระบบเครือข่ายไร้สายของ Windows, การจำลองเสมือนของ Windows, เคอร์เนล Windows และ Windows Server

ถ้าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตก่อนหน้านี้ ระบบจะดาวน์โหลดเฉพาะการแก้ไขใหม่ในแพคเกจนี้เท่านั้น และติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่แก้ไข โปรดดู คู่มือการอัปเดตความปลอดภัย

ปัญหาที่ทราบในการอัปเดตนี้

อาการ

วิธีแก้ไขปัญหา

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้บน DHCP Failover Server ไคลเอ็นต์ Enterprise อาจได้รับการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อร้องขอที่อยู่ IP ใหม่  ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียการเชื่อมต่อเนื่องจากระบบไม่สามารถต่ออายุการเช่า

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน KB4345421

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ อุปกรณ์บางส่วนที่ใช้ปริมาณงานการตรวจสอบเครือข่ายอาจได้รับข้อผิดพลาด 0xD1 หยุด เนื่องจากสภาวะการแย่งชิง

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน KB4345421

การเริ่มการทำงานบริการของ SQL Server ใหม่อาจล้มเหลวในบางครั้งโดยมีข้อผิดพลาด "พอร์ต Tcp ถูกใช้งานอยู่แล้ว"

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน KB4345421

เมื่อผู้ดูแลระบบพยายามหยุด World Wide Web Publishing Service (W3SVC), W3SVC จะยังคงอยู่ในสถานะ "กำลังหยุด" แต่ไม่สามารถหยุดได้อย่างสมบูรณ์หรือเริ่มการทำงานใหม่

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน KB4345421

หลังจากคุณติดตั้ง การอัปเดตความปลอดภัยของ .NET Framework เดือนกรกฎาคม 2018 คอมโพเนนต์ COM จะไม่สามารถโหลดได้เนื่องจากข้อผิดพลาด “การเข้าถึงถูกปฏิเสธ” “ไม่ได้ลงทะเบียนคลาส” หรือ “ความล้มเหลวภายในที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ” ลักษณะเฉพาะตัวของความล้มเหลวที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้:

ประเภทข้อยกเว้น: System.UnauthorizedAccessException

ข้อความ: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ (ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

ปัญหานี้แก้ไขได้ใน KB4343909

วิธีดาวน์โหลดการอัปเดต

การอัปเดตนี้จะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติจาก Windows Update เมื่อต้องการขอรับแพคเกจสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update Catalog

สำคัญ เมื่อติดตั้งทั้งการอัปเดตสแตกการบริการ (SSU) KB4343669 และการอัปเดตแบบสะสมล่าสุด (LCU) จาก Microsoft Update Catalog ให้ติดตั้ง SSU ก่อนที่จะติดตั้ง LCU

ข้อมูลไฟล์

สำหรับรายการไฟล์ที่ระบุในการอัปเดตนี้ ให้ดาวน์โหลด ข้อมูลไฟล์สำหรับการอัปเดตแบบสะสม 4338819 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×