10 กรกฎาคม 2018 — KB4338825 (ระบบปฏิบัติการรุ่น 16299.547)

วันออกจำหน่าย:

เวอร์ชัน:

10/7/2561

ระบบปฏิบัติการรุ่น 16299.547

การปรับปรุงและแก้ไข

การอัปเดตนี้รวมถึงการพัฒนาด้านคุณภาพ ไม่มีการนำฟีเจอร์ใหม่ๆ ของระบบปฏิบัติการมาใช้ในการอัปเดตนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่:

  • แก้ไขปัญหาที่บางครั้งทำให้มีการเลือกโหมด IME ที่ไม่ถูกต้องในองค์ประกอบที่ใช้งาน IME

  • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่งแบบฟอร์มใน Internet Explorer

  • แก้ไขปัญหาที่ DNS ร้องขอให้ไม่สนใจการกำหนดค่าพร็อกซีใน Internet Explorer และ Microsoft Edge

  • แก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลโซนเวลาที่อัปเดต

  • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ Google Chrome (67.0.3396.79+) เวอร์ชันล่าสุดหยุดการทำงานบนอุปกรณ์ Cobalt

  • ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานของ Windows เพื่อทำให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สำหรับการอัปเดตทั้งหมดของ Windows

  • การอัปเดตความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, แอปสำหรับ Windows, Windows Graphics, ระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลของ Windows, ระบบเครือข่ายไร้สายของ Windows, เคอร์เนล Windows และ Windows Server

ถ้าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตก่อนหน้านี้ ระบบจะดาวน์โหลดเฉพาะการแก้ไขใหม่ในแพคเกจนี้เท่านั้น และติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่แก้ไข โปรดดู คู่มือการอัปเดตความปลอดภัย

ปัญหาที่ทราบในการอัปเดตนี้

อาการ

วิธีแก้ไขปัญหา

แพลตฟอร์มที่ไม่ใช้งานภาษาอังกฤษบางรายการ อาจแสดงข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็นภาษาท้องถิ่น "ไม่สนับสนุนการอ่านงานที่กำหนดเวลาไว้จากไฟล์ภายในโหมดภาษานี้" ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณพยายามอ่านงานตามกำหนดเวลาที่คุณสร้างไว้ และมีการเปิดใช้งาน Device Guard

หลังจากการประเมิน Microsoft พิจารณาว่าปัญหานี้มีความเป็นไปได้น้อยและมีความเสี่ยงต่ำ และเรายังจะไม่เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows 10 เวอร์ชัน 1709 ในตอนนี้ 

หากคุณเชื่อว่าคุณได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เมื่อเปิดใช้งาน Device Guard แพลตฟอร์มที่ไม่ใช้งานภาษาอังกฤษบางรายการอาจแสดงสายอักขระต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็นภาษาท้องถิ่น:

  • "ไม่สามารถใช้ตัวดำเนินการ '&' หรือ '.' เพื่อเรียกใช้คำสั่งขอบเขตโมดูลระหว่างขอบเขตภาษาได้"

  • "ทรัพยากร 'สคริปต์' จากโมดูล 'PSDesiredStateConfiguration' ไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อเปิดใช้งาน Device Guard โปรดใช้ทรัพยากร 'สคริปต์' ที่เผยแพร่โดยโมดูล PSDscResources จาก PowerShell Gallery"

หลังจากการประเมิน Microsoft พิจารณาว่าปัญหานี้มีความเป็นไปได้น้อยและมีความเสี่ยงต่ำ และเรายังจะไม่เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows 10 เวอร์ชัน 1709 ในตอนนี้ 

หากคุณเชื่อว่าคุณได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้บน DHCP Failover Server ไคลเอ็นต์ Enterprise อาจได้รับการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อร้องขอที่อยู่ IP ใหม่  ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียการเชื่อมต่อเนื่องจากระบบไม่สามารถต่ออายุการเช่า

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน KB4345420

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ อุปกรณ์บางส่วนที่ใช้ปริมาณงานการตรวจสอบเครือข่ายอาจได้รับข้อผิดพลาด 0xD1 หยุด เนื่องจากสภาวะการแย่งชิง

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน KB4345420

การเริ่มการทำงานบริการของ SQL Server ใหม่อาจล้มเหลวในบางครั้งโดยมีข้อผิดพลาด "พอร์ต Tcp ถูกใช้งานอยู่แล้ว"

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน KB4345420

เมื่อผู้ดูแลระบบพยายามหยุด World Wide Web Publishing Service (W3SVC), W3SVC จะยังคงอยู่ในสถานะ "กำลังหยุด" แต่ไม่สามารถหยุดได้อย่างสมบูรณ์หรือเริ่มการทำงานใหม่

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน KB4345420

หลังจากคุณติดตั้ง การอัปเดตความปลอดภัยของ .NET Framework เดือนกรกฎาคม 2018 คอมโพเนนต์ COM จะไม่สามารถโหลดได้เนื่องจากข้อผิดพลาด “การเข้าถึงถูกปฏิเสธ” “ไม่ได้ลงทะเบียนคลาส” หรือ “ความล้มเหลวภายในที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ” ลักษณะเฉพาะตัวของความล้มเหลวที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้:

ประเภทข้อยกเว้น: System.UnauthorizedAccessException

ข้อความ: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ (ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

ปัญหานี้แก้ไขได้ใน KB4343897

วิธีดาวน์โหลดการอัปเดต

การอัปเดตนี้จะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติจาก Windows Update เมื่อต้องการขอรับแพคเกจสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update Catalog

สำคัญ เมื่อติดตั้งทั้งการอัปเดตสแตกการบริการ (SSU) (KB4339420) และการอัปเดตแบบสะสมล่าสุด (LCU) (KB4338825) จาก Microsoft Update Catalog ให้ติดตั้ง SSU ก่อนที่จะติดตั้ง LCU

ข้อมูลไฟล์

สำหรับรายการไฟล์ที่ระบุในการอัปเดตนี้ ให้ดาวน์โหลด ข้อมูลไฟล์สำหรับการอัปเดตแบบสะสม 4338825 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×