10 ตุลาคม 2560 — KB4041691 (ระบบปฏิบัติการรุ่น 14393.1770)

Release Date:

Version:

10/10/2560

ระบบปฏิบัติการรุ่น 14393.1770

การปรับปรุงและแก้ไข

การอัปเดตนี้รวมถึงการพัฒนาด้านคุณภาพ ไม่มีการนำคุณลักษณะใหม่ของระบบปฏิบัติการมาใช้ในการอัปเดตนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่:

  • แก้ไขปัญหาที่ Universal CRT ทำให้ตัวเชื่อมโยง (link.exe) หยุดทำงานในโครงการขนาดใหญ่

  • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่งแบบฟอร์มใน Internet Explorer

  • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงองค์ประกอบกราฟิกใน Internet Explorer 11

  • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงหน้าต่าง Internet Explorer

  • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน้าต่างป๊อปอัปใน Internet Explorer

  • แก้ไขปัญหาที่ API ของผู้จัดจำหน่ายลบข้อมูลโดยไม่คาดคิด

  • แก้ไขปัญหาการละเมิดการเข้าถึงใน LSASS ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เงื่อนไขบทบาทตัวควบคุมโดเมนเริ่มทำงาน สภาพการแข่งขันทำให้เกิดการละเมิด เมื่อการเรียกการจัดการบัญชีผู้ใช้เกิดขึ้นขณะที่ฐานข้อมูลกำลังรีเฟรชเมตาดาตาภายในใหม่ การรีเซ็ตหรือหรือเปลี่ยนรหัสผ่านคือหนึ่งในการเรียกการจัดการที่อาจก่อให้เกิดปัญหานี้

  • แก้ไขปัญหาที่ USBHUB.SYS ทำให้หน่วยความจำเสียหายแบบสุ่มที่ส่งผลให้ระบบหยุดทำงานไม่แน่นอนทำให้วินิจฉัยได้ยากมาก

  • แก้ไขปัญหาที่ค่ารีจิสทรี ServerSecurityDescriptor ไม่โอนย้ายเมื่อคุณอัปเกรดเป็น Windows 10 1607 ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์โดยใช้บริการ Citrix Print Manager นอกจากนี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ไคลเอ็นต์เปลี่ยนทิศทาง โปรแกรมควบคุมการพิมพ์แบบสากลของ Citrix หรือโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เครือข่ายโดยใช้โปรแกรมควบคุมการพิมพ์แบบสากลของ Citrix

  • การอัปเดตด้านความปลอดภัยสำหรับคอมโพเนนต์ของ Microsoft Windows Search, โปรแกรมควบคุมในโหมดเคอร์เนล Windows, คอมโพเนนต์ของ Microsoft Graphics, Internet Explorer, เคอร์เนลของ Windows, Microsoft Edge, Windows Authentication, Windows TPM, Device Guard, Windows Wireless Networking, Windows Storage and File Systems, Microsoft Windows DNS, Microsoft Scripting Engine, Windows Server, Microsoft JET Database Engine และ Windows SMB Server

หากคุณได้ติดตั้งการอัปเดตก่อนหน้านี้ จะมีเพียงการแก้ไขใหม่ๆ ที่อยู่ในแพคเกจนี้เท่านั้นที่จะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่แก้ไขแล้ว โปรดดู คู่มือการอัปเดตความปลอดภัย

การปรับปรุงไคลเอ็นต์ Windows Update

Microsoft จะเผยแพร่การอัปเดตสำหรับไคลเอ็นต์ Windows Update โดยตรงเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของ Windows Update การอัปเดตนี้จะมีให้กับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งการอัปเดต ล่าสุด และไม่ได้รับการจัดการอยู่ในขณะนี้ (เช่น โดเมนที่เข้าร่วม)

ปัญหาที่ทราบในการอัปเดตนี้

อาการ

วิธีแก้ไขปัญหา

หลังติดตั้งการอัปเดตนี้ การดาวน์โหลดการอัปเดตโดยใช้ไฟล์การติดตั้งแบบด่วนอาจล้มเหลว

ปัญหานี้แก้ไขได้ใน KB4041688

หมายเหตุ: KB4041691 ไม่พร้อมใช้งานกับไฟล์การติดตั้งแบบด่วนสำหรับ Windows Server 2016

หลังการติดตั้ง KB4041691 ผู้ใช้แพคเกจอาจเห็นกล่องโต้ตอบแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าเกิดข้อยกเว้นของแอปพลิเคชันเมื่อปิดบางแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจส่งผลต่อแอปพลิเคชันที่ใช้ mshtml.dll เพื่อโหลดเนื้อหาเว็บ ความล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อกำลังปิดกระบวนการเท่านั้น และจะไม่ส่งผลต่อฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน

Microsoft กำลังทำงานเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหา และจะจัดให้มีการอัปเดตในรุ่นที่กำลังจะเปิดตัว

 

Microsoft ทราบถึงปัญหาการเผยแพร่การอัปเดตด้านความปลอดภัยรายเดือนเมื่อ 10 ตุลาคม 2560 สำหรับ Windows 10 เวอร์ชัน 1607 (KB4041691) สำหรับอุปกรณ์ที่จัดการโดย WSUS\SCCM ที่อุปกรณ์ Windows อาจไม่สามารถเริ่มต้นระบบได้หลังการติดตั้งการอัปเดตนี้.

ลูกค้าที่ดาวน์โหลดการอัปเดตโดยตรงจาก Windows Update (อุปกรณ์ที่บ้านและสำหรับผู้บริโภค) หรือ Windows Update สำหรับธุรกิจจะไม่ได้รับผลกระทบ

เราได้แก้ไขปัญหาการเผยแพร่นี้แล้ว สำหรับผู้ใช้ที่ประสบปัญหา โปรดอ้างอิงถึงบทความต่อไปนี้:

อุปกรณ์ Windows อาจไม่สามารถเริ่มต้นระบบหลังจากติดตั้ง KB 4041676 หรือ 4041691 KB เวอร์ชัน 10 ตุลาคม ที่มีปัญหาการเผยแพร่

การอัปเดตความปลอดภัยแบบสะสมได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกคนใช้การอัปเดตความปลอดภัยแบบสะสมเหล่านี้

 

การติดตั้งการอัปเดตนี้อาจทำให้แอปพลิเคชันจาก Microsoft JET Database Engine (แอปพลิเคชัน Microsoft Access 2007 และที่เก่ากว่า หรือที่ไม่ใช่ของ Microsoft) ทำงานไม่ได้ขณะสร้าง หรือเปิดไฟล์ .xls ของ Microsoft Excel ข้อความแสดงข้อผิดพลาดคือ "ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดจากโปรแกรมควบคุมฐานข้อมูลภายนอก (1) (Microsoft JET Database Engine)"

ดาวน์โหลด และติดตั้ง Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable และ จากนั้นแก้ไขสตริงการเชื่อมต่อ DB ใน Microsoft Excel เพื่อใช้ ACE เป็นตัวให้บริการ ตัวอย่าง: เปลี่ยน Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 เป็น Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0

Microsoft กำลังทำงานเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหา และจะจัดให้มีการอัปเดตในรุ่นที่กำลังจะเปิดตัว

แอปพลิเคแพลตฟอร์ม Windows สำหรับทุกอุปกรณ์ (UWP) ที่ใช้ JavaScript และ asm.js อาจหยุดทำงานหลังจากติดตั้ง KB4041691

ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ติดตั้งอีกครั้ง

Microsoft กำลังทำงานเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหา และจะจัดให้มีการอัปเดตในรุ่นที่กำลังจะเปิดตัว

ผู้ใช้บางคนที่ตั้งค่าขนาดข้อความสำหรับไอคอนเป็นขนาดใหญ่ขึ้น (โดยใช้ การตั้งค่าจอแสดงผล ในแผงควบคุม) อาจมีปัญหาในการเปิดใช้งาน Internet Explorer

การลดขนาดข้อความสำหรับไอคอนเป็นค่าที่มีขนาดเล็กลง หรือการใช้การตั้งค่า เปลี่ยนขนาดของรายการทั้งหมด จะช่วยลดปัญหานี้

Microsoft กำลังทำงานเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหา และจะจัดให้มีการอัปเดตในรุ่นที่กำลังจะเปิดตัว

หลังจากติดตั้ง KB นี้ ผู้ใช้ Internet Explorer 11 ที่ใช้ SQL Server Reporting Services (SSRS) อาจไม่สามารถเลื่อนดูเมนูดรอปดาวน์โดยใช้แถบเลื่อนได้

ปัญหานี้แก้ไขได้ใน KB4053579

 

วิธีดาวน์โหลดการอัปเดตนี้

Windows Update จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการขอรับแพคเกจสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update Catalog

ข้อมูลไฟล์

สำหรับลิสต์ของไฟล์ที่ระบุในการอัปเดตนี้ ให้ดาวน์โหลด ข้อมูลไฟล์สำหรับการอัปเดตแบบสะสม 4041691

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×