12 กุมภาพันธ์ 2019—KB4487044 (ระบบปฏิบัติการรุ่น 17763.316)

วันออกจำหน่าย:

เวอร์ชัน:

12/2/2562

ระบบปฏิบัติการรุ่น 17763.316

หมายเหตุ

รีลีสนี้ยังประกอบด้วยการอัปเดตสำหรับ Microsoft HoloLens (ระบบปฏิบัติการรุ่น 17763.316) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019

Microsoft จะเผยแพร่อัปเดตโดยตรงไปยังไคลเอ็นต์ Windows Update เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของ Windows Update บน Microsoft HoloLens ที่ไม่มีการอัปเดตเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดนี้

การปรับปรุงและแก้ไข

การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงคุณภาพ ไม่มีการนำฟีเจอร์ใหม่ๆ ของระบบปฏิบัติการมาใช้ในการอัปเดตนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถตั้งค่า LmCompatibilityLevel ได้อย่างถูกต้อง LmCompatibilityLevel ระบุความปลอดภัยของโหมดและเซสชันการรับรองความถูกต้อง

 • แก้ไขปัญหาที่อาจป้องกันไม่ให้มีการเปิดแอปพลิเคชันที่ใช้ฐานข้อมูล Microsoft Jet กับรูปแบบแฟ้ม Microsoft Access 97 ปัญหานี้เกิดขึ้นหากฐานข้อมูลมีชื่อคอลัมน์มากกว่า 32 อักขระ ฐานข้อมูลจะไม่สามารถเปิดได้ โดยมีข้อผิดพลาด "รูปแบบฐานข้อมูลที่ไม่รู้จัก"

 • แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ Microsoft Edge โหลดเว็บเพจเมื่อใช้ที่อยู่ IP เฉพาะที่หรือการเชื่อมต่อ VPN

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้หน้าเว็บการลงชื่อเข้าใช้สำหรับการปรับใช้งาน Hybrid Key Trust ของ Windows Hello สำหรับธุรกิจ ล้มเหลวหากตัวควบคุมโดเมน (DC) ของ Windows 2019 Server มีการใช้สำหรับการรับรองความถูกต้อง ข้อผิดพลาดคือ "That option is temporarily unavailable. For now, please use a different method to sign in” หากเปิดใช้งานการติดตามกิจกรรมของ Active Directory (AD) ข้อยกเว้น Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) อาจเกิดขึ้นใน Windows 2019 DC เมื่อดำเนินการกับการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้

  หมายเหตุ

  AD Data Collector Set และ Microsoft Azure Advanced Threat Protection (AATP) เปิดใช้งานการติดตามกิจกรรมของ Active Directory ตามค่าเริ่มต้น

 • แก้ไขปัญหาใน Microsoft HoloLens ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถข้ามผ่านกระบวนการลงชื่อเข้าใช้ในหน้าจอเมื่อล็อกในขั้นตอนการทำงานบางอย่าง

 • แก้ไขปัญหาใน Microsoft HoloLens ที่เป็นสาเหตุให้ Miracast ยกเลิกการเชื่อมต่อและไม่เชื่อมต่อใหม่เมื่อแอปเริ่มต้นโดยใช้กล้อง

 • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการดาวน์โหลดแอปจาก Microsoft Store และเซิร์ฟเวอร์ MDM ในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดหยุดรอสำหรับ Microsoft HoloLens

 • ปรับปรุงความเสถียรของโฮโลแกรมเมื่อใช้ Holographic Remoting for Microsoft HoloLens

 • อนุญาตให้กำหนดค่าโหมดตู้นำเสนอสินค้าบน Microsoft HoloLens โดยไม่ได้ระบุแอปเริ่มต้น

 • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของความช่วยเหลือระยะไกลใน Microsoft HoloLens

 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในโปรแกรมแสดงเมื่อใช้งานครั้งแรก (OOBE) สำหรับ Microsoft HoloLens

 • แก้ไขปัญหาที่ลบไทล์รองในระหว่างอัปเกรดสำหรับ Microsoft HoloLens

 • อนุญาตให้คุณข้ามขั้นตอนการตั้งค่า Wi-Fi ขณะใช้แพคเกจการเตรียมใช้งานเพื่อกำหนดค่า Microsoft HoloLens

 • การอัปเดตความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Server, the Microsoft JET Database Engine, Internet Explorer, Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Input and Composition, Windows Graphics และ Windows App Platform and Frameworks

ถ้าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตก่อนหน้านี้ ระบบจะดาวน์โหลดเฉพาะการแก้ไขใหม่ในแพคเกจนี้เท่านั้น และติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่แก้ไขแล้ว โปรดดู คู่มือการอัปเดตความปลอดภัย

ปัญหาที่ทราบในการอัปเดตนี้

อาการ

วิธีแก้ไขปัญหา

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ อักขระตัวแรกของชื่อศักราชภาษาญี่ปุ่นจะไม่เป็นที่รู้จักในลักษณะเป็นตัวย่อ และอาจทำให้เกิดปัญหาการแยกวิเคราะห์วันที่

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4482887

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ Internet Explorer อาจไม่สามารถโหลดรูปภาพที่มีเครื่องหมายทับขวา (\) ในพาธต้นทางที่สัมพันธ์กัน

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4482887

แอปพลิเคชันที่ใช้ฐานข้อมูล Microsoft Jet กับรูปแบบแฟ้ม Microsoft Access 95 อาจหยุดการทำงานเป็นบางครั้ง

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4482887

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ Internet Explorer 11 และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้ WININET.DLL อาจมีปัญหาในการรับรองความถูกต้องได้ กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้สองคนขึ้นไปใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกันสำหรับเซสชันการเข้าสู่ระบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายเซสชันบนเครื่องที่ใช้ Windows Server รวมถึงการเข้าสู่ระบบโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล (RDP) และเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ อาการต่างๆ ที่มีการรายงานโดยลูกค้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ขนาดและตำแหน่งที่ตั้งของแคชเป็นศูนย์หรือว่างเปล่า

 • แป้นพิมพ์ลัดอาจทำงานไม่ถูกต้อง

 • เว็บเพจอาจไม่สามารถโหลดหรือแสดงได้อย่างถูกต้องเป็นระยะๆ

 • ปัญหาเกี่ยวกับพร้อมท์ข้อมูลประจำตัว

 • ปัญหาเมื่อดาวน์โหลดไฟล์

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4493509

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ ผู้ใช้อาจได้รับ "ข้อผิดพลาด 1309" ในขณะที่ติดตั้งหรือถอนการติดตั้งไฟล์ MSI และ MSP บางชนิด

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4489899

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ MSXML6 ทำให้แอปพลิเคชันหยุดการตอบสนองหากมีข้อยกเว้นเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการของโหนด เช่น appendChild(), insertBefore() และ moveNode()

ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มอาจหยุดการตอบสนองเมื่อแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม (GPO) ที่ประกอบด้วยการกำหนดลักษณะของนโยบายกลุ่ม (GPP) สำหรับการตั้งค่า Internet Explorer 10

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4493509

แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เอกสารผสม (OLE) ใดๆ ที่วางวัตถุฝังตัวลงใน Windows Metafile (WMF) โดยใช้ PatBlt API อาจแสดงวัตถุฝังตัวอย่างไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น หากคุณวางวัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel ลงในเอกสาร Microsoft Word เซลล์อาจแสดงเป็นสีพื้นหลังสีอื่น

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4493509

การดำเนินการบางอย่าง เช่น เปลี่ยนชื่อ ซึ่งคุณดำเนินการกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่บน Cluster Shared Volume (CSV) อาจล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาด “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)” กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณดำเนินการบนโหนดเจ้าของ CSV จากกระบวนการที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ดำเนินการจากกระบวนการที่มีสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบ

 • ดำเนินการจากโหนดที่ไม่ได้มีความเป็นเจ้าของ CSV

Microsoft กำลังหาวิธีในการแก้ปัญหา และจะนำเสนอการอัปเดตในรุ่นถัดไป

วิธีการรับการอัปเดตนี้

ก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตนี้

Microsoft ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณติดตั้งการอัปเดตสแตกบริการล่าสุด (SSU) สำหรับระบบปฏิบัติการก่อนติดตั้งการอัปเดตแบบสะสมล่าสุด (LCU) SSU ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของกระบวนการอัปเดตเพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ติดตั้ง LCU และใช้การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัปเดตสแตกการบริการ

หากคุณกำลังใช้ Windows Update, SSU ล่าสุด (KB4470788) จะมีให้กับคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการขอรับแพคเกจสแตนด์อโลนสำหรับ SSU ล่าสุด ให้ไปที่ Microsoft Update Catalog

ติดตั้งการอัปเดตนี้

การอัปเดตนี้จะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติจาก Windows Update เมื่อต้องการขอรับแพคเกจสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update Catalog

ข้อมูลไฟล์

สำหรับลิสต์ของไฟล์ที่ระบุในการอัปเดตนี้ ให้ดาวน์โหลด ข้อมูลไฟล์สำหรับการอัปเดตแบบสะสม 4487044 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×