14 มิถุนายน 2559 — KB3163018 (ระบบปฏิบัติการรุ่น 10586.420)

วันออกจำหน่าย:

เวอร์ชัน:

14/6/2559

ระบบปฏิบัติการรุ่น 10586.420

การอัปเดตนี้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ไม่มีการนำคุณลักษณะใหม่ของระบบปฏิบัติการมาใช้ในการอัปเดตนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่:

  • ปรับปรุงความสเถียรของ Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Cortana, การเล่นเสียง, การเล่นเพลงในแอป Groove เพลง, แอปแผนที่, Miracast และ Windows Explorer

  • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเคล็ดลับแบบบอลลูนซึ่งมักจะปรากฏที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอเสมอ

  • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ VPN ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อมีการสลับระหว่างอินเทอร์เฟซเครือข่ายต่างๆ (เช่น สลับไปมาระหว่าง Wi-Fi และเครือข่ายโทรศัพท์)

  • ปรับปรุงความสามารถของโปรแกรมผู้บรรยายให้สามารถอ่านรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การเชื่อมโยงหลายมิติ และข้อมูลภาพได้

  • แก้ไขปัญหาที่เกิดในตำแหน่งที่ตั้งซึ่งส่งผลให้แอปการนำทางทำงานล่าช้ากว่าตำแหน่งที่ตั้งจริง ปรับปรุงประสิทธิภาพในการโหลดเว็บเพจต่างๆ ใน Internet Explorer 11 ขณะที่โปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับการใช้งานข้ามเขตถูกใช้งานอยู่

  • แก้ไขปัญหาที่ส่งผลให้โทรศัพท์หยุดเล่นเสียงเรียกเข้าเวลามีสายโทรเข้า หรือเวลาที่สายถูกรบกวนโดย SMS

  • แก้ไขปัญหาที่ส่งผลให้โทรศัพท์บางเครื่องไม่สามารถเพิ่มบัญชี Microsoft หลักใหม่อีกครั้งได้โดยไม่รีเซ็ตเครื่องหลังจากที่อัปเกรดจาก Windows Phone 8.1 แล้ว

  • แก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Bluetooth, Cortana, Wi-Fi, แอปกล้องของ Windows, การปรับเลื่อนเวลาตามฤดูกาล, USB, TPM, กราฟิก, นโยบายกลุ่ม, การดาวน์โหลดเพลงหรือภาพยนตร์ที่ซื้อผ่าน Microsoft Store, Network Diagnostics และ Windows Explorer

  • แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ Internet Explorer 11, Microsoft Edge, การบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB), คอมโพเนนต์ของ Microsoft Graphics, นโยบายกลุ่ม, เซิร์ฟเวอร์ DNS, ฮับ Windows Diagnostic, โปรแกรมควบคุมในโหมดเคอร์เนล, Microsoft Windows PDF, Windows Structured Query, Adobe Flash Player, JScript และ VBScript รวมถึง Web Proxy Autodiscovery Protocol (WPAD)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในรายการอัปเดตนี้และรายการไฟล์ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด โปรดดูที่ KB3163018

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×