24 กันยายน 2019—KB4516059 (ระบบปฏิบัติการรุ่น 15063.2078)

วันออกจำหน่าย:

เวอร์ชัน:

24/9/2562

ระบบปฏิบัติการรุ่น 15063.2078

สำคัญWindows 10 Enterprise and Windows 10 Education จะสิ้นสุดการให้บริการในวันที่ 8 ตุลาคม 2019  หากต้องการรับการอัปเดตความปลอดภัยและคุณภาพต่อไป Microsoft ขอแนะนำให้อัปเดตเป็น Windows 10 ล่าสุด

เตือนความจำ วันที่ 12 มีนาคม และ 9 เมษายนเป็นการอัปเดตส่วนที่แตกต่างสองครั้งล่าสุดสำหรับ Windows 10 เวอร์ชัน 1703 การอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพจะยังคงสามารถใช้งานได้โดยใช้แพคเกจการอัปเดตแบบสะสมด่วนและทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โปรดไปที่บล็อกของเรา

Windows 10 เวอร์ชัน 1703 ได้สิ้นสุดการบริการในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 อุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 รุ่น Home, Pro, Pro for Workstation และ IoT Core จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพรายเดือนที่มีการป้องกันจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยล่าสุดอีกต่อไป เพื่อรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพต่อไป Microsoft ขอแนะนำให้อัปเดตเป็น Windows 10 เวอร์ชันล่าสุด

Windows 10 Mobile เวอร์ชัน 1703 ได้สิ้นสุดการบริการในวันที่ 11 มิถุนายน 2019 อุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 Mobile และ Windows 10 Mobile Enterprise จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพรายเดือนที่มีการป้องกันจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยล่าสุดอีกต่อไป เพื่อรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพต่อไป Microsoft ขอแนะนำให้อัปเดตเป็น Windows 10 เวอร์ชันล่าสุด

การยุติการสนับสนุน ePub ใน Microsoft Edge

Microsoft Edge จะยุติการสนับสนุน E-Book ที่ใช้นามสกุลไฟล์ .epub ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ดาวน์โหลดแอป ePub เพื่ออ่าน E-Book ต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดตประเภทต่างๆ ของ Windows เช่น การอัปเดตที่สำคัญ การอัปเดตความปลอดภัย โปรแกรมควบคุม, Service Pack ฯลฯ โปรดดู บทความ ต่อไปนี้

ข้อมูลสำคัญ

  • อัปเดตปัญหาใน Microsoft Edge ที่เกิดขึ้นเมื่อเรียกดูเว็บไซต์ภายในบางเว็บไซต์

การปรับปรุงและแก้ไข

การอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยนี้มีการปรับปรุงคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่

  • แก้ไขปัญหาใน Microsoft Edge ที่เกิดขึ้นเมื่อเรียกดูเว็บไซต์ภายในบางเว็บไซต์

  • แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้เว็บเบราว์เซอร์เชื่อมต่อกับ Windows Server อย่างปลอดภัย ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใช้ใบรับรองสำหรับการรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์ เช่น ใบรับรองที่ใช้ SHA512 และเว็บเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนอัลกอริธึมลายเซ็นที่ตรงกับใบรับรอง

  • เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ BitLocker เมื่อเข้ารหัสฮาร์ดไดรฟ์ที่เข้ารหัสด้วยตนเอง ตอนนี้ ค่าเริ่มต้นคือ การใช้การเข้ารหัสซอฟต์แวร์สำหรับไดรฟ์ที่เข้ารหัสใหม่ สำหรับไดรฟ์ที่มีอยู่ ประเภทของการเข้ารหัสจะไม่เปลี่ยนแปลง

  • แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) หยุดทำงานด้วยข้อผิดพลาด "0xc0000005"

  • แก้ไขปัญหาที่ทำให้บริการ lsass.exe หยุดการทำงาน ซึ่งทำให้ระบบปิด ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการย้ายข้อมูลรับรอง Data Protection API (DPAPI) โดยใช้ dpapimig.exe กับตัวเลือกโดเมน -domain

  • แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด stop "0xc000021a" เมื่อคุณติดตั้งการอัปเดต Windows และเริ่มต้นการคืนค่าระบบจากจุดคืนค่า

  • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของส่วนหัวคำขอ ที่มา ใน Internet Explorer เมื่อคุณร้องขอการแชร์ทรัพยากรข้ามที่มา (CORS) ที่ใช้ทรัพยากรที่เปลี่ยนเส้นทางในเครือข่ายย่อยภายใน

ถ้าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตก่อนหน้านี้ ระบบจะดาวน์โหลดเฉพาะการแก้ไขใหม่ในแพคเกจนี้เท่านั้น และติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

การปรับปรุง Windows Update

ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่การอัปเดตสำหรับไคลเอ็นต์ Windows Update โดยตรงเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ทุกอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 ได้กำหนดค่าให้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติจาก Windows Update รวมถึงรุ่น Enterprise และ Pro จะมีการอัปเดตฟีเจอร์ Windows 10 ล่าสุดโดยอิงตามความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และนโยบายการเลื่อนเวลาของ Windows Update สำหรับธุรกิจ ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่นที่ให้บริการในระยะยาว

ปัญหาที่ทราบในการอัปเดตนี้

อาการ

วิธีแก้ไขปัญหา

การดำเนินการบางอย่าง เช่น เปลี่ยนชื่อ ซึ่งคุณดำเนินการกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่บน Cluster Shared Volume (CSV) อาจล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาด “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)” กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณดำเนินการบนโหนดเจ้าของ CSV จากกระบวนการที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ดำเนินการจากกระบวนการที่มีสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบ

  • ดำเนินการจากโหนดที่ไม่ได้มีความเป็นเจ้าของ CSV

Microsoft กำลังหาวิธีแก้ไขปัญหา และจะนำเสนอการอัปเดตในรุ่นถัดไป

บริการตัวจัดคิวงานพิมพ์อาจมีปัญหาในการทำงานพิมพ์เป็นระยะและอาจส่งผลให้งานพิมพ์ถูกยกเลิกหรือล้มเหลว แอปบางรายการอาจปิดหรือสร้างข้อผิดพลาดเมื่อตัวจัดคิวงานพิมพ์ล้มเหลว และคุณอาจได้รับข้อผิดพลาดการเรียกกระบวนการระยะไกล (ข้อผิดพลาด RPC) จากโปรแกรมอรรถประโยชน์การพิมพ์หรือแอปการพิมพ์บางรายการ

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4524151

วิธีรับการอัปเดตนี้

ก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตนี้

Microsoft ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณติดตั้งการอัปเดตสแตกบริการล่าสุด (SSU) สำหรับระบบปฏิบัติการก่อนติดตั้งการอัปเดตแบบสะสมล่าสุด (LCU) SSU ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของกระบวนการอัปเดตเพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ติดตั้ง LCU สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัปเดตสแตกการบริการ 

หากคุณกำลังใช้ Windows Update, SSU ล่าสุด (KB4511839) ล่าสุดจะได้รับการเสนอให้กับคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับ SSU ล่าสุด ค้นหาใน Microsoft Update Catalog 

ติดตั้งการอัปเดตนี้

ช่องทางการเผยแพร่

พร้อมใช้งาน

ขั้นตอนถัดไป

Windows Update หรือ Microsoft Update

ใช่

ไปที่ การตั้งค่า > การอัปเดตและความปลอดภัย > Windows Update และเลือก ตรวจหาการอัปเดต

Microsoft Update Catalog

ใช่

เมื่อต้องการขอรับแพคเกจสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update Catalog

Windows Server Update Services (WSUS)

ไม่

คุณสามารถนำเข้าการอัปเดตนี้ไปยัง WSUS ด้วยตนเอง ดูที่ Microsoft Update Catalog สำหรับคำแนะนำ

 

ข้อมูลไฟล์

สำหรับลิสต์ของไฟล์ที่ระบุในการอัปเดตนี้ ให้ดาวน์โหลด ข้อมูลไฟล์สำหรับการอัปเดตแบบสะสม 4516059

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×