27 พฤศจิกายน 2018—KB4467684 (ระบบปฏิบัติการรุ่น 14393.2639)

วันออกจำหน่าย:

เวอร์ชัน:

27/11/2561

ระบบปฏิบัติการรุ่น 14393.2639

Windows 10 เวอร์ชัน 1607 สิ้นสุดการบริการในวันที่ 10 เมษายน 2018 อุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 รุ่น Home หรือ Pro จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพรายเดือนที่มีการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยล่าสุดอีกต่อไป เพื่อรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพต่อไป Microsoft ขอแนะนำให้อัปเดตเป็น Windows 10 เวอร์ชันล่าสุด

สำคัญ: Windows 10 Enterprise และ Windows 10 Education จะได้รับการให้บริการเพิ่มเติมหกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อุปกรณ์บน Long-Term Servicing Channel (LTSC) จะยังคงได้รับการอัปเดตจนถึงเดือนตุลาคมปี 2026 ตามข้อมูลในเพจ นโยบายวงจรการใช้งาน อุปกรณ์ที่มีการอัปเดตในโอกาสวันครบรอบของ Windows 10 (v. 1607) ที่ใช้งานชิปเซ็ต Intel "Clovertrail" จะยังคงได้รับการอัปเดตจนถึงเดือนมกราคมปี 2023 ตามข้อมูลใน บล็อก Microsoft Community

Windows Server 2016 Standard Edition, ตัวเลือกการติดตั้ง Nano Server และ Windows Server 2016 Datacenter Edition, ตัวเลือกการติดตั้ง Nano Server สิ้นสุดการบริการในวันที่ 9 ตุลาคม 2018 รุ่นเหล่านี้จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพรายเดือนที่มีการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยล่าสุดอีกต่อไป เพื่อรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพต่อไป Microsoft ขอแนะนำให้อัปเดตเป็น Windows 10 เวอร์ชันล่าสุด

Windows 10 Mobile เวอร์ชัน 1607 ได้สิ้นสุดการบริการในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 อุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 Mobile และ Windows 10 Mobile Enterprise จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพรายเดือนที่มีการป้องกันจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยล่าสุดอีกต่อไป เพื่อรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพต่อไป Microsoft ขอแนะนำให้อัปเดตเป็น Windows 10 เวอร์ชันล่าสุด

การปรับปรุงและแก้ไข

การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงคุณภาพ ไม่มีการนำฟีเจอร์ใหม่ๆ ของระบบปฏิบัติการมาใช้ในการอัปเดตนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่:

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ฟังก์ชัน GetCalendarInfo แสดงชื่อศักราชที่ไม่ถูกต้องสำหรับวันแรกในศักราชของญี่ปุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู KB4469068

 • แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของเวลามาตรฐานตามการเลื่อนเวลาของรัสเซีย

 • แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของเวลามาตรฐานตามการเลื่อนเวลาของโมร็อกโก

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้การเคลื่อนไหวของเมาส์เลื่อนระดับโดยการสัมผัสเพื่อเพื่อข้ามการทำงานของเมาส์ระดับต่ำที่ออกแบบมาเพื่อบล็อกการป้อนข้อมูลของเมาส์ ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏข้อความ WM_MOUSEMOVE โดยไม่คาดคิด

 • แก้ไขปัญหาที่อาจจะแสดงแป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณแตะบนพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม Windows สำหรับทุกอุปกรณ์ (UWP) ปัญหานี้มีผลกระทบกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งการอัปเดตในโอกาสวันครบรอบของ Windows 10 และไม่มีแป้นพิมพ์จริง

 • แก้ไขปัญหาใน File Explorer ที่บางครั้งจะลบสิทธิ์ของโฟลเดอร์หลักที่ใช้ร่วมกันเมื่อคุณลบโฟลเดอร์ย่อยที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการใช้วิธีการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดใช้งานนโยบายกลุ่ม “User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Network Sharing\Prevent users from sharing files within their profile”

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ File Explorer หยุดทำงานระหว่างการออกจากระบบ

 • แก้ไขปัญหาในจอภาพ Universal CRT สำหรับทุกอุปกรณ์ที่บางครั้งทำให้การดำเนินการเฉพาะ AMD64 ของ FMOD ส่งคืนผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อให้ป้อนข้อมูลจำนวนมาก FMOD มักใช้ในการทำงานของตัวดำเนิน modulo ในการดำเนินการของ JavaScript และ Python ที่ใช้ Universal C Runtime

 • แก้ไขปัญหาที่บล็อกตัวควบคุม ActiveX ใน Internet Explorer ในระบบ 64 บิต กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อใช้การควบคุมแอปพลิเคชัน Windows Defender และการสร้างนโยบายที่อนุญาตให้ตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดทำงานใน Internet Explorer

 • แก้ไขปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้แอปพลิเคชันบางส่วนทำงานเมื่อการควบคุมแอปพลิเคชัน Windows Defender (Device Guard) อยู่ในโหมดตรวจสอบ

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ช้าลงหรือทำให้เซิร์ฟเวอร์หยุดการตอบสนองเนื่องจากกฎของไฟร์วอลล์ Windows จำนวนมาก เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลง ให้เพิ่มรีจิสทรีคีย์ใหม่ “DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD) ใน “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy” โดยใช้ Regedit และตั้งค่าเป็น 1

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้การเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวเมื่อการรับรองความถูกต้อง 802.1x ล้มเหลว

 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเวลาการแก้ไขปัญหาของที่อยู่ MAC สำหรับเกตเวย์ตัวบ่งชี้สถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย (NCSI) ซึ่งทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล้มเหลว

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้การล้างข้อมูลการลงทะเบียนคลาสของ Windows Management Instrumentation (WMI) บางอย่างถูกต้องเมื่อใช้ cmdlet ของ Hyper-V ที่มีการขึ้นต่อกันของคลาสเป็น root\interop ปัญหานี้อาจทำให้งานในการจัดการเครื่องเสมือน (ที่ใช้ PowerShell หรือ UI) ล้มเหลว นอกจากนี้ อาจไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขเครื่องเสมือนได้ ตัวอย่างเช่น การเรียกใช้ Set-VMFirmware เพื่อแก้ไขลำดับการบูตอาจล้มเหลวโดยมีข้อผิดพลาด “ObjectNotFound”

 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Just Enough Administration (JEA) บัญชีชั่วคราวที่มีหน่วยงานที่ออกรหัสความปลอดภัย (SID) “S-1-5-94-xxx” ยังคงอยู่ในนโยบายความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ภายใต้สิทธิ์ของผู้ใช้ เข้าสู่ระบบเป็นบริการ ด้วยเหตุนี้ ฐานข้อมูลหน่วยงานด้านความปลอดภัยภายใน (LSA) จึงมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของตัวควบคุมโดเมน

 • แก้ไขปัญหาที่เขียนไปยังสแตกการเรียกหน่วยความจำที่มีรหัสการหยุด “0xA” ในสภาพแวดล้อมแบบจำลองที่เก็บข้อมูล

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้การติดตั้งและการเปิดใช้งานไคลเอ็นต์ของคีย์โฮสต์ (CSVLK) ของ Windows Server 2019 และ 1809 LTSC Key Management Service (KMS) ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ต้นแบบ ดูที่ KB4347075

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดการเลื่อนระดับของโดเมนแบบไม่มีรากล้มเหลวที่มีข้อผิดพลาด “การดำเนินการจำลองแบบเกิดข้อผิดพลาดของฐานข้อมูล” ปัญหานี้เกิดขึ้นในฟอเรสต์ Active Directory ที่มีฟีเจอร์เสริม เช่น การเปิดใช้งานการรีไซเคิล Active Directory

 • แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ Hyper-V หยุดการทำงานโดยมีข้อผิดพลาด "0x7F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)"

 • แก้ไขปัญหาที่สร้างข้อผิดพลาด "C00002E2 (STATUS_DS_INTI_FAILURE)" ในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งแรกหลังจากเลื่อนตำแหน่งตัวควบคุมโดเมนใหม่ ตัวควบคุมโดเมนที่เลื่อนตำแหน่งหลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้จะไม่สร้างไฟล์บันทึก "api" Active Directory เช่น api.chk อีกต่อไป แต่ตัวควบคุมโดเมนจะใช้ชื่อฐานบันทึก "edb" ที่ถูกต้องระหว่างการเลื่อนตำแหน่งตัวควบคุมโดเมน

ถ้าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตก่อนหน้านี้ ระบบจะดาวน์โหลดเฉพาะการแก้ไขใหม่ในแพคเกจนี้เท่านั้น และติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

การปรับปรุง Windows Update

ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่การอัปเดตสำหรับไคลเอ็นต์ Windows Update โดยตรงเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ทุกอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 ได้กำหนดค่าให้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติจาก Windows Update รวมถึงรุ่น Enterprise และ Pro จะมีการอัปเดตฟีเจอร์ Windows 10 ล่าสุดโดยอิงตามความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และนโยบายการเลื่อนเวลาของ Windows Update สำหรับธุรกิจ ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่นที่ให้บริการในระยะยาว

ปัญหาที่ทราบในการอัปเดตนี้

อาการ

วิธีแก้ไขปัญหา

หลังจากที่คุณติดตั้ง ตัวอย่างการเปิดตัวด้านคุณภาพเดือนสิงหาคม หรือ การอัปเดต .NET Framework ที่เผยแพร่ในวันที่ 11 กันยายน 2018 การสร้างอินสแตนซ์ของ SqlConnection สามารถส่งข้อยกเว้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดอ่านบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:

4470809 ข้อยกเว้นในการสร้างอินสแตนซ์ของ SqlConnection บน .NET 4.6 และหลังจากการอัปเดต .NET Framework ที่เผยแพร่ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2018

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วใน KB4480977

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้ แถบค้นหา ใน Windows Media Player เมื่อเล่นไฟล์บางไฟล์ ปัญหานี้จะไม่มีผลกระทบกับการเล่นปกติ

ปัญหานี้แก้ไขได้ใน KB4471321

เมื่อมีการใช้ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับอักขระที่ผู้ใช้กำหนด (EUDC) ทั้งระบบอาจไม่ตอบสนอง

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4471321

สำหรับโฮสต์ที่จัดการโดย System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) SCVMM ไม่สามารถแจงนับและจัดการสวิตช์แบบลอจิคัลที่ปรับใช้ในโฮสต์หลังจากติดตั้งอัปเดต

นอกจากนี้ หากคุณไม่ทำตาม แนวทางปฏิบัติ อาจเกิดผิดพลาดการหยุดการทำงานใน vfpext.sys บนโฮสต์

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4507459

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้บน Windows Server 2016 การค้นหาทันทีในไคลเอ็นต์ Microsoft Outlook จะล้มเหลวจากข้อผิดพลาด "Outlook ไม่สามารถดำเนินการค้นหา"

ปัญหานี้แก้ไขได้แล้วใน KB4487026

หลังจากติดตั้ง KB4467684 แล้ว Cluster Service ไม่สามารถเริ่มต้นได้ โดยมีข้อผิดพลาด "2245 (NERR_PasswordTooShort)" หากมีการกำหนดค่านโยบายกลุ่ม "ความยาวขั้นต่ำสำหรับรหัสผ่าน" เป็นมากกว่า 14 ตัว

ตั้งค่านโยบายเริ่มต้น "ความยาวขั้นต่ำสำหรับรหัสผ่าน" ของโดเมนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 ตัว

Microsoft กำลังหาวิธีแก้ไขปัญหา และจะนำเสนอการอัปเดตในรุ่นถัดไป

หลังจากติดตั้ง KB4467691 Windows อาจไม่สามารถเริ่มต้นบนแล็ปท็อป Lenovo และ Fujitsu บางเครื่องที่มี RAM ต่ำกว่า 8 GB

เริ่มการทำงานของเครื่องที่ได้รับผลกระทบใหม่โดยใช้ Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ปิดใช้งานการบูตแบบปลอดภัยและเริ่มการทำงานใหม่

หากเปิดใช้งาน BitLocker บนเครื่องของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการกู้คืน BitLocker หลังจากการบูตแบบปลอดภัยถูกปิดใช้งาน

Lenovo และ Fujitsu ได้ทราบถึงปัญหานี้แล้ว โปรดติดต่อ OEM ของคุณเพื่อสอบถามว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่

วิธีดาวน์โหลดการอัปเดต

ก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตนี้

Microsoft ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณติดตั้งการอัปเดตสแตกบริการล่าสุด (SSU) สำหรับระบบปฏิบัติการก่อนติดตั้งการอัปเดตแบบสะสมล่าสุด (LCU) SSU ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของกระบวนการอัปเดตเพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ติดตั้ง LCU สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัปเดตสแตกการบริการ

หากคุณกำลังใช้ Windows Update, SSU ล่าสุด (KB4465659) จะมีให้กับคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการขอรับแพคเกจสแตนด์อโลนสำหรับ SSU ล่าสุด ให้ไปที่ Microsoft Update Catalog

ติดตั้งการอัปเดตนี้

หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตนี้ ไปที่ การตั้งค่า > การอัปเดตและความปลอดภัย > Windows Update และเลือก ตรวจหาการอัปเดต

เมื่อต้องการขอรับแพคเกจสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update Catalog

ข้อมูลไฟล์

ข้อมูลไฟล์หากต้องการดูรายการไฟล์ที่มีอยู่ในการอัปเดตนี้ ดาวน์โหลด ข้อมูลไฟล์สำหรับการอัปเดตแบบสะสม 4467684

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×