ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

Summary

This security update resolves a Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability. To learn more about the vulnerability, see Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2021-27076.

Note To apply this security update, you must have the release version of Service Pack 2 for Microsoft SharePoint Server 2010 installed on the computer.

How to get and install the update

Method 1: Microsoft Update

This update is available from Microsoft Update. When you turn on automatic updating, this update will be downloaded and installed automatically. For more information about how to get security updates automatically, see Windows Update: FAQ.

Method 2: Microsoft Update Catalog

To get the standalone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

Method 3: Microsoft Download Center

You can get the standalone update package through the Microsoft Download Center. Follow the installation instructions on the download page to install the update.

More information

Security update deployment information

For deployment information about this update, see Security update deployment information: March 9, 2021 (KB5001208).

Security update replacement information

This security update replaces previously released security update 2553405.

File hash information

File name

SHA1 hash

SHA256 hash

ifsloc2010-kb3101541-fullfile-x64-glb.exe

3C926A34F731075962A0124B7676D81FD29CC6AC

2C3AB8E57D4D442B043C85A2E0436F3AE755A8049A29D732AEA0C8169F2F08A4

File information

The English (United States) version of this software update installs files that have the attributes that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). The dates and times for these files on your local computer are displayed in your local time together with your current daylight saving time (DST) bias. Additionally, the dates and times may change when you perform certain operations on the files.

File identifier

File name

File version

File size

Date

Time

ifsintl.dll.1025

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

257,696

25-Feb-2021

09:44

dsigres.cab.1026

dsigres.cab

79,744

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1026

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

290,440

25-Feb-2021

09:40

dsigres.cab.1027

dsigres.cab

79,578

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1027

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

229,024

25-Feb-2021

09:42

dsigres.cab.1029

dsigres.cab

79,976

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1029

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

224,952

25-Feb-2021

09:45

ifsintl.dll.1030

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

220,832

25-Feb-2021

09:43

ifsintl.dll.1031

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

233,120

25-Feb-2021

09:42

dsigres.cab.1032

dsigres.cab

80,258

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1032

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

319,152

25-Feb-2021

10:03

ifsadminpages.resx.1033

ipfsadminpages.en-us.resx

24,585

07-Sep-2018

05:39

ifsintl.dll.1033

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267.5000

208,520

25-Feb-2021

08:52

ifsmain.css.1033

ifsmain.css

8,134

07-Sep-2018

05:39

intlcorestrings.js.1033

intlcorestrings.js

18,735

07-Sep-2018

05:39

ipfs.resx.1033

ipfs.en-us.resx

8,476

07-Sep-2018

05:39

ipfscore.resx.1033

ipfscore.en-us.resx

6,867

07-Sep-2018

05:39

repres.dll_1033

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

14.0.7176.5000

21,896

11-Sep-2018

08:09

ifsintl.dll.3082

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

224,904

25-Feb-2021

09:47

dsigres.cab.1061

dsigres.cab

79,554

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1061

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

208,544

25-Feb-2021

09:43

dsigres.cab.1069

dsigres.cab

79,556

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1069

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

220,832

25-Feb-2021

09:45

dsigres.cab.1035

dsigres.cab

79,988

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1035

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

220,832

25-Feb-2021

09:46

ifsintl.dll.1036

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

233,120

25-Feb-2021

09:45

dsigres.cab.1110

dsigres.cab

79,504

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1110

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

220,832

25-Feb-2021

09:46

ifsintl.dll.1037

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

241,288

25-Feb-2021

09:47

ifsintl.dll.1081

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

335,496

25-Feb-2021

09:49

dsigres.cab.1050

dsigres.cab

79,632

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1050

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

216,736

25-Feb-2021

09:51

dsigres.cab.1038

dsigres.cab

79,728

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1038

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

228,992

25-Feb-2021

09:51

ifsintl.dll.1040

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

220,832

25-Feb-2021

09:53

ifsintl.dll.1041

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

253,576

25-Feb-2021

09:21

dsigres.cab.1087

dsigres.cab

79,810

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1087

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

286,368

25-Feb-2021

09:55

ifsintl.dll.1042

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

229,024

25-Feb-2021

09:55

dsigres.cab.1063

dsigres.cab

79,874

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1063

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

212,640

25-Feb-2021

09:54

dsigres.cab.1062

dsigres.cab

79,640

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1062

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

216,736

25-Feb-2021

09:55

dsigres.cab.1044

dsigres.cab

79,726

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1044

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

208,544

25-Feb-2021

09:58

ifsintl.dll.1043

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

229,000

25-Feb-2021

10:00

ifsintl.dll.1045

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

228,992

25-Feb-2021

09:59

ifsintl.dll.1046

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

224,896

25-Feb-2021

10:03

dsigres.cab.2070

dsigres.cab

79,544

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.2070

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

224,928

25-Feb-2021

10:02

dsigres.cab.1048

dsigres.cab

79,820

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1048

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

220,832

25-Feb-2021

10:00

ifsintl.dll.1049

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

290,440

25-Feb-2021

10:04

dsigres.cab.1051

dsigres.cab

79,770

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1051

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

224,896

25-Feb-2021

09:59

dsigres.cab.1060

dsigres.cab

79,880

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1060

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

216,736

25-Feb-2021

10:07

dsigres.cab.2074

dsigres.cab

79,684

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.2074

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

220,832

25-Feb-2021

10:06

ifsintl.dll.1053

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

216,736

25-Feb-2021

10:07

ifsintl.dll.1054

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

343,712

25-Feb-2021

10:11

dsigres.cab.1055

dsigres.cab

79,600

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1055

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

216,736

25-Feb-2021

10:08

dsigres.cab.1058

dsigres.cab

79,886

11-Sep-2018

07:24

ifsintl.dll.1058

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

282,280

25-Feb-2021

10:08

ifsintl.dll.2052

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

196,256

25-Feb-2021

10:15

ifsintl.dll.1028

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

14.0.7267

196,256

25-Feb-2021

10:12

activateformt.aspx

activateformtemplate.aspx

6,819

07-Sep-2018

05:39

adddataconnectionfile.aspx

adddataconnectionfile.aspx

6,501

07-Sep-2018

05:39

admin.sitemap.ipfs.xml

admin.sitemap.ipfs.xml

1,937

07-Sep-2018

05:39

admweb.xml

ipfsmanagement.xml

2,238

07-Sep-2018

05:39

core.js

core.js

636,494

11-Sep-2018

08:09

deactivateformt.aspx

deactivateformtemplate.aspx

6,921

07-Sep-2018

05:39

ecbentry.xml

ecbentry.xml

2,351

07-Sep-2018

05:39

editdataconnectionfile.aspx

editdataconnectionfile.aspx

6,648

07-Sep-2018

05:39

editform.aspx

editform.aspx

18,820

11-Sep-2018

08:09

feature.xml

feature.xml

491

07-Sep-2018

05:39

feature1.xml

feature.xml

1,266

07-Sep-2018

05:39

feature2.xml

feature.xml

502

07-Sep-2018

05:39

fl_microsoft_visualstudio_tools_applicatio_142489_____x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8

microsoft.visualstudio.tools.applications.interopadapter.dll

8.0.50727.200 (vstartm.050727-2000)

453,040

07-Sep-2018

04:39

fl_vstaremotingserver_dll_x64_142150_____x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8

vstaremotingserver.dll

8.0.50727.200 (vstartm.050727-2000)

36,704

07-Sep-2018

04:39

fl_vsta_epx64_exe_142147_____x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8

vsta_epx64.exe

8.0.50727.200

18,768

07-Sep-2018

04:39

fl_vsta_epx64_exe_config_142148________.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8

vsta_epx64.exe.config

116

07-Sep-2018

04:39

formresource.aspx

formresource.aspx

443

07-Sep-2018

05:39

formserver.aspx

formserver.aspx

3,001

07-Sep-2018

05:39

formserverattachments.aspx

formserverattachments.aspx

452

07-Sep-2018

05:39

formserverdetector.aspx

formserverdetector.aspx

442

07-Sep-2018

05:39

formsettings.aspx

formsettings.aspx

16,676

07-Sep-2018

05:39

formsettings.xml

formsettings.xml

12,960

07-Sep-2018

05:39

formsserviceproxy.asmx

formsserviceproxy.asmx

200

07-Sep-2018

05:39

formsserviceproxydisco.aspx

formsserviceproxydisco.aspx

1,291

07-Sep-2018

05:39

formsserviceproxywsdl.aspx

formsserviceproxywsdl.aspx

4,448

07-Sep-2018

05:39

formsservices.asmx

formsservices.asmx

200

07-Sep-2018

05:39

formsservicesdisco.aspx

formsservicesdisco.aspx

1,297

07-Sep-2018

05:39

formsserviceswsdl.aspx

formsserviceswsdl.aspx

19,989

07-Sep-2018

05:39

formtemplatect.xml

formtemplatect.xml

1,348

07-Sep-2018

05:39

formtemplatefields.xml

formtemplatefields.xml

3,274

07-Sep-2018

05:39

formtemplates.xml

formtemplates.xml

724

07-Sep-2018

05:39

formtemplateslist.xml

formtemplateslist.xml

797

07-Sep-2018

05:39

formtproperties.aspx

formtemplateproperties.aspx

13,135

07-Sep-2018

05:39

getdataconnectionfile.aspx

getdataconnectionfile.aspx

472

07-Sep-2018

05:39

htmlchkr.dll.x64

htmlchkr.dll

14.0.7256.5000

1,206,960

13-Aug-2020

06:28

ifcorneu.resx

ipfscore.resx

6,867

07-Sep-2018

05:39

ifs.serverfiles_formserver.xml.setup

serverfiles_formserver.xml

1,023

07-Sep-2018

05:39

ifs.stsadmcommands.ipfs.ex.xml.setup

stsadmcommands.ipfs.ex.xml

1,896

07-Sep-2018

05:39

ifsacli.dll

microsoft.office.infopath.server.administration.commandline.dll

14.0.7267.5000

22,152

25-Feb-2021

08:52

ifsalfeature.xml

feature.xml

466

07-Sep-2018

05:39

ifsdefaultintl.dll

microsoft.office.infopath.server.intl.dll

14.0.7267.5000

208,512

25-Feb-2021

08:52

ifsfilenames.xml

ifsfilenames.xml

6,058

11-Sep-2018

08:09

ifsmain.css

ifsmain.css

8,134

07-Sep-2018

05:39

ifsmanagement.xml

ipfsmanagement.xml

400

07-Sep-2018

05:39

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

14.0.7267.5000

2,993,792

25-Feb-2021

08:52

ifswfeh.dll

microsoft.office.infopath.server.host.dll

14.0.7267.5000

24,712

25-Feb-2021

08:52

ifswfep.dll

microsoft.office.infopath.server.pages.dll

14.0.7267.5000

56,960

25-Feb-2021

08:52

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

14.0.7267.5000

2,993,792

25-Feb-2021

08:52

ifupgrad.xml

ipfsupgrade.xml

248

07-Sep-2018

05:39

intlcorestrings.js

intlcorestrings.js

18,735

07-Sep-2018

05:39

ipcmdlet.xml

ipfscmdlet.xml

7,820

07-Sep-2018

05:39

ipform.xml

ipfs.format.ps1xml

19,589

11-Sep-2018

08:09

ipfsadminpagesneu.resx

ipfsadminpages.resx

24,585

07-Sep-2018

05:39

ipfschkr.dll

htmlcheckerlib.dll

14.0.7176.5000

22,264

11-Sep-2018

08:09

ipfsconfig.aspx

ipfsconfig.aspx

17,011

07-Sep-2018

05:39

ipfsneu.resx

ipfs.resx

8,476

07-Sep-2018

05:39

ipfsribbon.xml

ipfsribbon.xml

47,782

07-Sep-2018

05:39

ipfswebparts.xml

ipfswebparts.xml

528

07-Sep-2018

05:39

iwcdispform.aspx

dispform.aspx

18,863

11-Sep-2018

08:09

iwcfallitems.aspx

allitems.aspx

3,465

07-Sep-2018

05:39

iwcschema.xml

schema.xml

41,178

07-Sep-2018

05:39

layouts.sitemap.ipfs.xml

layouts.sitemap.ipfs.xml

190

07-Sep-2018

05:39

managedataconnectionfiles.aspx

managedataconnectionfiles.aspx

9,751

07-Sep-2018

05:39

manageformsserviceproxy.aspx

manageformsserviceproxy.aspx

7,411

07-Sep-2018

05:39

manageformts.aspx

manageformtemplates.aspx

12,336

07-Sep-2018

05:39

microsoft.office.infopath.server.browserform.webpart

microsoft.office.infopath.server.browserform.webpart

738

07-Sep-2018

05:39

mobileformserver.aspx

mobileformserver.aspx

969

07-Sep-2018

05:39

postback.aspx

postback.formserver.aspx

665

07-Sep-2018

05:39

print.aspx

print.formserver.aspx

822

07-Sep-2018

05:39

printloader.aspx

printloader.formserver.aspx

260

07-Sep-2018

05:39

quiesceformt.aspx

quiesceformtemplate.aspx

8,983

07-Sep-2018

05:39

removedataconnectionfile.aspx

removedataconnectionfile.aspx

6,170

07-Sep-2018

05:39

removeformt.aspx

removeformtemplate.aspx

6,078

07-Sep-2018

05:39

renderudc.aspx

renderudc.aspx

191

07-Sep-2018

05:39

reputilintl.dll

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.dll

14.0.7176.5000

21,896

11-Sep-2018

08:09

serverfilesrenderudcredirect.xml

serverfilesrenderudcredirect.xml

123

07-Sep-2018

05:39

serverfiles_formserver.xml

serverfiles_formserver.xml

1,023

07-Sep-2018

05:39

signature.aspx

signature.formserver.aspx

444

07-Sep-2018

05:39

signaturedetails.aspx

signaturedetails.formserver.aspx

20,069

07-Sep-2018

05:39

signaturedetailsloader.aspx

signaturedetailsloader.formserver.aspx

1,162

07-Sep-2018

05:39

signaturedetailspngloader.aspx

signaturedetailspngloader.formserver.aspx

803

07-Sep-2018

05:39

signatureeula.aspx

signatureeula.formserver.aspx

8,955

07-Sep-2018

05:39

stsadmcommands.ipfs.ex.xml

stsadmcommands.ipfs.ex.xml

1,896

07-Sep-2018

05:39

stsadmcommands.ipfs.xml

stsadmcommands.ipfs.xml

5,215

07-Sep-2018

05:39

tenantforms.xml

feature.xml

639

07-Sep-2018

05:39

tenantformsconfig.aspx

tenantforms.formserver.aspx

8,161

07-Sep-2018

05:39

tenantwebp.xml

feature.xml

652

07-Sep-2018

05:39

tenantwebproxyconfig.aspx

tenantwebproxy.formserver.aspx

5,935

07-Sep-2018

05:39

tenlnkf.xml

tenantlink.xml

383

07-Sep-2018

05:39

tenlnkwp.xml

tenantlink.xml

390

07-Sep-2018

05:39

uploadformt.aspx

uploadformtemplate.aspx

13,848

07-Sep-2018

05:39

webconfig.ipfs.xml

webconfig.ipfs.xml

1,185

07-Sep-2018

05:39

Information about protection and security

Protect yourself online: Windows Security support

Learn how we guard against cyber threats: Microsoft Security

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×