หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
English
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Release Date:
November 10, 2020

Version:
.NET Framework 3.5, 4.7.2 and 4.8

Note On Jan 12, 2020, a live revision was made to this update to remove its supersedence relationship with the October 13, 2020, .NET Framework security updates. If you have already installed this update, the October 13 .NET Framework updates, or any later .NET Framework updates, you do not have to take any action to be up-to-date for the latest .NET Framework security updates.

WSUS administrators who cannot install this update and have to reinstate the October 13, 2020, KB 4579976 security update, if it was declined, can follow this guidance: Reinstating declined updates. Then, they should run an update synchronization within their Microsoft Endpoint Configuration Manager, or update management environments, as applicable.

 

The November 10, 2020 update for Windows 10, version 1809 and Windows Server, version 2019 includes cumulative reliability improvements in .NET Framework 4.8. We recommend that you apply this update as part of your regular maintenance routines. Before you install this update, see the Prerequisites and Restart requirement sections.

Summary

For a list of improvements that were released with this update, please see the article links in the Additional Information section of this article.

Additional information about this update

The following articles contain additional information about this update as it relates to individual product versions.

  • 4580422 Description of the Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows 10, version 1809 and Windows Server, version 2019 (KB4580422)

  • 4580979 Description of the Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5 and 4.8 for Windows 10, version 1809 and Windows Server, version 2019 (KB4580979)

Information about protection and security

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×