ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การสำรองและการคืนค่าใน Windows 10

สำรองข้อมูลพีซีของคุณด้วยประวัติแฟ้ม  

ใช้ประวัติแฟ้มเพื่อสำรองข้อมูลไปยังไดรฟ์ภายนอกหรือตำแหน่งบนเครือข่าย เลือกเริ่มการตั้งค่า > > การ อัปเด & การสำรอง> การรักษาความปลอดภัย> Backup เพิ่มไดรฟ์ แล้วเลือกไดรฟ์ภายนอกหรือตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายสำหรับการสำรองข้อมูลของคุณ

ข้อความแสดงแทน

คืนค่าไฟล์ด้วยประวัติแฟ้ม

หากไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่สำคัญที่คุณสำรองไว้หายไป วิธีการกู้กลับคืนมามีดังต่อไปนี้:

  1. พิมพ์คำว่า คืนค่าไฟล์ ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน แล้วเลือก คืนค่าไฟล์ของคุณด้วยประวัติแฟ้ม

  2. ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการ จากนั้น ใช้ลูกศรเพื่อดูเวอร์ชันทั้งหมดของไฟล์

  3. เมื่อคุณพบเวอร์ชันที่คุณต้องการ ให้เลือกปุ่ม คืนค่า เพื่อบันทึกรายการไว้ในตำแหน่งดั้งเดิม หากต้องการบันทึกลงในตำแหน่งอื่น ให้คลิกขวาที่ คืนค่า แล้วเลือก คืนค่าไปยัง และจากนั้นจึงเลือกตำแหน่งใหม่

ค้นหาการสำรองข้อมูลของคุณที่สร้างไว้ใน Windows รุ่นก่อนหน้า

หากคุณใช้การสำรองข้อมูลและการคืนค่าเพื่อสำรองข้อมูลไฟล์ หรือสร้างการสำรองข้อมูลอิมเมจระบบใน Windows รุ่นก่อนหน้า การสำรองข้อมูลเก่าของคุณจะยังคงมีอยู่ใน Windows 10 ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ว่า แผงควบคุม จากนั้นเลือก แผงควบคุม > ระบบและความปลอดภัย > การสำรองข้อมูลและการคืนค่า (Windows 7)

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการกู้คืนระบบให้ดูที่ตัวเลือกการกู้คืนใน Windows 10
เปิดการตั้งค่าการสำรองข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×