ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่า Windows ของคุณเป็นของแท้หรือไม่ และไม่ได้ถูกนำไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นเป็นจำนวนเกินกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาตไว้ มีสามวิธีที่คุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ: ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านทางโทรศัพท์โดยใช้ระบบอัตโนมัติของเรา และโดยการสนับสนุนแบบสด

ออนไลน์: เมื่อคุณเริ่มต้นการเปิดใช้งาน Windows จะพยายามใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อเปิดใช้งานแบบออนไลน์ หากคุณมีปัญหาในการเปิดใช้งานออนไลน์ หรือไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ได้ ทำตามวิธี เปิดใช้งานโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้านล่างเพื่อลองผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ระบบอัตโนมัติและการสนับสนุนแบบสด: เมื่อต้องการรับหมายเลขโทรศัพทสำหรับการสนับสนุนของการเปิดใช้งาน ให้ทำตามวิธี "เปิดใช้งานทางโทรศัพท์" ที่ด้านล่าง คุณจะได้รับตัวเลือกในการเปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณผ่านทางโทรศัพท์ โปรดพยายามเปิดใช้งานโดยใช้วิธีนี้ และถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ คุณจะเชื่อมต่อกับฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ในภูมิภาคและประเทศของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows 11 โดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:

เนื่องจาก Windows 11 จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถยืนยันสถานะการเปิดใช้งานของคุณได้โดยการเลือกเริ่มต้น > การตั้งค่า > ระบบ > การเปิดใช้งาน และดูภายใต้ Windows

ถ้าการเปิดใช้งานออนไลน์ล้มเหลว ก่อนอื่นให้ลองแก้ไขปัญหาในการเปิดใช้งาน Windows

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows 11 ทางโทรศัพท์:

 1. เลือกเริ่มต้น> การตั้งค่า > ระบบ > การเปิดใช้งาน

 2. ภายใต้ส่วนเปิดใช้งาน Windows ทันที ให้เลือกเปิดใช้งานทาง โทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows 10 โดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:

เนื่องจาก Windows 10 จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถยืนยันสถานะการเปิดใช้งานของคุณได้โดยการเลือกเริ่ม > การตั้งค่า > การอัปเดตและความปลอดภัย > การเปิดใช้งาน และดูภายใต้ Windows

ถ้าการเปิดใช้งานออนไลน์ล้มเหลว ก่อนอื่นให้ลองแก้ไขปัญหาในการเปิดใช้งาน Windows 10

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows 10 ทางโทรศัพท์:

 1. เลือกเริ่มต้น > การตั้งค่า > การอัปเดตและความปลอดภัย > การเปิดใช้งาน

 2. ภายใต้ส่วนเปิดใช้งาน Windows ทันที ให้เลือกเปิดใช้งานทาง โทรศัพท์

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (หรือตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด) จากรายการแบบหล่นลง จากนั้นเลือก ถัดไป

 4. โทรหาหนึ่งในหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในรายการ ระบบอัตโนมัติจะแนะนำคุณผ่านกระบวนการเปิดใช้งาน

 5. ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ คุณจะเชื่อมต่อกับฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ในภูมิภาคและประเทศของคุณ

หรือถ้าคุณไม่มีตัวเลือกเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ :

 1. กดแป้นWindows + R จากนั้นพิมพ์ slui 4 ในกล่องเปิด แล้วเลือกตกลง

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (หรือตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด) จากรายการแบบหล่นลง จากนั้นเลือก ถัดไป

 3. โทรหาหนึ่งในหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในรายการ ระบบอัตโนมัติจะแนะนำคุณผ่านกระบวนการเปิดใช้งาน

 4. ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ คุณจะเชื่อมต่อกับฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ในภูมิภาคและประเทศของคุณ

เมื่อคุณเริ่มต้นการเปิดใช้งาน Windows จะพยายามใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อเปิดใช้งานแบบออนไลน์ หากคุณมีปัญหาในการเปิดใช้งานออนไลน์ หรือไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows 8.1 โดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น พิมพ์ การตั้งค่าพีซี จากนั้นเลือก การตั้งค่าพีซี จากรายการของผลลัพธ์

 2. เลือก เปิดใช้งาน Windows

 3. ป้อนคีย์ผลิตภัณฑ์ Windows 8.1 ของคุณ เลือก ถัดไป จากนั้นทำตามคำแนะนำ

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows 8.1 ทางโทรศัพท์:

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น ป้อน การตั้งค่าพีซี จากนั้นเลือก การตั้งค่าพีซี จากรายการของผลลัพธ์

 2. เลือก เปิดใช้งาน Windows, จากนั้น เลือก ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อขอรับความช่วยเหลือ จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ  ระบบอาจขอรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (หรือตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด) จากรายการแบบหล่นลง จากนั้นเลือก ถัดไป

 4. โทรหาหนึ่งในหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในรายการ ระบบอัตโนมัติจะแนะนำคุณผ่านกระบวนการเปิดใช้งาน

หากคุณประสบปัญหาในการเปิดใช้งาน โปรดดูที่ เหตุใดฉันจึงเปิดใช้งาน Windows ไม่ได้ และ รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows

การสนับสนุนสําหรับWindows 7 สิ้นสุดลงในวันที่ 14 มกราคม 2020

เราขอแนะนําให้คุณย้ายไปยังพีซีWindows 11เพื่อรับการอัปเดตความปลอดภัยจาก Microsoft ต่อไป

ศึกษาเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows 7 โดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น ไอคอนปุ่มเริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ เลือก คุณสมบัติ จากนั้นเลือก เปิดใช้งาน Windows เดี๋ยวนี้

 2. หาก Windows ตรวจพบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เลือก เปิดใช้งาน Windows ทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ  ระบบอาจขอรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ

 3. ป้อนคีย์ผลิตภัณฑ์ Windows 7 ของคุณเมื่อได้รับแจ้ง เลือก ถัดไป จากนั้นทำตามคำแนะนำ

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows 7 ทางโทรศัพท์:

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น ไอคอนปุ่มเริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ เลือก คุณสมบัติ จากนั้นเลือก เปิดใช้งาน Windows เดี๋ยวนี้

 2. เลือก แสดงวิธีการเปิดใช้งานวิธีอื่น

 3. ป้อนคีย์ผลิตภัณฑ์ Windows 7 ของคุณ จากนั้นเลือก ถัดไป

 4. เลือก ใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ  ระบบอาจขอรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ

 5. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (หรือตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด) จากรายการแบบหล่นลง จากนั้นเลือก ถัดไป

 6. โทรหาหนึ่งในหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในรายการ ระบบอัตโนมัติจะแนะนำคุณผ่านกระบวนการเปิดใช้งาน

หากคุณประสบปัญหาในการเปิดใช้งาน โปรดดูที่ เหตุใดฉันจึงเปิดใช้งาน Windows ไม่ได้ และ รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows

ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งาน Microsoft Office ให้ดู เปิดใช้งาน Office สำหรับพีซีหรือเปิดใช้งาน Office for Mac

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×