ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมผู้บรรยายด้วยการสัมผัสบนพีซีเดสก์ท็อป Windows ที่รองรับ และอธิบายรูปแบบลายเส้นการสัมผัสพื้นฐานบางอย่างของ Windows

รูปแบบลายเส้นสำหรับสัมผัส

คุณสามารถใช้รูปแบบลายเส้นเพื่อโต้ตอบกับโปรแกรมผู้บรรยายและอุปกรณ์ของคุณได้

เมื่อต้องการสำรวจและฟังรายการต่างๆ บนหน้าจอ ให้ลากนิ้วเดียวไปรอบๆ หน้าจอ เมื่อคุณได้ยินรายการที่คุณต้องการใช้ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอด้วยนิ้วเดียวเพื่อเปิดการใช้งาน เมื่อต้องการเลื่อนผ่านรายการต่างๆ บนหน้าจอ ให้ตวัดซ้ายและขวาด้วยนิ้วเดียว

หากคุณต้องการเลื่อนทีละอักขระ คำ บรรทัด หรือลิงก์ ให้ตวัดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนมุมมองโปรแกรมผู้บรรยาย ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการฟังการสะกดรายการ ให้ตวัดนิ้วขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายพูดว่า "อักขระ" จากนั้นให้ตวัดซ้ายและขวาเพื่อเลื่อนไปตามรายการดังกล่าวทีละตัวอักษร

ต่อไปนี้คือรูปแบบลายเส้นที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน:

 • เมื่อต้องการยกเลิกเมนูบริบท (เลียนแบบแป้น Escape) ให้แตะสามครั้งด้วยนิ้ว 2 นิ้ว

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ตวัดขึ้นและลงด้วยนิ้วเดียว

 • เมื่อต้องการเลื่อน ให้ตวัดขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา ด้วยสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการแสดงเมนูบริบท ให้แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความฟุ่มเฟือยของคำ ให้แตะครั้งเดียวด้วยสามนิ้ว

 • เมื่อต้องการอ่านอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบัน ให้ปัดลงด้วยสามนิ้ว

 • เมื่อต้องการแท็บไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ ให้ตวัดซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว

 • เมื่อต้องการแสดงรายการคำสั่งของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้แตะสามครั้งด้วยสี่นิ้ว

 • เมื่อต้องการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ให้ปัดเข้าจากด้านขวาของหน้าจอ

 • เมื่อต้องการเปิดมุมมองงานเพื่อสลับไปมาระหว่างแอปและเดสก์ท็อป ให้ปัดเข้าจากด้านซ้ายของหน้าจอ

หากต้องการดูรายการทั้งหมดของรูปแบบการสัมผัส ให้ดู ภาคผนวก B: การสั่งงานคีย์บอร์ดของผู้บรรยาย และ ท่าทางสัมผัส

การพิมพ์ด้วยการสัมผัส

เมื่ออยู่ในพื้นที่การแก้ไข เช่น กล่องข้อความ คีย์บอร์ดแบบสัมผัสจะปรากฏขึ้นในส่วนด้านล่างของหน้าจอ และโปรแกรมผู้บรรยายจะเล่นเสียงเพื่อระบุว่าคีย์บอร์ดปรากฏขึ้น เมื่อต้องการป้อนข้อความ ให้แตะสองครั้งที่อักขระที่คุณต้องการป้อน

เมื่อต้องการใส่ข้อความได้เร็วขึ้น ให้เลือกปุ่มเริ่ม จากนั้นเลือก การการตั้งค่าช่วยการเข้าถึงจากนั้นเลือกโปรแกรมผู้บรรยาย จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก บน แป้นพิมพ์สัมผัส ให้เปิดใช้งานแป้นเมื่อฉัน ยกนิ้วขึ้นเพื่อใส่อักขระทันทีที่คุณยกนิ้วออกจากอักขระ

ถัดไป: ทที่ 7: การปรับแต่งโปรแกรมผู้บรรยาย

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

บทนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมผู้บรรยายด้วยการสัมผัสบนพีซีเดสก์ท็อป Windows ที่รองรับ และอธิบายรูปแบบลายเส้นการสัมผัสพื้นฐานบางอย่างของ Windows

รูปแบบลายเส้นสำหรับสัมผัส

คุณสามารถใช้รูปแบบลายเส้นเพื่อโต้ตอบกับโปรแกรมผู้บรรยายและอุปกรณ์ของคุณได้

เมื่อต้องการสำรวจและฟังรายการต่างๆ บนหน้าจอ ให้ลากนิ้วเดียวไปรอบๆ หน้าจอ เมื่อคุณได้ยินรายการที่คุณต้องการใช้ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอด้วยนิ้วเดียวเพื่อเปิดการใช้งาน เมื่อต้องการเลื่อนผ่านรายการต่างๆ บนหน้าจอ ให้ตวัดซ้ายและขวาด้วยนิ้วเดียว

หากคุณต้องการเลื่อนทีละอักขระ คำ บรรทัด หรือลิงก์ ให้ตวัดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนมุมมองโปรแกรมผู้บรรยาย ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการฟังการสะกดรายการ ให้ตวัดนิ้วขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายพูดว่า "อักขระ" จากนั้นให้ตวัดซ้ายและขวาเพื่อเลื่อนไปตามรายการดังกล่าวทีละตัวอักษร

ต่อไปนี้คือรูปแบบลายเส้นที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน:

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ตวัดขึ้นและลงด้วยนิ้วเดียว

 • เมื่อต้องการเลื่อน ให้ตวัดขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา ด้วยสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการแสดงเมนูบริบท ให้แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความฟุ่มเฟือยของคำ ให้แตะครั้งเดียวด้วยสามนิ้ว

 • เมื่อต้องการอ่านอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบัน ให้ปัดลงด้วยสามนิ้ว

 • เมื่อต้องการแท็บไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ ให้ตวัดซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว

 • เมื่อต้องการแสดงรายการคำสั่งของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้แตะสามครั้งด้วยสี่นิ้ว

 • เมื่อต้องการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ให้ปัดเข้าจากด้านขวาของหน้าจอ

 • เมื่อต้องการเปิดมุมมองงานเพื่อสลับไปมาระหว่างแอปและเดสก์ท็อป ให้ปัดเข้าจากด้านซ้ายของหน้าจอ

หากต้องการดูรายการทั้งหมดของรูปแบบการสัมผัส ให้ดู ภาคผนวก B: การสั่งงานคีย์บอร์ดของผู้บรรยาย และ ท่าทางสัมผัส

การพิมพ์ด้วยการสัมผัส

เมื่ออยู่ในพื้นที่การแก้ไข เช่น กล่องข้อความ คีย์บอร์ดแบบสัมผัสจะปรากฏขึ้นในส่วนด้านล่างของหน้าจอ และโปรแกรมผู้บรรยายจะเล่นเสียงเพื่อระบุว่าคีย์บอร์ดปรากฏขึ้น เมื่อต้องการป้อนข้อความ ให้แตะสองครั้งที่อักขระที่คุณต้องการป้อน

เมื่อต้องการใส่ข้อความได้เร็วขึ้น ให้เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก การตั้งค่าแล้วเลือก ความง่ายในการเข้าถึง จากนั้นเลือกโปรแกรมผู้บรรยาย  จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก บน แป้นพิมพ์สัมผัส ให้เปิดใช้งานแป้นเมื่อฉัน ยกนิ้วขึ้นเพื่อใส่อักขระทันทีที่คุณยกนิ้วออกจากอักขระ

ถัดไป: ทที่ 7: การปรับแต่งโปรแกรมผู้บรรยาย

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×