วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นใน Windows 10

หากต้องการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้น เลือกปุ่ม เริ่มต้น  จากนั้นเลือก การตั้งค่า . ไปยัง อุปกรณ์ > เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ > เลือกเครื่องพิมพ์ > จัดการ จากนั้น เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณเลือก ให้ Windows จัดการเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของฉัน ไว้ คุณจะต้องยกเลิกการเลือกดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้

ใน Windows 10 เครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณสามารถเป็นเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้งานล่าสุดได้ เมื่อต้องการเปิดใช้โหมดนี้ เปิด เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้าง ให้ Windows จัดการเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของฉัน

เลือกหรือเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×