แก้ไขปัญหาเสียงใน Windows Media Center

Support for Windows 7 ended on January 14, 2020

เราขอแนะนำให้คุณย้ายไปเป็นพีซี Windows 10 เพื่อให้ได้รับการอัปเดตความปลอดภัยจาก Microsoft ต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับเสียงใน Windows Media Center

นอกจากนี้คุณยังสามารถลองเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทั่วไปในการเล่นเสียง หรือตัวแก้ไขปัญหาในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทั่วไปของไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี

เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นเสียง

 1. ให้เลือกปุ่มนี้:

  รูปภาพของปุ่ม Fix it 


  แก้ไขปัญหานี้

 2. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ ให้เลือก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี

 1. ให้เลือกปุ่มนี้:

  รูปภาพของปุ่ม Fix it 

  แก้ไขปัญหานี้

 2. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ ให้เลือก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง


 


เพลงอาจไม่ปรากฏใน Windows Media Center เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:

 

 • ไม่มีเพลงถูกเพิ่มเข้าในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใส่ซีดีลงในไดรฟ์ CD-ROM แล้วเลือก คัดลอกซีดี เพื่อเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ได้

 • มีการเพิ่มเพลงลงในคอมพิวเตอร์ แต่ไม่มีการระบุตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เพลงใน Windows Media Center เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนโฟลเดอร์เครือข่าย ให้ใช้เมาส์บนหน้าจอ เริ่ม เลื่อนไปที่ เพลงจากนั้นเลือก ไลบรารีเพลง

 • ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่มีเพลงอยู่นั้นไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้เนื่องจากอยู่บนเครือข่ายที่ถูกปิด คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือตำแหน่งเครือข่ายที่มีเพลงของคุณอยู่ไม่พร้อมใช้งานในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว

ข้อมูลหรือปกอัลบั้มอาจไม่แสดงใน Windows Media Center เนื่องจากข้อมูลและปกอัลบั้มไม่สามารถใช้งานได้เมื่อคุณคัดลอกอัลบั้มลงคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อคัดลอกอัลบั้มลงคอมพิวเตอร์ จากนั้น ลองดาวน์โหลดข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับอัลบั้ม รวมถึงปกอัลบั้ม โดยใช้ Windows Media Player

บางครั้งปกอัลบั้มอาจไม่แสดงเนื่องจากมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อดาวน์โหลดภาพปกอัลบั้มอื่นที่เป็นไฟล์รูปแบบอื่น  นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบไฟล์ (ใน Windows Media Player เลือก เครื่องมือ จากนั้นเลือก ดาวน์โหลดแล้วเลือก ดาวน์โหลดปลั๊กอิน)

หากต้องการไปที่ Windows Media Player ให้ทำดังต่อไปนี้:

 

 1. ใน Windows Media Center ให้เลือก ย่อเล็กสุด รูปภาพของปุ่ม 'ย่อเล็กสุด'

 2. เลือก เริ่มต้น บนแถบงาน แล้วเลือก Windows Media Player

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดตัวแปลงสัญญาณเมื่อเล่นไฟล์เสียง ลองเปิดไฟล์ใน Windows Media Player หากคุณได้กำหนดค่า Windows Media Player ให้ดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณโดยอัตโนมัติ และตัวแปลงสัญญาณที่ถูกต้องพร้อมใช้งาน ตัวแปลงสัญญาณจะถูกดาวน์โหลดเมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์เสียงใน Windows Media Player คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณ

หากต้องการใช้ Windows Media Player เพื่อดำเนินการสิ่งนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 

 1. ใน Windows Media Center ให้เลือก ย่อเล็กสุด รูปภาพของปุ่ม 'ย่อเล็กสุด'

 2. เลือก เริ่มต้น บนแถบงาน แล้วเลือก Windows Media Player

 3. บนเมนู เครื่องมือ เลือก ดาวน์โหลด จากนั้นเลือก ดาวน์โหลดปลั๊กอิน

คุณอาจไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ ลองปฏิบัติดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบว่าไม่ได้ลดระดับเสียงจนเบาเกินไป โดยเปิดเสียงให้ดังขึ้น (เลือก VOL + รูปภาพของปุ่มควบคุมระดับเสียง)

 • ตรวจสอบว่าได้ปิดเสียงหรือไม่ (เลือก ปิดเสียงรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' เพื่อเปิดใช้งานเสียง)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลำโพงของคุณเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและทำงานเป็นปกติ

 • ตรวจสอบว่าต้องปรับระดับเสียงในระบบ Microsoft Windows หรือไม่

 • ตรวจสอบว่ามีการเลือกค่าที่เหมาะสมในการตั้งค่า ดีวีดี หรือไม่ (บนหน้าจอ เริ่ม เลื่อนไปที่ งาน เลือกการตั้งค่า เลือก ดีวีดี เลือก ภาษาของดีวีดี จากนั้นเลือก - หรือ + ใต้ แทร็กเสียง)

  เพื่อให้เสียงทำงานตามที่คาดไว้ คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่า เสียงดีวีดี

 • ลองกำหนดค่าลำโพงของคุณโดยใช้ ตั้งค่าลำโพงของคุณ ใน Windows Media Center (บนหน้าจอ เริ่มต้น ให้เลื่อนไปยัง งาน แล้วเลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ทั่วไป แล้วเลือก การตั้งค่า Windows Media Center แล้วจึงเลือก ตั้งค่าลำโพงของคุณ)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดเสียงของคุณถูกจดจำแล้ว และมีโปรแกรมควบคุมล่าสุด

ไฟล์เพลงอาจไม่เล่นใน Windows Media Center เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:

 • ไฟล์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่รองรับ

 • ไฟล์อาจเสียหาย

 • ไฟล์อาจอยู่ในตำแหน่งบนเครือข่ายที่ไม่พร้อมใช้งานอยู่ในขณะนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว

 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ได้อัปเดตสิทธิ์การใช้งานสื่อเพื่อเล่นไฟล์ Windows Media Center แจ้งให้คุณดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานสื่อก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นไฟล์

ซีดีอาจไม่เล่นเพลงหากไดรฟ์ CD-ROM ของคุณถูกปิดใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ CD-ROM ของคุณเปิดใช้งานแล้ว

นอกจากนี้ ซีดีอาจไม่เล่นโดยอัตโนมัติหากคุณลักษณะเล่นอัตโนมัติปิดอยู่ในการตั้งค่า Windows
 

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 

 1. เปิดเล่นอัตโนมัติด้วยการเลือกปุ่ม เริ่ม เลือก แผงควบคุม เลือก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วเลือก เล่นอัตโนมัติ

 2. เมื่อไม่ต้องการเห็นกล่องโต้ตอบเล่นอัตโนมัติ เลือก ไม่ต้องดำเนินการ ถัดจากอุปกรณ์หรือดิสก์ เลือกการดำเนินการแต่ละครั้งที่คุณเสียบอุปกรณ์ หรือใส่แผ่นดิสก์ เลือก ถามฉันทุกครั้ง เมื่อต้องการให้โปรแกรมเปิดโดยอัตโนมัติทุกครั้ง ให้เลือกโปรแกรม

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×