แก้ไขปัญหา USB ทั่วไป

บนพีซี Windows ของคุณ คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB เช่น เครื่องพิมพ์ กล้อง คีย์บอร์ด หรือแฟลชไดรฟ์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ USB โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×