ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ทางลัดสำหรับการเข้าถึงสามารถช่วยให้คุณใช้พีซีของคุณด้วยการใช้คีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้

ต่อไปนี้คือรายการแป้นพิมพ์ลัดสําหรับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกใน Windows 11 รวมถึงแว่นขยาย ความคมชัดสูง และอื่นๆ

เมื่อต้องการดูรายการของแป้นพิมพ์ลัดและรูปแบบลายเส้นการสัมผัสสําหรับโปรแกรมผู้บรรยายใน Windows 11 ให้ดู คําสั่งคีย์บอร์ดและรูปแบบลายเส้นการสัมผัสของโปรแกรมผู้บรรยาย

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแว่นขยาย

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+)

เปิดแว่นขยาย

แป้นโลโก้ Windows  + Esc

ปิดแว่นขยาย

แป้น โลโก้ Windows + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)

เมื่อเปิดใช้แว่นขยาย ย่อหรือขยาย

Ctrl + Alt + ล้อเลื่อนของเมาส์

ย่อหรือขยายโดยใช้ล้อเลื่อนของเมาส์

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + M

เปิดการตั้งค่าแว่นขยาย

Ctrl + Alt + แป้นลูกศร

เลื่อนไปในทิศทางของแป้นลูกศร

Ctrl + Alt + I

สลับสี

Ctrl + Alt + F

สลับไปยังมุมมองเต็มหน้าจอ

Ctrl + Alt + L

สลับไปยังมุมมองเลนส์

Ctrl + Alt + D

สลับไปยังมุมมองเทียบชิดขอบ

Ctrl + Alt + M

เลื่อนวนรอบมุมมอง

Ctrl + Alt + R

ใช้เมาส์ปรับขนาดเลนส์

Shift + Alt + แป้นลูกศร

ใช้แป้นพิมพ์ปรับขนาดเลนส์

Ctrl + Alt + Spacebar

ดูเดสก์ท็อปทั้งหมดอย่างรวดเร็วเมื่อใช้มุมมองแบบเต็มหน้าจอ

คำสั่งการอ่านผ่านแว่นขยาย

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+)

เปิดแว่นขยาย

เริ่มต้น หยุดชั่วคราว และอ่านต่อ

แป้นปรับค่า + Enter

หยุดอ่าน

แป้นใดก็ได้

อ่านจากตัวชี้เมาส์

แป้นปรับค่า + คลิกเมาส์ซ้าย

อ่านประโยคก่อนหน้า

แป้นปรับค่า + H

อ่านประโยคถัดไป

แป้นปรับค่า + K

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านผ่านแว่นขยาย ให้ดู วิธีการใช้การอ่านผ่านแว่นขยาย

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติมสำหรับการช่วยการเข้าถึง

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด Shift ขวาค้างไว้แปดวินาที

เปิดและปิด แป้นตัวกรอง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screen

เปิดหรือปิด ความคมชัดสูง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lock

เปิดหรือปิด เมาส์คีย์

กด Shift ห้าครั้ง

เปิดหรือปิด แป้นตรึง

กด Num Lock ค้างไว้ห้าวินาที

เปิดหรือปิด แป้นสลับ

Ctrl + E

เปิด ค้นหา (ในแอปส่วนใหญ่)

แป้นโลโก้ Windows  + A

เปิดการตั้งค่าด่วน

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + C

เปิดหรือปิดตัวกรองสี

แป้นโลโก้ Windows  + H

เปิดการพิมพ์ด้วยเสียง

แป้น โลโก้ Windows + Alt + H

ย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปยังกล่องโต้ตอบการพิมพ์ด้วยเสียง

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + N

เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + S

เปิดใช้การรู้จำเสียงของ Windows

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + O

เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แป้นโลโก้ Windows  + U

เปิดการตั้งค่าการช่วยสําหรับการเข้าถึง

แป้นโลโก้ Windows  + W

เปิดวิดเจ็ต

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม

ทางลัดสำหรับการเข้าถึงสามารถช่วยให้คุณใช้พีซีของคุณด้วยการใช้คีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้

ต่อไปนี้คือรายการของแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกใน Windows 10 รวมถึงแว่นขยาย ความคมชัดสูง และอื่นๆ

เมื่อต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัดและรูปแบบการสัมผัสสำหรับโปรแกรมผู้บรรยายใน Windows 10 ให้ดู คำสั่งแป้นพิมพ์และรูปแบบการสัมผัสของโปรแกรมผู้บรรยาย

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแว่นขยาย

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+)

เปิดแว่นขยาย

แป้นโลโก้ Windows  + Esc

ปิดแว่นขยาย

แป้น โลโก้ Windows + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)

เมื่อเปิดใช้แว่นขยาย ย่อหรือขยาย

Ctrl + Alt + ล้อเลื่อนของเมาส์

ย่อหรือขยายโดยใช้ล้อเลื่อนของเมาส์

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + M

เปิดการตั้งค่าแว่นขยาย

Ctrl + Alt + แป้นลูกศร

เลื่อนไปในทิศทางของแป้นลูกศร

Ctrl + Alt + I

สลับสี

Ctrl + Alt + F

สลับไปยังมุมมองเต็มหน้าจอ

Ctrl + Alt + L

สลับไปยังมุมมองเลนส์

Ctrl + Alt + D

สลับไปยังมุมมองเทียบชิดขอบ

Ctrl + Alt + M

เลื่อนวนรอบมุมมอง

Ctrl + Alt + R

ใช้เมาส์ปรับขนาดเลนส์

Shift + Alt + แป้นลูกศร

ใช้แป้นพิมพ์ปรับขนาดเลนส์

Ctrl + Alt + Spacebar

ดูเดสก์ท็อปทั้งหมดอย่างรวดเร็วเมื่อใช้มุมมองแบบเต็มหน้าจอ

คำสั่งการอ่านผ่านแว่นขยาย

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+)

เปิดแว่นขยาย

เริ่มต้น หยุดชั่วคราว และอ่านต่อ

แป้นปรับค่า + Enter

หยุดอ่าน

แป้นใดก็ได้

อ่านจากตัวชี้เมาส์

แป้นปรับค่า + คลิกเมาส์ซ้าย

อ่านประโยคก่อนหน้า

แป้นปรับค่า + H

อ่านประโยคถัดไป

แป้นปรับค่า + K

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านผ่านแว่นขยาย ให้ดู วิธีการใช้การอ่านผ่านแว่นขยาย

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติมสำหรับการช่วยการเข้าถึง

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด Shift ขวาค้างไว้แปดวินาที

เปิดและปิด แป้นตัวกรอง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screen

เปิดหรือปิด ความคมชัดสูง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lock

เปิดหรือปิด เมาส์คีย์

กด Shift ห้าครั้ง

เปิดหรือปิด แป้นตรึง

กด Num Lock ค้างไว้ห้าวินาที

เปิดหรือปิด แป้นสลับ

แป้นโลโก้ Windows  + U

เปิดการตั้งค่าการช่วยสําหรับการเข้าถึง

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + C

เปิดหรือปิดตัวกรองสี

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + N

เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + S

เปิดใช้การรู้จำเสียงของ Windows

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + O

เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×