แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการช่วยการเข้าถึงของ Windows

ทางลัดสำหรับการเข้าถึงสามารถช่วยให้คุณใช้พีซีของคุณด้วยการใช้คีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้

ต่อไปนี้คือรายการของแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกใน Windows 10 รวมถึงแว่นขยาย ความคมชัดสูง และอื่นๆ

เมื่อต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัดและรูปแบบการสัมผัสสำหรับโปรแกรมผู้บรรยายใน Windows 10 ให้ดู คำสั่งแป้นพิมพ์และรูปแบบการสัมผัสของโปรแกรมผู้บรรยาย

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแว่นขยาย

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+)

เปิดแว่นขยาย

แป้นโลโก้ Windows  + Esc

ปิดแว่นขยาย

แป้นโลโก้ Windows + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)

เมื่อเปิดใช้แว่นขยาย ย่อหรือขยาย

Ctrl + Alt + ล้อเลื่อนของเมาส์

ย่อหรือขยายโดยใช้ล้อเลื่อนของเมาส์

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + M

เปิดการตั้งค่าแว่นขยาย

Ctrl + Alt + แป้นลูกศร

เลื่อนไปในทิศทางของแป้นลูกศร

Ctrl + Alt + I

สลับสี

Ctrl + Alt + F

สลับไปยังมุมมองเต็มหน้าจอ

Ctrl + Alt + L

สลับไปยังมุมมองเลนส์

Ctrl + Alt + D

สลับไปยังมุมมองเทียบชิดขอบ

Ctrl + Alt + M

เลื่อนวนรอบมุมมอง

Ctrl + Alt + R

ใช้เมาส์ปรับขนาดเลนส์

Shift + Alt + แป้นลูกศร

ใช้แป้นพิมพ์ปรับขนาดเลนส์

Ctrl + Alt + Spacebar

ดูเดสก์ท็อปทั้งหมดอย่างรวดเร็วเมื่อใช้มุมมองแบบเต็มหน้าจอ

คำสั่งการอ่านผ่านแว่นขยาย

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+)

เปิดแว่นขยาย

เริ่มต้น หยุดชั่วคราว และอ่านต่อ

แป้นปรับค่า + Enter

หยุดอ่าน

แป้นใดก็ได้

อ่านจากตัวชี้เมาส์

แป้นปรับค่า + คลิกเมาส์ซ้าย

อ่านประโยคก่อนหน้า

แป้นปรับค่า + H

อ่านประโยคถัดไป

แป้นปรับค่า + K

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านผ่านแว่นขยาย ให้ดู วิธีการใช้การอ่านผ่านแว่นขยาย

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติมสำหรับการช่วยการเข้าถึง

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด Shift ขวาค้างไว้แปดวินาที

เปิดและปิด แป้นตัวกรอง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screen

เปิดหรือปิด ความคมชัดสูง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lock

เปิดหรือปิด เมาส์คีย์

กด Shift ห้าครั้ง

เปิดหรือปิด แป้นตรึง

กด Num Lock ค้างไว้ห้าวินาที

เปิดหรือปิด แป้นสลับ

แป้นโลโก้ Windows  + U

เปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + C

เปิดหรือปิดตัวกรองสี

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + N

เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + S

เปิดใช้การรู้จำเสียงของ Windows

แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + O

เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับช่วยควบคุม Windows 8.1 โดยใช้แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับความง่ายในการเข้าถึง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถช่วยให้พีซีของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้น

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด Shift ขวาค้างไว้แปดวินาที

เปิดและปิด แป้นตัวกรอง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screen

เปิดหรือปิด ความคมชัดสูง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lock

เปิดหรือปิด เมาส์คีย์

กด Shift ห้าครั้ง

เปิดหรือปิด แป้นตรึง

กด Num Lock ค้างไว้ห้าวินาที

เปิดหรือปิด แป้นสลับ

แป้นโลโก้ Windows  + U

เปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแว่นขยาย

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ แว่นขยาย ได้

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)

ขยายหรือย่อ

Ctrl + Alt + Spacebar

แสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปในโหมดเต็มหน้าจอ

Ctrl + Alt + D

สลับไปยังโหมดเทียบชิดขอบ

Ctrl + Alt + F

สลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอ

Ctrl + Alt + I

สลับสี

Ctrl + Alt + L

สลับไปยังโหมดเลนส์

Ctrl + Alt + R

ปรับขนาดเลนส์

Ctrl + Alt + แป้นลูกศร

เลื่อนไปในทิศทางของแป้นลูกศร

แป้นโลโก้ Windows  + Esc

ออกจากแว่นขยาย

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับผู้บรรยาย

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ ผู้บรรยาย ได้

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Spacebar หรือ Enter

เปิดใช้งานรายการปัจจุบัน

Tab และแป้นลูกศร

เลื่อนไปมาบนหน้าจอ

Ctrl

หยุดอ่าน

Caps Lock + D

อ่านรายการ

Caps Lock + M

เริ่มอ่าน

Caps Lock + H

อ่านเอกสาร

Caps Lock + V

ทวนวลีซํ้า

Caps Lock + W

อ่านหน้าต่าง

Caps Lock + Page Up หรือ Page Down

เพิ่มหรือลดระดับเสียง

Caps Lock + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)

เพิ่มหรือลดความเร็วเสียง

Caps Lock + Spacebar

ดำเนินการกระทำเริ่มต้น

Caps Lock + ลูกศรซ้ายหรือขวา

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า/ถัดไป

Caps Lock + F2

แสดงคำสั่งของรายการปัจจุบัน

กด Caps Lock สองครั้งติดกันอย่างรวดเร็ว

เปิดหรือปิด Caps Lock

Caps + Esc

ออกจากผู้บรรยาย

แป้นพิมพ์ลัดของโปรแกรมผู้บรรยายสำหรับการสัมผัส

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ ผู้บรรยาย บนแท็บเล็ตที่มีระบบสัมผัสแบบสี่จุดได้

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แตะครั้งเดียวด้วยสองนิ้ว

หยุดผู้บรรยายไม่ให้อ่าน

แตะสามครั้งด้วยสี่นิ้ว

แสดงคำสั่งทั้งหมดของ ผู้บรรยาย (รวมถึงคำสั่งที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้)

แตะสองครั้ง

เปิดใช้งานการทำงานหลัก

แตะสามครั้ง

เปิดใช้งานการทำงานรอง

แตะหรือลากนิ้วเดียว

อ่านสิ่งที่อยู่ใต้นิ้วของคุณ

การตวัดซ้าย/ขวาด้วยนิ้วเดียว

ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้า

ปัดซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลงด้วยสองนิ้ว

เลื่อน

ปัดสามนิ้วลง

เริ่มอ่านข้อความที่สามารถสืบค้นได้

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับช่วยควบคุม Windows 7 โดยใช้แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับความง่ายในการเข้าถึง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถช่วยให้พีซีของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้น

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด Shift ขวาค้างไว้แปดวินาที

เปิดและปิด แป้นตัวกรอง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screen

เปิดหรือปิด ความคมชัดสูง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lock

เปิดหรือปิด เมาส์คีย์

กด Shift ห้าครั้ง

เปิดหรือปิด แป้นตรึง

กด Num Lock ค้างไว้ห้าวินาที

เปิดหรือปิด แป้นสลับ

แป้นโลโก้ Windows + U

เปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแว่นขยาย

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ แว่นขยาย ได้

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows + plus (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)

ขยายหรือย่อ

Ctrl + Alt + Spacebar

แสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปในโหมดเต็มหน้าจอ

Ctrl + Alt + D

สลับไปยังโหมดเทียบชิดขอบ

Ctrl + Alt + F

สลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอ

Ctrl + Alt + I

สลับสี

Ctrl + Alt + L

สลับไปยังโหมดเลนส์

Ctrl + Alt + R

ปรับขนาดเลนส์

Ctrl + Alt + แป้นลูกศร

เลื่อนไปในทิศทางของแป้นลูกศร

แป้นโลโก้ Windows + Esc

ออกจากแว่นขยาย

การสร้างแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดโปรแกรม

คุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดโปรแกรมได้ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน คุณจำเป็นต้องสร้างทางลัดสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้เปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มปฏิบัติการของโปรแกรม แล้วคลิกขวา จากนั้นคลิก สร้างทางลัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างทางลัดไปยังโปรแกรม โปรดดู สร้าง หรือลบทางลัด

  1. ค้นหาทางลัดไปยังโปรแกรมที่คุณต้องการสร้างทางลัดแป้นพิมพ์

  2. คลิกขวาที่ทางลัดนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของทางลัด ให้คลิกแท็บทางลัด

  4. คลิกกล่อง แป้นพิมพ์ลัด แล้วกดแป้นบนแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้พร้อมกันกับ Ctrl + Alt (แป้นพิมพ์ลัดจะเริ่มด้วย Ctrl + Alt โดยอัตโนมัติ) จากนั้นคลิก ตกลง ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยันให้พิมพ์รหัสผ่านหรือให้การยืนยัน

    ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่มีแป้นพิมพ์ลัดโดยใช้การรวมแป้นเดียวกันกับทางลัดที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นจากนั้นทางลัดของคุณอาจไม่ทำงาน

หมายเหตุ: 

  • คำว่า ไม่มี จะปรากฏขึ้นในกล่องแป้นพิมพ์ลัดจนกว่าคุณจะกดแป้นหนึ่งแป้น จากนั้นแป้นดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วย Ctrl + Alt + แป้นที่คุณได้กดไว้

  • คุณไม่สามารถใช้แป้น Esc, Enter, Tab, Spacebar, PrtScn, Shift หรือ Backspace ในการสร้างแป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×